14.911 người yếu thế ở thành phố Hà Tĩnh được hỗ trợ cấp thẻ BHYT

(Baohatinh.vn) - Nhằm giảm bớt khó khăn cho một số nhóm đối tượng tham gia BHYT, đồng thời nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, từ năm 2017, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành chính sách hỗ trợ một số đối tượng mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).

14.911 người yếu thế ở thành phố Hà Tĩnh được hỗ trợ cấp thẻ BHYT

Diêm dân có mức sống trung bình là một trong những đối tượng nhận được sự hỗ trợ của Nghị quyết 55. Ảnh: Văn Chung

Cụ thể, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 55/NQ-HĐND hỗ trợ 100% mức đóng BHYT đối với người cao tuổi từ 70 đến 80 tuổi chưa có thẻ BHYT; hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài 30% hỗ trợ của ngân sách Trung ương) đối với người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình.

14.911 người yếu thế ở thành phố Hà Tĩnh được hỗ trợ cấp thẻ BHYT

Chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND đã giúp những người yếu thế trong xã hội tiếp cận với chính sách BHYT, được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh đầy đủ.

Thực hiện chủ trương đó, BHXH thành phố Hà Tĩnh (nay đã sáp nhập với BHXH tỉnh) đã xây dựng kế hoạch định kỳ hàng năm rà soát đối tượng hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người dân khi tham gia BHYT; phối hợp với UBND cấp xã rà soát, lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT hằng năm đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến 80 tuổi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia BHYT.

14.911 người yếu thế ở thành phố Hà Tĩnh được hỗ trợ cấp thẻ BHYT

Nghị quyết 55 đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT hàng năm để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình, gia đình và xã hội.

Nhờ đó, kết quả bao phủ BHYT ở đối tượng này tăng lên hằng năm. Nếu như năm 2017, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, số đối tượng tham gia BHYT theo NQ 55/2017/NQ-HĐND là 2.560 người thì đến năm 2019 con số này là 13.894 người và tính đến hết tháng 7 năm 2020, toàn thành phố đã có 14.911 người.

Chính sách hỗ trợ từ Nghị quyết 55/2017/NQ-HĐND thực sự góp phần đảm bảo cuộc sống cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, giúp họ có thể tiếp cận với chính sách BHYT, được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh đầy đủ như người dân bình thường.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc tham gia BHYT hằng năm để đảm bảo quyền lợi cho bản thân mình, gia đình và xã hội.

Chủ đề Bảo hiểm xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast