(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Phụ nữ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần quan trọng xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Đại hội đại biểu Phụ nữ TX Kỳ Anh lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 xác định mục tiêu phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, góp phần quan trọng xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2025.

Sáng 7/8, Hội LHPN thị xã Kỳ Anh tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; Bí thư Thị ủy Đặng Văn Thành cùng 148 đại biểu, đại diện cho 40.650 phụ nữ thị xã dự đại hội.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Các đại biểu tham dự đại hội.

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động Hội và phong trào phụ nữ thị xã Kỳ Anh có nhiều đổi mới, sáng tạo, đóng góp vào thành tựu phát triển KT-XH tại địa phương. Nổi bật là các cơ sở hội đã triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động có trọng tâm, trọng điểm.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội.

Thông qua các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”..., các cấp hội phụ nữ thị xã đã góp phần xây dựng 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 phường đạt chuẩn văn minh đô thị, góp phần xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị loại 3 vào năm 2020.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Chủ tịch Hội LHPN thị xã Đoàn Thị Mỹ khai mạc đại hội.

5 năm qua, các cấp hội đã giúp 189 hộ thoát nghèo, nhiều hội viên, phụ nữ chuyển đổi mạnh mẽ về nhận thức, năng động trong sản xuất, giảm nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Hội đã vận động và duy trì xây dựng 87 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, có 17 mô hình được thành lập mới; duy trì và thành lập mới 9 tổ hợp tác, HTX do phụ nữ đứng chủ; hỗ trợ 15 mô hình sinh kế cho phụ nữ nghèo phát triển chăn nuôi và 3 ý tưởng khởi nghiệp.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Bà Hoàng Thị Thanh - Phó Ban Nữ công Liên đoàn Lao động thị xã tham luận nội dung: “Điển hình về giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Các cấp hội đã tăng cường mở rộng khai thác và nâng cao chất lượng, hiệu quả các nguồn vốn của ngân hàng, quỹ phát triển phụ nữ, đưa tổng số nguồn vốn do Hội quản lý đến nay trên 117 tỷ đồng, cho 8.111lượt hộ vay (tăng 53 tỷ đồng so với đầu nhiệm kỳ).

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Đại úy Đinh Thị Thơm - Hội Phụ nữ Công an TX Kỳ Anh tham luận nội dung: “Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho phụ nữ, trẻ em, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn”.

Công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng được chú trọng, chất lượng cán bộ hội từ thị xã đến cơ sở được nâng cao. Nội dung, phương thức hoạt động hội có nhiều đổi mới, ngày càng thể hiện rõ nét vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của các tầng lớp phụ nữ; tỷ lệ thu hút hội viên trong các hộ gia đình có phụ nữ từ 18 tuổi trở lên đạt 74%.

Với chủ đề “Phụ nữ thị xã Kỳ Anh đoàn kết, sáng tạo, khát vọng vươn lên phát triển toàn diện; xây dựng tổ chức hội vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025”, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các tầng lớp phụ nữ, các cấp hội phụ nữ thị xã Kỳ Anh tiếp tục chủ động, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa đô thị, tích cực tham gia giải phóng mặt bằng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Bí thư Thị uỷ Kỳ Anh Đặng Văn Thành: Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thị xã đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; góp phần cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã vào cuộc sống. Thời gian tới, hội cần thường xuyên củng cố tổ chức hội vững mạnh, đa dạng hoá các mô hình tập hợp, thu hút hội viên, nhất là vùng giáo và doanh nghiệp đóng trên địa bàn thị xã; quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho chị em. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ nữ...

Tại đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận về việc phát huy vai trò của phụ nữ trong thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, tham gia xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác vận động GPMB phục vụ các dự án trọng điểm; đa dạng hóa các loại hình thu hút hội viên góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh…

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Đại biểu biểu quyết danh sách BCH nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà đề nghị các cấp hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tạo ra nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, hấp dẫn; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục phẩm chất đạo đức, xây dựng người phụ nữ thị xã Kỳ Anh nhân ái, văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng chuẩn mực con người Hà Tĩnh trong giai đoạn mới; tập trung tuyên truyền “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch COVID-19, vừa thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển KT- XH của địa phương.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại đại hội.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 20 ủy viên; bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Bà Đoàn Thị Mỹ tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN thị xã Kỳ Anh

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh và TX Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng BCH Hội LHPN TX Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026.

Một số chỉ tiêu của Hội LHPN thị xã Kỳ Anh nhiệm kỳ 2021-2026

- 100% cán bộ, 95% hội viên trở lên được tuyên truyền, phổ biến học tập Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp và các chuyên đề của Hội cấp trên.

- Có từ 93% trở lên gia đình hội viên đạt chuẩn gia đình văn hóa.

- Đến cuối nhiệm kỳ, xây dựng ít nhất 30 mô hình thu hút và tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, kết nạp mới từ 2.700 hội viên trở lên, phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp hội viên đạt 85%; hội viên nòng cốt đạt 20%.

- Trong nhiệm kỳ giúp đỡ hơn 220 hộ phụ nữ nghèo, cận nghèo được các cấp hội giúp thoát nghèo và vươn lên khá, xây dựng ít nhất 10 mái ấm tình thương, 50 mô hình sinh kế...

Tin liên quan:

Thu Trang


Thu Trang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Thời tiết

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]