(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Tĩnh chỉ đạo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện/thành phố/thị xã về việc đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức.

Hà Tĩnh chỉ đạo định kỳ chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức

UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 1/11/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức, qua đó góp phần tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức của tỉnh.

Tuy vậy, trong quá trình thực hiện, một số đơn vị triển khai còn chậm, thiếu đồng bộ và chưa mang tính thường xuyên; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị còn thiếu quan tâm đến việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, chỉ đạo thiếu kiên quyết, chưa xác định cụ thể danh mục vị trí công tác phải chuyển đổi theo kế hoạch; việc thực hiện chuyển đổi đối với vị trí việc làm chỉ có một người đảm nhiệm trong cơ quan, đơn vị còn khó khăn, lúng túng.

Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn để công chức, viên chức đảm nhiệm công việc thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác trong thời gian dài nhưng chưa thực hiện chuyển đổi.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức;

Tăng cường trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong việc đẩy mạnh thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc cơ quan, đơn vị, địa phương theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP, Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Công văn số 607/UBND-NC ngày 20/3/2008 của UBND tỉnh về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức và các quy định của pháp luật có liên quan.

Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo định kỳ; đồng thời tổ chức rà soát, lập danh sách công chức, viên chức thuộc danh mục phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác nhưng chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, gửi về Sở Nội vụ trước ngày 31/5/2019 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Nội vụ thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chuyển đổi vị trí công, tác đối với công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổng hợp kết quả, lập danh sách các đơn vị làm tốt, các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, đề xuất hình thức xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2019 để xem xét xử lý theo quy định.

Tin liên quan:

H.X


H.X

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]