(Baohatinh.vn) - Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án trọng tâm, cấp bách được quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Hà Tĩnh đặt mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 là dự án trọng tâm, cấp bách được quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện. Hà Tĩnh đặt mục tiêu bàn giao 70% diện tích mặt bằng các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 20/11/2022 và bàn giao toàn bộ diện tích còn lại trong quý II/2023.

Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải kiểm tra thực địa hướng tuyến các dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Bãi Vọt - TX Kỳ Anh.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng vừa ký ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 20/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, trọng tâm là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 có quy mô lớn, là dự án trọng tâm, cấp bách được quan tâm chỉ đạo và ưu tiên nguồn lực thực hiện; đoạn Bãi Vọt - thị xã Kỳ Anh có chiều dài hơn 103km. Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/2/2022 chỉ đạo triển khai thực hiện dự án, trong đó yêu cầu phải hoàn thành bàn giao 70% diện tích mặt bằng trước ngày 20/11/2022 và hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án vào quý II năm 2023.

Để đảm bảo tiến độ triển khai dự án theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về mục tiêu đầu tư dự án, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để người dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong phối hợp triển khai dự án. Quán triệt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng với tinh thần trách nhiệm cao nhất; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ triển khai dự án; phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả với các ban quản lý dự án trong công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có tuyến cao tốc đi qua chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn diện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo bàn giao mặt bằng đúng tiến độ phục vụ dự án. Chủ động đề ra các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trong quá trình thực hiện dự án, giữ vững tình hình ổn định trên địa bàn.

3. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành về quy hoạch, xây dựng, quản lý đất đai; khẩn trương quy hoạch, bố trí tái định cư, triển khai thủ tục xây dựng các khu tái định cư, thu hồi đất, lập và trình duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Quản lý chặt chẽ phạm vi giải phóng mặt bằng, không để xảy ra tình trạng xây dựng, cơi nới dưới mọi hình thức để đòi đền bù khi giải phóng mặt bằng. Thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch thông tin về dự án. Thường xuyên tổ chức đối thoại, kịp thời giải quyết các kiến nghị, khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. Các huyện, thành phố, thị xã, các xã, phường có tuyến cao tốc đi qua phải thành lập ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng do đồng chí bí thư cấp ủy làm trưởng ban; ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thành lập tổ giải quyết khiếu nại, tố cáo do đồng chí phó chủ tịch ủy ban nhân dân phụ trách lĩnh vực tài nguyên môi trường làm tổ trưởng.

4. Khẩn trương khảo sát, cấp phép, khai thác các mỏ khoáng sản đảm bảo các quy định để cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ dự án. Tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh thủ tục cấp hoặc gia hạn giấy phép khai thác mỏ vật liệu cho các nhà đầu tư, các nhà thầu thi công dự án. Thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, hỗ trợ bình ổn giá, ngăn chặn kịp thời các hiện tượng đầu cơ trục lợi, tăng giá bất hợp lý trên địa bàn tỉnh.

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, địa phương với các cơ quan chức năng của các bộ, ban, ngành Trung ương trong quá trình triển khai dự án. Kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp, tham mưu giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện dự án. Phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát và phối hợp với các cơ quan nhà nước phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các địa phương tổ chức tốt việc lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của Luật đầu tư công, đảm bảo kịp thời, khách quan. Tổ chức lực lượng tình nguyện hỗ trợ các hộ gia đình thực sự khó khăn trong việc di dời, tái định cư thực hiện dự án.

6. Về tổ chức thực hiện:

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng kế hoạch, tiến độ cụ thể, gắn với trách nhiệm các sở, ban, ngành, địa phương để thực hiện hiệu quả chỉ thị.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp có trách nhiệm tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng chương trình, kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện chỉ thị phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến chỉ thị; chỉ đạo các cơ quan báo chí thường xuyên tuyên truyền các nội dung về triển khai thực hiện dự án.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án.

Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình thực hiện dự án.

Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy tại các địa phương có đường cao tốc đi qua chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả triển khai thực hiện chỉ thị này trong chương trình họp của các cấp ủy định kỳ.

Các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tại các địa phương, cơ sở có trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện chỉ thị, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong Nhân dân.

Tin liên quan:

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]