Cận cảnh những nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão, lũ ở Hà Tĩnh
(Baohatinh.vn) - Những công trình nhà văn hóa cộng đồng và nhà tránh trú bão cho người dân ở Hà Tĩnh được thiết kế tiện ích, đẹp mắt, đảm bảo yêu cầu “2 trong 1”- vừa là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng vừa làm điểm tránh trú bão lũ an toàn cho người dân.
c613x19a22x138edx1108ex135a2x13cecx126dfx1701dx14605xX7x157e1xe655x17632x150f1x115cbxefb0xX5xf2a4xXax14fdax10a9ax18c67xfab5xX3xX4x16f40xX15xX1xX3xX15xX1xd1efxX15x134e8xX3xX15xX1xc6f3xX3x15719x12473xX15xX3xX1x11453xX6xX3xX4x1474exX15xX20xX3x14daaxf5f7xX15xX20xX3x17d34x1907dxXexX3xX1x10e1fxXbxX3xXex19351x1416exX15xX1xX3xXexX41x195dbxX3x19846x13665xf6b2x16ce5xX3xX5xfcb1xX3xd6e4xX3x122b7xX24xX3xXcxcd42xX15xX1xX0x173efxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX6xd788xXaxX12x1942exX1xX1exX15xX20xX3xX4x192d2xX15xX20xX3xXexX41x11b53xX15xX1xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX26xX24xX3xX15xX1xX24xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX20xebe7xfd08xXdxX3xX6exdf0dxX15xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX38xX39xX3xXexXdxeae0xX15xX3x182bbxX4xX1xX4dxX3xX33xd8c0xXbxX3xd993x16b48xXexX4dxX3xX33xX18xXe1xX3xX4axX18xX4cxX3x17d42x1073dx11fe1xX3xX4x125fbxXf0xX3x10952x14ccbxX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX2x1014bx11c96xX3xX26x11932xX6xX3xX5xX24xX3xX15xe5d2xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cx14211xXexX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX26xX104xX6xX3xX5xX24xXe1xX3xX33xXdxf3e5xXe1xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xX5xX50xX3xX6xX15xX3xXexX4cxX24xX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xf671xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17200xX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXax133f7xXdxX6exXexX1x145ccxX3xX2xX2x146c7x16deaxXbx137fcxd75fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3x18c0fx120a3xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199x19f24x148c8xX2xXf7xX198xXexX2x17dffxX1a6xX2xX1d5xX5xX199xX15dx14d03xXbxX20x17b06xX41xX9xX1a7xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX1e2xXf0xX7xXexXdxefa2xXeexX19cxXaxX12xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xXex12a2dxX3xX6exXb8xX15xX3xXbxX1x16f6exX3x1116dxX78xX15xX20xX3x12ecbxX1xX4cxX15xX20xX4dxX3xXbxX1xXb3xXb4xX15xX20xX3x1861dx17596xX3xXcxX1xd2ccxX15xX1xX4dxX3xXcx10bb0xX3xX2e5xX2e6xX3x130bexX15xX1xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX38xX1xX52xXdxX3xX4xX78xX15xX20xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX2xXf7xX5cxX2xX5cxXf7xX199xXf7xX2xX3xX26xX24xX3xX38xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX4dxX3xX4axX24xX15xX3xX20xXdxX6xX4cxX3xX26xX24xX4cxX3xX15xX20xX24xXeexX3xXf7xXf7xX5cxX1dbxX5cxXf7xX199xXf7xX2xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xX2xX198xX199xXexd55axX199xX1d4xX199xX198xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xXf7xX1a7xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX1e2xXf0xX7xXexXdxX287xXeexX19cxXaxX12xXcxe071xX2d7xX3xX2d2xX78xX15xX20xX3xX2d7xX1xX4cxX15xX20xX4dxX3xXbxX1xXb3xXb4xX15xX20xX3xX2e5xX2e6xX3xXcxX1xX2eaxX15xX1xX3xX4xX2bxX3xX33xX2eaxX6xX3xX1xX7exX15xX1xX3xXexX1xcea2xXbxX3xXexX41xX50xX15xX20xX4dxX3xX4xX1xXd8xX15xX1xX3xX26xX7exX3xX26xX14xXeexX3xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xXexX115xXdxX3xX33xXb8xXeexX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX19bxXb8xXeexX3xX6ex10e2dxX15xX20xX3xX4xX1xXdxfeeexXf0xX3xX4xX6xX4cxX3xXe1xX2bxX15xX20xX3xX5xX24xX3xX2xX4dxX1dbxXe1xX3xX7xX4cxX3xX26x1161fxXdxX3xXe1x16449xXexX3xX7xXb8xX15xX3xX26xX511xXdxX3x1722fxXf0xXeexX3xXe1xX78xX3xX2xX3xXexXf3xX15xX20xX19cxX3xXexX2c8xX15xX20xX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX19bxXb8xXeexX3xX6exX4f2xX15xX20xX3xX5xX24xX3xXf7xX3bfxX1dbxXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX19cxX3xX4xX1xXdxX4f9xXf0xX3xX4xX6xX4cxX3xXexXf3xX15xX20xX3xX2xX3xX5xX24xX3xX1d5xX4dxX3bfxXe1xX4dxX3xX4xX1xXdxX4f9xXf0xX3xX4xX6xX4cxX3xXexXf3xX15xX20xX3xXe1xX42xXdxX3xX5xX24xX3xXf7xX4dxX198xX1dbxXe1xX4dxX3xXexX2c8xX15xX20xX3xX4xX1xXdxX4f9xXf0xX3xX4xX6xX4cxX3xXexX4cxX24xX15xX3xX15xX1xX24xX3xX5xX24xX3xX1a6xX4dxX1a6xX1dbxXe1xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xXf7xX199xX2xXexX1d4xX1a6xX1a6xX1d5xXf7xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX2xX1d4xXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXcxXb3xXb4xX15xX20xX3xX15xX20xX27xX15xX3xX26xX24xX3xX4axX6xX4cxX3xX4xX1xX10xX3xX19bxXb8xXeexX3xX20xX115xX4xX1xX3xX38xX1xX78xX15xX20xX3xX15xXf0xX15xX20xX4dxX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX7xX10bxX15xX3xXf7xX3xXe1xX24xXf0xX3xX4xX1x16b80xX3xX33xX115xX4cxX3xX5xX24xX3xX1xX34xX15xX20xX3xX26xX24xX3xX26xX24xX15xX20xX19cxX3xX15xX4f9xX15xX4dxX3xX7xX24xX15xX4dxX3xX1xX24xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX20xX3xX5xX42xXexX3xX20xX115xX4xX1xX3xX1xX4cxX6xX3xXexX27xX15xX20xX3xXexXd8xX15xX1xX3xXexX1x18b62xXe1xX3xXe1x14e75xX4dxX3xX6ex14134xX3xX6exX24xX15xX20xX3xX26xXd5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38xX1xXdxX3xX4xX2bxX3xX4xX42xX4xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX33xX2fxX15xX20xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xX1a7xX1d5xX1a7xXexX1a7xX1a7xX3bfxXf7xX198xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1a6xX1d5xXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX54xXd5xX3xXexX1xX2d0xX15xX20xX3xX7xXb8xX15xX3xX33xXb3xXb4xX15xX20xX3xX15xX2fxXdxX3xX4axX2fxX3xX4xX2bxX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX1dbxX1d5xX199xXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX4dxX3xXbxX1xXd8xX6xX3xXexX41xXefxX15xX3xX5xX42xXexX3xX20xX115xX4xX1xX3xXcxX10xX41xX6x17a40xX8d4xX4cxX3xX198xX199xX19bxX198xX199xX3xX4xXe1xX3xXexX115xX4cxX3xX7xX4f2xX3xXexX1xX4cxX18xXdxX3xXe1xX42xXdxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX42xX4xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX33xX2fxX15xX20xX3xXexX14xXbxX3xXexX1xX134xX3xX15xX20xX4cxX24xXdxX3xXexX41xXb4xXdxX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xX3bfxX1d5xX3bfxXexX3bfxXf7xX199xX1dbxX1a7xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xXf7xX198xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXcxX4cxX24xX15xX3xX4axX2fxX3xX1xXd5xX3xXexX1xX2d0xX15xX20xX3xX4x194afxX6xX3xX41xX6xX3xX26xX24xX4cxX4dxX3xX4xXa3bxX6xX3xX7xX2c8xX4dxX3xX26xX42xX4xX1xX3xX38xXd8xX15xX1xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX5xXe2xXbxX3xX33xX515xXexX3xX4ax16544xX15xX20xX3xX1xXd5xX3xXexX1xX2d0xX15xX20xX3xX4xXa3bxX6xX3xX15xX1xX78xXe1xX3xX33xX2eaxX15xX1xX3xX1xX7exX15xX1xX3xXexXdxXefxXf0xX3xX4xX1xXf0xX746xX15xX3xXexX115xX4cxX3xX33xX2fxX3xX4axX4f9xX15xX3xX26xX24xX3xXexX27xX15xX20xX3xXexXd8xX15xX1xX3xXexX1xX746xXe1xX3xXe1xX74axX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xX1a7xX1dbxX2xXexX1dbxX1d4xXf7xX1a7xX3bfxX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX2xX1a6xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX2e5xX1xXf0xX78xX15xX3xX26xXdxXefxX15xX3xX4axXefxX15xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX38xX1xX42xX3xX41xX2fxX15xX20xX3xX41xX4bxXdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX198xX1a7xX6exX1a7xX199xX1d4xX1d5xX1a6xX2xX1d5xXexX1a7xX1a6xX1d5xX1a7xXf7xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d5xX1d4xXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX38xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xXexX41xXb3xX511xX4xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xXf7xX1d5xX5cxX1dbxX4dxX3xX15xX1xXb8xX15xX3xX5xXefxX15xX3xX15xXdxX4f9xXe1xX3xX26xXf0xXdxX3xX4xX702xX6xX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xXexX41xXb3xX511xX4xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX1xX2fxXdxX3xX5xX511xX15xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX199xX1d5xX1d5xXexX1a7xX198xX1a6xX2xX1d5xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d4xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX71xX1xX24xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xXexX1xX78xX15xX3xf28cxXdxX15xX1xX3xd77axXb3xX10bxX15xX20xX4dxX3xX2f0xX4bxX3xXea1xXb3xX3dxX15xX20xX3x19b33xX2fxX4xX3x19004xX1xXf0xXeexXd5xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXeb1xX2fxX4x18c01xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX38xX39xX3xX2xX3xXexXf3xX15xX20xX3xX1xX7exX15xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX15xX1xX14xXexX3xX4xX6xX4cxX3xX7xX4cxX3xX26xX511xXdxX3xX4xX2d0xXexX3xX7xXb8xX15xX3xX5xX24xX3xX2xX4dxX1dbxXe1xX3xX26xX24xX3xX4xX2bxX3xXexX2c8xX15xX20xX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xXf7xX3bfxX1dbxXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX4dxX3xX26xX511xXdxX3xXe1x1455cxX4xX3xX33xXf3xXf0xX3xXexXb3xX3xX1xX10bxX15xX3xXf7xX3xXex198bdxX3xX33xX34xX15xX20xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX2xX199xX1a6xXexX1a7xX1d4xX2xX1d5xX1a6xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX198xXf7xX198xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xX198xXf7xXf7xX1dbxXexX1a7xX199xX198xX198xX3bfxX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d5xX199xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX33xXb3xX6xX3xX26xX24xX4cxX3xX7xXa3bxX3xX6ex1576axX15xX20xX3xX33xX48xX15xX20xX3xX26xX24xX4cxX3xX6exX2eaxXbxX3xX15xX20xX24xXeexX3xX1xX2fxXdxX3xX15xX4cxX15xX3xX7xX78xX15xX20xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX2xXf7xX1dbxXexX1d5xX1a7xX1a6xX1a7xX1d4xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1a7xXf7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX54xXd5xX3xXexX1xX2d0xX15xX20xX3xXbxX1xf230xX15xX20xX3xX4xX1xX42xXeexX4dxX3xX4xX1xX1exX6xX3xX4xX1xX42xXeexX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX2d0xX3xXexX41xXd8xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX24xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX2xX1d5xX3bfxXexX1a7xX1d4xX199xX1a6xX1a6xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX3bfxX1a7xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXcxX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX2d0xX3xXexX41xXd8xX3xXf7xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX26xXd5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38xX1x185baxXbxX3xX38xXd8xX15xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX2xX1dbxX1a6xXexX1a6xXf7xX1d4xX1a6xX1a7xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1dbxXf7xX1a7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX38xX39xX3xX26xX24xX3xX19bxXb8xXeexX3xX6exX4f2xX15xX20xX3xX4xX2bxX3xX33xXb3xXb4xX15xX20xX3xX33xXdxX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX38xX1xXf0xXeexX39xXexX3xXexX14xXexX15dxX15dxX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xXf7xX199xX3bfxXexX3bfxX1d4xX3bfxX1a7xX1a6xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX198xX3bfxXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX15dxX15dxX15dxX26xX24xX3xXf7xX3xX4axX134xX3xX15xXb3xX511xX4xX3xX26xX511xXdxX3xX6exXf0xX15xX20xX3xXexXd8xX4xX1xX3xXf7xX199xXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX3xX15xXb3xX511xX4xX3xX7xX115xX4xX1xX3xX33xX134xX3xXbxX1xX118exX4xX3xX26xX118exX3xX15xX1xXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xX38xX1xXdxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xX33xX39xX15xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xXexX115xXdxX3xX33xXb8xXeexX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX199xX198xX3bfxXexX198xX1dbxX1d4xX1a7xX1d5xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX198xXf7xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX1e2xXf0xX7xXexXdxX287xXeexX19cxXaxX12xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX4cxX42xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX1xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX5xX50xX3xXexX1xX78xX15xX3xX2d2xX34xX15xX20xX3xX2e5xXdxXe1xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xXexX1xXdxX39xXexX3xX38xX39xX3xXf7xX3xXexXf3xX15xX20xX15dxX3xXcxXf3xX15xX20xX3xX2xX3xX4xX2bxX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xXf7xX199xX199xX3xXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX3xX4xX2bxX3xXe1xXf2fxX4xX3xX33xXf3xXf0xX3xXexXb3xX3xX1xX10bxX15xX3xXf7xX3xXexXf40xX3xX33xX34xX15xX20xX15dxX3xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX20xX34xXe1xX3xX38xX1xX78xX15xX20xX3xX20xXdxX6xX15xX3xX33xX134xX3xXexX41xX2d0xX15xX20xX4dxX3xX4axX7exX15xX1xX3xXexX1xXb3xXb4xX15xX20xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX134xX3xX5xX24xXe1xX3xX4xX1xf3f9xX3xX26xXf0xXdxX3xX4xX1xX10bxXdxX4dxX3xXexX1xX134xX3xX6exX118exX4xX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX20xXdxX24xX3xX26xX24xX3xXexX41x16e57xX3xX10xXe1xX15dxX3xX2e5xX1xXdxX3xX4xX2bxX3xXe1xXb3xX6xX3xX5xX50xX3xXexX1xX7exX3xX5xX24xXe1xX3xX15xX10bxXdxX3xXexX41xX48xX3xX746xX15xX3xX4xX1xX4cxX3xX20xXdxX6xX3xX7xX48xX4xX4dxX3xX20xXdxX6xX3xX4xXf3xXe1xX3xX1xX4cxX515xX4xX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xX33xX134xX3xX33xX34xX3xX33xX115xX4xX3xX4xX702xX6xX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX4dxX3xX33xXb3xXb4xX15xX20xX3xX6exX2d0xX4xX4dxX3xX4axX14xX4xX3xXexX1xX6xX15xX20xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xXf7xXf7xXf7xXexX2xX1d4xX199xX1d4xX1a6xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1dbxX1d4xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXcxXf3xX15xX20xX3xXf7xX3xX4xX2bxX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX2xX3bfxX1dbxX3xXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX3xX20xX34xXe1xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX3xX5xX50xX4dxX3xX7xXb8xX15xX3xX38xX1xX4a0xXf0xX4dxX3xX4axX39xXbxX4dxX3xX38xX1xX4cxX4dxX3xX38xX1xXf0xX3xX26xXd5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXf0xX15xX20xX4dxX3xX7xX18xX15xX1xX3xX4xX1xXd8xX15xX1xX4dxX3xX1xX24xX15xX1xX3xX5xX6xX15xX20xX3xX26xX24xX3xX4xX42xX4xX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xXbxX1xX118exX3xXexX41xX3dxX15dxX15dxX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xXf7xX1d5xXf7xXexX1d5xX1a7xX2xX3bfxX3bfxX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xXf7xX3bfxXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX15dxX15dxX15dxXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX26xXd5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX38xX1xX1444xXbxX3xX38xXd8xX15xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX2d0xX3xXexX41xXd8xX3xXexX41xXefxX15xX3xXexXf3xX15xX20xX3xXf7xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX2xX199xX1d4xX6exX1a7xX2xX2xXf7xX1d5xX2xX2xXexX1a7xX198xX1a6xXf7xX1d5xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1a6xX2xX1a6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXf7xX3xX4xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xXexX115xXdxX3xXexX1xX78xX15xX3xXe9cxXdxX15xX1xX3xXea1xXb3xX3dxX15xX20xX4dxX3xX19bxX4bxX3xXea1xXb3xX3dxX15xX20xX3xXeb1xX2fxX4xX3xX26xX24xX3xXexX1xX78xX15xX3xX2d2xX34xX15xX20xX3xX2e5xXdxXe1xX4dxX3xX19bxX4bxX3xXcxX41xXf0xX15xX20xX3xXeb1xX2fxX4xX3xX33xXb3xX6xX3xX26xX24xX4cxX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xX33xX48xX15xX20xX3xX26xX24xX4cxX3xX6exX2eaxXbxX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX33xX115xXdxX3xX4axXdxX134xXf0xX3x12fcdxXf0xX2d0xX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX38xX1xX2bxX6xX3xX2f0xXea1xX4dxX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX33xX115xXdxX3xX4axXdxX134xXf0xX3xX54xX2d2xX71xX473xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX4a0xXbxX3xX15xX1xXdxXd5xXe1xX3xX38xX2e6xX3xXf7xX199xXf7xX2xX101xXf7xX199xXf7xX1a7xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xX3xX6exXexX1xXf0xXe1xX4axXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX1a6xXf7xX6exX1a7xX2xX198xX2xX2xX1dbxX2xXexX198xX1a6xX198xX1dbxX1d5xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d4xX198xX1dbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xXdxX3xXdxX6exX9xXaxXdxXe1xX20xX4xX6xXbxXexXdxX4cxX15xX199xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xX0xX5cxXdxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX13xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xXexX115xXdxX3xXexX1xX78xX15xX3xXcxXdxX4f9xX15xX3xX2d7xX1xX4cxX15xX20xX4dxX3xX19bxX4bxX3xX1e86xXf0xX6xX15xX20xX3xXea1xX58xX15xX1xX3xX26xX24xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xXexX115xXdxX3xXexX1xX78xX15xX3xXea1xX27xX15xX3xX2e5xX1xX6xX15xX20xX4dxX3xX19bxX4bxX3xXcx11358xX15xX20xX3xX13xX1xXb8xXf0xX4dxX3xX1xXf0xXeexXd5xX15xX3xX2d2xXf2fxX4xX3xXcxX1x14d48xX3xX33xX4f9xXf0xX3xX4xX2bxX3xX520xXf0xXeexX3xXe1xX78xX3xXf7xX3xXexXf3xX15xX20xX4dxX3xX6exXdxXd5xX15xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX7xX24xX15xX3xX198xX199xX199xX3xXe1xX0xX7xXf0xXbxX12xXf7xX0xX5cxX7xXf0xXbxX12xX4dxX3xX26xX511xXdxX3xX4xX10bxX3xX4xX4a0xXf0xX194xX3xXexXf3xX15xX20xX3xX2xX3xX33xX134xX3xXexX41xX2d0xX15xX20xX3xXbxX1xX118exX4xX3xX26xX118exX3xX15xX1xXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xX26xXf0xXdxX3xX4xX1xX10bxXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xXexX1xXb3xXb4xX15xX20xX3xX19bxXf0xXeexXefxX15xX19cxX3xXexXf3xX15xX20xX3xXf7xX3xX20xX34xXe1xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX4dxX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xX5xX50xX4dxX3xX7xXb8xX15xX3xX38xX1xX4a0xXf0xX4dxX3xX4axX39xXbxX4dxX3xX38xX1xX4cxX3xX26xX24xX3xX38xX1xXf0xX3xX26xXd5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXf0xX15xX20xX15dxX3xXcxX2c8xX15xX20xX3xX38xXdxX15xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX19bxXb8xXeexX3xX6exX4f2xX15xX20xX3xXexX41xXefxX15xX3xXf7xX4dxXf7xX3xXexXf40xX3xX33xX34xX15xX20xX5cxX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX1a6xXf7xX6exX1a7xX2xX198xXf7xX1a7xXf7xX1d5xXexX1d5xX1dbxX2xX2xX1a6xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d4xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX15dxX15dxX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX1a6xXf7xX6exX1a7xX2xX198xX2xX1dbxX198xX1a7xXexX1a6xX199xX1dbxX1dbxX3bfxX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d5xX2xX1d5xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xXf7xX3xX4xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX38xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX4dxX3xX33xXb3xX6xX3xX26xX24xX4cxX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xX33xX48xX15xX20xX3xX6exX2eaxXbxX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX2d2xX16dxX1e86xX54xX3xX26xX24xX3xX33xX115xXdxX3xX4axXdxX134xXf0xX3xX54xX2d2xX71xX473xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX4a0xXbxX3xX15xX1xXdxXd5xXe1xX3xX38xX2e6xX3xXf7xX199xXf7xX2xX101xXf7xX199xXf7xX1a7xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX1a6xXf7xX6exX1a7xX2xX198xXf7xX1d5xX199xX3bfxXexX2xX1dbxX1d5xXf7xX1dbxX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1d5xXf7xXf7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX4xX10xX15xXexX10xX41xX19cxXaxX12xX16dxX24xX3xX4xX4cxX15xX3xX26xX20cexX15xX20xX3xX5xX50xX3xX2d2xXf2fxX4xX3xXcxX1xX20e4xX3xX26xXf0xXdxX3xXe1xX104xX15xX20xX3xX33xX39xX15xX3xX4xX1xXf2fxX15xX20xX3xX38xXdxX39xX15xX3xX5xX74exX3xX38xX1xX42xX15xX1xX3xXexX1xX24xX15xX1xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX3bfxX198xX6exX1a7xX2xX199xX198xXf7xX1d5xX2xXexX1dbxX1a7xX1a6xX1d5xX1d4xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX3bfxXf7xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX1e2xXf0xX7xXexXdxX287xXeexX19cxXaxX12xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xXcxX473xX2d7xX3xXf7xX3xXbxX1xXb3xXb4xX15xX20xX3xX2d2xX115xXdxX3xX71xX24xXdxX3xX5xX24xX3xX4xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX33xXf3xXf0xX3xXexXdxXefxX15xX3xX4xX702xX6xX3xXcxX2d7xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX33xXb3xX6xX3xX26xX24xX4cxX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xX33xX48xX15xX20xX3xX26xX24xX4cxX3xX6exX2eaxXbxX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX33xX115xXdxX3xX4axXdxX134xXf0xX3xX1e86xXf0xX2d0xX4xX3xX1xX2fxXdxX3xX26xX24xX3xX54xX2d2xX71xX473xX3xX4xX42xX4xX3xX4xX4a0xXbxX3xX15xX1xXdxXd5xXe1xX3xX38xX2e6xX3xXf7xX199xXf7xX2xX3xX101xX3xXf7xX199xXf7xX1a7xX15dxX3xX2d2xXb8xXeexX3xX5xX24xX3xX38xX1xXf0xX3xX26xX4f2xX4xX3xX4ax16562xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX3xX7xX2d0xX3xX2xX3xX4xX702xX6xX3xXbxX1xXb3xXb4xX15xX20xX3xX2d2xX115xXdxX3xX71xX24xXdxX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX3bfxX198xX6exX1a7xX2xX199xX198xX1d5xX2xX1d5xXexX198xX198xX199xX1a7xX1d4xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX3bfxXf7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX12xXcxX41xXb3xX511xX4xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX6exXdxX74exX15xX3xX41xX6xX4dxX3xX4xX78xX15xX20xX3xXexX41xX7exX15xX1xX3xX33xX4bxX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xXexX41xX6xX15xX20xX3xX1xX4cxX24xX15xX20xX3xX4xXb4xX4dxX3xX4axX27xX15xX20xX3xX41xX78xX15xX4dxX3xX38xX1xX746xXf0xX3xX1xXdxXd5xXf0xX4dxX3xXexX115xX4cxX3xX38xX1xXd8xX3xXexX1xX39xX3xX41xX2fxX15xX3xX41xX24xX15xX20xX4dxX3xX26xXf0xXdxX3xXexXb3xX10bxXdxX3xX4xX1xX4cxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xX1xXb3xX511xX15xX20xX3xX26xX4f9xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX1xX2fxXdxX3xX5xX511xX15xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX198xX199xXbxX19bxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1a6xX1a7xX199xXbxX19bxX19cxXaxX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX15dxX4axX6xX4cxX1xX6xXexXdxX15xX1xX15dxX26xX15xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX3bfxX198xX6exX1a7xX2xX199xX198xX198xXf7xX1d4xXexX1dbxX1a7xX1d4xX1d5xX198xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xX1e5xX41xX9xX1a6xX1d4xX199xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX18fxXdxX6exXexX1xX9xXaxX2xX2xX198xX199xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1a6xX1a7xX199xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX4cxX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX1e2xXf0xX7xXexXdxX287xXeexX19cxXaxX12xX71xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xXf7xX3xXexXf3xX15xX20xX3xX41xXdxXefxX15xX20xX3xX4axXdxXd5xXexX4dxX3xXexXf3xX15xX20xX3xX2xX3xX6exX20cexX15xX20xX3xX33xX134xX3xX4axX2d0xX3xXexX41xXd8xX3xX4xX42xX4xX3xX38xX1xXf0xX3xX26xX4f2xX4xX3xX7xX42xXexX3xX38xX1xXf0xX746xX15xX4dxX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX6exX2eaxX4xX1xX3xX13xX4cxX26xXdxX6exX101xX2xX1d4xX3xX26xX24xX3xX15xXdxXefxXe1xX3xXeexX39xXexX3xX6exX6xX15xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX4xXa3bxX3xXexX41xXdxX4dxX3xX6exX6xX15xX1xX3xX7xX42xX4xX1xX3xX4xX42xX4xX3xXf2fxX15xX20xX3xX4xXa3bxX3xX26xXdxXefxX15xX4dxX3xXexX115xX4cxX3xX33xXdxX4f9xXf0xX3xX38xXdxXd5xX15xX3xXexX1xXf0xX14xX15xX3xX5xX3dxXdxX3xX4xX1xX4cxX3xX4axX24xX3xX4xX4cxX15xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX15xXe2xXe1xX3xX4axXe2xXexX4dxX3xX15xX20xX1xXdxXefxX15xX3xX4xXf2fxXf0xX15dxX3xXcxXf3xX15xX20xX3xXf7xX3xX7x111fdxX3xX5xX24xX3xX15xX10bxXdxX3xX6exXdxX74exX15xX3xX41xX6xX3xX4axX28b2xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXexX6xX4axX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX4axX5xX15xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xX1d5xX1d4xXbxX19bxX19cxX3xXe1xX6xX41xX20xXdxX15xX101xX5xX10xX287xXexX194xX3xX6xXf0xXexX4cxX19cxX3xXe1xX6xX41xX20xXdxX15xX101xX41xXdxX20xX1xXexX194xX3xX6xXf0xXexX4cxX19cxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX194xX3xX1d5xX1a7xX1d4xXbxX19bxX19cxXaxX12xX0xXexX4axX4cxX6exXeexX12xX0xXexX41xX12xX0xXexX6exX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX18fxXdxX6exXexX1xX194xX3xX2xX2xXf7xX1d4xX15dxX1d5xX1d5xXbxX19bxX19cxXaxX12xX0xX4axX5xX4cxX4xX38xX520xXf0xX4cxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX41xXdxX4xX1xX6exX6xX15xXaxX12xX0xX6exXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4cxX15xXexX10xX15xXexXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xXcxX1xX4f2xX4xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xX71xX20xX1xX2eaxX3xX520xXf0xXeexX39xXexX3xX7xX2d0xX3xX199xX2xX101xX71xX1e86xX5cxXcx17112xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX2xX1d4xX5cxX2xX2xX5cxXf7xX199xXf7xX199xX3xX4xX702xX6xX3xX16dxXcxXea1xX3xXcxd9d1xX15xX1xX3xX702xXeexX3xXf6xXea1xX4f9xX3xXexX14xXbxX3xXexX41xXf0xX15xX20xX3xX5xX4bxX15xX1xX3xX33xX115xX4cxX4dxX3xX4xX1xX2dbaxX3xX33xX115xX4cxX3xX38xX1xXe2xX4xX3xXbxX1xX118exX4xX3xX1xX14xXf0xX3xX520xXf0xX18xX3xXexX1xXdxXefxX15xX3xXexX6xXdxX3xX15xX27xXe1xX3xXf7xX199xXf7xX199xX19cxX3xXe1xX2fxXexX3xX7xX2d0xX3xX33xX2eaxX15xX1xX3xX1xXb3xX511xX15xX20xX4dxX3xXe1xX118exX4xX3xXexXdxXefxXf0xX3xX26xX24xX3xX20xXdxX18xXdxX3xXbxX1xX42xXbxX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX15xX20xX104xX6xX4dxX3xXf2fxX15xX20xX3xXbxX1xX2bxX3xX15xX1xXa66xXe1xX3xX20xXdxX18xXe1xX3xXexX1xXdxX134xXf0xX3xXexX1xXdxXd5xXexX3xX1xX115xXdxX3xX6exX4cxX3xXexX1xXdxXefxX15xX3xXexX6xXdxX3xX20xXb8xXeexX3xX41xX6xX100xX4dxX3xX15xX27xXe1xX3xXf7xX199xXf7xX2xX4dxX3xX26xX511xXdxX3xX520xXf0xXeexX39xXexX3xXexXb8xXe1xX3xX4xX702xX6xX3xX4xX18xX3xX1xXd5xX3xXexX1xX2d0xX15xX20xX3xX4xX1xXd8xX15xX1xX3xXexX41xX2eaxX3xX26xX24xX3xX7xX4f2xX3xX20xXdxX48xXbxX3xX33xf605xX3xX4xX702xX6xX3xX4xX42xX4xX3xX15xX1xX24xX3xXexX24xXdxX3xXexX41xX3dxX4dxX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX33xX4bxX3xXexX41xXdxX134xX15xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX33xXf3xXf0xX3xXexXb3xX3xXf7xX1dbxX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX26xX24xX3xXf7xX15dxX1dbxX199xX1d5xX3xX15xX1xX24xX3xX52xX3xX4xX1xX4cxX3xX1xX2fxX3xX6exXb8xX15xX3xX26xX511xXdxX3xXexX2c8xX15xX20xX3xX38xXdxX15xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX2xX1d4xX1a6xX4dxX1d5xX3xXexXf40xX3xX33xX34xX15xX20xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16dxX4cxX6exXeexXaxX12xX2d2xX39xX15xX3xXexX115xXdxX3xXexX1xXb4xXdxX3xX33xXdxX134xXe1xX3xX1xXdxXd5xX15xX3xXexX115xXdxX4dxX3xX4xX42xX4xX3xX33xX2eaxX6xX3xXbxX1xXb3xX10bxX15xX20xX3xX33xX4bxX3xX1xX4cxX24xX15xX3xXexX1xX24xX15xX1xX3xX2xX199xX5cxXf7xX1dbxX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX4dxX3xX7xX2d0xX3xX4xX12cexX15xX3xX5xX115xXdxX3xXbxX1xX4a0xX15xX3xX33xX4a0xXf0xX3xX33xXb3xX6xX3xX26xX24xX4cxX3xX7xXa3bxX3xX6exX118exX15xX20xX3xXe1xXf0xX2fxX15xX3xX15xX1xX4a0xXexX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xXexX1xX42xX15xX20xX3xX1d4xX5cxXf7xX199xXf7xX2xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX6exXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xXf0xXexX1xX4cxX41xXaxX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxXexX10xX19bxXexX101xX6xX5xXdxX20xX15xX194xX3xX41xXdxX20xX1xXexX19cxXaxX12xX0xX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12x16686xX15xX20xX3xX2d2xXdxX15xX1xX3xX54xX1exXf0xX3xX13xX78xX15xX20xX4dxX3xX2d7xX1xX2bxX3xe377xXdxX42xXe1xX3xX33xX2d0xX4xX3x142e2xX52xX3xXeb1xX2d2xX101xXcxX16dx150c3xX2f0xX54xX3xXexX2dbaxX15xX1xX0xX5cxX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX5cxX4axX5xX4cxX4xX38xX520xXf0xX4cxXexX10xX12xX0xX5cxXexX6exX12xX0xX5cxXexX41xX12xX0xX5cxXexX4axX4cxX6exXeexX12xX0xX5cxXexX6xX4axX5xX10xX12xX0xX6exXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX41xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX6exXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exX41xX10xX5xX6xXexX10xX6exXaxX12xX0xXf0xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX101xXexX1xXf0xXe1xX4axX101xX6xX15xX6exX101xX7xX6xXbxX4cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xX1xXb8xX15xX3xX1xX4cxX6xX15xX3xX4xX1xXb4xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX28b2xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX78xXdxX3xX15xX1xX24xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX15dxX15dxX15dxXaxX3xX1xX41xX10xX287xX9xXaxX5cxX4axX6xX15xX101xX6exX4cxX4xX5cxX15xX20xXf0xX4cxXdxX101xX6exX6xX15xX101xX1xX6xX15xX101xX1xX4cxX6xX15xX101xX4xX1xX4cxX101xX6exXf0xX4cxX4xX101xX4axX4cxX101xXbxX1xXdxX10xXf0xX101xXexX41xX4cxX15xX20xX101xX15xX1xXf0xX15xX20xX101xX15xX20xX4cxXdxX101xX15xX1xX6xX101xX7xXdxX15xX1xX101xX1xX4cxX6xXexX101xX4xX4cxX15xX20xX101xX6exX4cxX15xX20xX101xXf7xX101xXexX41xX4cxX15xX20xX101xX2xX101xX26xXf0xX6xX101xX1xX4cxX6xX15xX101xXexX1xX6xX15xX1xX101xX4cxX101xX1xX6xX101xXexXdxX15xX1xX5cxXf7xX2xXf7xXf7xX199xX198xX15dxX1xXexXe1xXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxXe1xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xXf7xX199xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xXf7xX199xX5cxX1a6xXf7xX6exX198xXf7xX1d5xX2xX1a6xX1d5xXf7xXexX1d4xX1d5xX1dbxX1a6xX2xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX26xX12xX0xX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX71xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xX1xXb8xX15xX3xX1xX4cxX6xX15xX3xX4xX1xXb4xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX28b2xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX78xXdxX3xX15xX1xX24xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX15dxX15dxX15dxXaxX3xX1xX41xX10xX287xX9xXaxX5cxX4axX6xX15xX101xX6exX4cxX4xX5cxX15xX20xXf0xX4cxXdxX101xX6exX6xX15xX101xX1xX6xX15xX101xX1xX4cxX6xX15xX101xX4xX1xX4cxX101xX6exXf0xX4cxX4xX101xX4axX4cxX101xXbxX1xXdxX10xXf0xX101xXexX41xX4cxX15xX20xX101xX15xX1xXf0xX15xX20xX101xX15xX20xX4cxXdxX101xX15xX1xX6xX101xX7xXdxX15xX1xX101xX1xX4cxX6xXexX101xX4xX4cxX15xX20xX101xX6exX4cxX15xX20xX101xXf7xX101xXexX41xX4cxX15xX20xX101xX2xX101xX26xXf0xX6xX101xX1xX4cxX6xX15xX101xXexX1xX6xX15xX1xX101xX4cxX101xX1xX6xX101xXexXdxX15xX1xX5cxXf7xX2xXf7xXf7xX199xX198xX15dxX1xXexXe1xXaxX12xX71xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xX1xXb8xX15xX3xX1xX4cxX6xX15xX3xX4xX1xXb4xX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX28b2xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX78xXdxX3xX15xX1xX24xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX15dxX15dxX15dxX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xXcxX41xX4cxX15xX20xX3xX15xXdxX4f9xXe1xX3xX1xXb8xX15xX3xX1xX4cxX6xX15xX3xX4xX1xX24xX4cxX3xXe1xX104xX15xX20xX3xX15xX20xX24xXeexX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX33xX6xX15xX20xX3xX33xX39xX15xX3xX20xXf3xX15xX4dxX3xX15xX20xXb3xXb4xXdxX3xX6exXb8xX15xX3xXe1xX2fxXexX3xX7xX2d0xX3xX33xX2eaxX6xX3xXbxX1xXb3xX10bxX15xX20xX3xX26xX20cexX15xX20xX3xX5xX50xX3xXexX41xXefxX15xX3xX33xX2eaxX6xX3xX4axX24xX15xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX3xX4xX2bxX3xXexX1xXefxXe1xX3xX15xXdxX4f9xXe1xX3xX26xXf0xXdxX3xX38xX1xXdxX3xX33xXb3xX3dxX4xX3xX4axX28b2xX3xXbxX1xXdxX39xXf0xX3xXexX41xX4cxX15xX20xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX20xX78xXdxX3xX15xX1xX24xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX4cxX115xXexX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX3xX5xX50xX3xX38xX1xX6xX15xX20xX3xXexX41xX6xX15xX20xX3xX26xX104xX6xX3xX1xX4cxX24xX15xX3xXexX1xX24xX15xX1xX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxXd8xX3xXexX1xXb3xX3xXcxX2dbaxX15xX1xX3xX702xXeexX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX194xX3xX13xX78xX15xX20xX3xXexX42xX4xX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX4xXf3xX15xX3xX33xX515xXexX3xXeexXefxXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX6exX2eaxX4xX1xX3xX5xXefxX15xX3xXexX41xXefxX15xX3xX1xX39xXexXaxX3xX1xX41xX10xX287xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX15xX1xX101xX520xXf0xXeexX10xX15xX5cxX4axXdxX101xXexX1xXf0xX101xXexXdxX15xX1xX101xXf0xXeexX101xX1xX6xX101xXexXdxX15xX1xX101xX4xX4cxX15xX20xX101xXexX6xX4xX101xX4axX6xXf0xX101xX4xXf0xX101xX4xX6xX15xX101xX6exX6xXexX101xXeexX10xXf0xX101xX4xX6xXf0xX101xXbxX1xX4cxX15xX20xX101xX6exXdxX4xX1xX101xX5xX10xX15xX101xXexX41xX10xX15xX101xX1xX10xXexX5cxXf7xX2xX2xX3bfxX1d5xX3bfxX15dxX1xXexXe1xXaxX12xX0xXdxXe1xX20xX3xX7xX41xX4xX9xXaxX5cxXe1xX10xX6exXdxX6xX5cxX2xXf7xX199xX5cxX15xX10xX18fxX7xX5cxXf7xX2xX2xX1d4xX5cxX2xXf7xX1d4xX6exX1dbxX2xX1d4xX199xX3bfxXf7xX1d5xXexX3bfxX3bfxX1a6xX3bfxX1a7xX5xX199xX15dxX1e2xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX15xX1xX3xX15xX1xX1exX15xX20xX3xX15xX1xX24xX3xX26xX27xX15xX3xX1xX2bxX6xX3xX4xX2fxX15xX20xX3xX33xX34xX15xX20xX3xX38xX39xXexX3xX1xX3dxXbxX3xXexX41xX42xX15xX1xX3xXexX41xX48xX3xX4axX4bxX4cxX4dxX3xX5xX50xX3xX52xX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxX6xX12xX0xX6exXdxX26xX12xX0xX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX16dxXd8xX3xXexX1xXb3xX3xXcxX2dbaxX15xX1xX3xX702xXeexX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX194xX3xX13xX78xX15xX20xX3xXexX42xX4xX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX4xXf3xX15xX3xX33xX515xXexX3xXeexXefxXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX6exX2eaxX4xX1xX3xX5xXefxX15xX3xXexX41xXefxX15xX3xX1xX39xXexXaxX3xX1xX41xX10xX287xX9xXaxX5cxX4xX1xXdxX15xX1xX101xX520xXf0xXeexX10xX15xX5cxX4axXdxX101xXexX1xXf0xX101xXexXdxX15xX1xX101xXf0xXeexX101xX1xX6xX101xXexXdxX15xX1xX101xX4xX4cxX15xX20xX101xXexX6xX4xX101xX4axX6xXf0xX101xX4xXf0xX101xX4xX6xX15xX101xX6exX6xXexX101xXeexX10xXf0xX101xX4xX6xXf0xX101xXbxX1xX4cxX15xX20xX101xX6exXdxX4xX1xX101xX5xX10xX15xX101xXexX41xX10xX15xX101xX1xX10xXexX5cxXf7xX2xX2xX3bfxX1d5xX3bfxX15dxX1xXexXe1xXaxX12xX16dxXd8xX3xXexX1xXb3xX3xXcxX2dbaxX15xX1xX3xX702xXeexX3xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xX194xX3xX13xX78xX15xX20xX3xXexX42xX4xX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xX4xXf3xX15xX3xX33xX515xXexX3xXeexXefxXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX3xX6exX2eaxX4xX1xX3xX5xXefxX15xX3xXexX41xXefxX15xX3xX1xX39xXexX0xX5cxX6xX12xX0xX5cxX7xXexX41xX4cxX15xX20xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6exXaxX12xX2e5xXdxX134xXe1xX3xXexX41xX6xX3xX4xX78xX15xX20xX3xXexX42xX4xX3xX4xX1xXf0xX746xX15xX3xX4axX2eaxX3xX4axXf3xXf0xX3xX4xXa3bxX3xXexX115xXdxX3xX1xXf0xXeexXd5xX15xX3xX13xX6xX15xX3xXeb1xX2fxX4xX4dxX3xXcxX1xX115xX4xX1xX3xX54xX24xX3xXeb5xX54xX24xX3xXcxX58xX15xX1xXec3xX4dxX3xX16dxXd8xX3xXexX1xXb3xX3xXcxX2dbaxX15xX1xX3xX702xXeexX3xX54xX4cxX24xX15xX20xX3xXcxX41xXf0xX15xX20xX3xX473xX50xX15xX20xX3xX33xX4f9xX3xX15xX20xX1xX2eaxX3xX4xX42xX4xX3xX33xX2eaxX6xX3xXbxX1xXb3xX10bxX15xX20xX3xX33xX515xXexX3xXeexXefxXf0xX3xX4xXf3xXf0xX3xXbxX1xX12cexX15xX20xX4dxX3xX4xX1xX2d0xX15xX20xX3xX6exX2eaxX4xX1xX3xX4axXd5xX15xX1xX3xX13xX4cxX26xXdxX6exX101xX2xX1d4xX3xX5xXefxX15xX3xXexX41xXefxX15xX3xX1xX39xXexX15dxX0xX5cxXbxX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX5cxX5xXdxX12xX0xX5cxXf0xX5xX12xX0xX6exXdxX26xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX41xXaxX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xX5cxX6exXdxX26xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXf0xXexX1xX4cxX41xXaxX12xXcxX1xXf0xX3xXcxX41xX6xX15xX20xX3xX101xX3xX71xX6xXe1xX3xX3049xXdxX6xX15xX20xX3xX101xX3xX16dxX42xX3xXcxXb8xX15xX0xX5cxXbxX12
Thu Trang - Nam Giang - Bá Tân