Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

(Baohatinh.vn) - Kế hoạch giám sát, làm việc theo từng chuyên đề của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh cần có nội dung trọng tâm và lộ trình cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn để làm rõ vấn đề, từ đó kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết.

Chiều 1/12, dưới sự chủ trì của Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia, Đoàn ĐBQH tỉnh tiến hành họp triển khai các nội dung giám sát của các đoàn giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, các vị ĐBQH bầu tại địa phương, trưởng các ban HĐND tỉnh và đại diện các sở, ngành liên quan cùng dự.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh Trần Đình Gia chủ trì cuộc họp.

Thực hiện chương trình giám sát năm 2022 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai và ban hành các quyết định thành lập 4 đoàn giám sát.

Cụ thể, Đoàn giám sát số 1: Chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành” trên địa bàn tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát số 2: Chuyên đề về “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia làm trưởng đoàn.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Đoàn giám sát số 3: Chuyên đề về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021” trên địa bàn tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hoàng Trung Dũng làm trưởng đoàn.

Đoàn giám sát số 4: Chuyên đề về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 01/7/2021” trên địa bàn tỉnh do Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia làm trưởng đoàn.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Báo cáo của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát phải gửi sớm cho thành viên trong đoàn giám sát nghiên cứu, xem xét. Trong quá trình khảo sát, cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên đoàn giám sát để nghiên cứu chuyên sâu về nội dung giám sát.

Tại cuộc họp, Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đã thông qua dự kiến chương trình giám sát chuyên đề của các đoàn giám sát tại một số địa phương trong tỉnh.

Các đại biểu đề nghị trong kế hoạch giám sát, làm việc của từng chuyên đề cần có nội dung trọng tâm và lộ trình cụ thể; phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong đoàn để làm rõ vấn đề, từ đó kiến nghị tới cơ quan thẩm quyền xem xét, tháo gỡ, giải quyết trong các công tác lập quy hoạch, sắp xếp đơn vị hành chính, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện chính sách - pháp luật về thực hành tiết kiệm và chống lãng phí giai đoạn 2016 - 2021.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Trần Tiến Dũng: Quá trình giám sát chuyên đề cần mời thêm chuyên gia để có thể đưa ra các ý kiến, đánh giá chuyên sâu liên quan tới từng lĩnh vực; cần đổi mới, sáng tạo và tập trung, quyết liệt trong cách làm.

Các đại biểu cũng đã tham gia đóng góp ý kiến để hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thực sự phát huy hiệu quả. Theo đó, hoạt động giám sát cần được xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản, làm đến nơi đến chốn, đánh giá sát đúng với tình hình thực tiễn.

Các đoàn giám sát cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Tăng cường tính tranh luận, đi sâu làm rõ vấn đề; nghiên cứu sâu, kỹ các báo cáo, đặt câu hỏi để yêu cầu giải trình; sử dụng thông tin từ các ngành chức năng, các báo cáo chuyên đề trong quá trình tiến hành giám sát.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thu Hà cho rằng, cần phát huy vai trò của tổ giúp việc, xây dựng đề cương sát với tình hình thực tiễn.

Các đại biểu đánh giá cao về việc phối hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh với HĐND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh trong việc triển khai giám sát 4 chuyên đề. Đồng thời kỳ vọng, qua hoạt động giám sát sẽ tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý Nhà nước, trong từng lĩnh vực được giám sát nhằm đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

Kết luận cuộc họp, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị, các báo cáo phục vụ công tác giám sát phải gửi trước, gửi sớm để các thành viên trong đoàn có thời gian nghiên cứu, xem xét.

Xây dựng kế hoạch kỹ lưỡng, triển khai bài bản hoạt động giám sát chuyên đề

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận cuộc họp.

Tổ giúp việc cần nghiên cứu sâu, kỹ những chuyên đề sẽ triển khai giám sát để tham mưu tốt, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Đồng thời, thống nhất ý kiến của các đại biểu trong việc tiếp thu, chọn lựa một số đơn vị giám sát bằng văn bản.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast