Từ nuôi lươn thoát nghèo thành ông chủ mô hình kinh tế doanh thu hàng tỷ đồng
(Baohatinh.vn) - Khởi nghiệp từ năm 2017 với 5 bể lươn đồng, đến nay, mô hình kinh tế nuôi lươn, ốc và cua đồng của anh Nguyễn Văn Sơn (SN 1976, ở thôn Trí Nang, xã Thạch Kênh, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã mang lại doanh thu hàng tỷ đồng/năm.
2669x313fx4f38x322cx777bx3599x5ba7x9fabx8a7bxX7x295bxa301x3c59x3832x3848x7f10xX5x521bxXaxX3xX7xXex4a61xX5xX10xX9xXaxXexX10x4acbxXex3c76xX6xX5xXdx53e9x5334x93d7xX3x7e4fx95fexX7xXexXdx5d09xX15x414axXax38d9xXcx47e1xX3xX23xX27x9dcaxXdxX3xX5x63c2x5b10xX23xX3xXexX1x4141x6846xXexX3xX23xX22xX1x96b1xX3fxX3xXexX1x6a5cxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1x28f1xX3x97fdxX35xX3xX1xa1fdxX23xX1xX3x53e8xXdxX23xX1xX3xXex7521xX3x6c22xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXex5fc3xX3x340cx9347xX23xX22xX0x6307xX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx735fxX10xX6xX67xXaxX2fx98ecxX1x278cxXdxX3xX23xX22xX1xXdx8751xXbxX3xXexX31xX3xX23x33c6xX57xX3x3a25x3da6xX2x8c93xX3x9feax555bxXdxX3xa15bxX3x3819x551axX3xX5xX39xX3axX23xX3xX79xX7axX23xX22x9f10xX3xX79xX65xX23xX3xX23xX6xX15xXbdxX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xXbdxX3x815exX4xX3xXabxX4bxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX4xX55xX6xX3xX6xX23xX1xX3x9e47xX22xX27xX15x8926xX23xX3x9881xXa3xX23xX3x2786xX3axX23xX3x88b1xX105xXfaxX3xX2x559dxXa9x3451xXbdxX3xX95xX3xXexX1xX35xX23xX3xXcx34e2x93ccxX3xXfaxX6xX23xX22xXbdxX3xX1cx9f71xX3xXcxX1x656dxX4xX1xX3xX93xa64bxX23xX1xXbdxX3xXcxX1xX129xX4xX1xX3xX8dxX4bxXbdxX3xX8dxX4bxX3xXcx8830xX23xX1x75dfxX3xX79xX125xX3xX57xX6xX23xX22xX3xX5xX129xXdxX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX23xXa3xX57x9e35xX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ef1xX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax6b5cxXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2x9d88xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2x9eaaxXafxX67xXa7xX2xXafxX197xX1cexX2xXa7xXexXafxXa9xXa9xXa6xX5xXa6xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xXa6x3a0bxX197xXa7xXexXa6xX10exX10exX1e8xX1e8xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7564xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXfaxXa3xX57xX3xXa6xXa7xX2xXa9xXbdxX3xX5fxX1xXdxX3xXb1xXdxX65xXexX3xX79xX65xX23xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX79xX39xX6xX3xX5xX129xXdxX3xX1xXdxX9cxX27xX3x5970xX27x5c9axX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX4xX6xX3fxXbdxX3xX6xX23xX1xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3xX101xXa3xX23xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xXb1xX4bxX23xX3xXabxXacxXdxX3xXabx3b10xX3xX5xX4bxX3xX4xX1x6924xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3xXcxX1xX310xX3xXcxX39xX3axXdxX3xX109xX105xXfaxX3xX2xX10exXa9xX1e8xX144xX3xX79x346fxX27xX3xXexX39xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXexX1x9375xX3xX23xX22xX1xXdxX9cxX57xX3xXafxX3xXb1xXb2xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXabxXacxXdxX3xX7xXe3xX3xXabxXe3xX23xX3xXb1xX6xX23xX3xX79xX32dxX27xX3xX22xX32dxX23xX3xX2xXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX79xXb2xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa6xXafxX110xXexX1cexXa6xX197xX1e8xX5xXa7xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xXa6xX1e8xXafxX1cexXexX10exXa7xX110xX10exXa9xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx27b8xXb2xX3xX79xX4bxX23xX3xX5xX39xX3axX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX11bxX39xX95xX23xX22xX3xXexXe3xXexXbdxX3xX79x5ca7xX27xX3xX79x26f4xX23xX3xX57x58aaxXdxX3xX23xX22xX4bxX15xXbdxX3xX4xX1xX310xX3xXcxX39xX3axXdxX3xX4xX1xX27x56c3xX23xX3xXb1xX310xX3xX4xX40xX3xXabxX4bxX3xXe3xX4xX3xX1cxX6xX15xX3xX23xX1xX27xX15xXfexX23xX3xX79xXb2xX3xX5xX4bxX57xX3xXexX1x4cd8xX4xX3xXa3xX23xX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX39xX3axX23xX16cxX3xXfaxX1x54a8xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX4xX1xXa3xX57xX3xX7x6db1xX4xX3xXexX1x63f9xX23xX3xXexX1xXdxX9cxX23xX3xXabxXacxXdxX3xX57xX35xXdxX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX23xX4bxX15xX3xX57xX4bxX3xX79xX4bxX23xX3xX5xX39xX3axX23xX3xX4xX55xX6xX3xX4xX1xX310xX3xX4xX1xX3fxX3xX4xX1x8ecaxXexX3xX5xX39xX309xX23xX22xX3xXexX1xX310xXexX3xXexXe3xXexXbdxX3xX79xX10xX57xX3xX5xX309xXdxX3xX23xX1xX27x7724xX23xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX4xX6xX3fxX16cxX3xX17cxa3a1xX23xX22xX3xX7x81adxX3xX5fxXdxX12exX23xX3xXexX11bxX5bxXbdxX3xX5fxX1xX35xX23xX22xX3xX23xX22xX31xX23xX22xX3xX1x5f38xX4xX3xX1x7673xXdxXbdxX3xXabxX309xX3xX4xX1xX7axX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX4xX35xX23xX22xX3xXabxXacxXdxX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xXbdxX3xXexX31xX23xX22xX3xXb1xX39xXacxX4xX3xXabxX39xX3axX23xX3xX5xX12exX23xX3xXexX11bxX95xX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX1x2e8fxX3xX5fxX1xX40xX3xX4xX55xX6xX3xX79xX310xX6xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xXa6xX10exX1cexXafxXexX10exXa6xXa9xX2xXafxX5xXa7xX16cxX26xXbxX22x44a9xX11bxX9xXa6xXafxXa7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX31xX3xXafxX3xXb1xXb2xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXb1xX6xX23xX3xX79xX32dxX27xXbdxX3xX79xX65xX23xX3xX79xX32dxX27xX3xX23xXa3xX57xX3xXa6xXa7xX2xX10exXbdxX3xXabxX309xX3xX4xX1xX7axX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3xX101xXa3xX23xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xX23xX1xX535xX23xX3xX5xX12exX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX2xXa6xX3xXb1xXb2xX16cxX3xX8dxXdxX9cxX23xX3xXexX129xXdxXbdxX3xXexX11bxX27xX23xX22xX3xXb1xX5bxX23xX1xX3xX57xX4d9xXdxX3xX23xXa3xX57xX3xXabxX309xX3xX4xX1xX7axX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX1cexX3xXexX56bxX23xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX310xXexX3xX5xX3fxX129xXdxX3xXafxX3xX4xX3fxX23xX7exX5fxX22xXbdxX3xXabxXacxXdxX3xX22xXdxX40xX3xXb1xX40xX23xX3xX1cexXa7xXa7xX3xX23xX22xX1xX5bxX23xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX5fxX22xXbdxX3xX79xX125xX3xX79xX10xX57xX3xX5xX129xXdxX3xX23xX22xX27xX7axX23xX3xXexX1xX27xX3xX22xX32dxX23xX3xX10exXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa6xX197xX110xXexXa6xX2xX197xX2xXa7xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xXa9xX197xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX4xX10xX23xXexX10xX11bxX2dxXaxX2fxX278xX40xX4xX3xXb1xXb2xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXb1xX59axX23xX22xX3xX1cxXdxX3xX57xXa3xX23xX22xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX32dxX27xX3xXexX39xX3xXb1xX4bxXdxX3xXb1xX2dbxX23xXbdxX3xX57xX4d9xXdxX3xXb1xXb2xX3xX11bxX60axX23xX22xX3xX1e8xX3xX57xX0xX7xX27xXbxX2fxXa6xX0xX7exX7xX27xXbxX2fxXbdxX3xX79xX40xXbxX3xX511xX23xX22xX3xX23xX1xX27xX3xX4xX32dxX27xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xXexXe3xXexX3xX23xX1xX56bxXexX3xX4xX1xX3fxX3xX5xX39xX3axX23xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa6xX1cexX2xXexXa9xX197xXa9xXa7xX5xXa6xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX2xXa6xX110xXexX197xX1cexX2xXa6xX10exX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX4bxX23xX1xX3xX4xX35xX23xX22xX3xXexX31xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xX79xX125xX3xX22xXdx5f7exXbxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX57xX129xX23xX1xX3xX67xX129xX23xX3xX79xX32dxX27xX3xXexX39xX3xX7xX6xX23xX22xX3xX23xX1x4b88xX23xX22xX3xXabxX589xXexX3xX23xX27xX35xXdxX3xX4xX530xX3xX22xXdxX40xX3xXexX11bxX310xX3xX5fxX1xX40xX4xX16cxX3xXcxX40xX3fxX3xXb1xX129xX3fxX3xX5xX4bxX57xX3xXa3xX23xXbdxX3xX4xX27xXe3xXdxX3xX23xXa3xX57xX3xXa6xXa7xX2xX10exXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX2d9xX27xX15xX65xXexX3xX79xX310xX23xX1xX3xX57xX95xX3xX11bxX60axX23xX22xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xXabxXacxXdxX3xXabxXdxX9cxX4xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXexX1xX12exX57xX3xXafxX3xX6xX3fxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa6xXa6xX1cexXexXa6xX2xX1e8xX1e8xX5xX2xXa7xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX2xXafxX1cexXexX110xX1cexX1e8xX110xXafxX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fx63c8xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x7099xX24xX3xX0xX10xX57xX2fxXaxX101xXacxXdxX3xX57xX3fxX23xX22xX3xX57xX27xXe3xX23xX3xX57xX95xX3xX11bxX60axX23xX22xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xXbdxX3xX4xX27xXe3xXdxX3xX23xXa3xX57xX3xXa6xXa7xX2xX10exXbdxX3xXexX35xXdxX3xX79xX125xX3xX79xXdxX3xXexX1xX6xX57xX3xX5fxX1xX2dbxX3fxX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX3xX95xX3x4994xX27xX2dbxX23xX22xX3xX17cxX5bxX23xX1xX16cxX3xXfaxX1xX589xX23xX3xXexX1xX56bxX15xX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xXe3xX4xX3xX23xX4bxX15xX3xX5fxX1xX35xX23xX22xX3xX79x589fxXdxX3xX1xX5bcxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX11cxX3xX4xX6xX3fxX3xX4x3a2fxX23xX22xX3xX23xX1xX39xX3xX4xX40xX4xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5fxX1xX35xX23xX22xX3xX2d9xX27xX40xX3xX5fxX1xX530xX3xX23xX12exX23xX3xXabxX309xX3xX4xX1xX7axX23xX22xX3xXexX35xXdxX3xX2d9xX27xX15xX65xXexX3xX79xX310xX23xX1xX3xX79xX32dxX27xX3xXexX39xX3xXexX1xX12exX57xX3xX2xXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX79xXb2xX3xX57xX27xX6xX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xXexX1xX2dbxX3xXabxX4bxX3fxX3xXafxX3xX6xX3fxX3xX23xX27xX35xXdxX3xX4xX55xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xXaxX16cxX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xX110xXa7xX2xX197xX110xXexX197xX110xXa6xX5xX2xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexXa6xXa6xXa6xXexX1e8xX1e8xXa9xXafxX10exX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXd1fxX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xX1xX3fxX3xXb1xXdxX65xXexXbdxX3xX5fxX1xXdxX3xXb1x77fexXexX3xXexX6xX15xX3xXabxX4bxX3fxX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xXbdxX3xX67xX3fxX3xX79xXdxX4d1xX27xX3xX5fxXdxX9cxX23xX3xXexX1xX523xXdxX3xXexXdxX65xXexXbdxX3xX57xX35xXdxX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX4xX530xX3xX11cxXexX3xX5fxX1xX40xX4xX3xXb1xXdxX9cxXexX3xX7xX3fxX3xXabxXacxXdxX3xX23xX1xXb61xX23xX22xX3xX5fxXdxX65xX23xX3xXexX1xX511xX4xX3xX57xX4bxX3xX6xX23xX1xX3xXexX1xX6xX57xX3xX5fxX1xX2dbxX3fxX3xXexX1xX59fxX4xX3xXexX65xX3xX23xX12exX23xX3xX5xX511xX6xX3xXe3xX4xX3xX79xX32dxX27xX3xXexXdxX12exX23xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xX4xX1xX589xX57xXbdxX3xXb1xX310xX3xX4xX1xX65xXexX3xX5fxX1xX3fxX2dbxX23xX22xX3xX197xXa7x83b7xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX67xXexX1xX27xX57xXb1xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xX2xXa6xXafxXexXafxXafxX1e8xX2xX5xX197xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xX2xXa7xX197xXa7xXafxX110xXexX197xXafxX1e8xXafxXa7xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX93xX1xX35xX23xX22xX3xX23xX2dbxX23xX3xX5xXdc3xX23xX22xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX2d9xX27xX15xX65xXexX3xX4xX1xX11cxXbdxX3xXexXdxX65xXbxX3xXex87d7xX4xX3xXexX5bxX57xX3xX1xXdxXb2xX27xX3xXexX1xX12exX57xX3xX5fx35b6xX3xXexX1xX27xX589xXexX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXexX31xX3xX4xX40xX4xX3xXexX11bxX6xX23xX22xX3xXexX11bxX129xXdxX3xX5xXacxX23xX3xXexX11bxX3fxX23xX22xX3xXex2df5xX23xX1xX3xXabxX4bxX3xXexX1xX6xX57xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX40xX4xX3xX5xXacxXbxX3xXexX589xXbxX3xX1xX27xX56bxX23xX3xX67xX3fxX3xX79xX310xX6xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xX3xXex7bb4xX3xX4xX1xX511xX4xX3xX79xXb2xX3xXexX11bxX6xX27xX3xX67xX7axXdxX3xXexX1xX12exX57xX3xX5fxX11d5xX3xX23xXa3xX23xX22xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX3fxX4bxXdxX3x60f2xXabxX4bxX23xX22xX3xX79xX10xX23x5fe3xX3xX23xX4bxX15xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xX2xX2xXafxXexX110xX110xXafxXa6xX5xXa9xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexXa6xX1cexXa9xXexX110xXa7xX110xXa6xX1e8xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX93xX1xX35xX23xX22xX3xXbxX1xX11c3xX3xX4xX35xX23xX22xX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX4xX1xXa3xX57xX3xX7xX530xX4xXbdxX3xXexX11bxX3fxX23xX22xX3xX5xX511xX6xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXexXdxX65xXbxX3xXexX1xX10xX3fxXbdxX3xXafxX3xX6xX3fxX3xX125cxXabxX4bxX23xX22xX3xX79xX10xX23xX1265xX3xX4xX55xX6xX3xXabxX309xX3xX4xX1xX7axX23xX22xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX11bxX39xX95xX23xX22xX3xXabxX4bxX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xXexXe3xXexX16cxX3xXfaxXa3xX57xX3xXa6xXa7xXa6xX2xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX197xX3xXexX56bxX23xX3xXe3xX4xX3xXexX1xX310xXexXbdxX3xXabxXacxXdxX3xX22xXdxX40xX3xX2xXa7xXa7xX3xX23xX22xX1xX5bxX23xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX5fxX22xXbdxX3xXexX1xX27xX3xXabxX4d1xX3xX197xXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX197xXa6xXa7xXexXafxXa6xX110xX110xXa9xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX1e8xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXfaxX22xX3fxX4bxXdxX3xXabxXdxX9cxX4xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xXdc3xX23xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xX23xX1xX59axX57xX3xXexX129xX3fxX3xX23xX22xX27xX7axX23xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xX4xX1xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX4xXdd7xX23xX22xX3xX23xX1xX39xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX3xX4xX1xX3fxX3xX23xX1xXdxX4d1xX27xX3xX1xX60axX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5fxX1xX40xX4xX3xXexX11bxX12exX23xX3xXbxX1xX129xX57xX3xXabxXdxX3xX4xX2dbxX3xX23xX39xXacxX4xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX197xXa7xXa9xXexXa6xXa6xX197xX1e8xX2xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX1cexX1e8xXafxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX278xX1xXdxX6xX3xX7xXd2dxX3xXabxX4d1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX9cxX57xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xX1xX3fxX3xXb1xXdxX65xXexX24xX0xX10xX57xX2fxX3x7191xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX3xX5xX4bxX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xX4xX530xX3xXexX1xX523xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX2dbxX23xX3xXexX31xX3xXexX1xX40xX23xX22xX3xX1cexX3xX79xX65xX23xX3xXexX1xX40xX23xX22xX3xX2xX2xX3xX535xX57xX3xX5xX310xX4xX1xX16cxX3xXcxX11bxX511xX23xX22xX3xXe3xX4xX3xX57xXacxXdxX3xX79xXd2dxX3xX4xX530xX3xX57xX4bxX27xX3xXexX11bxXfaaxX23xX22xX3xXexX11bxX3fxX23xX22xX3xXabxX4bxX3xX4xX1xX27xX15xXb2xX23xX3xX7xX6xX23xX22xX3xXexX11bxXfaaxX23xX22xX3xX79xX11c3xX4xX3xX5fxX1xXdxX3xX7xXfaaxXbxX3xX23xX95xX16cxX3x7d3axXb3fxX4xX3xX23xX4bxX15xX3xX4xX32dxX23xX3xX79xXb2xX3x9192xX3xXexX1xX27xX3xX22xX3fxX57xX3xXexX11bxX511xX23xX22xX3xXe3xX4xX3xXabxX4bxX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX32dxX27xX3xX4xX1xXa3xX57xX3xX7xX530xX4xX3xX79xX4d5xX4xX3xXb1xXdxX9cxXexX16cxX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX1cexXafxXa6xXexX1cexXa7xXa7xX110xXa6xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX110xXa6xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX93xX1xXdxX3xXe3xX4xX3xX79xXd2dxX3xXexX11bxX511xX23xX22xX3xX4xX32dxX23xX3xX22xX3fxX57xXbdxX3xXbxX1xX535xX23xX3xX5xX3fxX129xXdxX3xX4xX40xX4xX3xXexX1232xX3xXexX11bxX511xX23xX22xX3xXabxX4bxX3xXbxX1xX27xX23xX3xX23xX39xXacxX4xX3xX1xX59axX23xX22xX3xX23xX22xX4bxX15xX3xX79xXb2xX3xXexX129xX3fxX3xX57xX35xXdxX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX4eexX57xX3xXexX1xX11cxX4xX1xX3xX1xX309xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xXexX11bxX511xX23xX22xX3xXe3xX4xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX16cxX3xXcxX1xX35xX23xX22xX3xXexX1xX39xX523xX23xX22xXbdxX3xXe3xX4xX3xX7xX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX3xX23xX95xX3xX5fxX1xX3fxX2dbxX23xX22xX3xX2xXa7xX3xX23xX22xX4bxX15xX3xX79xX125xX3xX4xX530xX3xXexX1xXb2xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX16cxX3xXfaxX1xX523xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xXexXe3xXexXbdxX3xX79xX7axX23xX22xX3xX79xX4d1xX27xX3xX23xX12exX23xX3xXe3xX4xX3xX4xX55xX6xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xXexX1xX310xX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX79xX40xX23xX1xX3xX22xXdxX40xX3xXexXe3xXexXbdxX3xX5fxX1xX40xX4xX1xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xX79xX4d5xXexX3xX57xX27xX6xX3xX5xXdxX12exX23xX3xXexX11c3xX4xX16cxX3xXcxX11bxX3fxX23xX22xX3xX23xXa3xX57xX3xXa6xXa7xXa6xX2xXbdxX3xXabxXdxX9cxX4xX3xXb1xX40xX23xX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xX79xX125xX3xX79xX39xX6xX3xXabxX4d1xX3xX4xX1xX3fxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX5fxX1xX3fxX2dbxX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX3axX23xX3xX1cexXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX197xX197xX2xXexXa6xXa7xXafxX197xXa6xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX197xXa9xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX4b3xXe3xXdxX3xXabxXacxXdxX3xXe3xX4xX3xX23xX27xX35xXdxXbdxX3xXexX31xX3xX5xXb3fxX4xX3xX23xX95xX3xX4xX1xX3fxX3xX79xX65xX23xX3xX5fxX1xXdxX3xXexX1xX27xX3xX1xX3fxX129xX4xX1xX3xX4xX32dxX23xX3xX197xX3xX1exX3xXafxX3xXexX1xX40xX23xX22xX16cxX3xX93xX1xXdxX3xXe3xX4xX3xX79xX129xXexX3xXexX11bxX5b8xX23xX22xX3xX5xX39xX309xX23xX22xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xX3xXexX31xX3xX1cexXa7xX3xX1exX3xX1cexXafxX3xX4xX3fxX23xX7exX5fxX22xX3xXexX1xX5bxX3xX4xX530xX3xXexX1xXb2xX3xXexXdxX65xX23xX3xX1xX4bxX23xX1xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexXafxXa7xXa7xXexXa6xX10exX1e8xXa6xX1e8xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX10exX1e8xXa9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX278xXdd7xX23xX22xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xXbdxX3xX5fxX1xXdxX3xX23xXfaaxX57xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX11bx8de0xX3xX5fxX11d5xX3xXexX1xX27xX589xXexX3xXexX1xX5bxX3xXabxXdxX9cxX4xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX3xX5fxX1xX35xX23xX22xX3xX2d9xX27xX40xX3xX5fxX1xX530xXbdxX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xXe3xX4xX3xX23xX4bxX15xX3xX67xXfexX3xX4xX1xXa3xX57xX3xX7xX530xX4xXbdxX3xX5xX129xXdxX3xX4xX530xX3xXexX1xX523xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexX1xX27xX3xX1xX7axXdxX3xXabxXe3xX23xX3xX23xX1xX6xX23xX1xXbdxX3xX5xX309xXdxX3xX23xX1xX27xX589xX23xX3xX4xX6xX3fxX16cxX3xXfaxX22xX27xX7axX23xX3xXexX1xX511xX4xX3xXa3xX23xX3xX4xXdd7xX23xX22xX3xX5xX4bxX3xX23xX1xXb61xX23xX22xX3xXexX1xX511xX3xX4xX530xX3xX7x49b9xX23xX3xXexX11bxX3fxX23xX22xX3xXabxX39xX523xX23xX3xX23xX1xX39xX24xX3xX5xX40xX3xX7xXfaaxX23xXbdxX3xX1cxX3axX3xX57xX11cxXexXbdxX3xX4xX40xX4xX3xX5xX3fxX129xXdxX3xX11bxX6xX27xX3xX1exX3xX4xX55xX3xX1exX3xX2d9xX27xX2dbxX16cxX16cxX16cxX3x7699xX4d9xXdxX3xX23xX22xX4bxX15xX3xX4xX1xX1202xX3xX4xX32dxX23xX3xX4xX1xX3fxX3xXe3xX4xX3xXa3xX23xX3xX2xX3xX5xX32dxX23xXbdxX3xX5xX39xX309xX23xX22xX3xXexX1xX511xX4xX3xXa3xX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX79xXdxX4d1xX27xX3xX4xX1xX1202xX23xX1xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX5fxX1xX2dbxX3xX23xXa3xX23xX22xX3xXa3xX23xX3xX4xX55xX6xX3xXe3xX4xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX110xXafxX110xXexX1e8xXa9xX197xXa7xXa7xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX1e8xXa6xXa7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX2fxXcxX11bxX3fxX23xX22xX3xX6xX3fxX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX2dbxX23xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xXb1xXe3xX3xXexX11bxX11cxX3xX4xX40xX4xX3xX57xX35xX3xX79xX56bxXexX3xX79xXb2xX3xXe3xX4xX3xXexX1xX27xX589xX23xX3xXexXdxX9cxX23xX3xX5xX12exX23xX3xX79xXd2dxX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexX110xX1cexXa6xXexX2xX1e8xX10exX1cexXa7xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xX696xX11bxX9xX197xX110xX1cexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX8dxXdxX9cxX23xX3xXexX129xXdxXbdxX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xX4xX530xX3xXafxX3xX6xX3fxX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXexX1xX310xXexXbdxX3xX57xX60axXexX3xXb1xXb2xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX79xXd2dxX3xXabxX4bxX3xX57xX60axXexX3xXb1xXb2xX3xXe3xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xX16cxX3xX17a6xX4xX3xX22xXdxXe3xX23xX22xXbdxX3xXe3xX4xX3xXexX1xX310xXexX3xX23xX27xX35xXdxX3xX79xX65xX23xX3xX79xX535xX27xX3xXb1xX40xX23xX3xX1xX65xXexX3xX79xX65xX23xX3xX79xX530xX2dxX3xX23xX1xX523xX3xXabxX589xX15xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX1xX3fxX4bxX23xX3xXexX3fxX4bxX23xX3xX15xX12exX23xX3xXexX535xX57xX3xX79xXb2xX3xX22xXfaaxX23xX3xXb1xX530xX3xXabxXacxXdxX3xX79xXe3xXdxX3xXexX39xX309xX23xX22xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX23xX4bxX15xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa7xXafxX10exXexX110xXa7xX1e8xXa9xX5xXa6xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexXa9xX2xX10exXexX1cexX10exX10exXa7xXa6xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX101xXacxXdxX3xX5fxXdxX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX9cxX57xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xX3xX4xX55xX6xX3xXb1xX2dbxX23xX3xXexX1xX535xX23xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xX1xX3fxX3xXb1xXdxX65xXexXbdxX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xX23xX4bxX15xX3xXexX27xX15xX3xX7xXe3xX23xX22xX3xX67xX39xXacxXdxX3xXb1x6af8xX23xX3xX23xX1xX39xX23xX22xX3xX5xX129xXdxX3xX11bxX56bxXexX3xX39xX6xX3xX7xX129xX4xX1xXbdxX3xX57xX35xXdxX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX5xX4bxX3xX79xXdxX4d1xX27xX3xX7x944cxX3xX2d9xX27xX15xX65xXexX3xX79xX310xX23xX1xX3xX79xX65xX23xX3xX7xX59fxX3xX7xXe3xX23xX22xX3xX4xX55xX6xX3xXe3xX4xX16cxX3xX101xX5bxX3xXexX1xX65xXbdxX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX23xX27xX35xXdxX3xX4xX32dxX23xX3xXabxX9cxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX6xX3fxX3xX23xX27xX35xXdxXbdxX3xX1cxX33axX3xX5xX1848xX3xX57xX35xXdxX3xXexX11bxX39xX523xX23xX22xX3xX23xX39xXacxX4xX3xXb1xX59axX23xX22xX3xXabxX35xXdxXbdxX3xX57xX10xX23xX3xXabxXdxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXabxX4bxX3xXexX1xX39xX523xX23xX22xX3xX1cxX27xX15xX12exX23xX3xXexX1xX6xX15xX3xX23xX39xXacxX4xX3xXexX11bxX3fxX23xX22xX3xX6xX3fxX3xX79xXb2xX3xX79xX2dbxX57xX3xXb1xX2dbxX3fxX3xX4xX1xX3fxX3xXe3xX4xX3xX4xX530xX3xX79xXdxX4d1xX27xX3xX5fxXdxX9cxX23xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xXexXe3xXexX3xX23xX1xX56bxXexX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa7xX197xXa9xXexX1e8xXa9xX110xX110xX5xX2xXa7xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xXa7xX110xX1cexXa6xXafxX197xXexXafxXa6xXa6xX110xXafxX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXfaxX22xX3fxX4bxXdxX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xXbdxX3xXe3xX4xX3xXb1xX39xX3axX27xX3xX79xX10xX23xXbdxX3xX4xX27xXe3xXdxX3xX23xXa3xX57xX3xXa6xXa7xXa6xXa7xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX4xXdc3xX23xX3xXexX5bxX57xX3xXexXdc3xXdxXbdxX3xX4xX32dxX23xX3xX57x439dxX23xX3xXexX1xX33axX3xX23xX22xX1xXdxX9cxX57xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xXexX11bxX12exX23xX3xX67xXdxX9cxX23xX3xXexX11cxX4xX1xX3xX2xX3xX7xX4bxX3fxX3xX11bxX27xX60axX23xX22xX3xX4xX55xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX278xX10xX23xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa7xXa6xXa6xXexX2xX1cexX197xXafxX5xX2xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xX2xX2xXa7xX2xXa6xXafxXexX10exX2xXafxXafxXa9xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX105xX6xX27xX3xXa6xX3xX23xXa3xX57xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xXexX129xXdxX3xX11bxX27xX60axX23xX22xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX79xX125xX3xX4xX530xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX589xXbxX3xX5fxX1xX40xX3xXexX31xX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xX23xX27xX35xXdxX3xX23xX4bxX15xX16cxX3xX1efaxX4d9xXdxX3xX23xXa3xX57xXbdxX3xX6xX23xX1xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX22xX32dxX23xX3xX1cexX3xXexX56bxX23xX3xX4xX27xX6xXbdxX3xXabxXacxXdxX3xX22xXdxX40xX3xXb1xX40xX23xX3xX2xXa7xXa7xX3xX23xX22xX1xX5bxX23xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX5fxX22xX3xX79xX125xX3xX4xX1xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX589xXbxX3xX22xX32dxX23xX3xX1cexXa7xXa7xX3xXexX11bxXdxX9cxX27xX3xX79xX7axX23xX22xX16cxX3xX0xX10xX57xX2fxX109xXcxX11bxX3fxX23xX22xX3xX2dbxX23xX1xX24xX3xXd1fxX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xX5fxXdxXb2xX57xX3xXexX11bxX6xX3xX5xX129xXdxX3xXb1xX523xX3xX11bxX27xX60axX23xX22xX3xX79xXb2xX3xX4xX1xX27xX4eexX23xX3xXb1xX310xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX511xX6xX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xXexXdxX65xXbxX3xXexX1xX10xX3fxX144xX16cxX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX278xX10xX23xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX18exXdxX67xXexX1xX24xX3xX2xX2xX197xXa7xXbxX1cxX2dxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xXa9xX110xXa7xXbxX1cxX2dxXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX16cxXb1xX6xX3fxX1xX6xXexXdxX23xX1xX16cxXabxX23xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xXa6xXa6xXa7xX7exX2xX1cexXafxX67xXa7xX2xXafxX197xXa7xX1cexX197xXexX2xXa9xXafxX110xX5xX110xX1exX2xX197xX10exX67xXa7xX2xX2xXa7xX2xX1cexX1cexXexX1cexX10exXa6xXa6xXafxX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX18exXdxX67xXexX1xX9xXaxX2xX2xX197xXa7xXaxX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX9xXaxXa9xX110xXa7xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX278xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXd1fxX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xXbxX1xX56bxX23xX3xX5fxX1xX95xXdxX3xX4xX1xX3fxX3xXb1xXdxX65xXexX24xX3xX0xX10xX57xX2fxXaxX105xX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX10xX57xX2fxX6xX27xX3xXafxX3xX23xXa3xX57xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xXbdxX3xX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX10xX57xX2fxX79xX65xX23xX3xX23xX6xX15xXbdxX3xX57xX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX10xX57xX2fxX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xXbdxX3xXe3xX4xX3xXabxX4bxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX4xX55xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX79xX125xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX1232xX23xX22xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX589xXbxX3xX22xX32dxX23xX3xXa6xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX23xXa3xX57xXbdxX3xX7xX6xX27xX3xX5fxX1xXdxX3xXexX11bxX31xX3xX4xX40xX4xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX11cxXbdxX3xX5xX125xXdxX3xX11bxXdc3xX23xX22xX3xX22xX32dxX23xX3xX2xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xX7exX23xXa3xX57xX16cxX3xXcxX1xX523xXdxX3xX22xXdxX6xX23xX3xXexXacxXdxXbdxX3xX23xX65xX27xX3xXexX1xX27xX12exX3xX79xX39xX309xX4xX3xXexX1xX12exX57xX3xX79xX56bxXexX3xX11bxX27xX60axX23xX22xXbdxX3xXexX35xXdxX3xX7xX2458xX3xX57xX95xX3xX11bxX60axX23xX22xX3xX2d9xX27xX15xX3xX57xX35xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xXabxX4bxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xXbdxX3xXexX31xX23xX22xX3xXb1xX39xXacxX4xX3xX23xX535xX23xX22xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xXabxX4bxX3xX5xX309xXdxX3xX23xX1xX27xX589xX23xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX4xX1xX3fxX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX16cxX3xX4b3xX4d5xX4xX3xXb1xXdxX9cxXexXbdxX3xXexX35xXdxX3xX7xX2458xX3xX7xX1ebcxX23xX3xX7xX4bxX23xX22xX3xX1xX4d9xX3xXexX11bxX309xX3xX5fxX11d5xX3xXexX1xX27xX589xXexX3xX4xX1xX3fxX3xX23xX1xXb61xX23xX22xX3xX6xXdxX3xX79xX6xX57xX3xX57xX12exX3xX5xX3fxX4bxXdxX3xXabxX589xXexX3xX23xX27xX35xXdxX3xX23xX4bxX15xX3xX79xXb2xX3xX5xX4bxX57xX3xX22xXdxX4bxX27xXaxX16cxX0xX7exX10xX57xX2fxX0xX7exXbxX2fxX0xXb1xX5xX3fxX4xX5fxX2d9xX27xX3fxXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX11bxXdxX4xX1xX67xX6xX23xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17cxX3fxX67xX15xXaxX2fxX1efaxX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xXbdxX3xXe3xX4xX3xXabxX4bxX3xX4xX27xX6xX3xX79xX7axX23xX22xX3xX4xX55xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3xX101xXa3xX23xX3xX105xX3axX23xX3xX5xX4bxX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xXexXdxX12exX27xX3xXb1xXdxXb2xX27xX3xXexX11bxX12exX23xX3xX79xX310xX6xX3xXb1xX4bxX23xX3xX1cxX125xX16cxX3xXcxX1xX4bxX23xX1xX3xX4xX35xX23xX22xX3xXexX31xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX79xX125xX3xX57xX95xX3xX11bxX6xX3xX1xX39xXacxX23xX22xX3xX79xXdxX3xX57xXacxXdxX3xX4xX1xX3fxX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xXexX11bxX12exX23xX3xX79xX310xX6xX3xXb1xX4bxX23xXbdxX3xXexX1xX59fxX4xX3xX1xXdxX9cxX23xX3xXabxXdxX9cxX4xX3xX79xX6xX3xX67xX129xX23xX22xX3xX1xX530xX6xX3xX4xX3axX3xX4xX56bxX27xX3xXabxX589xXexX3xX23xX27xX35xXdxX16cxX3xX101xX4d1xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xX79xX310xX6xX3xXbxX1xX39xX3axX23xX22xXbdxX3xX4xX1xXb3fxX23xX22xX3xXexX35xXdxX3xX5xX27xX35xX23xX3xXexX129xX3fxX3xX79xXdxX4d1xX27xX3xX5fxXdxX9cxX23xX3xXexX1xX27xX589xX23xX3xX5xX309xXdxX3xX79xXb2xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX6xX23xX1xX3xX105xX3axX23xX3xXexXdxX65xXbxX3xXexX11c3xX4xX3xX57xX95xX3xX11bxX60axX23xX22xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xXabxX4bxX3xX22xXdxXb3fxXbxX3xX79x7d8exX3xX23xX1xXb61xX23xX22xX3xX1xX60axX3xX67xX535xX23xX3xX5fxX1xX40xX4xX3xX4xX530xX3xXexX1xXb2xX3xX1xX5b8xX4xX3xXexX589xXbxX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xXbxX1xX40xXexX3xXexX11bxXdxXb2xX23xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xXbdxX3xX22xX530xXbxX3xXbxX1xX32dxX23xX3xX4xX2dbxXdxX3xXexX1xXdxX9cxX23xX3xXexX1xX27xX3xX23xX1xX589xXbxX3xX4xX1xX3fxX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xX67xXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6xX27xXexX1xX3fxX11bxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX11bxXdxX22xX1xXexX2dxXaxX2fxX0xX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fx7876xX23xX22xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3x7b24xX27xX15xX3xX8dxX3fxX4bxX23xX22xX3xX1exX3x4971xX1xX530xX3xX278xX1xX55xX3xXexX310xX4xX1xX3x62c7xX17cxXfaxX2ea6xX3xX1cxX125xX3xXcxX1xX129xX4xX1xX3xX93xX12exX23xX1xX0xX7exX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xX7exXb1xX5xX3fxX4xX5fxX2d9xX27xX3fxXexX10xX2fxX0xX67xXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xX11bxX10xX5xX6xXexX10xX67xXaxX2fxX0xX27xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1exXexX1xX27xX57xXb1xX1exX6xX23xX67xX1exX7xX6xXbxX3fxXaxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xXexX3xX6xX3fxXbdxX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX4xX40xX3xXexX11bxX12exX3xXabxX4bxX23xX22xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX3fxXdxX7exXexX6xXexX1exX6xX3fxX1exXb1xX6xXexX1exX67xX27xX3fxX4xX1exX4xX6xX1exXexX11bxX10xX1exXabxX6xX23xX22xX7exXa6xXa6xX1cexX1e8xXafxX1cexX16cxX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX57xX10xX67xXdxX6xX7exX2xXa6xXa7xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xX2xX197xX10exX7exX2xXa7xXafxX67xX197xX2xXa6xXafxXa7xX2xXa9xXexXa6xX1e8xX197xX1e8xX2xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX67xXdxXabxX2fxX0xX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX40xXexX3xX6xX3fxXbdxX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX4xX40xX3xXexX11bxX12exX3xXabxX4bxX23xX22xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exX1cxX6xX1exX1xX3fxXdxX7exXexX6xXexX1exX6xX3fxX1exXb1xX6xXexX1exX67xX27xX3fxX4xX1exX4xX6xX1exXexX11bxX10xX1exXabxX6xX23xX22xX7exXa6xXa6xX1cexX1e8xXafxX1cexX16cxX1xXexX57xXaxX2fxXcxX40xXexX3xX6xX3fxXbdxX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX4xX40xX3xXexX11bxX12exX3xXabxX4bxX23xX22xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX2fxXcxX11bxX3fxX23xX22xX3xX2d9xX27xX40xX3xXexX11bxX5bxX23xX1xX3xXexX40xXexX3xX6xX3fxX3xXexX59fxX3xX23xX1xXdxX12exX23xX3xX95xX3xX1cxX125xX3xX93xa1a8xX3xX8dxX2dbxXdxXbdxX3xX1xX27xX15xX9cxX23xX3xX93xX30e2xX3xXd1fxX23xX1xX3xX109xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX144xXbdxX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xX79xX125xX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX57xX60axXexX3xX4xX3fxX23xX3xX4xX40xX3xXexX11bxX12exX3xX4xX530xX3xX57xX4bxX27xX3xXabxX4bxX23xX22xX3xX530xX23xX22xX3xX1xXdxX65xX57xX3xX22xX4d5xXbxX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xX3xX95xX3xXexX1xX310xX3xX1cxX125xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xXfaxX6xX57xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exX23xX3fxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7exX23xX27xX3fxXdxX1exX3fxX4xX1exX1xX27xX3fxX23xX22xX1exXexX1xX27xX3fxX23xX22xX1exXbxX1xX6xX57xX1exX3fxX1exXexX1xXdxX1exX1cxX6xX1exXbxX1xXdxX6xX1exX23xX6xX57xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXa6xX2xXa9xX197xX2xX1cexX16cxX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX57xX10xX67xXdxX6xX7exX2xXa6xXa7xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xX2xX1cexXa6xX7exX2xX197xX110xX67xXafxXa7xX1e8xX197xXa9xX1cexX1cexXexX1cexX1cexXa6xX197xX1cexX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX67xXdxXabxX2fxX0xX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXfaxX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xX3xX95xX3xXexX1xX310xX3xX1cxX125xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xXfaxX6xX57xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exX23xX3fxX23xX22xX1exX23xX22xX1xXdxX10xXbxX7exX23xX27xX3fxXdxX1exX3fxX4xX1exX1xX27xX3fxX23xX22xX1exXexX1xX27xX3fxX23xX22xX1exXbxX1xX6xX57xX1exX3fxX1exXexX1xXdxX1exX1cxX6xX1exXbxX1xXdxX6xX1exX23xX6xX57xX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX7exXa6xX2xXa9xX197xX2xX1cexX16cxX1xXexX57xXaxX2fxXfaxX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xX3xX95xX3xXexX1xX310xX3xX1cxX125xX3xXbxX1xX11cxX6xX3xXfaxX6xX57xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX2fxX1efaxX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX23xX27xX35xXdxX3xXe3xX4xX3xX1xX39xX3axX23xX22xX3xXexX1xX39xX3axX23xX22xX3xXbxX1xX4eexX57xX3xX79xX32dxX27xX3xXexXdxX12exX23xX3xXexX129xXdxX3xXcx96b5xX3xX93xX30e2xX3xXd1fxX23xX1xX3xX109xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX144xX3xX4xX55xX6xX3xX22xXdxX6xX3xX79xX5bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xXfaxX22xX27xX15xXfexX23xX3xX101xXa3xX23xX3xX1839xX1848xX3xX109xXexX1xX35xX23xX3xXcxX6xX57xX3xX8dxX2dbxXdxX3xXa6xXbdxX3xX1cxX125xX3xX93xX30e2xX3xXfaxXdxX23xX1xX144xX3xX7xX6xX27xX3xX1xX3axX23xX3xX197xX3xXexX1xX40xX23xX22xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX79xX125xX3xX4xX530xX3xXexX1xXb2xX3xX1cxX27xX56bxXexX3xXb1xX40xX23xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX5xXdxX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efaxX60axXexX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xX95xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXabxX4bxX23xX22xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exXb1xX6xX23xX1exX67xX3fxX4xX7exX57xX3fxXexX1exX23xX22xX27xX3fxXdxX1exX67xX6xX23xX1exX3fxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb1xX6xXexX1exX67xX27xX3fxX4xX1exX5xX27xX3fxX23xX1exXabxX6xX23xX22xX7exXa6xX2xXa9xX2xX1e8xXa9xX16cxX1xXexX57xXaxX2fxX0xXdxX57xX22xX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX7exX57xX10xX67xXdxX6xX7exX2xXa6xXa7xX7exX23xX10xX18exX7xX7exXa6xX2xX1cexXa6xX7exX2xX1cexXa7xX67xX2xXa7xX10exXafxXa6xX1cexX110xXexXafxX10exX1cexX197xX110xX5xXa7xX16cxX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX31xX3xX23xX27xX35xXdxX3xX5xX39xX3axX23xX3xXexX1xX3fxX40xXexX3xX23xX22xX1xX46xX3fxX3xXexX1xX4bxX23xX1xX3xX35xX23xX22xX3xX4xX1xX55xX3xX57xX35xX3xX1xX5bxX23xX1xX3xX5fxXdxX23xX1xX3xXexX65xX3xX67xX3fxX6xX23xX1xX3xXexX1xX27xX3xX1xX4bxX23xX22xX3xXexX77xX3xX79xX7axX23xX22xXaxX3xX7exX2fxX0xX7exX6xX2fxX0xX67xXdxXabxX2fxX0xX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1efaxX60axXexX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xX95xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXabxX4bxX23xX22xXaxX3xX1xX11bxX10xX2bxX9xXaxX7exXb1xX6xX23xX1exX67xX3fxX4xX7exX57xX3fxXexX1exX23xX22xX27xX3fxXdxX1exX67xX6xX23xX1exX3fxX1exX1xX6xX1exXexXdxX23xX1xX1exXb1xX6xXexX1exX67xX27xX3fxX4xX1exX5xX27xX3fxX23xX1exXabxX6xX23xX22xX7exXa6xX2xXa9xX2xX1e8xXa9xX16cxX1xXexX57xXaxX2fxX1efaxX60axXexX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xX95xX3xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX5xX39xX3axX23xX3xXabxX4bxX23xX22xX0xX7exX6xX2fxX0xX7exX7xXexX11bxX3fxX23xX22xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX67xXaxX2fxX278xX3fxX23xX3xX5xX39xX3axX23xX3xX4xX530xX3xXexX11bxX5b8xX23xX22xX3xX5xX39xX309xX23xX22xX3xXa7xXbdxX197xX5fxX22xXbdxX3xX67xX4bxXdxX3xX110xXa7xX4xX57xXbdxX3xX57xXfaaxXexX3xX57xX4bxX27xX3xX79xX5bcxXbdxX3xXexX3fxX4bxX23xX3xXexX1xX535xX23xX3xX4xX530xX3xX57xX4bxX27xX3xXabxX4bxX23xX22xX3xX530xX23xX22xX3xXabxX31xX6xX3xX79xX39xX309xX4xX3xX57xX60axXexX3xX23xX22xX39xX523xXdxX3xX67xX535xX23xX3xX1xX27xX15xX9cxX23xX3xX278xX4eexX57xX3xX3395xX27xX15xX12exX23xX3xX109xX8dxX4bxX3xXcxX141xX23xX1xX144xX3xXb1xXfaaxXexX3xX79xX39xX309xX4xX3xX23xX22xX3fxX4bxXdxX3xX79xX7axX23xX22xX16cxX0xX7exXbxX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xX7exX5xXdxX2fxX0xX7exX27xX5xX2fxX0xX67xXdxXabxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX11bxXaxX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xX7exX67xXdxXabxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd1fxX27xXexX1xX3fxX11bxXaxX2fxX101xXa3xX23xX3xX278xX1xX27xX23xX22xX0xX7exXbxX2f
Văn Chung