(Baohatinh.vn) - Ngày 28/12, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Ngày 28/12, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Đình Sơn đã ký ban hành Chỉ thị số 14-CT/TU về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.

Toàn văn Chỉ thị như sau:

Năm 2016, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện hết sức khó khăn do chịu ảnh hưởng của sự cố môi trường biển, thiên tai, lũ lụt. Nhưng được sự quan tâm giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, sự chia sẻ của các địa phương, các tổ chức quốc tế, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã đoàn kết, thống nhất, vượt lên khó khăn, thách thức, từng bước ổn định tình hình, khôi phục, phát triển SXKD, tiếp tục đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

tang cuong lanh dao chi dao mot so nhiem vu trong tam truoc trong va sau tet nguyen dan

Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết Nguyên đán

Năm 2017, dự báo tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức. Để thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả cao ngay từ những ngày, tháng đầu năm và tổ chức cho nhân dân đón xuân, vui Tết cổ truyền Đinh Dậu đảm bảo lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; BTV Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể nhân dân các cấp tập trung thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo kế hoạch, gắn với thực hiện nghiêm túc Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2017. Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016, đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2017 sát với tình hình thực tiễn. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, sâu rộng chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với các hoạt động mừng Xuân Đinh Dậu.

2. Tập trung tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, các nhà đầu tư đẩy mạnh SXKD, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân đảm bảo kế hoạch về diện tích, cơ cấu giống, lịch thời vụ và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2017 theo Chỉ thị số 13-CT/TU, ngày 27/12/2016 của BTV Tỉnh ủy; chủ động theo dõi, nắm chắc diễn biến tình hình và đề ra các biện pháp phòng, chống sâu bệnh, dịch bệnh, phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng. Đẩy mạnh phong trào làm GTNT, thủy lợi nội đồng và triển khai tốt kế hoạch tết trồng cây; làm tốt công tác vệ sinh môi trường trên các địa bàn dân cư.

3. Tiếp tục chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển và 2 đợt lũ lụt. Hoàn thành kịp thời việc chi trả tiền bồi thường đợt 1 trước Tết Nguyên đán cho các đối tượng bị thiệt hại do sự cố môi trường biển; tập trung xử lý thủy hải sản tồn đọng theo quy định của Chính phủ. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đối thoại, giải thích, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật về những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của người dân liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

4. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, quản lý thị trường, bình ổn giá, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận thương mại. Đảm bảo nhu cầu hàng hóa, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu, các dịch vụ công thông suốt để phục vụ đời sống và hoạt động SXKD của nhân dân và doanh nghiệp. Phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ trực trong các ngày nghỉ tết để xử lý những công việc đột xuất, nhất là các cơ quan, đơn vị thường xuyên trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, tuyệt đối không được để công việc đình trệ, ách tắc.

5. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Rà soát, nắm tình hình, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Các địa phương, đơn vị tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà các gia đình và người có công với cách mạng, cán bộ lão thành; tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội, nhân dân vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa để mọi người, mọi gia đình được vui tết, đón xuân no ấm, phấn khởi; tổ chức các hoạt động gặp mặt các tập thể, cá nhân điển hình, gương người tốt, việc tốt, con em Hà Tĩnh ở nước ngoài về quê hương đón tết; động viên người nước ngoài đang lao động, công tác, học tập tại Hà Tĩnh. Quan tâm động viên các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp tết.

6. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lễ hội lành mạnh, thiết thực, phù hợp với thuần phong, mỹ tục để phục vụ nhân dân trong dịp tết. Nghiêm cấm việc tổ chức liên hoan lãng phí, sử dụng trái quy định tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, từ các nguồn tài trợ.

Thực hiện nghiêm túc chủ trương nghiêm cấm tặng quà tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh không chúc tết các cơ quan Trung ương; lãnh đạo các cấp, các ngành, đoàn thể, lãnh đạo địa phương không chúc tết lãnh đạo tỉnh; cán bộ, công chức, viên chức không chúc tết lãnh đạo tỉnh và cấp trên của cơ quan, đơn vị mình; dành thời gian và kinh phí chăm lo tết cho người nghèo, khó khăn, gia đình chính sách.

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TU, Kết luận số 05-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ LLVT; Chỉ thị 20-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ LLVT sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc, say rượu, bia trong các ngày tết và thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện.

Phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, các cơ quan báo chí trong việc giám sát, phản ánh việc thực hiện chủ trương của tỉnh. Các cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm kịp thời theo quy định.

7. Thường xuyên theo dõi, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở và âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động; tăng cường bố trí lực lượng thường trực, đồng thời phát huy vai trò của các tổ tuần tra, tổ tự quản và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở khu dân cư nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống cháy, nổ, cứu hộ, cứu nạn. Tiếp tục mở các đợt tấn công truy quét, triệt phá, kiên quyết xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các đối tượng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc nổ, chất ma túy, đồ chơi có tính bạo lực, ấn phẩm độc hại… Tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc, đua xe trái phép, xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

8. Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở GD&ĐT phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh thực hiện tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; Sở Y tế quan tâm giúp đỡ người bệnh, động viên đội ngũ cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ trong dịp tết.

9. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể về nội dung, hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

10. Các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện ngay các nhiệm vụ sau dịp nghỉ tết.

Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách các địa phương phối hợp chặt chẽ với thường trực các huyện, thành, thị ủy để trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung Chỉ thị.

Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy căn cứ chức năng, nhiệm vụ theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và báo kết quả việc thực hiện Chỉ thị cho BTV Tỉnh ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến tận đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ LLVT và phổ biến rộng rãi trong nhân dân./. {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]