(Baohatinh.vn) - Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của các địa phương Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Can Lộc, Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã khơi dậy được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và Nhân dân trong phát triển KT-XH, đảm bảo QPAN...

Sáng 17/7, huyện Cẩm Xuyên vinh danh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh tham dự hội nghị

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Giai đoạn 2015 – 2020, phong trào thi đua yêu nước của huyện Cẩm Xuyên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Thi đua khen thưởng được coi là động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển KT - XH.

Từ việc tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước như: Thi đua thực hiện các chỉ tiêu KT-XH, QP AN; Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh… huyện đã phát huy tối đa các nguồn lực, tạo sức mạnh để đạt những thành tựu nổi bật.

Tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 8,89%/năm. Dự kiến năm 2020, quy mô giá trị sản xuất đạt 11.800 tỷ đồng, bằng 1,65 lần so với năm 2015. Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 29 triệu đồng (năm 2015) lên 40 triệu đồng (năm 2020).

Đến nay, toàn huyện có 49/70 trường học đạt chuẩn quốc gia. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Xuyên Phạm Đăng Nhật phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Cẩm Xuyên tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến.

Trong đó, địa phương quyết tâm xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao, các thị trấn đạt tiêu chí đô thị loại IV, nông nghiệp - dịch vụ - du lịch phát triển.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương phong trào thi đua yêu nước của huyện Cẩm Xuyên trong 5 năm qua.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Phong trào thi đua yêu nước ở Cẩm Xuyên thời gian tới phải tiếp tục tạo sức lan tỏa lớn để các tầng lớp Nhân dân hăng say thi đua, học tập, lao động, sản xuất đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Cẩm Xuyên vinh danh các cá nhân...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

...và tập thể điển hình tiên tiến

Sáng 17/7, huyện Hương Sơn long trọng tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015- 2020.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua yêu nước của huyện có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn.

Nổi bật là những phòng trào thi đua: Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Xây dựng văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính; Thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Chị Lê Thị Bình - Chủ cơ sở nem chua Ý Bình ở thị trấn Phố Châu: Từ sự năng động, sách tạo, dám nghĩ dám làm tôi đã tạo dựng được thương hiệu sản phẩm nem chua Ý Bình đạt chuẩn OCOP cấp tỉnh, giải quyết việc làm cho 10 lao động trên địa bàn.

Trong 5 năm qua, toàn huyện đã hình thành nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao, tạo được sức lan tỏa lớn, khích lệ, động viên các hộ dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, đổi mới trong sản xuất.

Sản xuất nông nghiệp từng bước có sự liên kết, sản xuất hàng hóa, tiềm năng thế mạnh về đất đai, vườn rừng được khai thác ngày càng hiệu quả. Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng hàng năm bình quân 6,57%. Giáo dục – đào tạo, y tế luôn đứng tốp đầu của tỉnh; QPAN được giữ vững...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Huyện ủy Trần Văn Kỳ trao cờ thi đua cho Phòng GD&ĐT huyện

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Thọ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giai đoạn 2020- 2025, huyện Hương Sơn tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước; phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trở thành động lực to lớn góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Phấn đấu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới bền vững, có đô thị phát triển.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Tại hội nghị, huyện Hương Sơn đã vinh danh 16 tập thể

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

...và 45 cá nhân điển hình tiến tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Sáng 17/7, thị xã Hồng Lĩnh tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước thị xã Hồng Lĩnh đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Phong trào thi đua xây dựng, chỉnh trang đô thị và xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng, đồng bộ, hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo đô thị, nông thôn và nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, thị xã đạt thêm 12 tiêu chí đô thị loại III, dự kiến cuối năm 2020 đạt 49/59 tiêu chí.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Phó Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Minh Khang báo cáo kết quả phong trào thi đua

Từ năm 2015-2019, toàn thị xã có 45 học sinh giỏi cấp quốc gia, 522 học sinh giỏi cấp tỉnh, 4.145 học sinh giỏi thị xã. Trong 5 năm qua, thị xã đã huy động nguồn lực hỗ trợ làm được 346 nhà cho người có công và hộ nghèo, với tổng kinh phí 11,960 tỷ đồng.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Huấn phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025

Phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Hồng Lĩnh Đặng Ngọc Huấn kêu gọi đổi mới việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tập trung các phong trào: Chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh gắn với nâng cao các tiêu chí NTM xã Thuận Lộc; “Hà Tĩnh chung tay vì người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”; thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thị xã Hồng Lĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Giám đốc Sở Công thương Hoàng Văn Quảng và lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh trao Huân chương Lao động hạng 3 cho tập thể Phòng Nội vụ.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các các nhân

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Vinh danh 55 tập thể...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

...và 159 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 215-2020.

Cũng trong sáng nay, huyện Can Lộc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2020.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

5 năm qua (2015-2020), các phong trào thi đua yêu nước ở Can Lộc đã phát huy được giá trị tốt đẹp, khuyến khích cán bộ và Nhân dân thi đua lao động, sản xuất có hiệu quả; xây dựng đời sống văn hóa thân thiện, bền vững. Toàn huyện có 893 trang trại, gia trại, mô hình kinh tế lớn nhỏ; tổng giá trị hàng hóa sản xuất đạt trên 200 tỷ đồng.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch MTTQ huyện Can Lộc Bùi Thị Kiều Nhi báo cáo kết quả các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Trong 5 năm, toàn huyện đã xây mới, cải tạo, nâng cấp hơn 267 km đường giao thông nông thôn. Đến cuối năm 2020, thu ngân sách ước đạt 300 tỷ đồng, tăng 153% so với năm 2016. 190 thôn, khối phố văn hóa, đạt 88,4%; 32.009 gia đình văn hóa, đạt 86%... Xây dựng 6 nhà văn hóa xã, 114 nhà văn hóa thôn, khối phố, 15 khu thể thao xã, 90 khu thể thao thôn.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Giám đốc Sở GTVT Lương Phan Kỳ trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Đảng bộ và Nhân dân xã Thượng Lộc...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

...và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 cá nhân.

Thời gian tới, Can Lộc phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt trên 13%; giá trị sản phẩm nông nghiệp đạt 130 triệu đồng/1 ha; tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 400 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 10.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng/năm vào năm 2025. 100% xã đạt nông thôn mới nâng cao (3-5 xã đạt NTM kiểu mẫu).

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Hội nghị cũng đã vinh danh 10 tập thể...

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

... và 20 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Sáng 17/7, huyện Đức Thọ tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai có hiệu quả. Nhiều sáng kiến, cách làm hay được nhân diện rộng, góp phần tăng năng suất, hiệu quả trong mọi hoạt động, tạo động lực to lớn góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm QPAN tại Đức Thọ.

Các phong trào thi đua đã động viên và huy động được mọi nguồn lực xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiến tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều hộ gia đình đã tự nguyện phá dỡ cây cối, hiến hàng ngàn mét đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng và hàng triệu ngày công lao động để xây dựng các công trình công cộng, phúc lợi ở địa phương.

Tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Đức Thọ gần 2.000 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã xây dựng được 367 mô hình sản xuất, doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên, 607 vườn mẫu. Toàn huyện làm mới trên 379 km đường giao thông, hơn 92 km rãnh thoát nước... Huyện Đức Thọ đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là huyện đạt chuẩn NTM.

Các địa phương vinh danh điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020

Tại hội nghị, huyện đã vinh danh 24 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước gia đoạn 2015-2020; phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025.

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]