(Baohatinh.vn) - Năm 2023, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Năm 2023, TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua; khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh dự hội nghị

Sáng 17/2, UBND TX Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ 2023; tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu về Cải cách hành chính TX Hồng Lĩnh năm 2022”.

Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo TX Hồng Lĩnh.

Năm 2022, phong trào thi đua yêu nước của TX Hồng Lĩnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, đều khắp trên các lĩnh vực.

Phong trào thi đua trở thành động lực tinh thần, thúc đẩy mạnh mẽ việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực; cải cách hành chính có chuyển biến tích cực.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Quang Vinh báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022.

Trong năm qua, công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới. Hội đồng thi đua khen thưởng các cơ quan, đơn vị tiếp tục được kiện toàn, nâng cao chất lượng; vai trò trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra giám sát phong trào thi đua và xét khen thưởng của các thành viên hội đồng được nâng cao.

Công tác phối hợp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội được quan tâm; quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng ở cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ ghi nhận, biểu dương những kết quả TX Hồng Lĩnh đạt được trong năm 2022, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Nhấn mạnh về một số nhiệm vụ cần thực hiện trong năm 2023, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị thị xã cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước và các chỉ thị, nghị quyết của các cấp về công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục phát động và tổ chức các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục đổi mới toàn diện, sáng tạo trong tổ chức các phong trào thi đua cả về nội dung, hình thức và phương thức;

Đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bình xét khen thưởng phải dựa trên kết quả của phong trào thi đua đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch; biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Chủ tịch UBND TX Hồng Lĩnh Nguyễn Huy Hùng triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2023.

Năm 2023, TX Hồng Lĩnh đẩy mạnh các phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch trên tất cả các lĩnh vực; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành tốt chế độ công vụ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện có hiệu quả phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức Hồng Lĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 theo Kế hoạch số 91/KH-UBND ngày 14/11/2019 của UBND thị xã.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đánh giá đúng thành tích, đúng tiêu chuẩn, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp, các ngành; tăng cường vai trò chuyên gia, tư vấn và giám sát của các thành viên Hội đồng trong việc tổ chức các phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại địa bàn, đơn vị phụ trách.

Đồng thời, tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua kịp thời, chất lượng, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và hoạt động của UBND các cấp.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ký cam kết thi đua năm 2023.

Với những thành tích đạt được, Chủ tịch nước CHXN Việt Nam tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho phòng Tài chính – Kế hoạch đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho Trường Tiểu học Bắc Hồng đã có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm 2017-2018 đến năm học 2021-2022 và 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2017-2021, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể và tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tặng bằng khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022; tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng Ba cho phòng Tài chính – Kế hoạch.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Lãnh đạo Ban Thi đua khen thưởng tỉnh và TX Hồng Lĩnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể và 2 cá nhân..

Tại hội nghị, UBND TX Hồng Lĩnh đã tổng kết cuộc thi “Tìm hiểu về công tác cải cách hành chính TX Hồng Lĩnh năm 2022”.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, các cơ quan, đơn vị và các phường, xã đã cơ bản thực hiện nghiêm túc, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tham gia cuộc thi.

Nhiều địa phương, đơn vị đã quan tâm đến cuộc thi, triển khai cuộc thi sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động tại địa phương, đơn vị.

Kết quả sau 1 tháng tổ chức, cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính thị xã Hồng Lĩnh năm 2022 đã có 61/70 cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia; thu hút 26.461 người tham gia thi với 31.518 lượt thi, trong đó có 13.771 người đạt điểm tối đa và có 14.426 lượt thi đúng...

Ban Tổ chức đã quyết định tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho 9 tập thể có thành tích cao trong tham gia cuộc thi; trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích cho các cá nhân. Vì lý do đi công tác nên 1 cá nhân đạt giải nhất không dự trao giải.

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

Lãnh đạo TX Hồng Lĩnh trao 2 giải nhì...

Đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện mục tiêu phát triển của thị xã Hồng Lĩnh

...3 giải ba cho các cá nhân.

Tin liên quan:

Nam Giang


Nam Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]