Gần 19,5 tỷ đồng nâng cấp 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Năm 2020, Hà Tĩnh sẽ bố trí 19,477 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tại một số địa phương.

Nội dung này đã được HĐND tỉnh thống nhất thông qua tại Kỳ họp thứ 14 vừa qua. Kinh phí được bố trí từ nguồn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020.

Gần 19,5 tỷ đồng nâng cấp 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Hà Tĩnh

Công trình nước sạch xã Thiên Lộc đang cần được đầu tư, nâng cấp

Mục đích nâng cấp, sửa chữa các công trình là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trong xây dựng NTM.

Theo đó, sẽ có 4 công trình cấp nước sinh hoạt tại các địa phương được ưu tiên bố trí vốn đầu tư nâng cấp, sửa chữa là: Kỳ Nam (Kỳ Anh), Thạch Bằng (Lộc Hà), Thiên Lộc và Khánh Vĩnh Yên (Can Lộc). Cụ thể, phân bổ cho các công trình như sau:

Gần 19,5 tỷ đồng nâng cấp 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Hà Tĩnh

Hệ thống xử lý nước sạch tại Nhà máy nước Thạch Bằng (Lộc Hà)

Đầu tư sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước sinh hoạt Động Tranh, xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh: dự kiến bố trí 8,5 tỷ đồng/10 tỷ đồng tổng mức đầu tư.

Xã Kỳ Nam là xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển. Nhà máy nước Động Tranh được xây dựng từ năm 1998, chỉ mới cung cấp đủ nước sinh hoạt cho 103 hộ/773 hộ dân của xã; các hộ dân còn lại đang chủ yếu sử dụng nước giếng khoan, dễ bị nhiễm phèn, nhiễm mặn.

Đầu tư mở rộng nhà máy nước Thạch Bằng cấp cho xã Tân Lộc (giai đoạn 2): Dự kiến bố trí 5,25 tỷ/7 tỷ đồng tổng mức đầu tư.

Xã Tân Lộc hiện có 2 thôn với 790 hộ dân chưa có nước sạch để sử dụng; nguồn nước sinh hoạt tại đây chủ yếu là sử dụng nước mưa (tích trữ trong các bể chứa), giếng khoan, giếng đào; nguồn nước ngầm tại đây bị nhiễm phèn, nhiễm sắt nên dẫn đến chất lượng nước không đảm bảo. Bên cạnh đó, về mùa hè, nguồn nước bị cạn kiệt, gây thiếu nước nghiêm trọng.

Gần 19,5 tỷ đồng nâng cấp 4 công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn ở Hà Tĩnh

Việc đầu tư, nâng cấp hệ thống cung cấp nước sạch nông thôn đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của nhân dân, góp phần hoàn thành tiêu chí nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn trong xây dựng NTM

Đầu tư mở rộng, nâng cấp, sửa chữa hệ thống mạng lưới công trình cấp nước xã Thiên Lộc và xã Khánh Vĩnh Yên. Trong đó, công trình cấp nước xã Thiên Lộc dự kiến bố trí 2,47 tỷ đồng/4 tỷ đồng tổng mức đầu tư; công trình cấp nước xã Khánh Vĩnh Yên dự kiến bố trí 3,25 tỷ đồng/5 tỷ đồng đồng tổng mức đầu tư.

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast