(Baohatinh.vn) - Đây là một trong những mục tiêu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh.

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

Đây là một trong những mục tiêu mà UBND tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh về một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế ngành Y tế Hà Tĩnh.

Đến năm 2021, Hà Tĩnh giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập

UBND tỉnh đặt mục tiêu giảm tối thiểu 45% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2015 của ngành Y tế Hà Tĩnh.

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 94/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh nhằm đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy ngành Y tế Hà Tĩnh đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phù hợp vói chức năng, nhiệm vụ được giao; từng bước phát triển các đơn vị sự nghiệp tự chủ về tài chính, nhân sự, tổ chức bộ máy để giảm dần tỷ trọng ngân sách nhà nước cấp cho các đơn vị sự nghiệp; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động.

Theo đó, giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, giảm tối thiểu 57% đơn vị sự nghiệp y tế công lập trong toàn tỉnh; đạt tối thiểu 18% đơn vị sự nghiệp có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên (tự chủ nhóm II); hoàn thành việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Pháp y và Giám định y khoa, các Trung tâm Y tế tuyến huyện; giảm tối thiểu 45% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2015.

Giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đạt tối thiểu 27% đơn vị sự nghiệp y tế trong toàn tỉnh có nguồn thu sự nghiệp tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên (tự chủ nhóm II); giảm tối thiểu 50% biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước so với biên chế được giao năm 2021.

Giải pháp để đạt các mục tiêu trên là tiếp tục củng cố và kiện toàn, nâng cao năng lực hoạt động các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ thuộc Sở Y tế; các chi cục trực thuộc Sở Y tế (việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của các tổ chức, đơn vị được thực hiện sau khi có các nghị định, hướng dẫn của Chính phủ).

Tổ chức lại các trung tâm: Y tế dự phòng tỉnh; Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Da liễu; Phòng, chống HIV/AIDS; Truyền thông Giáo dục sức khỏe; Chăm sóc sức khỏe sinh sản, để thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh;

Tổ chức lại Trung tâm Pháp y và Trung tâm Giám định Y khoa thành Trung tâm Pháp y và Giám định Y khoa Hà Tĩnh. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, đổi tên Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm Hà Tĩnh thành Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.

Thực hiện việc chuyển giao các đơn vị y tế tuyến huyện về một đầu mối quản lý để thực hiện việc sáp nhập, sắp xếp lại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến xã (việc phân cấp quản lý y tế tuyến huyện, xã chờ chủ trương của Chính phủ thống nhât chung trong cả nước).

Tổ chức lại các đơn vị: Trung tâm Y tế/Trung tâm Y tế dự phòng, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bệnh viện đa khoa tuyến huyện trên cùng địa bàn thành Trung tâm Y tế tuyến huyện. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực dân số về ủy ban nhân dân cấp huyện.

Sáp nhập Bệnh viện đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế cầu Treo thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn. Tổ chức lại Phòng khám đa khoa khu vực Đức Lĩnh thành cơ sở 2 của Trung tâm Y tế huyện Vũ Quang.

Đối với y tế tuyến xã, rà soát, sắp xếp hợp lý các trạm y tế cấp xã, phường, thị trấn theo quy mô vùng (vùng 1, 2 và 3). Bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình và công tác y tế trường học cho các trạm y tế. Căn cứ vào diện tích, địa giới hành chính, điều kiện giao thông, quy mô dân số của xã, phường, thị trấn để sắp xếp lại trạm y tế đảm bảo hợp lý, phát huy hiệu quả hoạt động (việc sắp xếp lại các trạm y tế còn gắn với việc sắp xếp lại địa giới hành chính cấp xã sau khi có quyết định của tỉnh).

Về sắp xếp, bố trí lại đội ngũ, sẽ bố trí đủ số lượng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm, hạng đơn vị sự nghiệp, quy mô giường bệnh theo đúng các quy định hiện hành; tiếp nhận biên chế viên chức có trình độ chuyên môn y, dược đang thực hiện nhiệm vụ y tế học đường tại các trường học về trạm y tế và các đơn vị y tế khác còn thiếu nhân lực và bố trí theo cơ cấu vị trí việc làm; thực hiện việc điều động, biệt phái công chức, viên chức giữa các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cân đối số lượng và cơ cấu chức danh nghề nghiệp; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư sau rà soát, sắp xếp nhưng chưa đến tuổi nghỉ hưu chuyển đổi vị trí công tác hoặc thôi việc.

Cùng với sắp xếp, tổ chức lại bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, kế hoạch mà UBND tỉnh đưa ra cũng tập trung rà soát việc sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp, số lượng công chức, viên chức, người lao động; đề xuất tuyển dụng đủ biên chế được giao; chủ động đề xuất điều chỉnh số lượng cơ cấu, đội ngũ cán bộ, công chức, viẽn chức gắn với tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị; xác định rõ người có năng lực, cử đi đào tạo, bồi dưỡng, để tạo nguồn quy hoạch; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vu đáp ứng yêu cầu chuẩn chức danh theo ngạch công chức, vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp...

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]