Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho 120 cán bộ Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - 120 cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước của huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Chiều 30/11, UBND huyện Hương Sơn tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ làm công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan thuộc huyện Hương Sơn, lực lượng vũ trang và các địa phương trên địa bàn huyện.

Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho 120 cán bộ Hương Sơn

Đại biểu tham dự hội nghị.

Thành phần tham gia buổi tập huấn là cán bộ văn thư, lưu trữ, cơ yếu, văn phòng - thống kê, tư pháp - hộ tịch, tài chính kế toán... các địa phương, đơn vị trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Trong 1 buổi, các đại biểu được cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Hương Sơn) truyền đạt một số nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước. Theo đó, luật gồm 5 chương, 28 điều, được Quốc hội thông qua ngày 15/11/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2020.

Những nội dung cơ bản của luật gồm: phạm vi điều chỉnh, khái niệm bí mật Nhà nước, bảo vệ bí mật Nhà nước; nguyên tắc bảo vệ bí mật Nhà nước; các hành vi bị nghiêm cấm; phân loại bí mật Nhà nước; sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; vận chuyển, giao nhận tài liệu, vật chứa bí mật Nhà nước; hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật Nhà nước; thời hạn bảo vệ bí mật Nhà nước...

Các đại biểu cũng được phổ biến các văn bản hướng dẫn thi hành, hướng dẫn cụ thể việc áp dụng các danh mục bí mật nhà Nhà nước.

Tại hội nghị, cán bộ Công an huyện Hương Sơn cũng thông tin thêm một số vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ bí mật Nhà nước trên địa bàn cả nước nói chung, tại huyện Hương Sơn nói riêng trong thời gian qua; một số nội dung cơ bản và những điểm mới trong Luật bảo vệ bí mật Nhà nước; các giải pháp phòng ngừa, hạn chế việc lộ, lọt bí mật Nhà nước...

Phổ biến Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước cho 120 cán bộ Hương Sơn

Đại uý Nguyễn Thị Hằng - cán bộ Đội An ninh (Công an huyện Hương Sơn) trình bày các nội dung trọng tâm của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đồng thời, giải đáp những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, đơn vị; đề xuất các giải pháp điều chỉnh, khắc phục.

Buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật Nhà nước trong các cơ quan, đơn vị, tạo sự chuyển biến trong nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; từ đó, chấn chỉnh những thiếu sót để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast