(Baohatinh.vn) - Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục rà soát để sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tiếp tục rà soát để sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật.

Sáng 18/10, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở NN&PTNT về công tác sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần chủ trì cuộc làm việc.

Theo báo cáo, đến nay, Sở NN&PTNT có 22 phòng, đơn vị trực thuộc (giảm 22 đầu mối trực thuộc, gồm: 3 phòng, 2 chi cục, 7 đơn vị và 10 ban QLDA so với trước đây). Cơ cấu tổ chức bên trong các phòng, hạt, trạm của các đơn vị trực thuộc Sở được kiện toàn sắp xếp lại, giảm 14 phòng, 1 hạt, 7 trạm và 5 bộ phận.

Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở NN&PTNT gồm: 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ; 7 chi cục quản lý nhà nước, 10 đơn vị sự nghiệp công lập, với tổng biên chế được giao năm 2022 là 823 biên chế (394 biên chế công chức, 363 biên chế viên chức; 66 hợp đồng theo Nghị định 68). Biên chế hiện có 617 người (290 công chức, 261 viên chức; 66 hợp đồng theo Nghị định 68), còn thiếu 206 chỉ tiêu biên chế (104 biên chế công chức; 102 biên chế viên chức).

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Giám đốc Sở NN&PTNT Nguyễn Văn Việt báo cáo, làm rõ một số nội dung liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Việc triển khai đề án sắp xếp lại tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 26/2011/NQ-HĐND ngày 16/12/2011 của HĐND tỉnh của ngành NN&PTNT được UBND tỉnh đánh giá cao. Dù với khối lượng công việc lớn, phức tạp, nhạy cảm, nhưng nhờ làm tốt công tác phổ biến, quán triệt đầy đủ đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nên nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, không có đơn thư khiếu nại.

Sau 3 lần kiện toàn sắp xếp tinh giảm bộ máy, Sở NN&PTNT đã giảm 22 đầu mối, giảm 199 biên chế; 55 người thôi kiêm nhiệm và cắt giảm 200 hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, tổ chức bộ máy các đơn vị vừa được tinh gọn, hoạt động vừa mới ổn định thì tiếp tục thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP làm tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức phần nào ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bởi biên chế giao các đơn vị sự nghiệp ít, trong khi diện tích giao quản lý nhiều, địa bàn rộng, nằm các vị trí trọng điểm nên không đủ số lượng biên chế sự nghiệp bố trí cho các trạm quản lý bảo vệ rừng, khu neo tránh trú bảo tàu cá, trại thực nghiệm không thể đảm bảo theo quy định…

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ: Đề nghị Sở NN&PTNT tiếp tục rà soát lại cơ cấu tổ chức của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc để xây dựng phương án sắp xếp cho phù hợp.

Đối với việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế, từ giai đoạn 2016 – 2021 đã thực hiện việc cắt giảm 126 biên chế gồm: Biên chế hành chính cắt giảm 45 người; biên chế sự nghiệp cắt giảm 81 người. Trong đó số cán bộ, công chức, viên chức nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Nghị định số 113/2014/NĐ-CP, Nghị định số 143/2020/NĐ-CP và Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND từ năm 2015 đến năm 2022 là 84 người. Tất cả các đối tượng nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế đều đồng thuận cao với chính sách của nhà nước.

Thảo luận tại cuộc làm việc, thành viên Ban Pháp chế và các đại biểu tham dự đề nghị sở chỉ đạo các chi cục, đơn vị sự nghiệp về phương án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cơ cấu biên chế…

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy Sở NN&PTNT tỉnh Hà Tĩnh

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần phát biểu kết luận cuộc làm việc.

Kết luận cuộc làm việc, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở NN&PTNT trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy và chính sách tinh giản biên chế của ngành.

Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần đề nghị Sở tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với các quy định pháp luật, tuyển dụng số viên chức tại các đơn vị sự nghiệp khi có chủ trương của UBND tỉnh. Rà soát chức năng nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn để điều chỉnh, bố trí, sử dụng biên chế phù họp với khối lượng công việc thực tế trên cơ sở biên chế được cấp có thẩm quyền giao và quan tâm đến chính sách cho viên chức bảo vệ rừng và bố trí biên chế đủ cho cảng cá. Tăng cường bồi dưỡng tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp với vị trí việc làm được phê duyệt…

Tin liên quan:

Xuân Hoa


Xuân Hoa

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]