(Baohatinh.vn) - Trong hai ngày 15 và 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Trong hai ngày 15 và 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

* Tại Thạch Hà, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Dự đại hội có Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức, lãnh đạo huyện Thạch Hà.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Chương trình văn nghệ chào mừng đại hội

Nhiệm kỳ 2014-2019, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Thạch Hà có nhiều nỗ lực trong việc tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà Trần Danh Vinh trình bày báo cáo chính trị tại đại hội

Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay mở rộng thành cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đạt nhiều kết quả.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Các cấp MTTQ đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo và nội lực của nhân dân, cộng đồng dân cư, góp phần hoàn thành 22 xã đạt chuẩn NTM. Đặc biệt đã vận động 6.381 hộ dân tự nguyện hiến hơn 234 nghìn m2 đất để xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn; nhân dân đóng góp hơn 1,4 triệu ngày công.

Trong 5 năm, Quỹ “Vì người nghèo” thu được hơn 7,9 tỷ đồng, trích gần 6,3 tỷ đồng cùng với ngân sách các cấp và đóng góp của cộng đồng hỗ trợ xây 913 nhà cho hộ nghèo; giúp đỡ 120 triệu đồng cho 48 họ nghèo phát triển sản xuất..

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Đại biểu Trần Thế Vững - Trưởng ban đoàn kết công giáo huyện Thạch Hà trình bày tham luận "Vận động bà con giáo dân thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh; sống tốt đời đẹp đạo"

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được MTTQ phối hợp với Ban chỉ đạo phong trào và các phòng, ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện. Trong đó, trọng tâm là xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 195 khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,6%.

Phát huy những kết quả trong nhiệm kỳ vừa qua, Đại hội Đại biểu MTTQ huyện Thạch Hà xác định nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới sẽ tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, qua đó sẽ góp phần tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh;

Thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy phát triển KT-XH, đẩy nhanh tiến độ và tính bền vững trong xây dựng NTM, đô thị văn minh trên địa bàn huyện…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Đại biểu Nguyễn Văn Luận - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Thạch Kênh tham luận "Phát huy vai trò của MTTQ giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đối thoại của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân".

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Ủy bán MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ huyện Thạch Hà và các tổ chức thành viên.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Anh Đức phát biểu chỉ đạo đại hội

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các ủy viên phát huy tinh thần đoàn kết, tu dưỡng, rèn luyện, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, cùng tập thể hoàn thành trọng trách và vinh dự được đại hội tin tưởng giao phó; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; triển khai đồng bộ các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Đại hội tiến hành hiệp thương cử 65 thành viên vào Ủy ban MTTQ huyện

Đại hội cũng đã tổ chức hiệp thương dân chủ, thống nhất cử 65 thành viên vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Trần Danh Vinh tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Thạch Hà tặng hoa chúc mừng các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà khóa XIX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Đồng thời, đại hội cũng đã hiệp thương dân chủ cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024 với 22 đại biểu.

* Với tinh thần tập trung, dân chủ, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh đã thành công tốt đẹp. Ông Lê Mã Lương tái cử Chủ tịch ủy ban MTTQ huyện.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Kỳ Anh lần thứ XX

Nhiệm kỳ qua, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở. Các phong trào, cuộc vận động được đông đảo nhân dân hưởng ứng và ngày càng đi vào chiều sâu, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN của địa phương, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Trong 5 năm, người dân đã tự nguyện hiến 526.849 m2 đất ở, đất vườn, trên 214 ngàn cây cối các loại, hàng ngàn công trình dân sinh để mở các tuyến đường; đóng góp 256 tỷ đồng làm mới 297 km đường GTNT, 185 km kênh mương nội đồng, 75 nhà văn hóa thôn, 16 trường học cao tầng,…

Cuộc vận động “Vì người nghèo”, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, phát huy truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được quan tâm chăm lo và đạt nhiều kết quả. Toàn huyện đã vận động được 9.849 triệu đồng, sửa chữa và làm mới 411 nhà đại đoàn kết, đối tượng chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn; vận động hội viên, đoàn viên và nhân dân mua 120 sổ tiết kiệm tình nghĩa, với số tiền 350 triệu đồng tặng cho thân nhân liệt sỹ, thương bệnh binh.

MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã góp phần đưa 9/21 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn NTM (đạt 42,86% số xã toàn huyện, tăng 8 xã so với đầu nhiệm kỳ), các xã còn lại đều đạt 12 tiêu chí trở lên; xây dựng được 18 khu dân cư kiểu mẫu, 204 vườn mẫu đạt chuẩn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Phát huy những kết quả đã đạt được, đại hội đã đưa ra mục tiêu: Tăng cường, củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung hướng mạnh về khu dân cư; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Không ngừng xây dựng và củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả, hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nâng cao hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Tăng cường đồng thuận, động viên, cổ vũ nhân dân đẩy mạnh phát triển KT-XH, xóa đói - giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đảm bảo QPAN, ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần sớm đưa huyện Kỳ Anh ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy biểu dương, ghi nhận những thành tích, kết quả của MTTQ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ qua.

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Mai Thủy nhấn mạnh: MTTQ huyện Kỳ Anh tăng cường bám sát cơ sở, nắm tình hình dân cư, dư luận xã hội; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với dân, hướng về cơ sở, thật thiết thực, hiệu quả, khắc phục biểu hiện hành chính hóa trong hoạt động.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và huyện Kỳ Anh chúc mừng các ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh khóa XX

Đại hội hiệp thương cử 52 vị vào ủy viên Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ông Lê Mã Lương tiếp tục được các ủy viên Ủy ban MTTQ cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Kỳ Anh nhiệm kỳ mới.

Nam Giang - Vũ Viễn


Nam Giang - Vũ Viễn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]