Hà Tĩnh lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 13 địa phương

(Baohatinh.vn) - Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hà Tĩnh vừa quyết định thành lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại 13 huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Theo đó, đoàn số 1 do ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn; ông Lê Hồng Nhân - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm phó đoàn, cùng 5 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại TP Hà Tĩnh và 2 huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh lập 4 đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 13 địa phương

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Formosa Hà Tĩnh (ngày 24/6/2021).

Đoàn số 2 do ông Lê Ngọc Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn; ông Lê Trung Phước - Trưởng Ban BQL Khu kinh tế tỉnh làm phó đoàn, cùng 6 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh.

Đoàn số 3 do ông Lê Khắc Thuyết - Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, ông Võ Tiến Nghị - Chỉ huy trưởng BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh làm phó đoàn, cùng 5 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ.

Đoàn số 4 do ông Nguyễn Tuấn - Quyền Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh làm trưởng đoàn; ông Lương Phan Kỳ - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải làm phó đoàn, cùng 5 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra tại các huyện Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà và thị xã Hồng Lĩnh.

Các đoàn kiểm tra chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt kịp thời diễn biến dịch bệnh, các hoạt động đáp ứng chống dịch tại địa bàn được phân công kiểm tra để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; tổng hợp kết quả kiểm tra gửi Ban chỉ đạo (Sở Y tế) sau khi kết thúc công tác kiểm tra.

Hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thành phố, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch.

Kịp thời báo cáo với Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch của các huyện, thành phố, thị xã, nhất là những tồn tại, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất để chỉ đạo kịp thời.

Công tác kiểm tra được bắt đầu từ ngày 12/7/2021; thời gian thực hiện kiểm tra cụ thể của từng đoàn kiểm tra do đồng chí trưởng đoàn thống nhất, quyết định.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Kỳ họp 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh thảo luận, thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Khai mạc Kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp này sẽ tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và thảo luận, thông qua một số nghị quyết quan trọng khác.