Quy hoạch mới phải kết hợp giữa đô thị thông minh và nông nghiệp hiện đại
(Baohatinh.vn) - Ngày 30/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Hiệp hội các đô thị Việt Nam và Liên đoàn đô thị Canada phối hợp tổ chức hội thảo Hệ thống hóa kinh nghiệm Dự án MPED với TP. Hà Tĩnh. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Kim Cự, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam Vũ Thị Vinh và Giám đốc chương trình MPED Jacques Carriere tham dự.
aa3fx11e0ex12fe6xd3ddx16d1cxc54axdcdax16aabxec98xX7x14b1fxd55ax1679dxdc01x12cd1x1128exX5x182e6xXax15019xc801x16530x13e8cxX3xX1xdc93x1247cxX4xX1xX3x17ec9xad63xXdxX3xXbxX1xf03fxXdxX3x13ae6xdc9fxXexX3xX1x10f08xXbxX3x130c4xXdx166baxX6xX3x15866x14031xX3xXexX1xb246xX3xXexX1xX34x1644fxX2exX3xX1dxXdxX3dxX1xX3x16e06x101e1xX3xX3dxX34xX3dxX2exX3xX3dxX2exX1xXdxad59xXbxX3xX1xXdxX51xX3dxX3xX33xX19xXdxX0x17dd3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx113b2xX10xX6x11b2dxXaxX12x16bf9xX2exX46xX15xX3x177a0xd473xX5dxb32dxe5baxX3xd877xf460xX72x16832xX3xXexe0d6xX3dxX1xX3xX6cxX46xX3xXcx1517dxX3dxX1xX7bxX3xX6cxXdxX51xXbxX3xX1x148bbxXdxX3xX4x10872xX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xe323xXdxX51xXexX3xX72xX6xX1dxX0xX7xXexb419xX18xX3dxX2exX12xX3xX45xX46xX3xX0xX5dxX7xXexXafxX18xX3dxX2exX12x11037xXdxd24cxX3dxX3xX33xX18xX46xX3dxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xeb48xX6xX3dxX6xX6fxX6xX3xXbxX1x16fb1xXdxX3xX1xX2bxXbxX3xXexe1c6xX3xX4xX1x12bbfxX4xX3xX1xX96xXdxX3xXexX1xX23xX18xX3xX6cxX51xX3xXexX1xXdbxX3dxX2exX3xX1xe750xX6xX3xX26xXdxX3dxX1xX3xX3dxX2exX1xXdxX51xX1dxX3xX80xfc28xX3xX9axX3dxX3x11905xffd8x16fc3xX80xX3xX45xX1exXdxX3xXcxX113x1685bxX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX11dxX3xXd2xX1xf34axX3xXexX38xX4xX1xX3xX7dxX7exX72xX80xX3xXexX83xX3dxX1xX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX3xXa4x1802exX3x176a5xXdxX1dxX3xXd2xX10dxX7bxX3xXcxXe3xX3dxX2exX3xXcxX1x157c2xX3xX26xf9f7xX3xX6cxXdxX51xXbxX3xX1xX96xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXa4xXdxX51xXexX3xX72xX6xX1dxX3xXa4xfe79xX3xXcxX1xX38xX3xXa4xXdxX3dxX1xX3xX45xX46xX3x15d2axXdxX9axX1dxX3xX33xXdbxX4xX3xX4xX1xX155x13c1fxX3dxX2exX3xXexXafxf4cdxX3dxX1xX3xX112xX113xX114xX80xX3xd182xX6xX4x158e0xX14xX10xX7xX3xXd2xX6xXafxXafxXdxX10xXafxX10xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX6fxX10dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX12xX0xX6xX3xX1xXafxX10x14de2xX9xXaxX1xXexXexXbx137efxX5dxX5dx11d70xX6xX18xX1xX6xXexXdxX3dxX1xX11dxX45xX3dxX5dxX3dxX10xf5f3xX7xX5dxX26xXdxX3dxX1x16da3xXexX10xX2xX5dxX1xX6xX1f5xXexXdxX3dxX1xX1f5xX7xX10xX1f5xXexXdxX10xXbxX1f5xXexX14xX4xX1f5xX1xX18xX6xX3dxX1f5xXexX1xX6xX3dxX1xX1f5xX45xX6xX1f5xXbxX1xX6xXexX1f5xX1xX14xX15xX1f5xX1xXdxX10xX14xX1f5xX1a4xX14xX6xX1f5xXexX14xX1f5xX6fxX14xX1f5xX6xX3dxX1f5xX1dxXbxX10xX6fxX5dxddb2x15f9fxX7ax12365xd6abxXaxX12xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX3xX7x15012xX3xXexXdxX27xXbxX3xXex12566xX4xX3xX1xX18xX46xX3dxX3xXexX1xX46xX3dxX1xX3xX45xX46xX3xXbxX1xX9axXexX3xX1xX14xX15xX3xX1xXdxX51xX14xX3xX1a4xX14xX23xX3xXex13bd2xX3xX80xX10dxX3xX9axX3dxX3xX112xX113xX114xX80xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXexX6xX1dfxX5xX10xX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX3dxX2exX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX6fxX6fxXdxX3dxX2exX9xXaxX2xXaxX3xX1dfxX18xXafxX6fxX10xXafxX9xXaxX78xXaxX3xX6xX5xXdxX2exX3dxX9xXaxX4xX10xX3dxXexX10xXafxXaxX3xX1eexXdxX6fxXexX1xX9xXaxX23fxX78xX78xXaxX12xX0xXexX1dfxX18xX6fxX15xX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX6fxX12xX0xX6xX3xX1xXafxX10xX1d5xX9xXaxXaxX12xX0xXdxX1dxX2exX3xX7xXafxX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX11dxX1dfxX6xX18xX1xX6xXexXdxX3dxX1xX11dxX45xX3dxX5dxX3dxX10xX1eexX7xX5dxX2x14123xX77xX7axX5dxX2xX78xX240xX6fxX23fxX2xX23dxX78xX77xX78xX78xXexX23dxX2xX23dxX23fxX23cxX5xX78xX11dx1295cxXbxX2exXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxX6xX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexXafxX12xX0xXexXafxX12xX0xXexX6fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX18xX3dxXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd2xX6xXbxXexXdxX18xX3dxXaxX12xXd2xX1xX12axX3xXexX38xX4xX1xX3xX7dxX7exX72xX80xX3xXexX83xX3dxX1xX3xXex12f9bxX3dxX2exX3xX1xX18xX6xX3xX4xX1x17901xX4xX3xX1dxX278xX3dxX2exX3xX33xX19xXdxX3xX6fxXdxX51xX3dxX3xXc1xXdxXc3xX3dxX3xX33xX18xX46xX3dxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXd2xX6xX3dxX6xX6fxX6xX7bxX3xX6cxXdxX51xXbxX3xX1xX96xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXa4xXdxX51xXexX3xX72xX6xX1dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxXexX6fxX12xX0xX5dxXexXafxX12xX0xX5dxXexX1dfxX18xX6fxX15xX12xX0xX5dxXexX6xX1dfxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xd7e0xXexX1f5xX6xX5xXdxX2exX3dxX1dcxX3xX32cxX14xX7xXexXdxX1d5xX15x155caxXaxX12xXcxX1xX9axX3dxX2exX3xX7axX5dxX23fxX78xX2xX2xX7bxX3xXcxX113xX11dxX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX3xX45xX46xX3xXexX1xX38xX3xXexXafx16b77xX3dxX3xXc1xX6xX3dxX2exX5xX10xX15xX3xde70xXd2xX6xX3dxX6xX6fxX6x1217fxX3xX33xX155xX2bxX4xX3xX5xX10dxX6xX3xX4xX1xe4d4xX3dxX3xX33x172f8xX3xXexX1xX10dxX4xX3xX1xXdxX51xX3dxX3xX33xXdxX465xX1dxX3xX6fxX10dxX3xX9axX3dxX3xXexX1xX14xX96xX4xX3xXd2xX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXexXafxX198xX3dxX1xX3x1821exXdbxXdxX3xXexX9axX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xX45xe691xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX3xX44dxX112xX113xX114xX80xX454xX3xX45xX1exXdxX3xX1dxX254xX4xX3xX33x15affxX4xX1xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX45xX46xX3xX9axXbxX3xX6fxX254xX3dxX2exX3xX4xX9axX4xX3xX4xX9axX4xX1xX3xXexXdxX27xXbxX3xX4x131d9xX3dxX3xX1dxX1exXdxX3xX3dxX1x1670dxX1dxX3xXexX1xX38cxX4xX3xX33x163bbxX15xX3xX1a4xX14xX23xX3dxX3xX5xX158xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xX45xX46xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40bxXexX1f5xX6xX5xXdxX2exX3dxX1dcxX3xX32cxX14xX7xXexXdxX1d5xX15xX41cxXaxX12xX48fxX27xX3dxX3xX3dxX6xX15xX7bxX3xX6fxX10dxX3xX9axX3dxX3xX33x129e8xX3xX33xX19xXexX3xX33xX155xX2bxX4xX3xX1dxX96xXexX3xX7xXdbxX3xX1xXdxX51xX14xX3xX1a4xX14xX23xX3xXexX1xXdxX27xXexX3xXexX1xX10dxX4xX7bxX3xX2exXfdxXbxX3xXbxX1x17682xX3dxX3xX3dx12ffdxX3dxX2exX3xX4xX6xX18xX3xX3dxb2acxX3dxX2exX3xX5xX10dxX4xX3xX4xX1xX18xX3xX33xX96xXdxX3xX3dxX2exX178xX3xX4xX9axX3dxX3xX1dfxX96xX3xX45xX46xX3xX4xX1xX4cfxX3dxX1xX3xX1a4xX14xX15xX49fxX3dxX3xXcxX113xX11dxX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX41cxX3xX1dxX6xX3dxX2exX3xX33xX27xX3dxX3xX4xX9axX4xX1xX3xX3dxX1xX198xX3dxX3xX1dxX1exXdxX7bxX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXbxX1xX9axXbxX3xX5xX4f8xXbxX3xX26xX27xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1xXdxX51xX14xX3xX1a4xX14xX23xX7bxX3xX1xX155xX1exX3dxX2exX3xX33xX27xX3dxX3xX4xX96xX3dxX2exX3xX33xd745xX3dxX2exX41cxX3xXexX19xX18xX3xX33xXdxX49fxX14xX3xX26xXdxX51xX3dxX3xXafxX46xX3xX7xX18xX9axXexX7bxX3xX33xX9axX3dxX1xX3xX2exXdxX9axX3xX5xX19xXdxX3xX3dxX5b9xX3dxX2exX3xX5xX10dxX4xX7bxX3xXexX1xX10dxX4xX3xXexXafxX19xX3dxX2exX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX41cxX3xX40bxX5b0xX15xX3xX6fxX10dxX3dxX2exX3xX4xX1xXdxX27xX3dxX3xX5xX155xX2bxX4xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXexXafxXc3xX3dxX3xX4xX192xX3xX7xac6cxX3xX1dfxX9axX1dxX3xX7xX9axXexX3xX1a4xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXexXe3xX3dxX2exX3xXexX1xX465xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX146xXcxX1f5x17017xX6cxX3xX4xX12axX6xX3xXexX83xX3dxX1xX41cxX3xX4xX14xX3dxX2exX3xX4xX442xXbxX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXbxX1xX9axXbxX7bxX3xX4xX9axX4xX1xX3xX5xX46xX1dxX7bxX3xX2exXfdxXbxX3xXbxX1xX5acxX3dxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX4xX9axX4xX3xX158xX3xXexX155xX6c8xX3dxX2exX7bxX3xX4xX9axX4xX3xX7xX9axX3dxX2exX3xX26xXdxX27xX3dxX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX41cxX3xXexX19xX18xX3xX33xXdxX49fxX14xX3xX26xXdxX51xX3dxX3xX2exXdxX6xX18xX3xX5xX155xX14xX7bxX3xX1xX461xX4xX3xX1x12e49xXdxX7bxX3xXexXafxX6xX18xX3xX33xXe3xXdxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xX3dxX2exX1xXdxX51xX1dxX3xX2exXdxX30xX6xX3xX4xX9axX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40bxXexX1f5xX6xX5xXdxX2exX3dxX1dcxX3xX32cxX14xX7xXexXdxX1d5xX15xX41cxXaxX12xXcxX19xXdxX3xX1xX96xXdxX3xXexX1xX23xX18xX7bxX3xX5xX57fxX3dxX1xX3xX33xX19xX18xX3xXcxX113xX11dxX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX3xX33xX57fxX3xX1dfxX9axX18xX3xX4xX9axX18xX3xX26xX27xXexX3xX1a4xX14xX23xX3xXexX1xX10dxX4xX3xX1xXdxX51xX3dxX3xX6fxX10dxX3xX9axX3dxX3xX33xXdxX465xX1dxX3xX45xX49fxX3xX5xX4f8xXbxX3xX4xX1xXdxX27xX3dxX3xX5xX155xX2bxX4xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXexX19xXdxX3xXcxX113xX11dxX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX41cxX3xX4xX9axX4xX3xX33xX19xXdxX3xX1dfxXdxX465xX14xX3xXexX1xX6xX1dxX3xX2exXdxX6xX3xXexX1xX23xX18xX3xX5xX14xX4f8xX3dxX7bxX3xXexXafxX6xX18xX3xX33xXe3xXdxX3xX3dxX1xX30xX3dxX2exX3xX26xXdxX3dxX1xX3xX3dxX2exX1xXdxX51xX1dxX3xXexXafxX18xX3dxX2exX3xX1a4xX14xX9axX3xXexXafxX198xX3dxX1xX3xXexX1xX10dxX4xX3xX1xXdxX51xX3dxX3xX6fxX10dxX3xX9axX3dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40bxXexX1f5xX6xX5xXdxX2exX3dxX1dcxX3xX32cxX14xX7xXexXdxX1d5xX15xX41cxXaxX12xX113xX1xX9axXexX3xX1dfxXdxX465xX14xX3xXexX19xXdxX3xX1xX96xXdxX3xXexX1xX23xX18xX7bxX3xXd2xX1xX12axX3xXexX38xX4xX1xX3xX7dxX7exX72xX80xX3xXexX83xX3dxX1xX3xXa4xX144xX3xX146xXdxX1dxX3xXd2xX10dxX3xX4xX1xX18xX3xXafxX501xX3dxX2exX7bxX3xXexX14xX15xX3xX1dxX1exXdxX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xX1xX6xXdxX3xXexXafxX18xX3dxX2exX3xX1dxX96xXexX3xXexX1xd094xXdxX3xX2exXdxX6xX3dxX3xX3dxX2exf9edxX3dxX7bxX3xX3dxX1xX155xX3dxX2exX3xX4xX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXexXafxX198xX3dxX1xX3xX33xX57fxX3xX4xXfdxX3xX3dxX1xX30xX3dxX2exX3xXexX9axX4xX3xX33xX96xX3dxX2exX3xXexX4cfxX4xX1xX3xX4xX10dxX4xX3xXexXafxX18xX3dxX2exX3xX1a4xX14xX9axX3xXexXafxX198xX3dxX1xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX26xXdxX3dxX1xX3xXexX27xX3xX4xX12axX6xX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX11dxX3xXd2xX1xX12axX3xXexX38xX4xX1xX3xX7dxX7exX72xX80xX3xXexX83xX3dxX1xX3xX1xX15xX3xX45xX461xX3dxX2exX3xX4xX1xX155xX192xX3dxX2exX3xXexXafxX198xX3dxX1xX3xX7xX24cxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX254xX4xX3xX4xXfdxX3xX3dxX1xX30xX3dxX2exX3xX4xX9axX4xX1xX3xXexXdxX27xXbxX3xX4xX4f8xX3dxX3xX1dxX1exXdxX7bxX3xX3dxX1xX30xX3dxX2exX3xX1a4xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX1dxX1exXdxX3xX33xX465xX3xX4xXfdxX3xX33xX155xX2bxX4xX3xX7xX23xX3dxX3xXbxX1xX50axX1dxX3xX33xX19xXexX3xX33xX155xX2bxX4xX3xX1xXdxX51xX14xX3xX1a4xX14xX23xX3xXexX18xX46xX3dxX3xX6fxXdxX51xX3dxX7bxX3xX40bxX5b0xX15xX3xX6fxX10dxX3dxX2exX3xXexX1xX46xX3dxX1xX3xX4xX34xX3dxX2exX3xX7xX10dxX3xX26xX27xXexX3xX1xX2bxXbxX3xX2exXdxX30xX6xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX1xX34xX3dxX2exX3xX1dxXdxX3dxX1xX3xX45xX46xX3xX3dxX34xX3dxX2exX3xX3dxX2exX1xXdxX51xXbxX3xX1xXdxX51xX3dxX3xX33xX19xXdxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX18xX6fxX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX40bxXexX1f5xX6xX5xXdxX2exX3dxX1dcxX3xX32cxX14xX7xXexXdxX1d5xX15xX41cxXaxX12xXd2xX1xX12axX3xXexX38xX4xX1xX3xX7dxX7exX72xX80xX3xXexX83xX3dxX1xX3xXa4xX144xX3xX146xXdxX1dxX3xXd2xX10dxX3xX33xX49fxX3xX3dxX2exX1xX38xX3xXc1xXdxXc3xX3dxX3xX33xX18xX46xX3dxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXd2xX6xX3dxX6xX6fxX6xX7bxX3xX6cxXdxX51xXbxX3xX1xX96xXdxX3xX4xX9axX4xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXa4xXdxX51xXexX3xX72xX6xX1dxX3xX4x134aaxX3dxX2exX3xXexX1xX6xX1dxX3xX2exXdxX6xX3xXexX4cfxX4xX1xX3xX4xX10dxX4xX3xX45xX46xX18xX3xX45xXdxX51xX4xX3xX1a4xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX45xXb3exX3dxX2exX7bxX3xX1a4xX14xX15xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xX4xX1xX14xc14exXdxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xX4xX12axX6xX3xX6cxX46xX3xXcxX8bxX3dxX1xX41cxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX254xX4xX3xX33xX46xX18xX3xXexX19xX18xX3xX5xX57fxX3dxX1xX3xX33xX19xX18xX3xX1a4xX14xX23xX3dxX3xX5xX158xX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX7bxX3xX33xX46xX18xX3xXexX19xX18xX3xX3dxX2exX14xX63bxX3dxX3xX3dxX1xX5b0xX3dxX3xX5xX10dxX4xX3xX3dxX1xX442xXexX3xX5xX46xX3xX3dxX1xX5b0xX3dxX3xX5xX10dxX4xX3xXexXafxc433xX3xX4xX1xX18xX3xX33xX38xX6xX3xXbxX1xX155xX192xX3dxX2exX41cxX3xX4xXfdxX3xX26xX27xX3xX1xX18xX19xX4xX1xX3xXbxX1xX9axXexX3xXexXafxXdxX465xX3dxX3xX33xX34xX3xXexX1xX38xX3xXexX18xX46xX3dxX3xX6fxXdxX51xX3dxX3xX3dxX1xX155xX3dxX2exX3xX40bxX9axX4xX3xX33xX38xX3dxX1xX3xX33xX155xX2bxX4xX3xXexXafxX461xX3dxX2exX3xXexX5b0xX1dxX7bxX3xXexXafxX461xX3dxX2exX3xX33xXdxX465xX1dxX11dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd3b6xX14xXexX1xX18xXafxXaxX12xX80xX155xX192xX3dxX2exX3xXd2xX1xXdxX27xX3dxX0xX5dxXbxX12
Dương Chiến