(Baohatinh.vn) - Sáng 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình KT-XH năm 2016, kế hoạch năm 2017 trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đánh giá thực chất nền kinh tế, xác định nhiệm vụ phù hợp, khả thi cao

Sáng 26/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình KT-XH năm 2016, kế hoạch năm 2017 trình kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng và lãnh đạo các sở, ban, ngành.

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Tình hình KT-XH 2016 nhiều khó khăn

Theo dự thảo báo cáo tình hình KT-XH 2016, Hà Tĩnh thực hiện nhiệm vụ KT-XH trong bối cảnh nhiều khó khăn. Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, nguồn vốn đầu tư bổ sung từ ngân sách Nhà nước giảm nhiều so với giai đoạn trước; các dự án lớn dự kiến là động lực cho tăng trưởng kinh tế 2016 chưa hoàn thành, một số dự án lớn khác chậm tiến độ; sự cố môi trường biển, rét đậm, rét hại và 2 đợt mưa lũ ảnh hưởng nặng nề đến phát triển KT-XH…

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Giám đốc Sở KH&ĐT Trần Tú Anh trình bày dự thảo báo cáo tình hình KT-XH năm 2016 và mục tiêu, kế hoạch năm 2017.

Theo dự thảo báo cáo, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh dự kiến giảm 17,06% so với năm 2015; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,89% (riêng thủy sản giảm 18,16%); khu vực công nghiệp – xây dựng giảm 29,87%; khuc vực dịch vụ giảm 14,16%. Các lĩnh vực văn hóa –xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, là 1 trong 4 tỉnh điển hình có thời gian xử lý hồ sơ nhanh nhất cho doanh nghiệp…

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Giám đốc Sở GTVT: Nên đưa thêm các nội dung về xây dựng huyện nông thôn mới, xây dựng đô thị vào mục tiêu, nhiệm vụ phát triển năm 2017.

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Phó BQL KKT tỉnh Đặng Văn Thành: Năm 2016 đã cấp mới 24 dự án, trong đó có 7 dự án nước ngoài nhưng việc triển khai, thi công các dự án còn chậm. Trong năm 2017, đề nghị các sở ngành cùng phối hợp để Formosa hoàn thành các hạng mục về bảo vệ môi trường, xây dựng hồ sinh học và hồ sự cố cũng như sớm đưa Nhà máy Nhiệt điện 2 vào hoạt động để tạo động lực phát triển KT-XH.

Theo phân tích, lĩnh vực kinh tế có 9/14 chỉ tiêu và lĩnh vực văn hóa – xã hội có 2/7 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm, nhất là việc tích tụ ruộng đất, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế... Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai nhiều dự án lớn còn chậm, ảnh hưởng đến việc kêu gọi thu hút đầu tư. Công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường, thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường thiếu chặt chẽ. Chất lượng giáo dục toàn diện còn hạn chế, việc triển khai mô hình VNEN còn nóng vội…

Xây dựng kế hoạch phát triển phù hợp, khả thi

UBND tỉnh xác định, mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2017 được xây dựng trên quan điểm nhận thức đúng tình hình của tỉnh, đánh giá thực chất các vấn đề nội tại của nền kinh tế, từ đó xác định nhiệm vụ phù hợp, có tính khả thi cao.

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Trọng Sơn: Cần tăng cường công tác quản lý thu ngân sác, đề cao trách nhiệm của ngành tài chính, thuế và các địa phương trong thực hiện pháp lệnh thu ngân sách…

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Tiến: Cần thiết phải đưa chủ trương xây dựng nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển năm 2017; đồng thời xem xét, tạo điều kiện để bà con ngư dân phát triển đánh bắt xa bờ.

Theo đó, các chỉ tiêu 2017 được xây dựng cụ thể như sau: Tổng sản phẩm GRDP tăng 16,38% so với 2016, khu vực nông- lâm- ngư tăng 4,5%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 35,3%, dịch vụ tăng 8%; sản lượng lương thực trên 51 vạn tấn; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh đạt 285 triệu USD; thu ngân sách phấn đấu đạt 7.7000 tỷ đồng (trong đó thu nội địa 6.000 tỷ); đăng ký thành lập mới 1.000 doanh nghiệp; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%; giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống 12%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,2-1%…

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu tại cuộc họp

Các giải pháp và định hướng phát triển được phân tích cụ thể tập trung vào các nội dung như: rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch và cơ chế, chính sách phát triển của tỉnh; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư; tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, nhất là đầu tư công, đẩy mạnh thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ các nhiệm vụ chi; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội, thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội; tăng cường quản lý tài nguyên môi trường; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính…

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y đề nghị bổ sung vào báo cáo tiến độ các dự án trọng điểm cũng như xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành tiếp tục thảo luận các nội dung về kết quả tình hình KT-XH 2016 và dự kiến kế hoạch 2017 để bổ sung, làm rõ các chỉ tiêu, đánh giá đúng bức tranh KT-XH nhằm hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa XVII sắp tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh nêu rõ: “Năm 2016 có nhiều biến động ảnh hưởng đến tình hình KT-XH của tỉnh. Tuy nhiên, phải khẳng định rằng, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng như cả hệ thống chính trị, chúng ta đã cơ bản khắc phục được những khó khăn.”

danh gia thuc chat nen kinh te xac dinh nhiem vu phu hop kha thi cao

Chủ tịch UBND tỉnh phân tích: Trong hoàn cảnh khó khăn nhưng lĩnh vực nông nghiệp vẫn hoàn thành các chỉ tiêu, chăn nuôi phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng…; công tác điều hành ngân sách vẫn nằm trong tầm kiểm soát; xây dựng NTM có những bước tiến đáng kể…

Để hoàn thiện báo cáo trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh đề nghị đánh giá thêm các nội dung về xây dựng đô thị, hệ thống giao thông, về nhà ở xã hội, tiến độ các dự án trọng điểm… Đặc biệt là phân tích, đánh giá cụ thể các hạn chế, tồn tại về cải cách hành chính, thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, xử lý các vấn đề tồn đọng… Trong các nhóm giải pháp phát triển KT- XH 2017 cần cụ thể hóa từng phần nhiệm vụ cũng như xác định nhóm đột phá, trọng tâm…

Thành Chung


Thành Chung

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]