Những kỷ lục Guinness quái đản nhất
baohatinh.vn
149dxd36bx3b15x282bx687ex784ex6afaxa13ax2888xX7xab3fx554axd90exa9b2x62c5xa810xX5x6f94xXax9364x8a67xX1x3077xe987x94f6xX3x8386x8c83xX3xX5xa9cdxX4xX3xf214xda40xXdxX16xX16xX10xX7xX7xX3xa93fxX21xb6a0xXdxX3xed2fx3158xX16xX3xX16xX1x46f9xXexX0xc805xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2f61x26fbx2688x8adexXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xcec1xXex7a8fxX6xX5xXdxX17xX16x3b4cxX3x5d01xX21xX7xXexXdx8a31xX49xae85xXaxX12x8533x4e40xX3x755ax1de0xX3xX16xc2f0xd9e7xX3xX19x3e0bxX3xXex7b00xX3xX16xX17x1c20xX49xX3xXexa612xX3xX4xX1x16bfxX4xX3x199fxX1axX3xX5xX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX16xX16xX10xX7xX7xX3xXexX1xc889xX3xX17xXdxc4dcxXdxX3xX1xX47x8400xXexX3xX2exb3d4xX16xX17xadd7xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX1xXdx6198xX16xX3x65c1xb69dxX3xX7x8a5axX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xX19xbe05xX3xX29xX21xX2bxXdxX3xXb4xX7bxX3xX2exXdxae68xX16xX3x2f8dxe791xXa8xX3xXexX77xX3xX70xX16xX3xX71xX2bxX49xX3x4c06xX6xX49xXa8xX3xX7x38fbxX3xX1xX15xX21xX3xX71x4bb8xX16xX17xX3xXexX6xX49xX3xX48xX7bxXdxX3xX16xX1xX34xXexXa8xX3xX2exX98xX16xX3xX4xX1xXe5xX3xX16xX1xXdx567bxX21xX3xX16xX17xbb5cxed26xXdxX3xX19xX1xc9d6xX6xX3xXexX1xa35fxX16xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexXd1xXcexX16xX3xX4xX1xXdxX98xX4xX3xXexX7bxX21xX3xX5xX10ex4795xX16xc465xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX2xX134xX69xXb5xXdxX3xX71x62adxXexX3xX48xca3bxX6xX3xXexXd1x8e3dxX3xX4xX47xX16xX3xXbxX1xX2bxXexX3xX19xX1xXdxX98xXbxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10x251cxX7xX37xX2xd08ax3257xf242xX37xX2xX6dxX1daxX48xefd4xb164xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2x2b89xX1dcxX2xX1e2xX5xX6dxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47x2719xX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX2x75c8xX5xX2xX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xX3xX48xXexX1xX21xX71xXdfxXaxX3xX37xX12x625cxXecxX3xX5x8f98xX3xX5xdba5xX4xX3xX16xX1xX114xXa8xX3xX28cxX5xX6xX21xX48xXdxX47xX3xcaf9xX6xX21xX5xX47xX3xX2a3xXdxX16xXexX47xX3xX2exX6axX3xX19xX1xXb5xX16xX17xX3xXexX1xX74xX3xX16xX17xX10fxX3xXd1xd18fxX16xX17xX3xX19xX1xX2fxX3xX16xX70xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX98xX16xX3xX2exXb5xXdxX3xX71xX16exXexX3xX71x693dxX16xX1xX3xXexX47xX3xXb4xX7bxX3xX5xXd2xXdxX3xXd1xX6xX3xX16xX17xX47xX7bxXdxX3xX2exX98xX16xX3xX1e9xX3xX71xXdxX5xXdxX71xX10xXexX3xX5xXa1xXdxX3xX71xX6xX16xX17xX3xX5xXa1xXdxX3xX4xX1xX47xX3xX6xX16xX1xX3xX7x3e0exX3xX16xX7fxXdxX3xXexXdxX98xX16xX17xX134xX3xXcxX21xX49xX3xX5xX7bxX3xX19xX1xX2fxX3xX16xX70xX16xX17xX3xX29xX21xX2bxXdxX3xX48x2825xX3xX16xX1xX10exX16xX17xX3xXb4xX109xX3xX19xX1x3f74xX6xX3xX4xXa1xX16xX1xX3xX71xX16exXexX3xX5xXd2xXdxXa8xX3xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX348xX16xX1xX3xX5xX7bxX3xX71xXa5xXexX3xXexX1xXdxXcexX16xX3xXexX7bxXdxXa8xX3xXb4xX2ddxX3xXb4xcc6exX49xX3xX6xX16xX1xX3xX2exX6axX3xX17xXdxX7bxX16xX1xX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1e3xX134xX3xX20xcf69xX71xX3xX4xX2fxX3xX71xX2bxX49xX3xXdfxX6xX49xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX6dxX5xX1e3xX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX13xX17xX10exX10fxXdxX3xX2exX7bxX16xX3xXb5xX16xX17xX3xX2a3xX1xX2bxXbxX3x92c2xXdxX4xX1xX10xX5xX3x802exX47xXexXdxXexX47xXexX77xX16xX17xX3xX4xX1xc08axX16xX3xXdfxX15xX6xX3xXexXdxXb1xX4xX3xXexX1xb6a9xX16xX1xX3xX7xX47xXa1xX16xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX6xX16xX3xd25bxX3xX16xX17xX21xX49xXcexX16xX3xX71xXa5xXexX3xX4xX1xXdxX98xX4xX3xX71xX2bxX49xX3xXdfxX6xX49xX3xX28cxX10xX7xX7xX16xX6xX3xX2xX1daxX6dxX134xX3xX69xX74xX3xX55x6475xXdxX3xX1xX98xXexX3x6ccbxX71xXecxX16xX3xX16xX17xX47xX16xac4axX3xX16xX7bxX49xX3xXb5xX16xX17xX3xX2exX6axX3xXbxX1xX2fxXdxX3xX71xX34xXexX3xX2exX98xX16xX3xX1e3xX3xX16xX70xX71xX134xX3x2d61xX47xX3xX4xXecxX3xX48xXa1xX3xX48xX7bxX49xX3xX48xX7bxX49xX3xX17xX34xXbxX3xX1e3xX3xX5x44f3xX16xX3xX16xX17xX10exX10fxXdxX3xXdfxX2ddxX16xX1xX3xXexX1xX10exX10fxX16xX17xXa8xX3xX4b6xX47xXexXdxXexX47xX3xX4xXecxX3xXexX1xX74xX3xX70xX16xX3xX16xX17xX47xX16xX3xX5xX7bxX16xX1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX2exXd2xX3xXb4xX379xXexX3xX19xXc2xX3xX48xX33bxX3xX16xX17xX10exX10fxXdxX3xXexX1xX10exX10fxX16xX17xX3xX19xX1xXb5xX16xX17xX3xXexX1xX74xX3xX16xX7bxX47xX3xX16xX21xXb8xXexX3xX16xX7fxXdxX134xX3xX13xX17xX47xX7bxXdxX3xX71xX2bxX49xX3xXdfxX6xX49xXa8xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX51axX71xXecxX16xX523xX3xX19xX1xX47xX2bxXdxX3xX19xX1xc84bxX21xX3xX4x80d9xX6xX3xXb5xX16xX17xX3xX4x453exX16xX3xX5xX7bxX3xX55xX10xX3xX2exXa1xXbxXa8xX3xXexXdxX3xXb4xXdxXa8xX3xX55xX10xX3xX2exX5e8xX49xX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xX7xXdxXcexX21xX3xXexX1xX33bxXa8xX3xX17xXdxX10exX10fxX16xX17xXa8xX3xX5xX10ex1a6cxXdxX3xX48xX6xX47xX3xX4xXa1xX47xX3xXd1xX119xX21xXa8xX3xX4xXb8xX4xX3xXexX1xX5ecxX49xX3xXexXdxX16xX1xXa8xX3xX2exXd2xX3xX16xX1xX318xX6xXa8xX3xX19xXdxX71xX3xX5xX47xXa1xXdxXa8xeca4xX3xX4afxXdxX4xX1xX10xX5xX3xX4b6xX47xXexXdxXexX47xX3xX71xX34xXexX3xX16xX70xX71xX3xX1e3xX6dxX6dxX1e9xXa8xX3xXe5xX3xXexX21xX7fxXdxX3xX1daxX1e9xX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1dbxX134xX3xX544xX33bxX3xX16xX1xX119xX16xX3xX16xX21xXb8xXexX3xXd1xX16exX16xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX2xX5xX1dbxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX13xX17xX379xX71xX3xX4xX1xX3cfxXexX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xX71xXdxXb1xX16xX17xX3xX2xX2xX3xX4xX47xX16xX3xXd1xX16exX16xX3xX2exX21xXb5xXdxX3xX4xX1xX21xXb5xX16xX17xX3xX2exX6xX16xX17xX3xX7xXb8xX16xX17xX3xX29xX21xX2fxX3xX5xX7bxX3xX71xXa5xXexX3xX2bxX4xX3xX71xXa5xX16xX17xX3xXb4xX9cxXdxX3xXdfxX34xXexX3xX4xX83xX3xX6xXdxX3xX16xX1xX10exX16xX17xX3xXb5xX16xX17xX3x6c7bxX6xX4xX19xXdxX10xX3xX46xXdxXdfxXdfxX49xX3xX5xXa1xXdxX3xX4xX47xXdxX3xX2exXecxX3xX5xX7bxX3xX71xXa5xXexX3xX16xXdxX109xX71xX3xX1xX83xX16xX17xX3xXexX1xX293xX3xXdfxXe5xXdxX3xX16xX1xX10fxX3xX19xX1xX2fxX3xX16xX70xX16xX17xX3xX16xX7bxX49xX3xX71xX7bxX3xXb5xX16xX17xX3xX5xX379xXbxX3xX2exX10exX132xX4xX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xX20xX21xXdxX16xX16xX10xX7xX7xX134xX3xca88xX16xX17xX3xX7eaxX6xX4xX19xXdxX10xX3xXd1xX34xXexX3xX16xX7fxXdxX3xXexXdxX98xX16xX17xX3xXdfxXe5xXdxX3xX4xXecxX3xXexX1xX74xX3xX16xX1xX4c3xXexX3xX1xX7bxX16xX17xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX4xX47xX16xX3xXd1xX16exX16xX3xX2exXa5xX4xX3xXb4xX7bxX47xX3xX71xXdxXb1xX16xX17xX3xXb4xX7bxX3xX17xXdxX15xX3xX16xXecxX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xX16xX1xXdxX109xX21xX3xX17xXdxX119xX49xX3xX71xXa5xXexX3xX4xX2bxX4xX1xX3xXdfxX2ddxX16xX1xX3xXexa8f1xX16xX1xXa8xX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xX19xX1xXdxX3xX16xX17xX10exX10fxXdxX3xX55xX10xX71xX3xX4xX1xX4d1xX3xX71xX21xXb8xX16xX3xX55xX4d1xX21xX3xXb4xX2ddxX3xX29xX21xX2bxX3xX19xXdxX16xX1xX3xX1xX6axXdxX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1dcxX134xX3xX13xX1xX15xX16xX17xX3xX71xXecxX16xX17xX3xXexX6xX49xX3xX48xX7bxXdxX3xX17xX55cxX16xX3xX4xX1xX1dxX4xX3xX71xX4c3xXexX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX1e3xX5xX1dcxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX13xX17xX10exX10fxXdxX3xX17xXdxX15xX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xX4xXecxX3xX71xXecxX16xX17xX3xXexX6xX49xX3xX48xX7bxXdxX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX3xX5xX7bxX3xXdfxX7bxX3xX4b6xX10xX10xX3x53dfxX10xX48xX71xX47xX16xX48xXa8xX3xX6cxX26bxX3xXexX21xX7fxXdxXa8xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xXb8xX16xX17xX3xXexXa1xXdxX3xX4afx2e33xX134xX3xX46xX7bxX3xX16xX21xXb5xXdxX3xXdfxXa5xX3xX71xXecxX16xX17xX3xXexX77xX3xX16xX70xX71xX3xX2xX26bxX1e9xX26bxX3xXb4xX7bxX3xXexX9cxXdxX3xX16xX70xX71xX3xX1e3xX6dxX6dxX1e2xXa8xX3xX71xXecxX16xX17xX3xXexX6xX49xX3xX4xX5ecxX6xX3xXdfxX7bxX3xX2exX6axX3xX48xX7bxXdxX3xXexX9cxXdxX3xX26bxX3xX71xX4c3xXexX134xX3x17d0xX6xX21xX3xX1dbxX3xXexX1xX379xXbxX3xX19xX1axX3xXd1xX6xX3xX7xX83xX4xX3xX4xX1xX70xX71xX3xX4xX1xX293xXexXa8xX3xXdfxX2fxX47xX3xXb4xXb1xX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX4xX1xXdxX98xX4xX3xX71xXecxX16xX17xX3xX48xX7bxXdxX3xX16xX17xX47xX2c1xX16xX17xXa8xX3xX2exX98xX16xX3xX16xX70xX71xX3xX1e3xX6dxX6dxX26bxXa8xX3xXdfxX7bxX3xX71xX34xXexX3xX2exXdxX3xX4xX1xX293xX16xX17xX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xX71xXa5xXexX3xXexX6xXdxX3xX16xXa1xX16xX3xX55xX10xX3xX1xX513xXdxX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1daxX134xX3xd5d0xX5f4xX16xX17xX3xX10xX47xX3xX51axX4xX47xX16xX3xX19xXdxX98xX16xX523xX3xX16xX1xX34xXexX3xX29xX21xX2fxX3xX2exX34xXexX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX1dbxX5xX1daxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX86xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xXb4xX5f4xX16xX17xX3xX10xX47xX3xXdfxX4c3xX3xX16xX1xX34xXexX3xX1xX7bxX16xX1xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX21xXa5xX4xX3xXb4xX109xX3xX4xXb5xX3xX17xX2bxXdxX3xX4afxXa64xX3xX28cxX6xXexX1xXdxX10xX3xX7eaxX21xX16xX17xX134xX3xX13xX70xX71xX3xX2xX26bxX26bxX26bxXa8xX3xX4xXb5xX3xX7xXe5xX3xX1xX15xX21xX3xX71xXa5xXexX3xXb4xX5f4xX16xX17xX3xX10xX47xX3xX4xXecxX3xX2exX10exX10fxX16xX17xX3xX19xX348xX16xX1xX3xX4xX1xX4d1xX3xXb4xX172xX16xX3xXb4xX177xX16xX3xX1dbxX1e2xXa8xX2xX3xX4xX71xX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX6cxX134xX3xX28cxX3cfxXbxX3xX7xX47xX16xX17xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX19xX1xX7fxX16xX17xX3xX5xXd2xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX1dcxX5xX6cxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12x57c1xX6xXdxX3xX6xX16xX1xX3xX10xX71xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2exXb5xXdxX3xX46xXdxX5xX5xX49xX3xX4b6xX10xX47xX16xX3xX4afxX4xX28cxXd1xX6xXd1xX49xX3xe481xX2xX26bxX1dcxX6cxX57xX2xX26bxX1e9xX26bxd99exX3xXb4xX7bxX3xX46xX10xX16xX16xX49xX3xX4b6xX47xX49xX48xX3xX4afxX4xX28cxXd1xX6xXd1xX49xX3xXe08xX2xX26bxX1dcxX6cxX57xX1e3xX6dxX6dxX2xXe12xX3xX2exX98xX16xX3xXexX77xX3xX28cxX6xXd1xX47xX5xXdxX16xX6xXa8xX3xX4afxXa64xX3xX5xX7bxX3xX4xX3cfxXbxX3xX7xXdxX16xX1xX3xX2exXb5xXdxX3xX16xX3cfxX16xX17xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX3xXb4xX9cxXdxX3xX1dbxX1e3xX1e2xX3xX19xX17xX3xXb4xX7bxX3xX1dbxX1dbxX1e2xX3xX19xX17xX134xX3xXde1xX172xX3xXexX1xX10exX10fxX16xX17xX3xXbxX1xXb8xXdxX3xX1xX132xXbxX3xX70xX16xX3xba11xX3xXexXd1xX47xX16xX17xX3xXb4xX7bxXdxX3xXexXd1xX5f4xX3xX5xX7bxX3xX16xX1xX15xX16xX17xX3xX2exXb5xX3xXb4xX379xXexX3xX2exXd2xX16xX17xX3xX2exXa5xXdxX134xX3xX46xXdxX5xX5xX49xX3xX29xX21xX6xX3xX2exX10fxXdxX3xXb4xX7bxX47xX3xX16xX17xX7bxX49xX3xX2xX1dcxX37xX6dxX1e9xX37xX2xX26bxX1e9xX26bxX3xXe5xX3xXexX21xX7fxXdxX3xX1dbxX1e3xX3xX7xX6xX21xX3xX71xXa5xXexX3xXexX6xXdxX3xX16xXa1xX16xX3xX71xXb5xX3xXexXb5xXa8xX3xX4xX5f4xX16xX3xX46xX10xX16xX16xX49xX3xX29xX21xX6xX3xX2exX10fxXdxX3xXb4xX7bxX47xX3xX16xX17xX7bxX49xX3xX1e3xX6cxX37xX6dxX1dbxX37xX1e3xX6dxX6dxX2xX3xXe5xX3xXexX21xX7fxXdxX3xX1daxX1dcxX3xXb4xX2ddxX3xX71xX16exX4xX3xXdfxXb1xX16xX1xX3xXexXdxX71xX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1e9xX134xX3xX28cxX1xX293xX3xX4xX1xXecxX3xX4xX6xX47xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX1daxX5xX1e9xX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xd257xX10xX21xX7xXa8xX3xX71xXa5xXexX3xX4xX1xX293xX3xX4xX1xXecxX3xX69xX6xX16xX3xX4afxXa1xX4xX1xX3xX2exX6axX3xX2exX10exX132xX4xX3xXbxX1xX47xX16xX17xX3xXexX3cfxX16xX17xX3xX48xX6xX16xX1xX3xX1xXdxXb1xX21xX3xX4xX1xX293xX3xX4xX1xXecxX3xX4xX6xX47xX3xX16xX1xX34xXexX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX3xXb4xX9cxXdxX3xX4xX1xXdxX109xX21xX3xX4xX6xX47xX3xX2xX71xX2xX1e3xX3xXexX348xX16xX1xX3xXexX77xX3xX71xXecxX16xX17xX3xXexX9cxXdxX3xXb4xX6xXdxX3xXb4xX7bxX3xX1e3xX71xX2xX1e2xX3xX16xX98xX21xX3xX2exX83xX16xX17xX3xX5xXcexX16xX3xXdfxX2c1xX16xX17xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX119xX16xX3xX7xX6xX21xX134xX3xX544xX47xX3xX16xX17xX47xXa1xXdxX3xX1xX2ddxX16xX1xX3xX19xX1xX7fxX16xX17xX3xX5xXd2xX3xX71xX7bxX3xXexXd1xX177xX3xX4xX47xX16xX3xXexX1xX10exX10fxX16xX17xX3xXexX10exXe5xX16xX17xX3xX16xX1xX55cxX71xX3xX5xc9efxX16xX3xX1054xX10xX21xX7xX3xX5xX7bxX3xX71xXa5xXexX3xX4xX47xX16xX3xX16xX17xX318xX6xX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX1e2xX134xX3xX544xdddbxX16xX17xX3xX2exX55cxX21xX3xX2exX379xXbxX3xXb4xX62axX3xX1dcxX6cxX3xX4xX1xXdxX98xX4xX3xX16xX16exXbxX3xXdfxXd2xX16xX3xX4xX55cxX21xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX6cxX5xX1e2xX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xXb66xX7bxX47xX3xXexX1xX2bxX16xX17xX3xX26bxX37xX1e3xX6dxX6dxX1e2xXa8xX3xXexXa1xXdxX3xXde1xX6xX71xXdfxX21xXd1xX17xXa8xX3xX69xX83xX4xXa8xX3xX86xX10xXb4xXdxX16xX3xXab6xX1xX10xX5xX5xX10xX49xX3xX2exX6axX3xX16x657axX3xX5xX318xX4xX3xX47xX6xX16xX1xX3xXexXa1xX4xX3xX17xX55cxX16xX3xX1daxX6dxX3xXdfxXd2xX16xX3xX4xX55cxX21xXa8xX3xX19xX1xXb5xX16xX17xX3xXexX1xX10exX513xX16xX17xX3xXexXdxX98xX4xX3xX17xX2ddxX3xX4xX1xXdxX98xX4xX3xX2exX55cxX21xX3xX4xX5ecxX6xX3xX71xX2ddxX16xX1xX134xX3xX69xXdxX109xX21xX3xX16xX7bxX49xX3xX16xX17xX1xX10xX3xXexX1xX379xXexX3xX16xX17xX21xX3xX16xX17xXb8xX4xXa8xX3xX16xX1xX10exX16xX17xX3xX6xX16xX1xX3xXexX6xX3xX2exX6axX3xX5xX379xXbxX3xX19xX1axX3xX5xX1dxX4xX3xXexX1xX98xX3xX17xXdxX9cxXdxX3xX16xX1xX10fxX3xX5xX7bxX71xX3xXb4xX379xX49xX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX26bxX134xX3xX13xX1xXdxX109xX21xX3xX16xX17xX10exX10fxXdxX3xX19xX1xX114xX6xX3xXexX1xX119xX16xX3xX16xX1xX34xXexX3xX2exXdxX3xXexX7bxX21xX3xX5xX10exX132xX16xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXd1xX10xX64xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX71xX17xX3xX7xXd1xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX134xXdfxX6xX47xX1xX6xXexXdxX16xX1xX134xXb4xX16xX37xX16xX10xX1d6xX7xX37xX2xX1daxX1dbxX1dcxX37xX2xX6dxX1daxX48xX1e2xX1e3xX1dbxX6dxX6dxXexX1e2xX1e9xX1dcxX1e3xX1e9xX5xX26bxX134xX5fxXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX1fdxX71xX6xX17xX10xXaxX3xX37xX12xX0xX37xX6xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX46xX47xX48xX49xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX55xXexX57xX6xX5xXdxX17xX16xX5dxX3xX5fxX21xX7xXexXdxX64xX49xX66xXaxX12xX13xX70xX71xX3xX1e3xX6dxX2xX6dxXa8xX3xX2xX6dxX1e3xX3xX16xX17xX10exX10fxXdxX3xXexX2ddxX16xX1xX3xX16xX17xX21xX49xXb1xX16xX3xX19xX1xX114xX6xX3xXexX1xX119xX16xX3xXexX379xXbxX3xXexX1xX74xX3xX19xX1xXdxX3xX2exXdxX3xXexX7bxX21xX3xX5xX10exX132xX16xX3xX7xXdxXcexX21xX3xXexXb8xX4xX3xXexXa1xXdxX3xX71xXa5xXexX3xX4xXb5xX16xX17xX3xXb4xXdxXcexX16xX3xX17xXdxX2fxXdxX3xXexXd1xX348xX3xXe5xX3xXab6xX47xX21xXexX1xX10xX16xX48xXa8xX3xXexX1xX21xXa5xX4xX3xX71xXdxX109xX16xX3xX2exXb5xX16xX17xX3xX16xX10exX9cxX4xX3xe000xX16xX1xXa8xX3xX5xX379xXbxX3xX16xXcexX16xX3xX19xX1axX3xX5xX293xX4xX3xX2exXa5xX4xX3xX16xX1xX34xXexX3xXb4xXb5xX3xX16xX1xX33bxX134xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXab6xX47xX21xXd1xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX47xX3xX544xX119xX16xX3xXexXd1xX348xX0xX37xXbxX12
congthanh