(Baohatinh.vn) - Sáng nay (18/12), HĐND các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đồng loạt khai mạc kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Sáng nay (18/12), HĐND các huyện Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đồng loạt khai mạc kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND bầu.

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Cẩm Xuyên cho thấy, năm 2018, huyện có 21/22 chỉ tiêu chủ yếu đạt được và vượt kế hoạch năm 2018. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 22,7%; tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 9.672 tỷ đồng tăng 22,7% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người đạt 35 triệu đồng.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Đại biểu tham dự kỳ họp

Dự kiến cuối năm 2018, Cẩm Xuyên có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM (Cẩm Minh, Cẩm Thạch, Cẩm Duệ, Cẩm Sơn, Cẩm Hòa, Cẩm Dương), nâng tổng số xã dự kiến đạt chuẩn lên 17 xã, vượt chỉ tiêu kế hoạch HĐND huyện giao.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cẩm Xuyên Đặng Quốc Cương phát biểu khai mạc kỳ họp

Trong phiên khai mạc, HĐND huyện cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu. Việc triển khai lấy phiếu đã được Thường trực HĐND Cẩm Xuyên chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy định. Kết quả chi tiết sẽ được công bố vào sáng 19/12.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVII

Chiều nay và ngày mai, HĐND huyện Cẩm Xuyên sẽ tiếp tục chương trình với các nội dung: thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội, báo cáo của viện kiểm sát nhân dân, tòa án; tổng hợp về ý kiến kiến nghị của cử tri; tiến hành thảo luận tổ. Chiều 19/12, HĐND huyện tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp.

*Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Hương Sơn tổ chức trong 2 ngày (18 và 19/12) sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng, không chỉ trong năm 2019 mà còn có ý nghĩa cho cả những năm tiếp theo; đặc biệt, một số báo cáo, tờ trình có tác động rất lớn đến quá trình phát triển KT-XH và thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Toàn cảnh kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Hương Sơn khóa XIX

Báo cáo tình hình KT-XH năm 2018 trình bày tại kỳ họp cho thấy, năm 2018, huyện Hương Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng cao. Đến nay, có 23/24 chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả năm 2018 được ghi nhận bằng những con số nổi bật: Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 14,58%; giá trị tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 46,23 triệu đồng/người; thu ngân sách trên địa bàn đạt 92,054 tỷ đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 6,56%; thêm 4 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn lên 15 xã (đạt 50% số xã toàn huyện), không còn xã dưới 12 tiêu chí.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Duy Trinh khai mạc kỳ họp

Văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc; y tế, giáo dục đào tạo tiếp tục giữ vững tốp đầu của tỉnh; chính sách đối với người có công, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được đổi mới, hoạt động Trung tâm Hành chính công huyện đạt hiệu quả cao. QPAN, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn Nguyễn Quang Thọ: Năm 2018, tình hình chung ổn định, huyện Hương Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN trong điều kiện có nhiều thuận lợi, kinh tế tiếp tục có những chuyển biến tích cực, đạt mức tăng trưởng cao.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt khó khăn hạn chế: Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác, quản lý, thu gom rác thải, môi trường, kiểm soát giết mổ ở một số địa phương còn hạn chế; thu ngân sách một số địa phương còn thấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM ở một số địa phương thiếu quyết liệt, chưa phát huy vai trò người đứng đầu..

Triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, Hương Sơn tập trung duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển TMDV và công nghiệp; thực hiện quyết liệt xây dựng NTM, đô thị văn minh... Đặc biệt, năm 2019, Hương Sơn sẽ tổ chức nhiều hoạt động thi đua chào mừng kỷ niêm 550 năm thành lập huyện.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Bí thư Huyện ủy Hương Sơn Trần Văn Kỳ: Năm 2019 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nhiềm kỳ 2015-2020 đề ra và là năm Hương Sơn kỷ niệm 550 năm thành lập huyện. Các đại biểu HĐND huyện tập trung nghiên cứu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2019 được HĐND huyện đề ra: Tổng giá trị sản xuất tăng 12,37%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 85 tỷ đồng; Tổng sản phẩm bình quân đầu người trên 48 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo dưới 6%; thêm 3 xã đạt chuẩn NTM.

Cũng tại kỳ họp thứ 11, HDND huyện Hương Sơn khóa XIX đã tiến hành bầu bổ sung ủy viên UBND huyện và bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh HĐND huyện.

*Kỳ họp thứ 9 HĐND huyện Nghi Xuân khóa XX sẽ đánh giá tình hình phát triển KT-XH năm 2018, bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và giải đáp những vấn đề “nóng” dư luận đang quan tâm.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Năm 2018, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của huyện ủy; sự đổi mới trong hoạt động của Hội đồng nhân dân…, huyện Nghi Xuân tiếp tục đạt những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực và phát triển đúng hướng theo mục tiêu đã đề ra. Đặc biệt, xây dựng thành công huyện đạt chuẩn nông thôn mới trước thời hạn 2 năm.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 17,56%; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 36,66 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách ước đạt 235 tỷ đồng; thu hút đầu tư 11 dự án với tổng vốn 71 tỷ đồng, trình tỉnh chấp nhận chủ trương đầu tư 10 dự án có tổng vốn 467 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Lãnh đạo HĐND huyện nghiêm túc lắng nghe tâm tư nguyện vọng cử tri quan tâm

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những mặt khó khăn, hạn chế: Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp hiệu quả chưa cao; việc tiêu thụ và đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp còn nhiều khó khăn, phát triển thương mại, dịch vụ còn chậm; đầu tư phát triển đô thị chưa tương xứng với phong trào xây dựng NTM; các dự án đầu tư triển khai chưa đảm bảo tiến độ…

Về nhiệm vụ năm 2019, huyện tập trung thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, phát triển giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

Hội đồng nhân dân các huyện bàn giải pháp phát triển năm 2019

Phó Chủ tịch HĐND huyện Phan Thị Kim Oanh: Vai trò nhiệm vụ của một số đại biểu HĐND huyện chưa được thể hiện rõ; nhiều đại biểu chưa dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của HĐND.

Trong 2 ngày diễn ra kỳ họp (18 - 19/12), HĐND huyện sẽ thảo luận, đánh giá và xem xét các báo cáo của Ban Pháp chế HĐND về kết quả giám sát chuyên đề “Công tác quản lý khai thác khoáng sản, hoạt động bến bãi tập kết vật liệu trên địa bàn”, “Việc quản lý và sử dụng nguồn ngân sách cho sự nghiệp giáo dục”.

Trong phiên chất vấn sẽ làm rõ những vấn đề liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đầu tư xây dựng một số tuyến đường chính trên địa bàn cũng như giải đáp thắc mắc đối với hỗ trợ trồng rừng ven biển, hỗ trợ các địa phương sau xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư xây dựng khu du lịch Xuân Thành; xử lý tình trạng khiếu nại tố cáo, ô nhiễm môi trường…

Kỳ họp thứ 9 cũng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do HĐND huyện bầu ra và bầu bổ sung một số chức danh theo quy định...

Tin liên quan:

Nhóm P.V


Nhóm P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]