(Baohatinh.vn) - Thời điểm này, Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT) tại địa phương, bắt đầu từ ngày 1/3/2021.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Thời điểm này, Hà Tĩnh đang tập trung cao nhất nhân lực và biện pháp nghiệp vụ để đảm bảo tiến độ, mục tiêu của cuộc Cuộc tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 (gọi tắt là TĐT) tại địa phương, bắt đầu từ ngày 1/3/2021.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Cuộc tổng điều tra năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất - kinh doanh; tính toán chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP)...

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo TĐT tỉnh Hà Tĩnh, cuộc TĐT lần này được chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1: bắt đầu từ 1/3/2021, tổ chức tổng điều tra thu thập thông tin cơ sở hành chính, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội đến 30/4/2021 và đối với doanh nghiệp đến 30/5/2021.

Giai đoạn 2: bắt đầu từ 1/7/2021, tổ chức thu thập thông tin đối với khối các cơ sở cá thể, tôn giáo, tín ngưỡng đến 30/7/2021.

Điểm mới của cuộc TĐT lần này là thực hiện bằng hình thức thu thập thông tin qua 100% phiếu Web-form (đối với giai đoạn 1) và phiếu CAPI (đối với giai đoạn 2), sau đó toàn bộ dữ liệu điều tra từ phiếu Web-form, phiếu CAPI sẽ được tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung TĐT và được xử lý để tổng hợp kết quả điều tra.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Giai đoạn 1, các đơn vị liên quan sẽ thực hiện thông qua hình thức thu thập thông tin qua 100% phiếu Web-form.

TP Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng cơ sở hành chính, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp... cần điều tra thuộc tốp đầu toàn tỉnh. Vì thế, công tác hướng dẫn, tổ chức thu thập thông tin đang được các đơn vị liên quan tích cực triển khai để đạt kết quả tốt nhất.

Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo TĐT TP Hà Tĩnh Nguyễn Thanh Tùng cho biết: “Hiện tại, Ban chỉ đạo đã nắm được cơ bản danh sách nền và đã gửi văn bản hướng dẫn đến các cơ sở hành chính, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội, đơn vị sự nghiệp; sẽ tiến hành tổ chức tập huấn trong tuần này cho bộ phận kế toán, văn thư của các đơn vị. Còn đối với khối doanh nghiệp, các điều tra viên sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách, theo dõi, liên lạc để cung cấp thông tin cần thiết, giải đáp thắc mắc khi điền vào phiếu Web-form trên Trang điện tử của TĐT".

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

TP Hà Tĩnh là một trong những địa phương có số lượng doanh nghiệp phải điều tra, thu thập thông tin lớn.

Sau khi được tập huấn, các điều tra viên đã cơ bản nắm được các thông tin, kỹ năng nghiệp vụ cần có để thực hiện trong quá trình điều tra. Chị Thân Thị Cẩm Hà - điều tra viên tại TP Hà Tĩnh cho biết: “Chúng tôi đang liên hệ với doanh nghiệp cung cấp tài khoản đăng nhập, mật khẩu và hướng dẫn người dùng truy cập Trang thông tin điện tử TĐT và kê khai vào bản hỏi điện tử. Trong quá trình triển khai, có vấn đề gì chúng tôi sẽ trao đổi thêm với bên doanh nghiệp; kiểm tra lại logic, chất lượng thông tin do cơ sở cung cấp… Vì TP Hà Tĩnh có số doanh nghiệp nhiều nên các điều tra viên cũng phải nỗ lực và tập trung cao hơn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Các đơn vị sẽ trực tiếp tham gia điền thông tin trên phiếu Web-form ở Trang điện tử của TĐT.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, TX Kỳ Anh cũng đang nhanh chóng triển khai các hoạt động theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo cấp tỉnh.

Ông Phạm Văn Diễn - Phó Trưởng ban thường trực TĐT TX Kỳ Anh cho biết: “Công tác chuẩn bị cho TĐT đến nay cơ bản đã hoàn thành. Lực lượng điều tra viên được lựa chọn, đảm bảo đủ trình độ chuyên môn để tiếp cận doanh nghiệp. Ban chỉ đạo đang phối hợp với Chi cục thuế, phòng GD&DT, các hiệp hội… xây dựng hướng dẫn cụ thể cho từng loại đơn vị, tuyên truyền liên tục để đối tượng được điều tra cung cấp đầy đủ, nhanh chóng thông tin cho cuộc TĐT. Tuy nhiên, cuộc TĐT trên địa bàn sẽ gặp phần nào khó khăn khi số lượng doanh nghiệp “ảo”, không có địa chỉ rõ ràng, hoạt động kém hiệu quả… chiếm tỉ lệ khá cao”.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Cuộc TĐT lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quy mô lớn, nội dung đa dạng, phức tạp, khối lượng công việc nhiều.

Theo ông Trần Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Thống kê Hà Tĩnh, cuộc TĐT lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với quy mô lớn, nội dung đa dạng, phức tạp, khối lượng công việc nhiều, nhiều chỉ tiêu nhạy cảm; sử dụng hoàn toàn công nghệ thông tin để phục vụ điều tra. Vì thế, các sở, các ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan tập trung, nghiêm túc thực hiện các nội dung với quyết tâm cao nhất để hoàn thành đạt đúng tiến độ, chất lượng của cuộc TĐT.

Đối với giai đoạn 1, công tác kê khai, điều tra phiếu Web-form diễn ra trong thời gian ngắn song lại là công việc quyết định thắng lợi của cuộc TĐT. Vì thế, hiện nay, BCĐ các cấp đã phân công cán bộ phụ trách các đơn vị, khu vực điều tra, từng bước giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ về nhân lực, kinh phí đối với những nơi tập trung số lượng đơn vị điều tra lớn; báo cáo tiến độ liên tục về BCĐ tỉnh để theo dõi.

Hà Tĩnh tập trung cao cho cuộc tổng điều tra kinh tế

Trước đó, Ban Chỉ đạo TĐT tỉnh Hà Tĩnh đã họp để nắm bắt tiến độ và triển khai kế hoạch trong thời gian tới.

Cùng với đó, đội ngũ giám sát viên, tổ giúp việc các cấp sẽ thường xuyên bám sát điều tra viên, các đơn vị để xử lý kịp thời những bất cập xẩy ra, nhằm đạt kết quả tốt nhất trong quá trình thu thập và ghi phiếu điều tra Web-form.

Trong quá trình thực hiện TĐT, các vấn đề khó khăn, vướng mắc, nghiệp vụ chuyên môn sẽ tiếp tục được BCĐ các cấp trao đổi, bổ cứu, tập huấn để phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cuộc TĐT năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất - kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương.

Tính toán chỉ tiêu thống kê chính thức của các chuyên ngành thống kê, chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước (GDP), tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (GRDP) năm 2020 theo đề án “Đổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” và các chỉ tiêu thống kê khác thuộc hệ thống tài khoản quốc gia.

Cập nhật thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi năm gốc so sánh phục vụ biên soạn các chỉ tiêu thống kê kinh tế - xã hội; làm dàn mẫu tổng thể về cơ sở kinh tế cho các cuộc điều tra chọn mẫu trong giai đoạn tiếp theo của ngành thống kê, các bộ, ngành và địa phương.

Tin liên quan:

Thái Oanh – Ngọc Loan


Thái Oanh – Ngọc Loan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Địa phương

Xem thêm Thành phố Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ với bạn bè!
Tắt [X]