Cập nhật: 18:07 30/12/2021 GMT+7
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư; tập trung tham mưu xử lý giải quyết các tồn đọng của KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và thị xã Kỳ Anh.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư; tập trung tham mưu xử lý giải quyết các tồn đọng của KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và thị xã Kỳ Anh.

Chiều nay (30/12), Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng tham dự hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tham dự hội nghị.

Trong năm 2021, mặc dù trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Quản lý KKT tỉnh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao thể hiện trên các lĩnh vực như: Tổ chức bộ máy, cải cách hành chính; thu hút đầu tư; quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; doanh nghiệp; tài nguyên, môi trường...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Phó Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Hoàng Thanh Tùng báo cáo tổng hợp công tác Đảng, chuyên môn, công đoàn năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác Đảng năm 2022.

Công tác xây dựng Đảng, đoàn thể được chú trọng trên tất cả các lĩnh vực: phát triển Đảng, giáo dục chính trị tư tưởng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức cán bộ, công tác quần chúng, đời sống cán bộ, công nhân viên... đã có những chuyển biến tích cực cả về chiều rộng và chiều sâu.

Năm 2021, công tác thu hút dự án, xúc tiến đầu tư của Ban Quản lý KKT tỉnh đã có nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, Ban Quản lý KKT tỉnh đã cấp mới 10 dự án trong nước với số vốn đăng ký 11.713 tỷ đồng. Bên cạnh đó, dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II có tổng mức đầu tư 2,187 tỷ USD theo hình thức BOT đã tiến hành khởi công vào tháng 10/2021 tại KKT Vũng Áng.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh chủ trì hội nghị.

Riêng năm 2021, KKT Vũng Áng đã thu hút đầu tư 2,688 tỷ USD, đạt hơn 1/2 chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư mới giai đoạn 2021-2025 và gấp gần 3 lần vốn đăng ký mới vào các KKT, khu công nghiệp giai đoạn 2016-2020.

Cùng với đó, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục đồng hành tối đa với các nhà đầu tư, tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để các dự án triển khai đúng tiến độ, hoạt động sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là các dự án trọng điểm như: Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng II, Nhà máy sản xuất Pin VinES, các bến cảng Vũng Áng (bến số 3, 4, 5, 6); tập trung xử lý các dự án kém hiệu quả, chậm tiến độ, nhằm tạo môi trường đầu tư lành mạnh trong khu kinh tế.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Ông Hoàng Công Thiện - đại diện Phòng Quản lý- Đầu tư, Ban Quản lý KKT tỉnh: “Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Ban Quản lý KKT tỉnh là rất nặng nề, rất mong UBND tỉnh sớm phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức còn thiếu để ban được bổ sung biên chế nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, năm 2021, Ban Quản lý KKT tỉnh đã hoàn thành thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng/chấp thuận điều chỉnh tổng mặt bằng 16 dự án tại các KKT, khu công nghiệp như: Điều chỉnh quy hoạch chung KKT Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000; quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Logistics Sơn Dương, tỷ lệ 1/500; quy hoạch chi tiết cảng cạn Cầu Treo trong quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030...

2021 cũng là năm đánh dấu sự hợp tác giữa Ban Quản lý KKT tỉnh với Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - kết hợp mở tuyến container Vũng Áng, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn và hàng trung chuyển từ Lào qua cảng Vũng Áng.

Sắp tới sẽ đưa cảng số 3, 4 vào hoạt động để tăng năng lực của cảng; đẩy nhanh tiến độ đầu tư cảng số 5, 6 kịp đáp ứng nhu cầu phát triển KKT Vũng Áng và tuyến hàng hóa từ CHDCND Lào, các KKT, khu công nghiệp trong khu vực.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Cán bộ, người lao động Ban Quản lý KKT tỉnh tham dự hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ năm 2022, Ban Quản lý KKT tỉnh xác định 10 nhóm phương hướng, giải pháp, trọng tâm là: Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư, tập trung thu hút đầu tư các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước nhằm tạo ra các dự án động lực và cơ sở hạ tầng kỹ thuật thiết yếu trong các KKT; chủ trì, phối hợp với cơ quan, ban ngành xây dựng Đề án mở rộng phạm vi ranh giới, diện tích tự nhiên Khu kinh tế Vũng Áng; tiếp tục đồng hành tối đa với các nhà đầu tư, tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án triển khai đúng tiến độ, hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là đẩy nhanh tiến độ, đồng thời tăng cường thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các dự án trọng điểm...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà Ban Quản lý KKT tỉnh đạt được năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh, Ban Quản lý KKT tỉnh với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước cần chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng, thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh trong tham mưu điều chỉnh, mở rộng quy hoạch KKT Vũng Áng, các khu công nghiệp trên địa bàn; cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh cần tập trung một số nhiệm trọng tâm như: Tập trung điều chỉnh kế hoạch chi tiết của Cảng Sơn Dương để phù hợp thu hút các nhà đầu tư lớn; tiếp tục tăng cường chất lượng cán bộ để thực hiện nhiệm vụ gắn với cải cách hành chính, thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính; nâng cao chất lượng tham mưu công tác đầu tư, thẩm định, công tác pháp lý đối với các nhà đầu tư, đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với việc thu hút dự án và xúc tiến đầu tư; tập trung tham mưu xử lý giải quyết các tồn đọng của KKT Vũng Áng, KKT Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và thị xã Kỳ Anh...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Lê Trung Phước phát biểu bế mạc hội nghị.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2021.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong thu hút dự án, xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh

Lãnh đạo Ban Quản lý KKT tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2021.

Tin liên quan:

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]