Đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy viên và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị tập huấn “Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới và tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, cơ quan dân cử” sáng nay (11/7), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh lưu ý, các cấp, ngành cần quan tâm thực hiện mục tiêu về tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp và nữ ĐBQH, HĐND các cấp.

Đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy viên và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh dự và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị tập huấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bình đẳng giới, những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, chương trình hành động, chỉ thị và các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới. Nhờ đó, hoạt động bình đẳng giới trên địa bàn toàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ.

Đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy viên và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

Tham gia hội nghị tập huấn có 150 người là trưởng ban, phó trưởng ban, thư ký ban vì sự tiến bộ phụ nữ các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã

Mục tiêu của hội nghị tập huấn lần này nhằm cung cấp, trang bị kiến thức kỹ năng, tinh thần trách nhiệm cho Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới.

Đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy viên và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

Học viên tham gia hội nghị tập huấn

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý, chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, các cấp, ngành cần quan tâm thực hiện mục tiêu: Có cán bộ nữ trong cơ cấu ban thường vụ cấp ủy và tổ chức đảng các cấp; tỷ lệ nữ cấp ủy viên các cấp đạt từ 20 - 25%; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đạt trên 35% theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Đảm bảo tỷ lệ nữ cấp ủy viên và nữ đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp ở Hà Tĩnh

Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn - chuyên gia tư vấn phát triển về giới về giới truyền đạt các nội dung tập huấn

Trong thời gian 1 ngày, các học viên được Tiến sĩ Đặng Ngọc Toàn - chuyên gia tư vấn phát triển về giới truyền đạt các nội dung như: Hướng dẫn triễn khai các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác bình đẳng giới, các văn bản liên quan đến công tác cán bộ nữ và đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2021-2026; bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị và những rào cản đối với phụ nữ trong chính trị; lồng ghép giới trong chương trình phát triển KT-XH của địa phương; các giải pháp để góp phần đảm bảo bình đẳng giới.

Sau gần 10 năm thực hiện Chiến lược quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ (2011-2020), Hà Tĩnh đã có 23/29 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt kế hoạch, trong đó có 12 chỉ tiêu thực hiện đạt cao hơn so với chỉ tiêu của quốc gia. Về Chiến lược Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, đến nay đã có 14/22 chỉ tiêu thực hiện đạt kế hoạch, trong đó có nhiều chỉ tiêu về giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, lao động việc làm của Hà Tĩnh đạt cao hơn bình quân chung cả nước.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast