Xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị
Đến năm 2050, các đô thị được xây dựng đồng bộ và hoàn thiện hệ thống thoát nước; xóa bỏ tình trạng ngập úng tại các đô thị và toàn bộ nước thải được xử lý phải bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
32dx4d4ex6a5bx9d0ex62d2x572ex2593x6b83x26c8xX7x5723x9731x7833x353bx3eb4x5bccxX5x826bxXax26c5x4645x751cxX6xX3x4369xfc2xX3xXex26c7xf18xX1xX3xXex89f7x212fxX1cx7e9fxX3xX1cxX23x34abxXbxX3x80acxX1cxX23xX3xXexX21xXdxX3xX4x5aacxX4xX3x5958x7136xX3xXexX1x6525xX0x423xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx794dxX10xX6x55cexXaxX3xX7xXex36c2xX5xX10xX9xXaxXexX10x3be5xXex8b70xX6xX5xXdxX23xX1cx5114xX3xcd1x7d51xX7xXexXdx6cfdxX54xXaxX12x37f4x37a3xX1cxX3xX1cx6ed4x5ba2xX3x8e4ex7654x5a1dxX77x1ee7xX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX36x50b3x5585xX4xX3xX5bx8144xX54xX3xX4fx661xX1cxX23xX3xX36x7801xX1cxX23xX3xX17x2ac6xX3x5e1x7b71xX3xX1x1395xX9exX1cxX3xXexX1xXdx1168xX1cxX3xX1xXa8xX3xXexX1x7017xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88x5065xX4x4bb4xX3xX5bxX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX9dxX9exX3xXexXa1xX9exX1cxX3xX17xX9bxX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1x4ef8xXdxX3xX36xX88xX89xX4xX3xX5bx98e1xX3xX5x5259xX3xXbxX1xXfcxXdxX3xX17xXfcxXa1xX3xX36xXfcxX74xX3x7e51xX66xX54xX3xX4xX1xX66x131exX1cxX3x2a83x51b5xX3xXexX1xX66xX27xXexX3xXexX20xX88xXbcxX4xX3xX121xX1xXdxX3xX5bxXfcxX3xX20xX6xX3xX1cxX23xX66xX96xX1cxX3xXexXdxX6fxXbxX3xX1cxX1xX27xX1cx665xX0xX3dxXbxX12xX0xXexX6xX17xX5xX10xX3xX17xXa1xX20xX4fxX10xX20xX9xXaxX77xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1cxX23xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4fxX4fxXdxX1cxX23xX9xXaxX2xXaxX3x79a4xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX76xX77xX77xXaxX3xX6xX5xXdxX23xX1cxX9xXaxX4xX10xX1cxXexX10xX20xXaxX12xX0xXexX17xXa1xX4fxX54xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX4fxX12xX0xXdxX74xX23xX3xX7xX20xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxX149xX17xX6xXa1xX1xX6xXexXdxX1cxX1xX149xX9dxX1cxX3dxX1cxX10xX180xX7xX3dxX2x7786xX2x7dcbxX3dxX2xX77xX1cbxX4fxX1cbxX77xX78xX78x4ec6xX77xX77xXexX2xX77xX1cbxX1d7xX77xX1cbxX5xX77xX149xX65xXbxX23xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXa1x8f3dxX74xX6xX23xX10xXaxX3xX180xXdxX4fxXexX1xX9xXaxX1cdxX1d7xX77xXbxX5bxXaxX3xX3dxX12xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX20xX12xX0xXexX20xX12xX0xXexX4fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx85dexX6xXbxXexXdxXa1xX1cxXaxX12xX2xX77xX77x68afxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX7xd67xX3xX121xX1xX37xX1cxX23xX3xX4x8434xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xXexX1xX88x3ed6xX1cxX23xX3xX5bxX66xX54x8a57xX1cxX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX74x7332xX6xX3xX74xX88xX6xX149xX3x7e5bxX1cxX1xX63xX3x57caxX33xXa1xX3x8d4dxXdxX6xXa1xX3xXexX1xX37xX1cxX23xX0xX3dxXexX4fxX12xX0xX3dxXexX20xX12xX0xX3dxXexX17xXa1xX4fxX54xX12xX0xX3dxXexX6xX17xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xXcxX1x5fb9xX3xXexX88xXbcxX1cxX23xX3xX222xX1x5346xX1cxX1xX3xXbxX1xX2d4xX3xX9dx6d7cxX6xX3xX0xX6xX3xX1xX20xX10xX6axX9xXaxX1xXexXexXbxX63xX3dxX3dxX9dxX6xX1cxX17xX6xX1cxX149xX4xX1xXdxX1cxX1xXbxX1xX66xX149xX9dxX1cxX3dxXbxXa1xX20xXexX6xX5xX3dxXbxX6xX23xX10xX3dxXbxXa1xX20xXexX6xX5xX3dxX4xX1xXdxX1cxX1xXbxX1xX66xX3dxX1xX10xXexX1xXa1xX1cxX23xX9dxX6xX1cxX17xX6xX1cx74f9xX4xX5xX6xX7xX7x4a4bxXdxX4fxX9xX76x17edxX33cxXbxX6xX23xX10xX9xX2xX341xX74xXa1xX4fxX10xX9xX4fxX10xXexX6xXdxX5xX341xX4fxXa1xX4xX66xX74xX10xX1cxXexX33cxXdxX4fxX9xX2x9a1xX1cdxX76x6f66xX366xXaxX12xXbxX1xX266xX3xX4fxX66xX54xXa8xXexX0xX3dxX6xX12xX3xX36xXdx4fd4xX66xX3xX4xX1x6a65xX1cxX1xX3xX6exX3bxX1cxX1xX3xX1xX88xXbcxX1cxX23xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX20xXdx6674xX1cxX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX9dxX9exX3xX121xX1xX66xX3xX4xX37xX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxXa8xXbxX3x4fb3xXdxXa8xXexX3xX1cxX6xX74xX3xX36xX6fxX1cxX3xX1cxX73xX74xX3xX76xX77xX76xX78xX3xX9dxX9exX3xXex8cbcxX74xX3xX1cxX1xX1bxX1cxX3xX36xX6fxX1cxX3xX1cxX73xX74xX3xX76xX77xX78xX77xX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12x2ef6x985dxX4xX3xXexXdxX266xX66xX3xX4xX2d4xX6xX3xX9dxXdxXa8xX4xX3xX36xXdxX37axX66xX3xX4xX1xX37fxX1cxX1xX3xX5xX9exX3xXexX2e7xX1cxX23xX3xX17xX88xXbcxX4xX3xX1xXa1xX9exX1cxX3xXexX1xXdxXa8xX1cxX3xX4x97cxX3xX4xX1xX6fxX7axX3xX4xX1xX2dexX1cxX1xX3xX7xX33xX4xX1xX3xX5xXdxX266xX1cxX3xX117xX66xX6xX1cxX3xX36xX6fxX1cxX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX20xXdxX396xX1cxX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xX10xXa1xX3xXexX2e7xX1cxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX36xXa1xX21xX1cxXbexX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX20xXdxX396xX1cxX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3x7738xX1cxX3xX36xX3bxX1cxX1xX3xX9dxX9exX3xX36xX96xX1cxX23xX3xX17xX9bxX3xX17xX6xXa1xX3xX23xX96xX74xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xX3xX74xX21xX1cxX23xX3xX5xX88xXbcxXdxX3xXexX1xX66xX3xX23xXa1xX74xX7axX3xX4xX1xX66xX54xX396xX1cxX3xXexXfcxXdxX3xX9dxX9exX3xX1cxX1xX9exX3xX74xX33xX54xX3xX5bxX105xX3xX5xX108xX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xXexX1xX10xXa1xX3xXexX2e7xX1cxX23xX3xX23xXdxX6xXdxX3xX36xXa1xX21xX1cxX7axX3xXbxX1xX270xX3xX1xX89xXbxX3xX9dxXbcxXdxX3xX117xX66xX54xX3xX1xXa1xX21xX4xX1xX3xX36xX88xX89xX4xX3xX4x2ac0xXbxX3xXexX1xX11exX74xX3xX117xX66xX54xX37axX1cxX3xXbxX1xX266xX3xX4fxX66xX54xXa8xXexX7axX3xXbxX1xX33xXexX3xX1xX66xX54xX3xXexXb0xXdxX3xX36xX6xX3xX4xX37xX1cxX23xX3xX7xX66xX555xXexX3xXexX1xXdxX6fxXexX3xX121xX6fxX3xX4xX33xX4xX3xX1cxX1xX9exX3xX74xX33xX54xX3xX5bxX105xX3xX5xX108xX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xX17xXfcxXa1xX3xX36xXfcxX74xX3xX1xXdxXa8xX66xX3xX117xX66xXfcxX3xX117xX66xXfcxX1cxX3xX5xX108xX3xX9dxX9exX3xX36xX3d8xX66xX3xXexX88xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xXbexX3xXbxX1xX555xX1cxX3xX36xX555xX66xX3xXexX73xX1cxX23xX3xXex347bxX3xX5xXa8xX3xX36xX555xX66xX3xX1cxXb0xXdxX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xXexX2e7xX3xX1xX9bxX3xX23xXdxX6xX3xX36xX1bxX1cxX1xX3xX36xX6fxX1cxX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xX66xX3xX23xXa1xX74xX3xX9dxX9exX3xX5bxX105xX3xX5xX108xX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxXbexX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX36xX88xX89xX4xX3xX9dxX27xX1cxX3xX1xX9exX1cxX1xX7axX3xX4fxX66xX54xX3xXexX66xX3xX17xXfcxXa1xX3xX4fxX88xde3xX1cxX23xX3xXexX1xX88xX25fxX1cxX23xX3xX5bxX66xX54xX266xX1cxX3xX9dxX9exX3xXexX1xX10xXa1xX3xX36xX3bxX1cxX1xX3xX121x36edxX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX0xX7xXexX20xXa1xX1cxX23xX12xX2xX77xX77xX22exX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX121xX1xX37xX1cxX23xX3xX4xX245xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX0xX3dxX7xXexX20xXa1xX1cxX23xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX222xX41fxX3xXexX1xX396xX7axX3xXbxX1xX555xX1cxX3xX36xX555xX66xX3xX36xX6fxX1cxX3xX1cxX73xX74xX3xX76xX77xX76xX77xX3xX74x9460xX3xX20xX9bxX1cxX23xX3xXbxX1xX21xX74xX3xX9dxXdxX3xXbxX1xX41fxX4xX3xX9dxX41fxX3xX4xX2d4xX6xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX36xX21xXexX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xX17xX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX266xX1cxX3xX366xX77xX22exX3xX4fxXdxXa8xX1cxX3xXexX2dexX4xX1xX3xX17xX6xXa1xX3xXbxX1xX2d4xX3xX4fxX3bxX4xX1xX3xX9dxX41fxXbexX3xX74xX748xX3xX20xX9bxX1cxX23xX3xXbxX1xX21xX74xX3xX9dxXdxX3xXbxX1xX41fxX4xX3xX9dxX41fxX3xX4xX2d4xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX74xX88xX6xX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX36xX21xXexX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xX17xX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX266xX1cxX3xX366xX77xX22exX3xXbxX1xX270xX3xX1xX89xXbxX3xX9dxXbcxXdxX3xX4xX6xXa1xX3xX36xX9bxX3xX1cxX37axX1cxX3xX9dxX9exX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX74x5415xXexX149xX3xX2xX77xX77xX22exX3xX4xX33xX4xX3xXexX66xX54xX6fxX1cxX3xX36xX88xX25fxX1cxX23xX3xX4xX1xX2dexX1cxX1xX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX7axX3xX4xX33xX4xX3xXexX66xX54xX6fxX1cxX3xX36xX88xX25fxX1cxX23xX3xX1cx6009xX74xX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX4xX33xX4xX3xX121xX1xX66xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX7axX3xX121xX1xX66xX3xX4fxX8dxX1cxX3xX4xX88xX3xX36xX37axX66xX3xX4xX14xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX74xX88xX6xXbexX3xX23xXdxXfcxX74xX3xX78xX77xX22exX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX74xX270xX6xX3xX74xX88xX6xX3xX748xX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX5xXa1xX21xXdxX3xX1f1xX1f1xX3xXexX20xX748xX3xX5xX266xX1cxX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12x8f60xX1xX555xX1cxX3xX36xX555xX66xX3xX36xX6fxX1cxX3xX1cxX73xX74xX3xX76xX77xX76xX78xX7axX3xX78xX77xX22exX3xXexX4c7xX1cxX23xX3xX5xX88xX89xX1cxX23xX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX5xXa1xX21xXdxX3xX1f1xX1f1xX3xXexX20xX748xX3xX5xX266xX1cxX3xX9dxX9exX3xX76xX77xX22exX3xX36xXb0xXdxX3xX9dxXbcxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xXexX2e7xX3xX5xXa1xX21xXdxX3xX3bexX3xXexX20xX748xX3xX5xX266xX1cxX3xX36xX88xX89xX4xX3xXexX1xX66xX3xX23xXa1xX74xX3xX9dxX9exX3xX5bxX105xX3xX5xX108xX3xX36xX21xXexX3xXexXdxX266xX66xX3xX4xX1xX66xX11exX1cxX7axX3xX117xX66xX54xX3xX4xX1xX66xX11exX1cxX3xX121xX122xX3xXexX1xX66xX27xXexX3xXexX20xX88xXbcxX4xX3xX121xX1xXdxX3xX5bxXfcxX3xX20xX6xX3xX74xX37xXdxX3xXexX20xX88xX25fxX1cxX23xXbexX3xX74xX748xX3xX20xX9bxX1cxX23xX3xXbxX1xX21xX74xX3xX9dxXdxX3xXbxX1xX41fxX4xX3xX9dxX41fxX3xX4xX2d4xX6xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX36xX21xXexX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xX17xX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX266xX1cxX3xX363xX77xX22exX3xX4fxXdxXa8xX1cxX3xXexX2dexX4xX1xX3xX17xX6xXa1xX3xXbxX1xX2d4xX3xX4fxX3bxX4xX1xX3xX9dxX41fxXbexX3xX2xX77xX77xX22exX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX121xX1xX37xX1cxX23xX3xX4xX245xX1cxX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xXexX1xX88xX25fxX1cxX23xX3xX5bxX66xX54xX266xX1cxX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX74xX270xX6xX3xX74xX88xX6xX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX6exX6fxX1cxX3xX76xX77xX78xX77xX7axX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX36xX88xX89xX4xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xX3xX36xX96xX1cxX23xX3xX17xX9bxX3xX9dxX9exX3xX1xXa1xX9exX1cxX3xXexX1xXdxXa8xX1cxX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xXbexX3xX5bxX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX1xX3xXexX20xX21xX1cxX23xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX9dxX9exX3xXexXa1xX9exX1cxX3xX17xX9bxX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX1xXfcxXdxX3xX36xX88xX89xX4xX3xX5bxX105xX3xX5xX108xX3xXbxX1xXfcxXdxX3xX17xXfcxXa1xX3xX36xXfcxX74xX3xX117xX66xX54xX3xX4xX1xX66xX11exX1cxX3xX121xX122xX3xXexX1xX66xX27xXexX3xXexX20xX88xXbcxX4xX3xX121xX1xXdxX3xX5bxXfcxX3xX20xX6xX3xX1cxX23xX66xX96xX1cxX3xXexXdxX6fxXbxX3xX1cxX1xX27xX1cxX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX0xX7xXexX20xXa1xX1cxX23xX12x20b6xX66xX3xXexXdxX266xX1cxX3xX23xXdxXfcxXdxX3xX117xX66xX54xX6fxXexX3xX37xX3xX1cxX1xXdx5b4fxX74xX3xX74xX37xXdxX3xXexX20xX88xX25fxX1cxX23xX0xX3dxX7xXexX20xXa1xX1cxX23xX12xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX6exX396xX3xX36xX21xXexX3xX36xX88xX89xX4xX3xX74xX41fxX4xX3xXexXdxX266xX66xX3xXexX20xX266xX1cxX7axX3xX23xXdxXfcxXdxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX36xX836xXexX3xX20xX6xX3xX5xX9exX3xXbxX1xXfcxXdxX3xX20xX9exX3xX7xXa1xX33xXexX7axX3xX7xX105xX6xX3xX36xX4c7xXdxX7axX3xX17xX4c7xX3xX7xX66xX1cxX23xX3xX4xX33xX4xX3xX117xX66xX54xX3xX1xXa1xX21xX4xX1xX3xX4xX1xX66xX54xX266xX1cxX3xX1cxX23xX9exX1cxX1xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX7axX3xX4xX33xX4xX3xX1cxX9bxXdxX3xX4fxX66xX1cxX23xX3xX117xX66xX54xX3xX1xXa1xX21xX4xX1xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX20xXa1xX1cxX23xX3xX117xX66xX54xX3xX1xXa1xX21xX4xX1xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX2dexX4xX1xX3x646axX1cxX23xX3xX9dxXbcxXdxX3xX17xXdxX6fxX1cxX3xX36xX4c7xXdxX3xX121xX1xX2dexX3xX1xX27xX66xXbexX3xX5xX27xXbxX3xX9dxX9exX3xX117xX66xXfcxX1cxX3xX5xX108xX3xX17xXfcxX1cxX3xX36xX96xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX2axX1cxX23xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xXexX1xX10xXa1xX3xX121xX3bxX4xX1xX3xX17xXfcxX1cxX3xX17xXdxX6fxX1cxX3xX36xX4c7xXdxX3xX121xX1xX2dexX3xX1xX27xX66xX7axX3xX17xXfcxX1cxX3xX36xX96xX3xX4fxX91xX3xX17xX33xXa1xX3xX4xX33xX4xX3xX121xX1xX66xX3xX9dxX91xX4xX3xX4xX14xX3xX1cxX23xX66xX54xX3xX4xX454xX3xX1cxX23xX27xXbxX3xX5xX41fxXexX7axX3xX7xX21xXexX3xX5xX748xX7axX3xX5x4214xX3xX117xX66x6882xXex7f0axX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xXexX37fxX1cxX1xX7axX3xXexX1xX9exX1cxX1xX3xXbxX1xXb0xX3xXexX20xX91xX4xX3xXexX1xX66xX9bxX4xX3xXcxX20xX66xX1cxX23xX3xX88xX454xX1cxX23xX7axX3xX121xX1xX66xX3xX9dxX91xX4xX3xX4fxX66xX54xX266xX1cxX3xX1xXfcxXdxX3xX9dxX9exX3xX74xXdxX37axX1cxX3xX1cxX2axXdxX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27dxXa1xX4fxX54xXaxX3xX7xXexX54xX5xX10xX9xXaxXexX10xX5bxXexX5dxX6xX5xXdxX23xX1cxX63xX3xX65xX66xX7xXexXdxX6axX54xXaxX12xX6exX96xX1cxX23xX3xXexX1xX25fxXdxX7axX3xXexX27xXbxX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xX1cxX23xX66xX96xX1cxX3xX9dxXb0xX1cxX3xX36xX3d8xX66xX3xXexX88xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXexX27xXbxX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX36xX37xX3xXexX1xX3bxX3xX5xXbcxX1cxX7axX3xX4xX33xX4xX3xX5xX88xX66xX3xX9dxX91xX4xX3xX7xX37xX1cxX23xXbexX3xX88xX66xX3xXexXdxX266xX1cxX3xX36xX3d8xX66xX3xXexX88xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xX3xX4xX33xX4xX3xX4fxX91xX3xX33xX1cxX3xX4xX555xXbxX3xX17xX33xX4xX1xX3xX1cxX1xX874xX74xX3xX23xXdxXfcxXdxX3xX117xX66xX54xX6fxXexX3xX37xX3xX1cxX1xXdxXc0exX74xX3xX74xX37xXdxX3xXexX20xX88xX25fxX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xXdxX266xX74xX3xXexX20x6e47xX1cxX23xX3xXexX21xXdxX3xX4xX33xX4xX3xX121xX1xX66xX3xX4fxX8dxX1cxX3xX4xX88xX3xXexX27xXbxX3xXexX20xX66xX1cxX23xX3xX4xX14xX3xXfcxX1cxX1xX3xX1xX88xX748xX1cxX23xX3xXexX20xX91xX4xX3xXexXdxX6fxXbxX3xX36xX6fxX1cxX3xX7xXd09xX4xX3xX121xX1xX18xX10xX3xX9dxX9exX3xX36xX25fxXdxX3xX7xXb0xX1cxX23xX3xX4xX2d4xX6xX3xX1cxX1xX8dxX1cxX3xX4fxX8dxX1cxXbexX3xX121xX1xX66xX54xX6fxX1cxX3xX121xX1xX2dexX4xX1xX3xX4xX33xX4xX3xX36xX3bxX6xX3xXbxX1xX88xX454xX1cxX23xX3xX1x88fcxX3xXexX20xX89xX3xX4xX1xXa1xX3xX4xX33xX4xX3xX5xX9exX1cxX23xX3xX1cxX23xX1xX37axX3xX9dxX9exX3xX4xX454xX3xX7xX748xX3xX7xXfcxX1cxX3xX5bxX66xX555xXexX7axX3xX121xXdxX1cxX1xX3xX4fxXa1xX6xX1cxX1xX3xX36xX3d8xX66xX3xXexX88xX3xX5bxX8dxX54xX3xX4fxX91xX1cxX23xX3xX1xXa8xX3xXexX1xXb0xX1cxX23xX3xXexX1xXa1xX33xXexX3xX1cxX88xXbcxX4xX3xXbxX1xX270xX3xX1xX89xXbxX3xX9dxXbcxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX4xX1xX2dexX1cxX1xX3xX7xX33xX4xX1xX3xX4xX2d4xX6xX3x3746xX1xX9exX3xX1cxX88xXbcxX4xX149xX149xX149xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3184xXa1xX66xX20xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa1xX3xX4xX1xXdxX1cxX1xXbxX1xX66xX149xX9dxX1cxX0xX3dxXbxX12
congthanh