Khắc phục lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng sản phẩm Microsoft

(Baohatinh.vn) - Sở TT&TT Hà Tĩnh vừa có văn bản về việc khắc phục lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 2.

Ngày 22/2/2024, Cục An toàn thông tin đã có Công văn số 210/CATTT-NCSC về việc cảnh báo các lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng cao và nghiêm trọng trong các sản phẩm Microsoft công bố tháng 2/2024. Trong tổng số 72 lỗ hổng bảo mật, có 9 lỗ hổng có mức ảnh hưởng cao và nghiêm trọng (thông tin chi tiết lỗ hổng xem tại đây).

Để đảm bảo an toàn thông tin mạng và các hệ thống thông tin trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở TT&TT đề nghị các cơ quan, đơn vị giao cán bộ chuyên trách CNTT của các đơn vị kiểm tra, rà soát và xác định máy tính sử dụng hệ điều hành Windows có khả năng bị ảnh hưởng (nếu có), thực hiện cập nhật bản vá kịp thời để tránh nguy cơ bị tấn công (cách cập nhật thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 210/CATTT-NCSC để khắc phục).

Trường hợp đơn vị chưa có cán bộ chuyên trách CNTT để xử lý, cần bố trí cán bộ có chuyên môn thực hiện, có thể liên hệ Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh để được hỗ trợ.

Sau khi thực hiện, báo cáo số liệu (số máy đã xử lý/tổng số máy) về Thường trực Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng qua (Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh) trước ngày 28/2/2024 để tổng hợp.

Cán bộ đầu mối tiếp nhận thông tin: ông Nguyễn Thanh Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm, số điện thoại: 0914.237788, email: ntlam.stttt@hatinh.gov.vn.

Khắc phục lỗ hổng an toàn thông tin ảnh hưởng sản phẩm Microsoft

Chủ đề Sản phẩm mới

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast