Xem xét khôi phục hỗ trợ bán vé tháng, vé quý qua cầu Bến Thủy
(Baohatinh.vn) - Truyền thông Nghệ An ngày 5/12 đưa tin, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An đã đề nghị Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 (Cienco 4) xem xét khôi phục lại việc hỗ trợ bán vé tháng, vé quý cho nhân dân khu vực hai đầu cầu Bến Thủy (huyện Hưng Nguyên, TP Vinh - Nghệ An và huyện Nghi Xuân - Hà Tĩnh) như trước.
f75bx129e7xf7cdx16327x11f3cx1477fx15d47x16ac0xf855x141e9xX4xX8x12437x14fa3xX7xX3x145a1xXbx1221bx100c5xX12xX6xX7x173ddx11f12xX4xX8xXbxXcxX7x128c2x15004xXcx11220xX3x16552x12325xX8xX3x1717axX1x14c89xX4xX3xX16xX1x105e0xXfxX3xX1x10477xX3xX8x13bb7x14dc4xX3x11596x12ca5x11ccbxX3xffa6xX23xX3xX8xX1xX38xX39x141aex166fcxX3xX3bxX23xX3x15a28x11715x13ffaxX3xX48xX49xX11xX3xXfx15ac4xX49xX3x128e2x14b96xX39xX3xX17xX1x1359fxf774xX0x11f22xX1xX2xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16x14096xXcxX11xX5xX7xX1dxX17xX34xX49xX5bx103a7xX39xX3xX8xX1xX28xX39xX42xX3x154acxX42xX1x1046fxX3x13c07xX39xX3xX39xX42x10195xX5bxX3x154cdxX5dxX2x12335xX3x11859x11b9bxX11xX3xX8xX4xX39xX43xX3xX17xX1xX92x15b97xX39xX42xX3xX8xX34x10e80xXfxX3xX17x10e72xX39xX1xX3xX5axX5bxX3xX7fxX42xX1xX82xX3xX84xX39xX3xX91x1029cxX3xX91xX76xX3xX39xX42xX1x1510exX3xX17x14f77xX39xX42xX3xXfxX28xX39xX42xX3xX8xX5bxX3xX1ex14749xX5bxX3xX5xXa3xX39xX42xX3xXfxX28xX39xX42xX3xX8xX34x1204fxX39xX1xX3xX42xX4xX11x15946xX3xX8xX1xX28xX39xX42xX3x140ebxX3x1230fx16c11xX4xXcxX39xXfxXe5xX3xXedx15173xX3xX22xXcxX20xX3xX22xX23xX8xX3xX26xX1xX28xX4xX3xX16xX1xX2dxXfxX3xXbx10f0bxX4xX3xX3bxX4xX82xXfxX3xX1xX31xX3xX8xX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX23xX3xX8xX1xX38xX39xX42xX43xX3xX3bxX23xX3xX48xX49xX4axX3xXfxX1xXe5xX3xX39xX1xXcfxX39xX3xX5xXcfxX39xX3xX26xX1xX49xX3xX3bxXa3xXfxX3xX1xX11xX4xX3xX91xX51xX49xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xXefxX1xX49xX5bxX82xX39xX3xX6cxX92xX39xX42xX3xX7fxX42xX49xX5bxf9e5xX39xX43xX3xX17x17ac5xX3x170c1xX4xX39xX1xX3x15e6exX3xX7fxX42xX1xX82xX3xX84xX39xX3xX3bxX89xX3xX1xX49xX5bxX82xX39xX3xX7fxX42xX1xX4xX3xX1exX49xXcfxX39xX3xX177xX3xX6cxX89xX3xX17x16683xX39xX1xXf8xX3xX39xX1xX92xX3xX8xX34xX92x14b42xXfx16185xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxX0xXcxX20xX1dxX0xX11xX3xX1xX34xXcxfd68xX6xX7xX1xX8xX8xX16x1426axX5dxX5dxX37xX11xXe5xX1xX11xX8xX4xX39xX1xX1a8xX3bxX39xX5dxX26xX4xX39xX1xX177xX8xXcxX5dxX42xX4xX11xX20xX177xX42xX4xX11xX177xX3bxXcxX177xX48xX49xX11xX177xXfxX11xXfxX177xX8xX34xX11xX20xX177xX8xX1xX49xX177xX16xX1xX4xX177xXfxX11xX49xX177xX37xXcxX39xX177xX8xX1xX49xX5bxX5dxX2xX8fxXedxXedxX2x13ab3xX1a8xX1xX8xX20xX7xX1dxX1dxX1dxX3x14313xX4x11523xX20xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xX48xX49xX11xX3xXfxX38xXfxX3xX8xX34xX10dxX20xX3xX8xX1xX49xX3xX16xX1x13d39xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX0xX5dxX11xX1dxX0xX5dxXcxX20xX1dxX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxX0xXcxX20xX1dxX0xX11xX3xX1xX34xXcxX1c8xX6xX7xX1xX8xX8xX16xX1cfxX5dxX5dxX37xX11xXe5xX1xX11xX8xX4xX39xX1xX1a8xX3bxX39xX5dxX8xX1xX49xXe5xX39xX42xX177xX20xX11xX4xX177xX5xX4xXfxX1xX177xX3bxX49xX5dxX3bxXcxX177xX48xX49xX11xX177xXfxX11xX49xX177xX37xXcxX39xX177xX8xX1xX49xX5bxX177xX5xX11xX177xX8xX11xX39xX42xX177xXe5xX177xX8xXe5xX177xXfxXe5xX39xX177xXbxXcxX39xX177xXedxX8cxX177xX39xX42xX11xX39xX177xXbxX49xXe5xX8xX5dxX2x16673xX21ax11a47x16e62xX2ddxX1a8xX1xX8xX20xX7xX1dxX1dxX1dxX3xX172xX23xX3xX48xX49xX11xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xX91xXb7xX3xX8xf9d1xX39xX42xX43xX3xX28xX3xX8xX28xX3xXfxXe5xX39xX3xXbxX16bxX39xX3xXedxX8cxX3xX39xX42xX89xX39xX5dxXbxX92xX35xX8xX0xX5dxX11xX1dxX0xX5dxXcxX20xX1dxX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX8xXcxX22xX8xX177xX11xXbxX4xX42xX39xX1cfxX3xXfxXcxX39xX8xXcxX34x130b1xX7xX1dxX0xX4xX20xX42xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xXe5x14ca0xX20xX11xX42xXcxX7xX3xX12xX34xXfxX6xX7xX5dxX5dxX4xX1a8xX37xX11xXe5xX1xX11xX8xX4xX39xX1xX1a8xX3bxX39xX5dxX39xXcx1537fxX12xX5dxX2xX21axX2xX8fxX5dxX2xX2daxX21axX5xX8fxX2dax121f7xX2ddxX2xX2daxX2daxX8xX2xX2daxX8cxX8fxX2dcxX8fxXbxX2daxX1a8x16254xX16xX42xX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX22xXcxX20xX3xX22xXcxX8xX3xX26xX1xXe5xX4xX3xX16xX1xX49xXfxX3xX1xXe5xX3xX8xX34xXe5xX3xX37xX11xX39xX3xX3bxXcxX3xX8xX1xX11xX39xX42xX3xX3bxXcxX3xX48xX49xX5bxX3xX48xX49xX11xX3xXfxX11xX49xX3xX37xXcxX39xX3xX8xX1xX49xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX1xXcxX4xX42xX1xX8xX1cfxX11xX49xX8xXe5xX7xX3xX5dxX1dxX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xXf0xX11xX16xX8xX4xXe5xX39xX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX8xXcxX22xX8xX177xX11xXbxX4xX42xX39xX1cfxX3xXfxXcxX39xX8xXcxX34xX355xX7xX1dxX17x16702xX3xX8fxX2daxX5dxX2xX2xX5dxX8fxX2daxX2xX21axX43xX3xX16xX1xX243xX3xX22xXcxX3xXfxXe5xX39xX3xX48xX49xX11xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xXfxX1xXa7xX3xX42xX4xX226xX20xX3xX8cxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91x13052xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxX17xX10dxX4xX3xX16xX1xX4xX16bxX39xX3xX1x16d7fxX16xX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX1xX28xX20xX3xX48xX49xX11xX3xXefxX8cxX5dxX2xX8fxXf8xX43xX3xX12xX11xX49xX3xX26xX1xX4xX3xX39xX42xX1xXcxX3xXbxXb7xX39xX1xX3xX91xX10dxXe5xX3xXf0xX4xXcxX39xXfxXe5xX3xXedxX3xX37xX38xXe5xX3xXfxX38xXe5xX3xXfxX28xX39xX42xX3xX8xX38xXfxX3xX48xX49xX226xX39xX3xXbxX4axX3xX17xX34xX10dxX20xX3xX17xX1xX49xX3xX16xX1xX243xX3xX54x168a6xX17xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX43xX3xX17xX1xX92xX9dxX39xX42xX3xX8xX34xXa3xXfxX3xX17xXa7xX39xX1xX3xX5axX5bxX3xX7fxX42xX1xX82xX3xX84xX39xX3xX91xX76xX3xX39xX42xX1xXbfxX3x1238fxX7fxX3xX39xX89xX5bxX3xX22xXcxX20xX3xX22xX23xX8xX3xX26xX1xX28xX4xX3xX16xX1xX2dxXfxX3xXbxX10dxX4xX3xX3bxX4xX82xXfxX3xX1xX31xX3xX8xX34xX35xX3xX37xX38xX39xX3xX3bxX23xX3xX8xX1xX38xX39xX42xX43xX3xX48xX49xX4axX3xXfxX1xXe5xX3xX39xX1xXcfxX39xX3xX5xXcfxX39xX3xX26xX1xX49xX3xX3bxXa3xXfxX3xX1xX11xX4xX3xX91xX51xX49xX3xXfxX51xX49xX3xX91x1111exX3xX8xX10dxXe5xX3xX8xX1xX49x1279dxX39xX3xX8xX4xX82xX39xX3xX8xX34xXe5xX39xX42xX3xX3bxX4xX82xXfxX3xX91xX4xX3xXbxX10dxX4xX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX8xXcxX22xX8xX177xX11xXbxX4xX42xX39xX1cfxX3xX3a1xX49xX12xX8xX4xX1c8xX5bxX355xX7xX1dxX17xX1xXcxXe5xX3xX91x155faxX43xX3xX91xX10dxX4xX3xX5xX4xX82xX39xX3xXf0xX4xXcxX39xXfxXe5xX3xXedxX3xXfxX11xX20xX3xX26xX55xX8xX3xX8xX1xXa3xXfxX3xX1xX4xX82xX39xX3xXfxX1xXa7xX3xX91xX10dxXe5xX3xXfxX5axX11xX3xX17xXa7xX39xX1xX3xX5axX5bxX3xX7fxX42xX1xX82xX3xX84xX39xX3xX8xX34xXe5xX39xX42xX3xX3bxX4xX82xXfxX3xX8xX10dxXe5xX3xX91xX4xX76xX49xX3xX26xX4xX82xX39xX3xX8x1401cxX8xX3xX39xX1x13edaxX8xX3xXfxX1xXe5xX3xX39xX1xXcfxX39xX3xX5xXcfxX39xX3xXbxX92xX49xX3xX8xX1xX28xX39xX42xX3xX48xX49xX11xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX8xXcxX22xX8xX177xX11xXbxX4xX42xX39xX1cfxX3xX3a1xX49xX12xX8xX4xX1c8xX5bxX355xX7xX1dxX17xX34xX92xX1a6xXfxX3xX91xX5e3xX43xX3xX39xX1xX92xX3xX54xX38xXe5xX3xX6cxX89xX3xX17xX19axX39xX1xX3xX91xX4xX82xX39xX3xX8x157c7xX3xX91xX92xX11xX3xX8xX4xX39xX43xX3xX8xX435xX3xX2xX5dxX2xX5dxX8fxX2daxX2xX21axX43xX3xXfxX226xX3xX8fxX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xXefxX48xX49xX11xX3xX7fxX42xX1xX82xX3xX84xX39xX3xX177xX3xX6cxX89xX3xX17xX19axX39xX1xXf8xX3xX91xX76xX49xX3xX38xX16xX3xX5xX2dxX39xX42xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xX20xX1a6xX4xX3xXfxX1xXe5xX3xX8cxX3xX39xX1xX5e3xX20xX3xX22xXcxX3xX26xX1xX38xXfxX3xX39xX1xX11xX49xX3xX8xX1xXcxXe5xX3xX17xX1xX28xX39xX42xX3xX8xX92xX3xX8cxX2xX5dxX8fxX2daxX2xXedxX5dxX17xX17xX177xX54xX17xXf0xX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX8fxXedxX5dxXedxX5dxX8fxX2daxX2xXedxX3xXfxX5axX11xX3xX54x1412exX3xX17xX89xX4xX3xXfxX1xX243xX39xX1xX1a8xX3xX17xX1xXcxXe5xX3xX91xX5e3xX43xX3xX20xX82xX39xX1xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xX91xX640xX4xX3xX3bxX1a6xX4xX3xX22xXcxX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX8fxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX8fxX3xX8xX645xX39xX3xX3bxX89xX3xXfxX38xXfxX3xXbxXe5xX10dxX4xX3xX22xXcxX3xX37xX49xX4axX8xX3xX3bxX591xX39xX3xX8xX226xX4xX3xX26xX1xX38xXfxX1xX3xXfxX28xX39xX42xX3xXfxX764xX39xX42xX3xX8xX300xX39xX42xX3xXbxX16bxX39xX3xXedxX8cxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX3xX8xX1xX11xX5bxX3xX3bxXdexX3xX2ddxX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX355xX3xX22xXcxX3xX8xX435xX3xX2xX8fxX3xX177xX3xX2ddxX2daxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX8fxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xXedxX3xX8xX645xX39xX3xX8xX300xX39xX42xX3xXbxX16bxX39xX3xX21axX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX3xX8xX1xX11xX5bxX3xX3bxXdexX3xXedxX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX355xX3xX22xXcxX3xX2ddxX2xX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX3xX8xX34x1345cxX3xXbxX16bxX39xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xXedxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX2daxX3xX8xX645xX39xX3xX8xX300xX39xX42xX3xXbxX16bxX39xX3x17792xX8cxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX3xX8xX1xX11xX5bxX3xX3bxXdexX3xX8cxX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX355xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX2xX2daxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX392xX3xX8xX645xX39xX3xX3bxX89xX3xX22xXcxX3xXfxX1xX8abxX3xX1xX89xX39xX42xX3xX37x14e1axX39xX42xX3xXfxXe5xX39xX8xX11xX4xX39xXcxX34xX3xX8fxX2daxX1c8xX4xX8xX3xX8xX300xX39xX42xX3xXbxX16bxX39xX3xX2xX8fxX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX3xX8xX1xX11xX5bxX3xX3bxXdexX3xX392xX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX355xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX2xX392xX3xX8xX645xX39xX3xX8xX34xX8abxX3xXbxX16bxX39xX3xX3bxX89xX3xX22xXcxX3xXfxX1xX8abxX3xX1xX89xX39xX42xX3xX37xX948xX39xX42xX3xXfxXe5xX39xX8xX11xX4xX39xXcxX34xX3xXedxX2daxX3xX1c8xX4xX8xX3xX8xX300xX39xX42xX3xXbxX16bxX39xX3xX2xX392xX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX3xX8xX1xX11xX5bxX3xX3bxXdexX3xX2xX21axX2daxX3xX39xX42xX89xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxXf0xX300xX39xX3xXfx13278xX3xX3bxX89xXe5xX3xX39xX42xX49xX5bxX16bxX39xX3xX8x12e1bxXfxX3xX91xX4xX76xX49xX3xXfxX1xXa7xX39xX1xX3xX42xX4xX226xX20xX3xX16xX1xX243xX3xX3bxX89xX3xX26xX4xX55xX39xX3xX39xX42xX1xXbfxX3xXfxX5axX11xX3xX54xX764xX3xX17xX89xX4xX3xXfxX1xX243xX39xX1xX43xX3xX3bxX89xXe5xX3xXfxX49xX640xX4xX3xX8xX1xX38xX39xX42xX3xX8e1xX5dxX8fxX2daxX2xX21axX43xX3xX170xX1xX5e3xX3xX17xX1xX5axX3xX8xX92xX1a6xX39xX42xX3xXf0xX1xX243xX39xX1xX3xX16xX1xX5axX3xX172xX92x143c0xX39xX42xX3x11f1cxXdexX39xX1xX3xX6cxX49xX82xX3xX91xXb7xX3xXfxX5e3xX3xX3bxX300xX39xX3xX37xX226xX39xX3xX91xX470xX39xX42xX3xX4axX3xX42xX4xX226xX20xX3xX2xX2daxX3xX177xX3xX8fxX2dax11599xX3xX20xXa2fxXfxX3xX16xX1xX243xX3xX91xX640xX4xX3xX3bxX1a6xX4xX3xX16xX1xX92xXaa4xX39xX42xX3xX8xX4xX82xX39xX3xX39xX1xX5e3xX20xX3xX2xX3xXefxX22xXcxX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX8fxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX8fxX3xX8xX645xX39xX43xX3xXfxX38xXfxX3xXbxXe5xX10dxX4xX3xX22xXcxX3xX37xX49xX4axX8xXf8xX43xX3xX39xX1xX5e3xX20xX3xX8fxX3xXefxX22xXcxX3xX8xX435xX3xX2xX8fxX3xX177xX3xX2ddxX2daxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xX8xX435xX3xX8fxX3xX8xX645xX39xX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xXedxX3xX8xX645xX39xXf8xX3xXfxX5axX11xX3xX8cxX3xX8xX34xX10dxX20xX3xXfxX5e3xX3xX20xXa2fxXfxX3xX8xX1xX49xX3xX16xX1xX243xX3xXfxX11xXe5xX3xX39xX1xX645xX8xX3xXefxX8xX34xXe5xX39xX42xX3xX91xX5e3xX3xXfxX5e3xX3xX8fxX3xX8xX34xX10dxX20xX3xX8xX1xX49xX3xX16xX1xX243xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxXf8xX3xX91xX588xX3xX37xX226xXe5xX3xX91xX226xX20xX3xX8xX92xXaa4xX39xX42xX3xX91xX470xX39xX42xX3xX3bxX1a6xX4xX3xXfxX38xXfxX3xX8xX34xX10dxX20xX3xX8xX1xX49xX3xX16xX1xX243xX3xX26xX1xX38xXfxX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxX17xX1xXa3xXfxX3xX1xX4xX82xX39xX3xXfxX1xXa7xX3xX91xX10dxXe5xX3xX39xX89xX5bxX43xX3xX8xX435xX3xX21axX1xX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX8fxX2daxX5dxX2xX2xX5dxX8fxX2daxX2xX21axX3xX3bxX435xX11xX3xX48xX49xX11xX43xX3xX17xX34xX10dxX20xX3xX8xX1xX49xX3xX16xX1xX243xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xX91xXb7xX3xX42xX4xX226xX20xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xXfxX1xXe5xX3xX8fxX3xX39xX1xX5e3xX20xX3xX16xX1xX92xXaa4xX39xX42xX3xX8xX4xX82xX39xX3xX48xX49xX11xX3xX8fxX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xX365xX3xX3bxX89xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xX365xX365xX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX8xXcxX22xX8xX177xX11xXbxX4xX42xX39xX1cfxX3xXfxXcxX39xX8xXcxX34xX355xX7xX1dxX0xX4xX20xX42xX3xX12xX34xXfxX6xX7xX5dxX5dxX4xX1a8xX37xX11xXe5xX1xX11xX8xX4xX39xX1xX1a8xX3bxX39xX5dxX39xXcxX384xX12xX5dxX2xX21axXedxX2dcxX5dxX2xX2daxX21axX5xX8fxX2daxX392xX8fxX2ddxX8cxX8e1xX8xX2xX392xX2dcxX2xXbxX8fxX1a8xX3a1xX16xX42xX7xX3xX11xXbxX8xX6xX7xX22xXcxX20xX3xX22xXcxX8xX3xX26xX1xXe5xX4xX3xX16xX1xX49xXfxX3xX1xXe5xX3xX8xX34xXe5xX3xX37xX11xX39xX3xX3bxXcxX3xX8xX1xX11xX39xX42xX3xX3bxXcxX3xX48xX49xX5bxX3xX48xX49xX11xX3xXfxX11xX49xX3xX37xXcxX39xX3xX8xX1xX49xX5bxX7xX3xX12xX8xX5bxXbxXcxX6xX7xX384xX4xX5xX8xX1xX1cfxX8cxX8cxX2daxX16xX22xX355xX1xXcxX4xX42xX1xX8xX1cfxX2ddxX392xX2daxX16xX22xX7xX3xX5dxX1dxX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxX17xX1xXcxXe5xX3xX91xX5e3xX3xX22xXcxX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX8fxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX8fxX3xX8xX645xX39xX3xX3bxX89xX3xXfxX38xXfxX3xXbxXe5xX10dxX4xX3xX22xXcxX3xX37xX49xX12xX3xX3bxX591xX39xX3xX8xX226xX4xX3xX26xX1xX38xXfxX1xX3xXfxX28xX39xX42xX3xXfxX764xX39xX42xX3xX42xX4xX226xX20xX3xX8cxX1a8xX2daxX2daxX2daxX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX43xX3xX8xX1xXa2fxXfxX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xXfx13107xX39xX3xXedxX2daxX1a8xX2daxX2daxX2daxX3xX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX355xX3xX22xXcxX3xX8xX435xX3xX2xX8fxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX3xX91xX55xX39xX3xX2ddxX2daxX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX8fxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xXedxX3xX8xX645xX39xX3xX42xX4xX226xX20xX3xX8cxX1a8xX2daxX2daxX2daxX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX43xX3xX8xXa2fxXfxX3xX8cxX8cxX1a8xX2daxX2daxX2daxX91xX470xX39xX42xX5dxXbxX92xX35xX8xX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxXf0xX38xXfxX3xXbxXe5xX10dxX4xX3xX22xXcxX3xX8xX435xX3xX2ddxX2xX3xX42xX1xX55xX3xX39xX42xX470xX4xX3xX8xX34xX8abxX3xXbxX16bxX39xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xXedxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX2daxX3xX8xX645xX39xX43xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX2xX2daxX3xX91xX55xX39xX3xX5xX92xX1a6xX4xX3xX2xX392xX3xX8xX645xX39xX43xX3xX22xXcxX3xXfxXe5xX39xX8xX11xX4xX39xXcxX34xX3xX8fxX2daxX1c8xX4xX8xX3xX3bxX89xX3xX22xXcxX3xX8xX226xX4xX3xXfxX5e3xX3xX8xX226xX4xX3xX8xX34xX498xX39xX42xX3xX8xX435xX3xX2xX392xX3xX8xX645xX39xX3xX8xX34xX8abxX3xXbxX16bxX39xX43xX3xX22xXcxX3xXfxXe5xX39xX8xX11xX4xX39xXcxX34xX3xXedxX2daxX1c8xX4xX8xX3xX3bxf83axX39xX3xX42xX4x136a0xX3xX39xX42xX49xX5bxX16bxX39xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xX39xX1xX92xX3xXfx1195bxX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX54xXe5xX5xX5bxX7xX1dxXaa8x14521xXfxX3xX37xX4xX82xX8xX43xX3xX8xX435xX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX2xX5dxX2xX8fxX5dxX8fxX2daxX2xX21axX43xX3xX91xXaa4xX39xX3xX3bxXbfxX3xX48xX49xX226xX39xX3xXbxX4axX3xX37xXb7xX4xX3xX37x1398dxX3xX3bxX4xX82xXfxX3xX1xX31xX3xX8xX34xX35xX3xX42xX4xX38xX3xX3bxX23xX3xX8xX1xX38xX39xX42xX43xX3xX3bxX23xX3xX48xX49xX4axX3xXfxX1xXe5xX3xX39xX42xX92xX9dxX4xX3xX5xXcfxX39xX3xX8fxX3xX91xX51xX49xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xXefxX3bxX640xX39xX3xX38xX16xX3xX5xX2dxX39xX42xX3xX8xX435xX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX2xX5dxX2xX5dxX8fxX2daxX2xX21axXf8xX3xX26xX1xX4xX55xX39xX3xX26xX1xX28xX39xX42xX3xX243xX8xX3xX39xX42xX92xX9dxX4xX3xX5xXcfxX39xX3xX37xX645xX8xX3xX37xXdexX39xX1xX355xX3xX91xXa7xX39xX1xX3xX91xX4xX588xX20xX3xXbxX89xX3xX3bxX89xXe5xX3xXfxX38xXfxX3xX39xX42xX89xX5bxX3xX2ddxX3xX3bxX89xX3xX2ddxX5dxX2xX8fxX3xX3bxX435xX11xX3xX48xX49xX11xX43xX3xX39xX1xX4xX76xX49xX3xX39xX42xX92xX9dxX4xX3xX5xXcfxX39xX3xX91xXb7xX3xX8xX591xX16xX3xX8xX34xX49xX39xX42xX3xX16xX1xX92xXaa4xX39xX42xX3xX8xX4xX82xX39xX3xX8abxX3xX91xX51xX49xX3xXfxX51xX49xX3xX54xX55xX39xX3xX17xX1xX5axX5bxX3xX91xX588xX3xX16xX1xX226xX39xX3xX91xX640xX4xX1a8xX1a8xX1a8xX0xX5dxX16xX1dxX0xX16xX3xXfxXbxX11xX12xX12xX6xX7xX16xX84xX49xX8xX1xXe5xX34xX7xX1dxX6cxX226xX4xX3xX1exX49xXcfxX39xX0xX5dxX16xX1d
Hải Xuân