VinFast tung ưu đãi trăm triệu đồng cho khách mua Lux, Fadil
Khách mua Lux SA2.0 có thể hưởng ưu đãi lớn nhất 100 triệu đồng, Fadil được tặng phí trước bạ, Lux A2.0 được áp dụng voucher Vinhomes 200 triệu đồng.
d013x11b5fxf2c9x13055x15b82xe8d8xd568x12ad8x157dcxX7xe0f5xde0ax1259axe9b3x154eex11acaxX5x15d55xXax1047cx121f0xXdx15cb0xe81exX6xX7xXexX3xXexe88cxX15x14264xX3x13e34xX1cxX3x13bcax11a11xXdxX3xXex12f8fxd836xfdb5xX3xXexX28xXdx15baaxX1cxX3xX23x1406dxX15xX1exX3xX4xX1x11e50xX3x145dfxX1x13686xX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3x10946xX1cx13cc2x14ed3xX3xX16xX6x10a79xXdxX5xX0x149abxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15e5exX10xX6xX4cxXaxX12x13d5cxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX3xd66ax102fex149bax127a4xdbfdxX3xX4x13a33xX3xXexX1x11728xX3xX1xX20xf6abxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX5x150e7xX15xX3xX15xX1xfc59xXexX3xX2xX77xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xX3xX23xX20xfd1exX4xX3xXexd25cxX15xX1exX3xXbxX1xf7c6xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xf32fx1601axX48xX3xX45xX1cxX47xX3xX74xX75xX76xX77xX3xX23xX20xXaexX4xX3xX3dxXbxX3xX4cx150ddxX15xX1exX3x1091exX39xX1cxX4xX1xX10xX28xX3xX13xXdxX15xX1xX39xX2axX10xX7xX3xX75xX77xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx154cdxX39xX4cxe37exXaxX12x13f49xX1xX20x10757xX15xX1exX3xXexX28xdb48xX15xX1xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX5xd484xX15xX3xX15xfffdxX10cxX3xX23xX20xXaexX4xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX28xXdxX7exX15xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX39xX3xXc0xX6xX3xX4cxd260xX15xX1exX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX48xX3xX45xX1cxX47xX3xX74xX75xX76xX77xX3xXdaxX128xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xX48xX3xX15xX1x142c6xX15xX3xX3bx11223xX3xX15xXdxX2fxX2axX3xX75xX3xX15xX29xX2axX3xX3bxX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX128xX15xX1xX3xX15xX1xX128xX3xX2axX3dxX10cxX48xX3xXc0xX128xX15xX3xX1exXdxX6xX39xX3xX15xX1xe04axX15xX1exX3xX4xX1xXdx13c69xX4xX3xX47xX10xX3xX23xX124xX1cxX3xXexXdxee65xX15xX3xX23xX1aaxX15xX3xXexX6xX10cxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX13xXdxX2fxXexX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXax12751xXdxX4cxXexX1x12eb2xX3xd6a4xX75xX77xXbxX47xd7caxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX202xX3x1001bxX213xX204xXbxX47xX209xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX76xXc0xX6xX39xX1xX6xXexXdxX15xX1xX76xXdaxX15xX50xX15xX10xX1fdxX7xX50xX75xX2xX75x120dexX50xX2xX77x12b82xX4cxedbcxX75xX75xX75xX23fxX23fxX23dxXexX23dxX23dx11f97xX2xX5xX213xf331xXdaxXdxX15xd0b1xX6xX7xXexX2xX2xX75xX39xX251xX2xX239xX24dxX2xX213xX23dxX239xX23fxX76x13b23xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xXaxX3xX1fdxXdxX4cxXexX1xX9xXaxX204xX75xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX213xX213xX204xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX39xX15xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXc0xX128xX15xX3xX1exXdxX6xX39xX3xX45xX1cxX47xX3xXexXc1xXdxX3xX15xX1xX128xX3xX2axX3dxX10cxX3xX82xX3xX5fx11434xXdxX3x1441exX1xX14bxX15xX1exX3xXexX1xX3dxX15xX1exX3xX249xX50xX75xX77xX2x1267axX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX10fxXd6xX3xXexX1xX7exX48xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexXb2xX15xX1exX3xX2xX77xX77x1070dxX3xX5xX2fxX3xXbxX1xXb8xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xX3xXex1357dxX3xX15xX6xX10cxX3xX23xX1aaxX15xX3xX1xX1aaxXexX3xXexX1xX3dxX15xX1exX3xX249xX48xX3xX23xX20xXaexX4xX3xXexX28xX36cxX3xXexX28xfa8fxX4xX3xXexXdxX1aaxXbxX3xXdaxX128xX39xX3xX1exXdxX3dxX3xXc0xX3dxX15xX3xX47xX10xX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX13xX8exXdxX3xX4cxX14bxX15xX1exX3xX7xX10xX4cxX6xX15xX3xX45xX1cxX47xX3xX74xX75xX76xX77xX48xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX23xX20xXaexX4xX3xX7x103a1xX3xX4cxXd6xX15xX1exX3xXdaxX39xX1cxX4xX1xX10xX28xX3xX13xXdxX15xX1xX39xX2axX10xX7xX3xX2axX2fxX15xX1xX3xX1exXdxX3dxX3xX75xX77xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX76xX3x15cc2xX172xX10cxX3xX5xX128xX3xX2axX2fxX15xX1xX3xX1exXdxX3dxX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xX23xX172xX10cxX3xX4xX1x12368xX3xX3dxXbxX3xX4cxXd6xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX65xX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xXc0xX302xX15xX3xXcxXdxX1b6xX1cxX3xX4xX1xX1cx15da2xX15xX3xX23xX20xXaexX4xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX38exX4xX3xXexXdxX1aaxXbxX3xX204xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX48xX3xX4xX39xX15xX3xX7xfa40xX3xX15xX128xX10cxX3xX82xX3xXc0xX302xX15xX3x1085axX172xX15xX1exX3xX4xX6xX39xX3xXdaxX128xX3xX10fxX6xX39xX3xX4xX93xXbxX3xX5xX128xX3xX23dxX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX48xX3xX3dxXbxX3xX4cxXd6xX15xX1exX3xX23xX1aaxX15xX3xX4xX1cxX4b4xXdxX3xXexX1xX3dxX15xX1exX3xX23dxX76xX3xXcxX28xX39xX15xX1exX3xXexX28xX20xec07xX15xX1exX3xX1xXaexXbxX3xXbxX1xXdxX1b6xX15xX3xXc0xX302xX15xX3xX23xXb2xXexX3xX2axX1cxX6xX3xX3bxX1x15564xX15xX1exX3xX4xX7axX3xX7x15098xX15xX48xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX7x10fcbxX3xX1x15891xX3xXexX28xXaexX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX2axX53dxXdxX3xXexX1xX3dxX15xX1exX48xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xXexX1xX509xXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xX4xX1xX509xX3xX23xXaexXdxX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxXexX1xX1cxX2axXc0xX3xXdxX10fxX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX4cxXexX1xX202xX3xX204xX75xX77xXbxX47xX209xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX202xX3xX213xX239xX249xXbxX47xX209xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX76xXc0xX6xX39xX1xX6xXexXdxX15xX1xX76xXdaxX15xX50xX15xX10xX1fdxX7xX50xX75xX2xX75xX239xX50xX2xX77xX23dxX4cxX23fxX75xX75xX75xX23fxX213xX316xXexX204xX204xX2xX23dxX2xX5xX77xX76xX263xXbxX1ex113c8xX28xX9xX204xX23dxX75xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xXaxX3xX1fdxXdxX4cxXexX1xX9xXaxX204xX75xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX213xX239xX249xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX39xX15xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX45xX1cxX47xX3xX74xX75xX76xX77xX3xXexX28xX1b6xX15xX3xX23xX20xX509xX15xX1exX3xXbxX1xX4b4xX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xXexXb8xX15xX1xX3xXexX39xX3dxX15xX3xX4x10a5bxX6xX3xX2ax10664xXexX3xX23xXc1xXdxX3xX5x10a74xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexXc1xXdxX3xX5fxX128xX3xX4c0xX6cexXdxX48xX3xX15xX1aaxX1cxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX23xXb2xXexX3xX45xX1cxX47xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xXcxXdxX1b6xX1cxX3xX4xX1xX1cxX487xX15xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xXexX1xX3dxX15xX1exX3xX23dxX48xX3xX15xX1xX20xX15xX1exX3xXexX1xX3dxX15xX1exX3xX204xX3xX2axX8exXdxX3xX15xX1x133f8xX15xX3xX47xX10xX3xXexX1xX118xX3xXexf2d8xX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX23xX20xXaexX4xX3xX1xX20xX82xX15xX1exX3xX5xX128xX3xX2xX77xX77xX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX76xX3xX414xX172xX10cxX3xX5xX128xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX4xX1xX20xX6xX3xX4xX7axX3xXexXdxdac3xX15xX3xX5xX2fxX3xXexXc1xXdxX3xX13xXdxX2fxXexX3xX4c0xX6xX2axX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX73xX39xX15xX1exX3xX7xX39xX15xX1exX3xXdaxX8exXdxX3xX4xX1xX20xX112xX15xX1exX3xXexX28xX118xX15xX1xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX48xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXdax11559xX15xX3xX23xX6xX15xX1exX3xXexX28xXdxX7exX15xX3xX3bxX1xX6xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xX1xX53dxX3xXexX28xXaexX48xX3xX4xX1xX29xX2axX3xX7xX7axX4xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX128xX15xX1exX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xd20dxX14bxX15xX1exX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xX3xX23xX20xXaexX4xX3xXc0xX302xX39xX3xX1xX128xX15xX1xX3xX213xX3xX15xX29xX2axX3xX1xX39xXb2xX4xX3xX2xX23dxX213xX76xX77xX77xX77xX3xX3bxX2axX3xXexd26exX10cxX3xX23xXdxX782xX1cxX3xX3bxXdxX2fxX15xX3xX15xX128xX39xX3xX23xX1aaxX15xX3xXexX28xX20xX8exX4xX76xX3xX5fxX24xX15xX1exX3xX2axXdx1514dxX15xX3xXbxX1xXb8xX3xX4x14409xX1cxX3xX1xX6cexX3xX75xX239xX50xX249xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xX7xX1cxX4b4xXexX3xXexX1xX509xXdxX3xX1exXdxX6xX15xX3xXc0xX302xX39xX3xX1xX128xX15xX1xX3xXdaxX8exXdxX3xXexX39xX128xX15xX3xXc0xX6cexX3xX525xXexX525xX48xX3xX2axXdxX882xX15xX3xXbxX1xXb8xX3xX1exX3e3xXdxX3xX23dxX3xXexXdxX1aaxX15xX1exX3xX2axX53dxXdxX3xX5xX124xX15xX3xXexXc1xXdxX3xX13xXdxX15xX4xX39xX2axX48xX3xX13xXdxX15xX1xX39xX2axX10xX7xX3xXexX39xX128xX15xX3xed53xX1cxX4b4xX4xX76xX76xX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10fxX10xX15xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX10cxX5xX10xX9xXaxX1fdxXdxX4cxXexX1xX202xX3xX204xX75xX77xXbxX47xX209xX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX202xX3xX213xX75xX75xXbxX47xX209xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX50xXdxX76xXc0xX6xX39xX1xX6xXexXdxX15xX1xX76xXdaxX15xX50xX15xX10xX1fdxX7xX50xX75xX2xX75xX239xX50xX2xX77xX23dxX4cxX23fxX75xX75xX75xX239xX2xX23fxXexX213xX75xX75xX77xX5xX2xX24dxXdaxXdxX15xX251xX6xX7xXexX24dxX251xX6xX4cxXdxX5xX24dxXdaxX15xX10xX24dxX23dxX239xX76xX263xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xXaxX3xX1fdxXdxX4cxXexX1xX9xXaxX204xX75xX77xXaxX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX9xXaxX213xX75xX75xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxX6xXbxXexXdxX39xX15xXaxX12xX16xX6xX4cxXdxX5xX48xX3xX2axX7dbxX1cxX3xX525xXexX525xX3xXc0xX3dxX15xX3xX4xX1xXc1xX10cxX3xX15xX1xX93xXexX3xX4xX6caxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX76xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xXcxX28xX39xX15xX1exX3xXc0xX4b4xXdxX3xX4xX302xX15xX1xX3xX4cx14475xX4xX1xX3xXc0xX2fxX15xX1xX3xXbxX1xX88axX4xX3xXexXc1xXbxX48xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX47xX10xX3xX23xX20xXaexX4xX3xX1xX24xX15xX1exX3xX15xX128xX10cxX3xX1xX53dxX3xXexX28xXaexX3xXdaxX6xX10cxX3xX39xX15xX5xXdxX15xX10xX3xXexX1xX1cxX732xX15xX3xXexXdxX2fxX15xX3xX3bxX1xXdxX3xX2axX1cxX6xX3xXexX28xX302xX3xX1exX7axXbxX76xX3xX10fxX3dxX4xX3xX3bxX1xX172xX1cxX3xXexX20xX3xXdaxX93xX15xX48xX3xX5xX3dxXdxX3xXexX1xX3e3xX3xX47xX10xX3xXdaxX128xX3xX3bxX6d6xX3xX1xXaexXbxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX7xX53axX3xX4cxXdxX882xX15xX3xX28xX6xX3xXexXc1xXdxX3xX15xX1xX128xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX128xX15xX1exX76xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xXc0xX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX47xX6xX15xX1xX15xX1xX6xXexXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX15xX1exX9xXaxX77xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX4cxX4cxXdxX15xX1exX9xXaxX213xXaxX12xX0xXexXc0xX39xX4cxX10cxX12xX0xXexX28xX12xX0xXexX4cxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX109xX39xX4cxX10cxXaxX12xX10fxX3dxX4xX1xX3xX23xX172xX10cxX3xX1xX6xXdxX3xX15xX29xX2axX48xX3xX1xX525xX2axX3xX2xX239xX50xX23dxX50xX75xX77xX2xX316xX48xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX3bxX1xX3dxX15xX1xX3xXexX1xX128xX15xX1xX3xX15xX1xX128xX3xX2axX3dxX10cxX3xX7xX302xX15xX3xX47xX1cxX93xXexX3xX525xXexX525xX3xX1xXdxX2fxX15xX3xX23xXc1xXdxX3xX1xX128xX15xX1exX3xX23xX124xX1cxX3xX414xX525xX15xX1exX3xX4c0xX6xX2axX3x15c4exX3xXexXc1xXdxX3xX10fxX3dxXexX3xX5fxX302xXdxX48xX3xX5fxX302xXdxX3xX305xX1xX14bxX15xX1exX76xX3xX109xX6xX3xX15xX1exX128xX10cxX3xX7xX6xX1cxX48xX3xX1xX24xX15xX1exX3xXexX73dxX3xX4xX1xX88axX4xX3xXc0xX128xX15xX3xX1exXdxX6xX39xX3xX23dxX213xX77xX3xX4xX1xXdxX1aaxX4xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xX3xX23xX124xX1cxX3xXexXdxX1b6xX15xX3xX23xX1aaxX15xX3xXexX6xX10cxX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX128xX15xX1exX3xXexX39xX128xX15xX3xX8fbxX1cxX4b4xX4xX76xX3xX5fxXdxX2fxX15xX48xX3xX4xX302xX3xXc0xX6xX3xX2axX7dbxX1cxX3xX47xX10xX3xX4xX6caxX6xX3xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX23xX782xX1cxX3xX4xX7axX3xXexX1xX88axX3xX1xXc1xX15xX1exX3xXexX4b4xXexX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xXbxX1xX172xX15xX3xX3bxX1xd5c3xX4xX76xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX4cxX12xX0xX50xXexX28xX12xX0xX50xXexXc0xX39xX4cxX10cxX12xX0xX50xXexX6xXc0xX5xX10xX12xX0xX4cxXdxXdaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4cxX28xX10xX5xX6xXexX10xX4cxXaxX12xX0xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xXcxXdxX15xX3xX5xXdxX1b6xX15xX3xX8fbxX1cxX6xX15xX202xX0xX50xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xX0xX1cxX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX24dxXexX1xX1cxX2axXc0xX24dxX6xX15xX4cxX24dxX7xX6xXbxX39xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c0xX1exX20xX509xXdxX3xX4cxX172xX15xX3xX5fxX128xX3xXcxeb4bxX15xX1xX3xX7xda3axX2axX3xX1exX124xX15xX3xX213xX76xX23dxX77xX77xX3xX525xXexX525xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xX213xX3xXexX1xX3dxX15xX1exXaxX3xX1xX28xX10xX251xX9xXaxX50xXexX1xX1cxX39xX15xX1exX24dxX2axX6xXdxX24dxX4cxXdxX4xX1xX24dxXdaxX1cxX50xX15xX1exX1cxX39xXdxX24dxX4cxX6xX15xX24dxX1xX6xX24dxXexXdxX15xX1xX24dxX7xX6xX2axX24dxX1exX6xX15xX24dxX213xX24dxX23dxX77xX77xX24dxX39xXexX39xX24dxXexX28xX39xX15xX1exX24dxX213xX24dxXexX1xX6xX15xX1exX50xX75xX2xX75xX316xX204xX204xX76xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX4cxXdxX6xX50xX2xX75xX77xX50xX15xX10xX1fdxX7xX50xX75xX2xX75xX75xX50xX2xX2xX249xX4cxX239xX2xX77xX23fxX23dxX213xX204xXexX316xX213xX249xX75xX204xX5xX77xX76xX263xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX4cxXdxXdaxX12xX0xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX4c0xX1exX20xX509xXdxX3xX4cxX172xX15xX3xX5fxX128xX3xXcxXd0fxX15xX1xX3xX7xXd14xX2axX3xX1exX124xX15xX3xX213xX76xX23dxX77xX77xX3xX525xXexX525xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xX213xX3xXexX1xX3dxX15xX1exXaxX3xX1xX28xX10xX251xX9xXaxX50xXexX1xX1cxX39xX15xX1exX24dxX2axX6xXdxX24dxX4cxXdxX4xX1xX24dxXdaxX1cxX50xX15xX1exX1cxX39xXdxX24dxX4cxX6xX15xX24dxX1xX6xX24dxXexXdxX15xX1xX24dxX7xX6xX2axX24dxX1exX6xX15xX24dxX213xX24dxX23dxX77xX77xX24dxX39xXexX39xX24dxXexX28xX39xX15xX1exX24dxX213xX24dxXexX1xX6xX15xX1exX50xX75xX2xX75xX316xX204xX204xX76xX1xXexX2axXaxX12xX4c0xX1exX20xX509xXdxX3xX4cxX172xX15xX3xX5fxX128xX3xXcxXd0fxX15xX1xX3xX7xXd14xX2axX3xX1exX124xX15xX3xX213xX76xX23dxX77xX77xX3xX525xXexX525xX3xXexX28xX39xX15xX1exX3xX213xX3xXexX1xX3dxX15xX1exX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xXcxX1xXa62xX3xXexX28xX20xX509xX15xX1exX3xX525xX3xXexX525xX3xX82xX3xX5fxX128xX3xXcxXd0fxX15xX1xX3xX23xX6xX15xX1exX3xXdaxX20xXaexXexX3xd579xXc0xX24xX39xff19xX3xX4cxXa62xX4xX1xX3xX10fxX39xXdaxXdxX4cxX24dxX2xX316xX3xXdaxX128xX3xXexX29xX15xX1exX3xXexX28xX20xX82xX15xX1exX3xX93xX15xX3xXexX20xXaexX15xX1exX3xXdaxX8exXdxX3xX213xX76xX213xX249xX23fxX3xX47xX10xX3xX525xX3xXexX525xX3xX4xX3dxX4xX3xX5xX39xXc1xXdxX3xX23xX29xX15xX1exX3xX3bxX6d6xX3xX2axX8exXdxX3x12fbexXexX29xX15xX1exX3xX23dxX75xX345xX3xX7xX39xX3xXdaxX8exXdxX3xX4xX85fxX15xX1exX3xX3bx119abxX3xX75xX77xX75xX77xf31cxX76xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX4cxXdxXdaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xXc1xX15xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX2xX77xX77xX345xX3xX5xX2fxX3xXbxX1xXb8xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX4xX1xX39xX3xX4cxX14bxX15xX1exX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xXaxX3xX1xX28xX10xX251xX9xXaxX50xX47xX10xX50xXdaxXdxX15xX251xX6xX7xXexX24dxX1exXdxX6xX24dxX1xX6xX15xX24dxX1cxX1cxX24dxX4cxX6xXdxX24dxX2xX77xX77xX24dxX5xX10xX24dxXbxX1xXdxX24dxXexX28xX1cxX39xX4xX24dxXc0xX6xX24dxX4xX1xX39xX24dxX4cxX39xX15xX1exX24dxX47xX10xX24dxX5xX1cxX47xX50xX75xX77xX239xX249xX23fxX2xX76xX1xXexX2axXaxX12xX0xXdxX2axX1exX3xX7xX28xX4xX9xXaxX50xX2axX10xX4cxXdxX6xX50xX2xX75xX77xX50xX15xX10xX1fdxX7xX50xX75xX2xX77xX2xX50xX2xX77xX204xX4cxX75xX2xX249xX23fxX23dxX23fxX316xXexX213xX77xX249xX23dxX5xX316xX24dxXdaxXdxX15xX251xX6xX7xXexX24dxX5xX1cxX47xX76xX263xXbxX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xXexX1cxX15xX1exX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX3xXexX28xXdxX2fxX1cxX3xX23xX33xX15xX1exX3xX4xX1xX39xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX2axX1cxX6xX3xX45xX1cxX47xX48xX3xX16xX6xX4cxXdxX5xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX4cxXdxXdaxX12xX0xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xXc1xX15xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX2xX77xX77xX345xX3xX5xX2fxX3xXbxX1xXb8xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX4xX1xX39xX3xX4cxX14bxX15xX1exX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xXaxX3xX1xX28xX10xX251xX9xXaxX50xX47xX10xX50xXdaxXdxX15xX251xX6xX7xXexX24dxX1exXdxX6xX24dxX1xX6xX15xX24dxX1cxX1cxX24dxX4cxX6xXdxX24dxX2xX77xX77xX24dxX5xX10xX24dxXbxX1xXdxX24dxXexX28xX1cxX39xX4xX24dxXc0xX6xX24dxX4xX1xX39xX24dxX4cxX39xX15xX1exX24dxX47xX10xX24dxX5xX1cxX47xX50xX75xX77xX239xX249xX23fxX2xX76xX1xXexX2axXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX1exXdxX6xX3xX1xXc1xX15xX3xX20xX1cxX3xX23xX24xXdxX3xX2xX77xX77xX345xX3xX5xX2fxX3xXbxX1xXb8xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX4xX1xX39xX3xX4cxX14bxX15xX1exX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xX0xX50xX6xX12xX0xX50xX7xXexX28xX39xX15xX1exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4cxXaxX12xX13xXdxX15xX16xX6xX7xXexX3xX4xX525xX15xX1exX3xXc0xX4b4xX3xX1exXdxX6xX3xX1xXc1xX15xX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xX7xX3dxX4xX1xX3xXf21xXcxX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX77xX3xX23xX33xX15xX1exXf25xX3xX24dxX3xX1xX53dxX3xXexX28xXaexX3xX2xX77xX77xX345xX3xX5xX2fxX3xXbxX1xXb8xX3xXexX28xX20xX8exX4xX3xXc0xXc1xX3xX4xX1xX39xX3xXexX93xXexX3xX4xX302xX3xX3bxX1xX3dxX4xX1xX3xX1xX128xX15xX1exX3xX1xX39xX128xX15xX3xXexX93xXexX3xXexX1xX6caxX3xXexXd6xX4xX3xX2axX1cxX6xX3xX47xX10xX3xX45xX1cxX47xX3xX74xX75xX76xX77xX3xXdaxX128xX3xX45xX1cxX47xX3xX73xX74xX75xX76xX77xX3xXexX36cxX3xX15xX6xX10cxX3xX23xX1aaxX15xX3xX1xX1aaxXexX3xX15xX1exX128xX10cxX3xX75xX204xX50xX77xX75xX50xX75xX77xX75xX2xX76xX0xX50xXbxX12xX0xX50xX4cxXdxXdaxX12xX0xX50xX5xXdxX12xX0xX50xX1cxX5xX12xX0xX4cxXdxXdaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX28xXaxX12xX0xX50xX4cxXdxXdaxX12xX0xX50xX4cxXdxXdaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX39xX1cxX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX13xX15x14644xX47xXbxX28xX10xX7xX7xX0xX50xXbxX12