Hà Tĩnh điều chỉnh giờ làm việc mùa đông, bắt đầu từ 7h30

(Baohatinh.vn) - Theo quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh, các sở, ban, ngành, địa phương sẽ bắt đầu làm việc buổi sáng từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h30 đến 17h30.

ha tinh dieu chinh gio lam viec mua dong bat dau tu 7h30

Người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính tại Phòng giao dịch "một cửa" UBND TP Hà Tĩnh

Xét đề nghị của Văn phòng UBND tỉnh về việc thay đổi giờ làm việc mùa đông, sau khi xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thông báo điều chỉnh thời gian làm việc mùa đông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh như sau:

Buổi sáng, làm việc từ 7h30 đến 11h30; buổi chiều, làm việc từ 13h30 đến 17h30; bắt đầu áp dụng từ ngày 1/2/2018 đến ngày 15/4 /2018.

UBND tỉnh thông báo để các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai và thông báo cho các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện.

Chủ đề Cải cách hành chính

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast