Cẩm Xuyên biểu dương 11 tập thể trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW

(Baohatinh.vn) - Chiều 10/9, Huyện ủy Cẩm Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI).

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, BTV Huyện ủy Cẩm Xuyên đã nghiên cứu, tổ chức thực hiện bài bản, có quy trình và phương pháp.

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW được gắn kết với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Cẩm Xuyên biểu dương 11 tập thể trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ảnh 1

Lãnh đạo huyện Cẩm Xuyên tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Với việc ban hành gần 30 văn bản, cấp ủy và các ban chuyên trách huyện Cẩm Xuyên đã thể hiện sự thường xuyên trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cùng với các giải pháp như: xây dựng nhật ký; xây dựng chuẩn mực đạo đức của cán bộ, công chức, đảng viên; quán triệt kịp thời các chuyên đề về học tập và làm theo Bác…, 4 năm qua, Cẩm Xuyên đã xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, bước đầu phát huy hiệu quả và có tác dụng lan toả sâu rộng.

Tại nhiều địa phương đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình trên các lĩnh vực như: hiến đất giải phóng mặt bằng, xây dựng các mô hình kinh tế, tích cực xây dựng nông thôn mới, giúp đỡ các hoàn cảnh neo đơn, hỗ trợ giải quyết việc làm, xây dựng thôn văn hóa, vượt khó vươn lên trong học tập, công tác...

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) ở Cẩm Xuyên cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nhiều chuyển biến tích cực. Việc tổ chức kiểm điểm có sự chuẩn bị khá đầy đủ, kỹ lưỡng; thái độ kiểm điểm thể hiện thẳng thắn, trung thực, xây dựng. Đặc biệt, BTV Huyện uỷ đã kịp thời xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý vi phạm.

Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, toàn huyện đã xử lý kỷ luật 107 trường hợp vi phạm nguyên tắc Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước. Việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được đưa vào sinh hoạt định kỳ của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Sau kiểm điểm khắc phục khuyết điểm, đã có nhiều chuyển biến tích cực trong rèn luyện đạo đức, giữ gìn lối sống của cán bộ, đảng viên.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy đã tặng giấy khen cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast