(Baohatinh.vn) - Sáng 15/4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị sơ kết công tác tiếp dân quý I năm 2020, nghe các nội dung tồn đọng và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Sáng 15/4, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị sơ kết công tác tiếp dân quý I năm 2020, nghe các nội dung tồn đọng và triển khai một số nhiệm vụ thời gian tới.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trương Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn.

Lãnh đạo tỉnh tiếp và trả lời 126 công dân

Trong quý I năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ 3 tháng. Tổng số công dân đăng ký 126 trường hợp, đã tiếp 13 trường hợp, còn 113 trường hợp được các sở, ngành chuyên môn, Ban Tiếp công dân tỉnh trực tiếp trả lời, giải thích.

Kết thúc các phiên tiếp, UBND tỉnh đã kịp thời ban hành thông báo kết quả phiên tiếp công dân định kỳ hàng tháng trên trang điều hành tác nghiệp; Ban Tiếp công dân tỉnh đã theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trước các phiên tiếp công dân định kỳ của tháng tiếp theo.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Phó ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần: Thời gian qua vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã tổ chức làm việc (tiếp công dân đột xuất) về kiến nghị, phản ánh của ông Lương Bá Tý ở thị trấn Xuân An (Nghi Xuân) liên quan đến Kết luận thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2014 của UBND tỉnh.

Về kết quả theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận phiên tiếp công dân định kỳ, hiện nay còn có 2 vụ việc chưa có báo cáo là: Vụ việc bà Lương Thị Lý - xã Đức Yên (cũ), huyện Đức Thọ (nguyên thủ quỹ xã Đức Yên) tố cáo bà Nghiêm Thị Thủy - kế toán xã và UBND xã Đức Yên (cũ) vi phạm trong quyết toán tài chính; vụ việc gia đình ông Đậu Xuân Đông và gia đình bà Nguyễn Thị Quy - thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên (cũ) - huyện Thạch Hà, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bồi thường đất ảnh hưởng dự án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 15B cho các hộ gia đình.

Các vụ việc nói trên đã được UBND huyện Đức Thọ, Thạch Hà tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu, kiểm tra, hiện đang lập báo cáo và sớm ban hành trong tháng 4/2020.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn báo cáo kết quả phiên tiếp công dân đột xuất trong quý I.

Bên cạnh đó, đến nay vẫn còn 2 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm là vụ việc bà Đặng Thị Thị - thôn Trà Dương, xã Quang Lộc, huyện Can Lộc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định ranh giới đất giữa gia đình bà với gia đình ông Phan Như Phúc (hộ liền kề) và giải quyết việc cơ sở sản xuất bia, mộ đá của ông Phan Như Phúc gây ô nhiễm môi trường; vụ việc ông Nguyễn Huy Cổn - phường Sông Trí (cũ), TX Kỳ Anh đề nghị tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại số 2814/QĐ-UBND ngày 28/9/2010 của UBND tỉnh.

Trong quý I, Ban Tiếp công dân tỉnh cũng đã tiếp 201 trường hợp/49 vụ việc; phối hợp các sở, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các phòng có liên quan của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức tiếp, đối thoại với các công dân liên quan những vụ việc phức tạp, đông người; nhận 407 đơn thư các loại, trong đó: Khiếu nại 141 đơn, tố cáo 44, kiến nghị phản ánh 222. Các đơn đủ điều kiện đã được phối hợp xử lý theo quy định.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà: Cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với cơ quan, đơn vị đầu mối trong thực hiện kết luận của lãnh đạo tỉnh trong các phiên tiếp công dân.

Hà Tĩnh thực hiện nghiêm Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Thời gian qua, Ban Nội chính cũng đã tiến hành kiểm tra, giám sát đối với 6 đơn vị cấp huyện và 11 đơn vị cấp xã về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và kết luận, chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại các phiên tiếp dân.

Kết quả có 6/6 đơn vị cấp huyện (được kiểm tra) đã xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị cốt cán toàn huyện để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện (do bí thư cấp ủy trực tiếp quán triệt); ở cấp xã đã tổ chức quán triệt, triển khai đến tận chi bộ đảng. Ngoài tổ chức quán triệt, triển khai tại hội nghị, cấp ủy các cấp còn tuyên truyền Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng: UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của đại biểu và chỉ đạo thực hiện giải quyết các vụ việc tồn đọng kéo dài hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nhìn chung, người đứng đầu cấp ủy cấp huyện, cấp xã đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư; đồng thời trực tiếp tiếp dân, đối thoại và chỉ đạo xử lý, giải quyết những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo Quy định số 11-QĐ/TW của Bộ Chính trị, nhiều vụ việc được giải quyết kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Các cơ quan chức năng cấp huyện đã bố trí địa điểm, điều kiện vật chất thuận lợi cho người dân đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo; bảo đảm trật tự, an toàn cho việc tiếp dân; bảo vệ người phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo. Thông qua việc tiếp dân đã kịp thời tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để có các biện pháp xử lý, khắc phục.

Cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu về các vụ việc tồn đọng kéo dài

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Công tác tiếp dân “3 trong 1” thời gian qua của Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả, do đó, cần tiếp tục đánh giá để duy trì triển khai trong thời gian tiếp theo.

Tiếp tục duy trì công tác tiếp dân “3 trong 1”

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hà Tĩnh đã và đang được tập trung cao, thường xuyên và từng bước phát huy hiệu quả cao, góp phần giải quyết quyền lợi chính đáng của người dân.

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ, bên cạnh kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo vẫn còn nhiều tồn tại: Công tác tiếp công dân định kỳ của cấp huyện, xã chưa được thường xuyên, cho thấy cấp ủy, chính quyền thiếu nghiêm túc thực hiện, ý thức trách nhiệm chưa cao; các vụ việc vẫn còn để tồn đọng kéo dài mặc dù có nhiều vụ không quá khó; quá trình triển khai thực hiện mặc dù các đơn vị đã thấy rõ nguyên nhân nhưng chưa tập trung giải quyết.

“Nguyên nhân của những tồn tại này là do chưa gắn được trách nhiệm của người đứng đầu; công tác kiểm tra, giám sát đối với các cấp huyện, xã chưa được thường xuyên; việc chấp hành của các cấp ủy đảng, chính quyền khi đã có kết luận của lãnh đạo tỉnh chưa tốt, còn tâm lý né tránh; các cấp cũng thiếu kiên quyết, kiên trì trong xử lý dứt điểm các vụ việc” – Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, công tác tiếp dân “3 trong 1” thời gian qua của Hà Tĩnh đã phát huy hiệu quả, do đó, cần tiếp tục đánh giá để duy trì triển khai trong thời gian tiếp theo. Các đơn vị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thanh tra tỉnh và các ban HĐND tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp dân của các cấp; với các vụ việc tồn đọng kéo dài cần làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu.

Tin liên quan:

Dương Chiến


Dương Chiến

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]