(Baohatinh.vn) - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 153 /UBND-VX triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Kế hoạch số 153 /UBND-VX triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn.

Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh chủ trì hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh giao cho Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch này.

Phối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 gửi Sở Tài chính để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cấp tạm ứng nguồn ngân sách tỉnh để chi trả cho các đối tượng; đồng thời phối hợp tham mưu, đề xuất Bộ Tài chính cấp tạm ứng kinh phí sau khi các huyện báo cáo dự toán.

Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Lao động làm nghề thu mua phế liệu được hưởng chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng (ảnh tư liệu)

Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh. Chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định và trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và các khó khăn, vướng mắc của cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc kiến nghị đề xuất Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Tài chính, các bộ, ngành liên quan để tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức việc chi trả cho các đối tượng và thanh quyết toán theo quy định.

Sở LĐ-TB&XH chủ trì, phối hợp với Ủy ban MTTQ, các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn

Đối với Sở Tài chính, UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH tổng hợp dự toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ báo cáo UBND tỉnh; đồng thời tham mưu văn bản của UBND tỉnh gửi Bộ Tài chính về việc đề xuất kinh phí ngân sách Trung ương hỗ trợ; tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách địa phương để thực hiện chính sách hỗ trợ theo định mức quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ.

Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Công nhân ở nhiều doanh nghiệp Hà Tĩnh gặp khó khăn trong mùa dịch Covid-19 (Ảnh chụp tại Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh)

Cũng theo kế hoạch, UBND giao các sở, ngành: KH&ĐT, Công Thương, GTVT, Xây dựng, NN&PT-NN, VH-TT&DL, Liên minh Hợp tác xã tỉnh chủ động rà soát, phối hợp với Sở LĐ-TB&XH hướng dẫn UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp theo các lĩnh vực thuộc ngành phụ trách; đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện chính sách cho các đối tượng.

Đối với các cơ sở giáo dục dân lập, tư thục hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, Sở GD&ĐT chỉ đạo các đơn vị tổng hợp cán bộ, giáo viên tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi về UBND cấp huyện nơi đóng trụ sở chính xem xét giải quyết chính sách theo quy định. Các cơ sở giáo dục lập, tư thục không hoạt động theo mô hình doanh nghiệp thì thống kê tổng hợp số cán bộ, giáo viên tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương gửi Sở LĐ-TB&XH tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chỉ đạo Chi Cục thuế rà soát, xác định các hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm, tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1/4/2020 theo Công văn số 2119/UBND-XV1 ngày 05/4/2020 của UBND tỉnh, tham mưu UBND cấp huyện trình phê duyệt danh sách hộ kinh doanh được hỗ trợ (qua Cục Thuế tỉnh) về việc tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/32020 của Thủ tướng Chính phủ. Chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị tạm ngừng hoạt động. Cử lãnh đạo phòng chuyên môn có kinh nghiệm tham gia Tổ thẩm định hồ sơ cấp tỉnh.

Cục Thuế tỉnh chịu trách nhiệm chủ trì thẩm định, gửi Tổ thẩm định cấp tỉnh để tham mưu phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh bị tạm ngừng hoạt động.

Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã xác nhận danh sách người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bị ảnh hưởng của đại dịch Covi-19 phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng hoặc nghỉ việc không hưởng lương; thực hiện tạm dừng đóng quỹ bảo hiểm hưu trí tử tuất theo đề xuất của người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh xây dựng phương án, hồ sơ thủ tục để giải ngân cho người sử dụng lao động thuộc đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động.

UBND tỉnh cũng đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên: Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Tỉnh đoàn tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ ngay từ khâu kê khai, lập danh sách đến công tác thẩm định và chi trả.

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp hướng dẫn người lao động kê khai hồ sơ và tham gia xác nhận danh sách người người lao động trong các doanh nghiệp có tổ chức công đoàn bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đề nghị hưởng chính sách theo hướng dẫn.

Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân Hà Tĩnh gặp khó khăn do dịch Covid-19

Cán bộ xã Yên Hòa (Cẩm Xuyên) nắm tình hình đời sống của người dân có hoàn cảnh khó khăn và rà soát danh sách đối tượng được hỗ trợ.

Cũng theo kế hoạch, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thành phố, thị xã, tập trung chỉ đạo các phòng, ngành liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai kịp thời các nội dung theo Kế hoạch của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở LĐ-TB&XH. Đồng thời, tổng hợp, đề xuất đối tượng hưởng chính sách theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và lập dự toán kinh phí thực hiện gửi Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm quản lý và chi trả kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người lao động và các đối tượng theo đúng quy định và quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; chỉ đạo trung tâm hành chính công cấp huyện và bộ phận một cửa cấp xã tuyên truyền, đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho các đối tượng trong thực hiện các chính sách.

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó quy định: người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện về mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian từ ngày 1/4/2020 đến ngày 30/6/2020; cư trú hợp pháp tại địa phương.

Lao động thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc như: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg cũng quy định, căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng này từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

Nguồn kinh phí hỗ trợ người bán vé xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Về trình tự, thủ tục để được hưởng hỗ trợ, người lao động làm đề nghị hỗ trợ (theo mẫu) gửi UBND cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách theo Quyết định này và ngược lại.

Trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị - xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi UBND cấp huyện thẩm định và trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ.

Đồng thời, thực hiện chi trả hỗ trợ sau 3 ngày (ngày làm việc) khi được phê duyệt. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nguồn kinh phí chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được bố trí trong dự toán ngân sách theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước. Trong đó, ngân sách trung ương đảm bảo 50% tổng kinh phí thực hiện, ngân sách cấp tỉnh đảm bảo 50% tổng kinh phí thực hiện.

Đối với nguồn kinh phí tuyên truyền, tổ chức tập huấn hướng dẫn, in ấn tài liệu, biểu mẫu, giám sát, thẩm định hồ sơ, thanh toán chính sách: Nội dung phát sinh ở cấp nào thì ngân sách ở cấp đó chịu trách nhiệm.

N.G


N.G

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Thời tiết

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]