(Baohatinh.vn) - Ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, nhất là dẫn dắt truyền thông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Ngành Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, nhất là dẫn dắt truyền thông trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phòng chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Chiều nay (24/12), UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động lĩnh vực thông tin và truyền thông (TT&TT), Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử tỉnh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành chủ trì hội nghị; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương tham dự.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Năm 2020, ngành TT&TT Hà Tĩnh tiếp tục vượt qua khó khăn, bám sát các nhiệm vụ để thực hiện hiệu quả việc phòng chống dịch Covid-19, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Phó Giám đốc Sở TT&TT Bùi Đắc Thế báo cáo kết quả hoạt động của ngành TT&TT tỉnh trong năm 2020.

Mật độ thuê bao điện thoại đạt 94 thuê bao/100 dân, tăng 1,1% so với năm 2019; mật độ thuê bao Internet băng rộng cố định đạt 11,7 thuê bao/100 dân, tăng 15,9% so với năm 2019; số hóa truyền hình vệ tinh phủ sóng 100%; số hóa truyền hình mặt đất đạt khoảng 85% khu dân cư trên địa bàn, tăng gần 25% so với năm 2019.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Đình Trung: Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng mạnh mẽ CNTT nên đã thay đổi rõ rệt thái độ, phong cách làm việc của cán bộ, công chức, đóng góp lớn trong nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Tỷ lệ văn bản, tài liệu chính thức trao đổi dưới dạng điện tử giữa các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện 100%, giữa UBND cấp xã với cấp tỉnh, huyện 99%; đưa vào vận hành 788 dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3 cấp tỉnh, 1.068 DVC trực tuyến mức độ 3 cấp huyện, 41 DVC trực tuyến mức độ 3 của mỗi đơn vị cấp xã trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh.

Về hạ tầng thông tin và truyền thông, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 13 doanh nghiệp đang hoạt động, có 231 điểm bưu điện văn hóa xã trên tổng số 216 xã, phường, thị trấn. Toàn tỉnh có trên 3.100 trạm thu phát sóng thông tin di động (trạm BTS), dịch vụ di động, 3G, 4G phủ sóng rộng khắp thôn, xóm.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin TP Hà Tĩnh Hồ Quốc Tuấn: Tỉnh cần thông tin cụ thể về kế hoạch, lộ trình các nội dung xây dựng chính quyền điện tử để các địa phương nắm bắt, tuyên truyền và triển khai kịp thời, phù hợp.

Doanh thu toàn ngành năm 2020 ước đạt 2.850 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 3,5% so với năm 2019. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin, báo chí - xuất bản, bưu chính, viễn thông, CNTT, thanh tra, kiểm tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được tăng cường.

Năm 2020, Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử đã bám sát các nhiệm vụ theo kế hoạch, chủ động tham mưu và đẩy mạnh ứng dụng CNTT, đặc biệt là trong giai đoạn ứng phó dịch Covid-19. Triển khai thường xuyên, có hiệu quả việc giám sát, đánh giá cụ thể việc minh bạch thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện, đặc biệt là việc công khai các thông tin liên quan đến tài chính, ngân sách được cải thiện.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Phó Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh Nguyễn Văn Chung: Đề nghị trong thời gian tới ngành có hướng dẫn về mặt chuyên môn, kỹ thuật để đảm bảo an ninh mạng, ngăn chặn, xử lý các thông tin xấu độc, xuyên tạc.

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết qua hệ thống DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã có tăng hơn so với năm 2019 là 9,1%. Các văn bản chỉ đạo, điều hành về an toàn thông tin được tham mưu và ban hành tương đối kịp thời, đầy đủ.

Ban Chỉ đạo cũng đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, mở đầu cho quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành thông tin thêm một số nội dung mà các đại biểu tham dự hội nghị quan tâm.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, hội nghị đã thảo luận đề ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho năm 2021 như: nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở các lĩnh vực, nâng cao năng lực đảm bảo an toàn thông tin mạng; tăng tần suất cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng từng bước cơ sở dữ liệu số, kết nối, chia sẻ, an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng công tác quản lý, đảm bảo hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản đúng định hướng, thông tin liên lạc thông suốt…

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của ngành TT&TT đối với sự phát triển của tỉnh.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu khẳng định, năm qua, ngành TT&TT tỉnh nhà đã đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, nhất là dẫn dắt truyền thông trong công tác phòng chống dịch Covid-19, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ, góp phần ổn định tình hình chính trị.

Trên cơ sở những kết quả đạt được và các hạn chế đã chỉ ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền năm 2021 - năm có nhiều sự kiện chính trị lớn; chủ động trong công tác cung cấp thông tin cho báo chí, nắm bắt dư luận xã hội, nhất là các vấn đề nóng được quan tâm; tham mưu tỉnh các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện truyền thanh thông minh; thúc đẩy ứng dụng CNTT và sử dụng dịch vụ công trực tuyến bằng việc tăng cường công tác tập huấn để nâng cao kỹ năng CNTT cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cả người dân; thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, minh bạch công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu yêu cầu các ngành, địa phương nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử, soát xét quy chế, phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên; tăng cường công tác thông tin, truyền thông để người dân và doanh nghiệp tham gia thực hiện; quan tâm việc xây dựng cơ sở dữ liệu để phục vụ cho việc khai thác; phối hợp tốt với bưu điện thực hiện việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính...

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 cá nhân, tặng danh hiệu Lao động xuất sắc cho 1 tập thể và trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể, 4 cá nhân;

Giám đốc Sở TT&TT tặng giấy khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2020.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Chủ động công tác thông tin, truyền thông năm 2021 với nhiều sự kiện chính trị lớn

Giám đốc Sở TT&TT Nguyễn Công Thành trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Phúc Quang


Phúc Quang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]