Máy bay “chiến binh đại bàng cắp bom” B-25D tung cánh đầy uy lực
Sau 8 thập kỷ, máy bay ném bom B-25D của Mỹ vẫn rất “sung sức” và có thể khai chiến nếu cần thiết.
112ax865fx5dc3x1bdax7970x3c1bx16d6x617bx6eaexX7x39d8x3d72x1b65x6d7fx7acfx17a0xX5x21a5xXax31f3x7d93x3709x55c3xX3x5cf8xX6xX15xX3x26d7xX4xX1xXdx21eex5bc0xX3xX17xXdxX20xX1xX3x3db6x3e0cxXdxX3xX17x8a2dxX20x2e33xX3xX4x79d4xXbxX3xX17x22a5x2b51x7812xX3x8f3ex5d65x6efcx2746x5561xX3xXex2baaxX20xX2exX3xX4xX14xX20xX1xX3xX27x823bxX15xX3xX40xX15xX3xX5x41b3xX4xX0x395bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d18xX10xX6x890exXaxX12x86c0xX6xX40xX3x53ddxX3xXexX1x2081xXbxX3x22f8x6924x2f23xX3xX36xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX20x770axX36xX3xX17xX35xX36xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX4x1a16xX6xX3xX13x1495xX3x8a35x5888xX20xX3x3a4ax4d47xXexX3xX1bxX7xX40xX20xX2exX3xX7x714axX4xX37xX3xX95xX2cxX3xX4x3af8xX3xXexX1x6fccxX3xX74xX1xX6xXdxX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xX20xX1fxX40xX3xX4xX4axX20xX3xXexX1xXdxX1fxXex1b21xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx336axX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10x650dxX7xX54xX2xX6dx2defx8b1cxX54x7375xX11cxX66x43cbxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX11axX11cxX3cx564bxX5xX119xXcax626cxXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8896xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12x40f4xX6xX20xX1xX3xXexX28xX4xX3xX4x90e4xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xXexX99x4419xX20xX3xX27x3bc5x675axX20xX2exX3xX17x4d1axX20xX2exXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX11axX119xX2xX2xX5xX2xXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX189xX1xXdxX1fxX4xX3xX36xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX20xX2cxX15xX3xX4xXacxX3xX7xX19cxX20xX3xX1x2b44xX20xX1xX3xX27xX28xXdxX3xX17xX2cxX20xX2exX3xX4xX31xXbxX3xX17xX35xX36xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX2xX2xX3cxX6dxX5xX3bxXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10x174dxXexX3axX6xX5xXdxX2exX20xX100xX3xX12exX40xX7xXexXdx9245xX15x5a61xXaxX12x2813xX1b0xX36xX3xX2x17e3xX12axX119xX76xX3xX4xX14xX4xX3xX20xX1xX2cxX3xX1xX35xX28xX4xX1xX3xX27x2043xX20xX1xX3x2290xX40x3bb9xX20xX3xX7xX51xX3xX13xX93xX3xX20xX1xX71xX20xX3xXexX1xX9axX15xX3xX36xX295xX20xX1xX3xX4xX4axX20xX3xX4xXacxX3xX36x7dd6xXexX3xX5xX35xX28xXdxX3xX36xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX36x95f6xXdxX3xX27xXb0xX3xX27xX14xXbxX3xXa4xX20xX2exX3xX20xX1xX40xX3xX4xX4axX40xX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xXexX99xX6xX20xX1xX3xX74xX1xXdxX3xX27xXacxX3x4c96xX3xX4xX1xX3adxX40xX3x54a2xX40xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX2xX11cxX11axX3bxX5xX11axXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37axXexX3axX6xX5xXdxX2exX20xX100xX3xX12exX40xX7xXexXdxX389xX15xX38bxXaxX12x6d5bxX19cxX20xX3xX27x8097xXexX3xX1xX2cxX20xX2exX3xX2xXcaxX3bxX119xX119xX3xX4xX1xXdxX1fxX4xX3xX35xX6xX20xX1xX3xXexX28xX4xX3xX4xX19cxX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX27xX4axX40xX3xXexXdxX1a6xX20xX3xX27x6e45xX3xX27xX1aax8234xX4xX3xXbxX1xX1a6xX3xX4xX1xX40x2d37xX20xX3xX95xX2cxX35xX3xXexX1xX14xX20xX2exX3xX11fxX54xX2xX393xX12axX2xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX12axX6dxX12axX393xX5xX12axXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37axXexX3axX6xX5xXdxX2exX20xX100xX3xX12exX40xX7xXexXdxX389xX15xX38bxXaxX12xX3dx1901xX20xX2exX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xX20x42e5xX36xX3xXexX99xX35xX20xX2exX3xX7x2e3bxX3xX4xX14xX4xX3xX36xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX20xX81xX36xX3xX17xX35xX36xX3xX1xX28xX20xX2exX3xXexX99xX40xX20xX2exX3xX3bxX3xX27xX3cdxX20xX2exX3xX4xX19cxX3xX20x946fxXdxX3xXexXdxX1fxX20xX2exX3xX27xX1aaxX52exX4xX3xX13xX93xX3xX27xX1aaxX6xX3xX95xX2cxX35xX3xXexX14xX4xX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xXexX99xX35xX20xX2exX3xXcxX1xX1fxX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xX3bxXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX11axX11cxX11fxX3cxX5xX3cxXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX69x3ebexXdxX3xX4xX14xX20xX1xX3xX4xX8fxX6xX3xXbxX1xXdxX1a6xX20xX3xX17xX76exX20xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX20xX2cxX15xX3xX5xX2cxX3xX3bxX119xX76xX3cxX36xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX11cxX119xX3cxX6dxX5xX11fxXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX66xX2cxXdxX3xX2xX11fxX76xX2xX36xX3xX95xX2cxX3xX4xX6xX35xX3xX12axX76xX393xX36xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX6dxX2xX393xX3bxX5xX11cxXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xXcxX99x20f7xX20xX2exX3xX5xX1aaxX52exX20xX2exX3xX4xX8fxX6xX3xX36xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX5xX2cxX3xX2xX3cxX3xXexX9axX20xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX3bxX11axX11cxX6dxX5xX6dxXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX39xX3axX3bxX3cxX3dxX3xX27xX1aaxX52exX4xX3xXexX99xX6xX20xX2exX3xX17xX3a7xX3xX3bxX3xX27xX3cdxX20xX2exX3xX4xX19cxX3xX2xXcaxX11cxX119xX119xX3xX36xX52axX3xX5xX51xX4xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xX3xX66xXexX1xX40xX36xX17xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX66xXexX1xX100xX11cxX3bxX119xXbxX37axX38bxX1xX10xXdxX2exX1xXexX100xX12axX6dxX119xXbxX37axXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX11axX2xX6dxX11fxX5xX393xXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xXcxX1x2910xX20xX2exX3xX20xX1xXdxX1a6xX20xX3xX5xXdx280exX40xX3xX4xX8fxX6xX3xX39xX3axX3bxX3cxX3xX4xXacxX3xX66xX40xX20xX2exX3xXex7218xX4xX1xX3xX1xX19cxX20xX3xX3bxXcaxX3cxX119xX119xX3xX5xXb6fxXexXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX12axX3bxX11axX5xX2xX119xXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xXacxX3xX2xX11axX3xX74xX1xX538xX40xX3xX7x2fb8xX20xX2exX3xX36xX14xX15xX3xX95xX2cxX3xX36xX6xX20xX2exX3xX27xX1aaxX52exX4xX3xX1xX19cxX20xX3xX2xX76xX11axX3xXexX9axX20xX3xX17xX35xX36xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX35xX66xX15xXaxX12xX0xXdxX36xX2exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX3axXbxX1xX35xXexX35xXaxX3xX7xX99xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX100xX54xX54xXdxXcaxX17xX6xX35xX1xX6xXexXdxX20xX1xXcaxX95xX20xX54xX20xX10xX114xX7xX54xX2xX6dxX119xX11axX54xX11cxX11cxX66xX11fxX3bxX3bxX3bxX11cxX3bxX3bxXexX6dxX11axX11cxX3cxX5xX2xX2xXcaxX12exXbxX2exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX36xX6xX15xX3xX17xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX10xX20xX3xX17xXdxX20xX1xX3xX66xX6xXdxX3xX17xX6xX20xX2exX3xX4xX6xXbxX3xX17xX35xX36xX3xX17xX3xX3bxX3cxX66xX3xXexX40xX20xX2exX3xX4xX6xX20xX1xX3xX66xX6xX15xX3xX40xX15xX3xX5xX40xX4xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX6xXbxXexXdxX35xX20xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37axXexX3axX6xX5xXdxX2exX20xX100xX3xX12exX40xX7xXexXdxX389xX15xX38bxXaxX12xX63xXdxXb5axX20xX3xX4xX1xXdxX1fxX20xX3xX27xX9axX40xX3xX4xX19cxX3xX4xX671xX3xX20xX2cxX15xX3xX27xX1aaxX52exX4xX3xX7x2762xX3xX66x187axX20xX2exX3xX4xX1xX35xX3xX4xX14xX4xX3xXexX99xXdxXb0xX20xX3xX5xX52axX36xX3xX1xX2cxX20xX2exX3xX74xX1x7987xX20xX2exX76xX3xX3abxX40xX6xX15xX3xXbxX1xXdxX36xX3xX1xX35xX4faxX4xX3xX4xX1xX407xX3xX74xX1xX14xX4xX1xX3xXexXb6fxX20xX1xX3xXbxX1xXb6fxXcaxX54xXcaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX35xX40xX99xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX37axXexX3axX6xX5xXdxX2exX20xX100xX3xX12exX40xX7xXexXdxX389xX15xX38bxXaxX12xXcxX1xX10xX35xX3x13b8xX192xXe07xX0xX54xXbxX12