Bộ GD&ĐT trả lời về thông tin tăng học phí đại học
Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD&ĐT) cho biết thông tin tăng học phí đại học lên 20,5 đến 50,5 triệu đồng mỗi tháng là không chính xác.
8defxee1dx8facxf77fx122e8xdbaex12db1x11f1ax11ce0xX7xddcfx12da3x13d39x14739x12848xd6d3xX5xe03bxXaxf448x11d56x1347fxX3xe657x11c34xb9b8x1467cxXcxX3xXexcfc4xdf1exX3xX5x103edxXdxX3xd0b9xcfdcxX3xXexX1x9c9axa79cxa454xX3xXexXdxX2axX3xXex9a34xX2axX2bxX3xX1xa065xX4xX3xXbxX1xc6acxX3xb8f0xc5c9xXdxX3xX1xX37xX4xX0xc488xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13fa6xX10xX6x14339xXaxX12xc59bx15066xX3xXexX1dx13a7cxa99bxX2axX2bxX3xX5bxX5cxX3x14d1ex8f34xX3xX1xebefxX3fxX4xX1xX3xb754xX3xXcx145c1xXdxX3xX4xX1xX3cxX2axX1xX3x1396bxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxb08fxX3xX4xX1xX6cxX3xf38cxXdxX69xXexX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xXexX32xX2axX2bxX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xX5x14e86xX2axX3x10529x13fdfx11be1xbe73xX3xX3exX69xX2axX3xXb7xXb5xXb6xXb7xX3xXexX1dxXdxb45bxbe6fxX3xX3ex110d3xX2axX2bxX3x10a71xc98axXdxX3xXexX1x123e2xX2axX2bxX3xX5xX74xX3x124adxX1xX29xX2axX2bxX3xX4xX1xX3cxX2axX1xX3x13d92xXd3xX4xcf73xX0xX46xXbxX12xX0xXexX6xX8cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdxX4xX13xX6cxXe6xXaxX3xX6xX5xXdxX2bxX2axX9xXaxX4xX10xX2axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXexX8cxX6cxX58xfaa9xX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX58xX12xX0xXdxXcdxX2bxX3xX6xX5xXexX9xXaxX8cxX6cxX3xX2bxX58xX3xX58xXexX3xXexX1dxX6xX3xX5xX6cxXdxX3xX24xX10xX3xXexX1xX6cxX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xXexX6xX2axX2bxX3xX1xX6cxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX58xX6xXdxX3xX1xX6cxX4xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbx14da2xX46xX46xXdxXe9xX8cxX6xX6cxX1xX6xXexXdxX2axX1xXe9xX24xX2axX46xX2axX10xf0c6xX7xX46xX2x15284x13f0ex12c8exX46xX2xXb5xXb4xX58xX182xXb5x1197cxXb7xX183xX182xX18bxXex12e4axX18bxXb4xX191xX5xXb5xXe9x10959xXbxX2bxXaxX3xX46xX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xXexX1dxX12xX0xXexX58xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xX10xX7xX4xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx100a8xX6xXbxXexXdxX6cxX2axXaxX12xe1a4xX2axX1xX3xXcdxXdxX2axX1xX3xX1xX37xX6xX0xX46xXbxX12xX0xX46xXexX58xX12xX0xX46xXexX1dxX12xX0xX46xXexX8cxX6cxX58xX118xX12xX0xX46xXexX6xX8cxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xXcxX1dxX6cxX2axX2bxX3xX24xX32xX2axX3xX8cxX1exX2axX3xX2bx13a52xXdxX3xX8cxXd3xX6cxX3xX4xX1xX3cxX3xX2axX2bxX74xX118xX3xXb4xXb7xX46xX2xXb5xXb6xX3xX29xX2axX2bxX3xXcxX1dxc461xX2axX3xXcx14f62xX3xX68xX1xXd3xX2axX1xXb6xX3xX5bxX5cxX3xXexX1dxX60xX61xX2axX2bxX3xX5bxX5cxX3xX68xX69xX3xX1xX6cxX3fxX4xX1xX71xXcxX74xXdxX3xX4xX1xX3cxX2axX1xX3xX7dxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX86xX3xX4xX1xX6cxX3xX8cxXdxX69xXexX169xX3xXcxX1xef16xX4xX3xX1xXdxXc5xX2axX3xX2axX1xXdxXc5xXcdxX3xX24xX5cxX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xbd01xX3xX2bxXdxX6xX6cxXb6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX3exc14fxX3xXe6x1418fxX118xX3xX58xX27dxX2axX2bxX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3x13f78xX2bxX1xffa5xX3xX3exX2bexX2axX1xX3x14dbexXc6xX118xX3xX3exX2bexX2axX1xX3xX4xeac6xX3xX4xX1xX69xX3xXexX27dxX3xX4xX1xX296xX3xX4xX296xX6xX3xX4xX2cfxX3xX7xX61xX3xX2bxXdxXd3xX6cxX3xX58xX5cxX4xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xX4xX29xX2axX2bxX3xX5x12c96xXbxXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xX2bbxX2bxX74xX118xX3xX18bxX46xX191xXb6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXexX1dxe3f6xX2axX1xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xX2bbxX2bxX1xX2bexX3xX3exX2bexX2axX1xX3xX5xX239xX2axX3xXb4xXe9xX3xXcxX1xX27dxX4xX3xX1xXdxXc5xX2axX3xX4xX1x1117cxX3xX3exX3fxX6cxX3xX4xX296xX6xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xXb6xX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xXcdxaad9xXdxX3xX2axX1x10313xXexX3xX2axX74xX118xX3xXdaxX1xX29xX2axX2bxX3xX4x1095bxX3xX2axX14xXdxX3xX58xXc6xX2axX2bxX3xX24xX25xX3xXdaxX1xXc6xX2axX2bxX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX296xX6xX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX2cfxX3xX7xX61xX3xX2bxXdxXd3xX6cxX3xX58xX5cxX4xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xX4xX29xX2axX2bxX3xX5xX2fdxXbxX3xX2axX1xX60xX3xXcdxX14xXexX3xX7xdd80xX3xX8cxXd3xX6cxX3xX3exX2a8xX3xX3exX60xX6xX3xXexXdxX2axXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xX17xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xX2bbxX2bxX1xX2bexX3xX3exX2bexX2axX1xX3xX3exX6xX2axX2bxX3xX3exX60xfd2axX4xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xX3xXe6xX10xXcdxX3xXe6x127e4xXexX3xXbxX1xXb1xX3xX58xXc6xX118xXc5xXexX3xXexX1xX10xX6cxX3xXexX1xbda4xXcdxX3xX2c5xXc6xX118xX25xX2axXe9xX3xf979xX6xXc6xX3xXdaxX1xXdxX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xX3xX8cxX6xX2axX3xX1xX74xX2axX1xXb6xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX7xfe2cxX3xX4xXc6xX2axX2bxX3xX4xX380xXbxX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX3exX239xX118xX3xX3exX296xX3xX4xX1xX6cxX3xX4xX2cfxX3xX2c5xXc6xX6xX2axX3xX8cxXd3xX6cxX3xX4xX1xX3cxXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xX5bxXdxXc5xX4xX3xXcdxX14xXexX3xX7xX3dbxX3xX8cxXd3xX6cxX3xX3exX60xX6xX3xXexXdxX2axX3xX24xX25xX3xXcdx10886xX4xX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX58xX27dxX3xXdaxXdxX69xX2axX3xX3exX3dbxXdxX3xX24xX37bxXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX2axX1xX38exXcdxX3xX2axX2bxX74xX2axX1xX3xX3exX74xX6cxX3xXexX3fxX6cxX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xXex14c30xX3xX2axX32xXcdxX3xX1xX37xX4xX3xXb4xXb5xX2xX181xX71xXb4xXb5xX2xX18bxX3xX3exX69xX2axX3xX2axX32xXcdxX3xX1xX37xX4xX3xXb4xXb5xXb4xXb5xX71xXb4xXb5xXb4xX2xX3xX5xXb1xX2axX3xX3exX69xX2axX3xXcdxX4d1xX4xX3xXb4xXb5xXb6xXb7xX71xXb7xXb5xXb6xXb7xX3xXexX1dxXdxXc5xXc6xX3xX3exXc9xX2axX2bxX3xX5xX74xX3xX4xX32xX2axX3xX4xX4d1xX3xX24xX74xX6cxX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xX5xX239xX2axX3xX2xX3xX58xX6cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xXexX1dxX32axX2axX1xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xX3xX2axX2bxX74xX118xX3xX18bxX46xd5c7xX46xXb4xXb5xX2xX191xXe9xX3xXcxX1xX29xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX2axX74xX118xX3xX4xX1xX60xX6xX3xX3exX60xX41axX4xX3xX4xXd3xX4xX3xX8cxXd3xX6cxX3xX4xX2fdxXbxX3xX2axX1xX2fdxXexX3xXdaxX2bexXbxX3xXexX1xX21xXdxXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xXcxX1dxX60xX37bxX4xX3xX3exX38exXb6xX3xX8cxXd3xX6cxX3xX4xX1xX3cxX3xX3exX2a8xX3xX3exX32xX2axX2bxX3xXexX1exXdxX3xXexX1xX29xX2axX2bxX3xXexXdxX2axX3xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xXcxX3xX4xX38exX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xX24xX25xX3xX4xX2cfxX3xX4xX1xX69xX3xXexX27dxX3xX4xX1xX296xX3xX2bxXdxXd3xX6cxX3xX58xX5cxX4xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xX3exX3dbxXdxX3xX24xX37bxXdxX3xX4xXd3xX4xX3xXexX1dxX60xX21xX2axX2bxX3xX4xX29xX2axX2bxX3xX5xX2fdxXbxX3xXexX1dxX32axX2axX1xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX3exX38exXb6xX3xX58xX27dxX3xXdaxXdxX69xX2axX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX7xXdxX2axX1xX3xX24xXdxXb1xX2axX3xXbxX1xX1exXdxX3xX3exX38exX2axX2bxX3xX7xX470xX3xXexX60xX2cfxX2axX2bxX3xX3exX60xX2cfxX2axX2bxX3xXcdxX4d1xX4xX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX4xXd3xX4xX3xXexX1dxX60xX21xX2axX2bxX3xX3exX2a8xX3xX3exX60xX41axX4xX3xX1c9xX1xX3cxX2axX1xX3xXbxX1xX296xX3xXbxX1xXb1xX3xX58xXc6xX118xXc5xXexX3xX19xX25xX3xXd3xX2axX3xXexX1xX27dxX4xX3xX1xXdxXc5xX2axX3xXexX1xX3cxX3xX3exXdx110aaxXcdxX3xX3exb44cxXdxX3xXcdxX37bxXdxX3xX4xX2cfxX3xX4xX1xX69xX3xX1xX6cxX3fxXexX3xX3exX14xX2axX2bxXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xX1c9xX5cxX3xXexX1xX709xXb6xX3xX2axX32xXcdxX3xX1xX37xX4xX3xXb4xXb5xXb4xXb5xX71xXb4xXb5xXb4xX2xXb6xX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xXcdxXcexXdxX3xXexX1xXd3xX2axX2bxX3xX7xX470xX3xXexX50cxX3xXb4xXb6xXb5xXb7xX71xXb7xXb6xXb5xXb7xX3xXexX1dxXdxXc5xXc6xX3xX3exXc9xX2axX2bxX46xX7xXdxX2axX1xX3xX24xXdxXb1xX2axX3xX7dxXexfc7bxX118xX3xX2axX1xX38exXcdxX3xX2axX2bxX74xX2axX1xX3xX3exX74xX6cxX3xXexX3fxX6cxX86xXe9xX3xXcxX3cxX2axX1xX3xXexX1xX10xX6cxX3xX2axX32xXcdxX3xX1xX37xX4xX3xX7dxX2xXb5xX3xXexX1xXd3xX2axX2bxX86xXb6xX3xX7xX470xX3xXexX60xX2cfxX2axX2bxX3xX3exX60xX2cfxX2axX2bxX3xXb4xXb5xXb6xXb7xX71xXb7xXb5xXb6xXb7xX3xXexX1dxXdxXc5xXc6xX3xX3exXc9xX2axX2bxX46xX7xXdxX2axX1xX3xX24xXdxXb1xX2axXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12x13b42xX4d1xX4xX3xXexX1dxX239xX2axX3xX1xX37xX4xX3xXbxX1xX3cxX3xX3exX3dbxXdxX3xX24xX37bxXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX1xX60xX2cfxX2axX2bxX3xXexX1dxX32axX2axX1xX3xX3exX74xX6cxX3xXexX3fxX6cxX3xX3exX3fxXdxX3xXexX1dxX74xX3xXexX1dxX32axX2axX1xX3xX3exX14xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xXexX3fxXdxX3xX4xXd3xX4xX3xX4xX2cfxX3xX7xX61xX3xX2bxXdxXd3xX6cxX3xX58xX5cxX4xX3xX4xX29xX2axX2bxX3xX5xX2fdxXbxX3xX4xX1xX60xX6xX3xXexX27dxX3xX8cxX1exX6cxX3xX3exX1exXcdxX3xXdaxXdxX2axX1xX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX1xXdxX3xXexX1xX60xX21xX2axX2bxX3xXe6xXc6xX118xXb1xX2axX3xX24xX74xX3xX4xX1xXdxX3xX3exX239xXc6xX3xXexX60xX3xXd3xXbxX3xX58xX5cxX2axX2bxX3xXexX1xX10xX6cxX3xX4xXd3xX4xX3xXdaxX1xX3dbxXdxX3xX2axX2bxX74xX2axX1xXb6xX3xX4xX1xXc6xX118xXb1xX2axX3xX2axX2bxX74xX2axX1xX3xX3exX74xX6cxX3xXexX3fxX6cxX3xX61xX3xX2axX32xXcdxX3xXb4xXb5xXb4xXb5xX71xXb4xXb5xXb4xX2xX3xX5xX74xX3xXexX50cxX3xX596xX18bxXb5xXe9xXb5xXb5xXb5xX3xX3exXc9xX2axX2bxX71xX2xXb6xX182xX183xXb5xX3xXexX1dxXdxXc5xXc6xX3xX3exXc9xX2axX2bxX46xX7xXdxX2axX1xX3xX24xXdxXb1xX2axX3xXcdxXcexXdxX3xXexX1xXd3xX2axX2bxXb6xX3xXexX78exX118xX3xXexX50cxX2axX2bxX3xX2axX1xX38exXcdxX3xX2axX2bxX74xX2axX1xX3xX3exX74xX6cxX3xXexX3fxX6cxXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6cxX58xX118xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX58xX27dxX3xXexX1xX1exX6cxX3xX2axX74xX118xXb6xX3xX4xX2cfxX3xX4xX1xX69xX3xXexX27dxX3xX4xX1xX296xX3xX7xX470xX3xXd3xXbxX3xX58xX5cxX2axX2bxX3xX24xX37bxXdxX3xXexX380xXexX3xX4xX1exX3xX4xX2cfxX3xX7xX61xX3xX2bxXdxXd3xX6cxX3xX58xX5cxX4xX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xX4xX29xX2axX2bxX3xX5xX2fdxXbxX3xX7dxXexX1dxX50cxX3xX4xXd3xX4xX3xXexX1dxX60xX21xX2axX2bxX3xX3exX3fxXdxX3xX1xX37xX4xX3xXe6xXc6xX380xXexX3xX7x9123xX4xX3xX24xX74xX3xX1xXc5xX3xXexX1xX3dbxX2axX2bxX3xXexX1dxX60xX21xX2axX2bxX3xX4xX1xX3cxX2axX1xX3xXexX1dxX2bexX86xXe9xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44axX6cxXc6xX1dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX6cxX3xX5bxX16x1478fxX3xX2bbxX10xX17dxX7xX0xX46xXbxX12