(Baohatinh.vn) - 45 năm Bác Hồ đi xa, đối với mỗi người dân Hà Tĩnh, những lời dặn dò của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của nhiều thế hệ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Đồng lòng, quyết tâm thực hiện Di chúc Bác Hồ

45 năm Bác Hồ đi xa, đối với mỗi người dân Hà Tĩnh, những lời dặn dò của Người luôn là kim chỉ nam cho mọi hành động của nhiều thế hệ. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh luôn đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn.

Giữ vững đoàn kết trong Đảng

Trong Di chúc để lại trước lúc đi xa, Người đã nhắc nhở, dặn dò cán bộ, đảng viên (CBĐV): “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố, phát triển sự đoàn kết và thống nhất của Đảng”.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp.

Khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh luôn nhận thức sâu sắc sức mạnh của tinh thần đoàn kết, luôn gìn giữ và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân vì mục tiêu vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh. Cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên làm tốt công tác tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng, coi đó là cẩm nang để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất, gắn việc học tập và làm theo gương Bác với những việc làm cụ thể, thiết thực.

Trong 3 năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW gắn với việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của T.Ư, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn chung, CBĐV, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. CBĐV, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp gương mẫu đi đầu trong các phong trào, nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm đối với công việc; giữ gìn, rèn luyện phẩm chất, tư cách đạo đức; chú trọng nói đi đôi với làm, gần gũi, tận tụy với nhân dân; chăm lo xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị và các địa phương; tình đồng chí, đồng nghiệp, tình làng nghĩa xóm ngày càng được thắt chặt; đoàn kết trong Đảng ngày càng được củng cố, nhân dân đồng thuận phát triển kinh tế - văn hóa.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã dần trở thành việc làm thường xuyên, sâu rộng trong CBĐV và nhân dân, có sức lan tỏa trong đời sống chính trị - xã hội. 3 năm qua, đã có hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được vinh danh. Nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm sáng tạo, thiết thực, có sức thuyết phục trong CBĐV và nhân dân.

Thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của CBĐV, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, BTV Tỉnh ủy chú trọng triển khai từ người đứng đầu ở tất cả các cơ quan Đảng, chính quyền, mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở gắn với thực hiện nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

CBĐV, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị luôn nêu cao trách nhiệm nêu gương, thể hiện rõ trong công việc và sinh hoạt, thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; thường xuyên bám cơ sở, nắm tình hình và tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, của cán bộ, công nhân, viên chức thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Điều đó được thể hiện rõ trong kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị như: vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông và xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới (NTM); GPMB phục vụ các công trình, dự án trọng điểm; thực hiện có hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng, mùa vụ...

Những chuyển biến đó đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, củng cố lòng tin của nhân dân; phòng, chống và từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CBĐV.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Thành Long kiểm tra mô hình trồng bưởi Phúc Trạch tại xã Lộc Yên (Hương Khê)

Không ngừng nâng cao đời sống nhân dân

Trong Di chúc, Bác viết: “Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Trong các kỳ đại hội, Đảng bộ tỉnh đều xây dựng nghị quyết, trong đó, tập trung cao cho việc phát triển kinh tế và văn hóa.

Mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức nhưng Hà Tĩnh đã tập trung xây dựng được hướng đi đúng với nhiều mô hình bước đầu đạt hiệu quả. Đó cũng là yếu tố tạo niềm tin, sự đồng thuận, đồng lòng và hỗ trợ tích cực của nhân dân. Kiên trì với mục tiêu đề ra, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến tận thôn xóm đã thực sự bám cơ sở, sâu sát để lãnh đạo, chỉ đạo và vận động nhân dân. Trong bối cảnh kinh tế đất nước khó khăn, trên địa bàn Hà Tĩnh, từ Bến Thủy đến Đèo Ngang, những công trường vẫn sôi động đẩy nhanh tiến độ. Quốc lộ 1A, 15A, 8A, quốc lộ ven biển; các dự án trọng điểm… tất cả đang thể hiện không khí thi đua về đích đúng kế hoạch. Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng đang khẳng định vị trí của một trong 5 KKT trọng điểm quốc gia. Các dự án lớn đã tạo động lực để tỉnh ta phát triển hơn 3.000 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động và thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ...

Công nghiệp Hà Tĩnh không ngừng tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2014, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu và cảng biển trên địa bàn tăng gần 30% so cùng kỳ (đạt gần 1.806 triệu USD). Thu ngân sách đạt 4.309 tỷ đồng, bằng 60,6% kế hoạch HĐND tỉnh giao (cao nhất các tỉnh khu vực Bắc Trung bộ), trong đó thu ngân sách nội địa đạt 2.100 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 2.209 tỷ đồng. Bên cạnh sự đột phá về điểm, chúng ta đang đạt được nhiều thành tựu phát triển trên diện rộng; phát triển từ gốc rễ của đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Hà Tĩnh đã trở thành một hình mẫu trong cả nước về những chuyển biến của nông nghiệp, nông dân và nông thôn; về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Chúng ta đã tập trung đầu tư các nguồn lực và dồn sức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiều cơ chế, chính sách để ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng phát triển các sản phẩm hàng hóa chủ lực, tăng cường liên kết với doanh nghiệp để tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị. Đến cuối năm 2013, có 7 xã đã về đích NTM; phấn đấu đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có ít nhất 20 xã hoàn thành 19 tiêu chí. Đời sống người dân nhờ đó ngày càng được cải thiện và nâng cao, nhân dân phấn khởi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Dẫu trước mắt còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần đoàn kết, luôn gìn giữ và tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình khẳng định: “Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của lãnh tụ kính yêu, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới trước lúc đi xa. Với tất cả tình cảm kính yêu vô hạn và niềm tin tuyệt đối vào lời căn dặn của Người, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn; quyết tâm phấn đấu hoàn thành trước 1 năm tất cả các chỉ tiêu KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, khóa XVII, nhiệm kỳ 2010-2015 đã đề ra”.

Thanh Hoài


Thanh Hoài

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]