(Baohatinh.vn) - Nhằm thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được công khai, minh bạch, UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc tiếp nhận, thời gian lập hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tiếp nhận lập hồ sơ thành lập CCN Bắc Cẩm Xuyên 2

Nhằm thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được công khai, minh bạch, UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc tiếp nhận, thời gian lập hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại xã Cẩm Vịnh (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Tiếp nhận lập hồ sơ thành lập CCN Bắc Cẩm Xuyên 2

Vị trí khu đất lập quy hoạch.

Ngày 6/3/2023, UBND huyện Cẩm Xuyên đã tiếp nhận văn bản đăng ký chủ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kèm theo hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 của Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Miền Trung, địa chỉ trụ sở: phường Trần phú, thành phố Hà Tĩnh.

Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp;

;Quyết định 1363/QĐ-TTg ngày 8/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương về quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP;

Quyết định số 956/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Cẩm Xuyên đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; căn cứ Văn bản số 174/SCT-QLCN ngày 8/02/2023 của Sở Công thương Hà Tĩnh hướng dẫn hồ sơ, trình tư thực hiện thành lập, mở rộng cụm công nghiệp;

Tiếp nhận lập hồ sơ thành lập CCN Bắc Cẩm Xuyên 2

Nhằm thực hiện các thủ tục theo quy định, đảm bảo việc lựa chọn nhà đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp được công khai, minh bạch, UBND huyện Cẩm Xuyên thông báo về việc tiếp nhận, thời gian lập hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, như sau:

1. Giới thiệu chung dự án

- Tên gọi: Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2.

- Diện tích: Khoảng 72,7 ha.

- Địa điểm: xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Ranh giới cụ thể như sau:

+ Phía Tây Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp;

+ Phía Đông Bắc: Giáp đất CCN Bắc Cẩm Xuyên;

+ Phía Đông Nam: Giáp xã Cẩm Thành, Cẩm Xuyên;

+ Phía Tây Nam: Giáp đất sản xuất nông nghiệp.

Ngành nghề hoạt động: đa ngành nghề, trong đó ưu tiên thu hút các dự án công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng lớn lao động tại địa phương.

2. Thành phần hồ sơ

Theo quy định tại Điều 10, Điều 11 và Điều 12 Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và hướng dẫn của Sở Công thương, gồm:

- Văn bản đề nghị làm chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 (theo mẫu tại Phụ lục 2.2 của Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công Thương).

- Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp. Nội dung báo cáo được thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 11, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ và mẫu chi tiết tại Phụ lục 2.3 của Thông tư số 28/2020/TT-BCT ngày 16/11/2020 của Bộ Công thương.

- Bản sao giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu chứng minh tư cách pháp lý của chủ đầu tư.

- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của chủ đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của chủ đầu tư.

- Các văn bản, tài liệu khác có liên quan.

3. Thông tin tiếp nhận hồ sơ

- Số lượng hồ sơ: 8 bộ hồ sơ (trong đó có 2 bộ hồ sơ gốc).

- Thời gian: 20 ngày làm việc kể từ ngày phát hành thông báo này.

- Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Cẩm Xuyên.

UBND huyện Cẩm Xuyên trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức quan tâm, nộp hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên theo quy định.

P.V


P.V

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]