Nga dùng tên lửa hành trình Kh 101 mới nhất để hủy diệt căn cứ IS
Máy bay ném bom tầm xa Tu-95MS hôm 5/7 phóng các tên lửa hành trình Kh-101 vào các mục tiêu IS ở Syria, phá hủy 3 kho vũ khí và đạn dược lớn của IS.
94c5xe019x1097ax97caxf4c9xea2exf1bdxd529xc8ffxX7xd0eaxf0d4x10b88x9c2axc661x111caxX5xd6ccxXaxab87xc767xc4aexX6xX3xa69ex113e4x11de1xX14xX3xXex10faaxX19xX3xX5x11e99xX6xX3xX1x11e4cxX19xX1xX3xXex99eaxa313xX19xX1xX3x9e4cxX1xX3xX2xe865xX2xX3xaa34xf33axXdxX3xX19xX1x105f8xXexX3xa3d3xae64xX3xX1xc829xe81dxX3xX17xXdxd32exXexX3xX4x10c48xX19xX3xX4xb36cxX3x960bxc558xX0x100cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e32xX10xX6xX17xXaxX12xa658xda7exX44xX3xa33bxX6xX44xX3xX19x9c45xX36xX3xX6exacbdxX36xX3xXexa5b1xX36xX3x1162fxX6xX3xXcxf283xceb7xeea9xc7c8xX6axX53xX3xX1xde76xX36xX3xX85xX55xd608xX3xXbxX1xdf04xX19xX14xX3xX4xX6bxX4xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX25xX19xX1xX3xXexX2axX2bxX19xX1xX3xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xX3x111f1xX25xX77xX3xX4xX6bxX4xX3xX36xaef5xX4xX3xXexXdxX1dxX82xX3xX52xX53xX3xb9c7xX3xX53xX44xX2axXdxX6x105e9xX3xXbxX1xX6bxX3xX1xX43xX44xX3x10f4exX3x10297xX1xX77xX3xXb5xc9eexX3xXdcxX1xa57bxX3xXb5xX25xX3xX3fxd2c2xX19xX3xX17x10335xd022xX4xX3xX5xX37xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX52xX53xf69fxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd06xX77xX17xX44xXaxX12xXcxX2axX77xX19xX14xX3xXbxX1xXdxX3xXb5xXbexX3xXexX2axX1dxX19xXd0xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX25xX19xX1xX3xXexX2axX2bxX19xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX4xb013xX19xX3xXbxX1xX6bxX3xX1xX43xX44xX3xX36xe069xXexX3xXexX2axX82xX19xX14xX3xXexe89exX36xX3xX4xX1xad3cxX3xX1xX82xX44xX3xX4xX43xX6xX3xX5x111fcxX4xX3xX5xXefxXf0xX19xX14xX3xXdcxX1xX43xX19xX14xX3xX6exdb20xX3xX52xX53xX3xe534xX4xX142xX19xX3xX14x11d7dxXdxX3xX5xX25xX3xc0cdxX6xX10xX7xX1xX3xXexX2axX77xX19xX14xX3xXexXdxc270xX19xX14xX3x95c1xX2axX6xX6exb296xX3xX14xX7bxX19xX3xXexX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX178xX3x10b7axdbd8xX6xX44xX2axXdxX6exX6xXexX3xXc9xX3xXexX15dxX19xX1xX3xX64xX6xX36xX6xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXexX6xX6exX5xX10xX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX36xX6xX2axX14xXdxX19xe635xX3x9ed5xXbxX7exX3xX6xX82xXexX77xf9b5xXaxX12xX0xXexX6exX77xX17xX44xX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX17xX12xX0xXdxX36xX14xX3xX6xX5xXexX9xXaxX19xX14xX6xX3xX17xX82xX19xX14xX3xXexX10xX19xX3xX5xX82xX6xX3xX1xX6xX19xX1xX3xXexX2axXdxX19xX1xX3xXdcxX1xX3xX2xX33xX2xX3xX36xX77xXdxX3xX19xX1xX6xXexX3xX17xX10xX3xX1xX82xX44xX3xX17xXdxX10xXexX3xX4xX6xX19xX3xX4xX82xX3xXdxX7xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ddxX55xX55xXdxXfdxX6exX6xX77xX1xX6xXexXdxX19xX1xXfdxXb5xX19xX55xX19xX10x9f84xX7xX55xX2xX8fxX1dfxX8fxX55xX8fxX8fxX17xa146xX2xX1dfxXex11a1fxX8fxX2xX1dfxX5xX33xXfdxd6b1xXbxX14xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX83xXbxX1xX77xXexX77xXaxX3xX55xX12xX0xX55xXexX17xX12xX0xX55xXexX2axX12xX0xXexX2axX12xX0xXexX17xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103efxX6xXbxXexXdxX77xX19xXaxX12x9724xX6xX19xX1xX3xXexXebxX4xX3xX4x11f1dxX3xXcxX82xX83xX84xX85xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX14xX6xXfdxX3xb72bxX19xX1xX1ddxX3xX53xXbxX82xXexX19xXdxXdcxXfdxX0xX55xXbxX12xX0xX55xXexX17xX12xX0xX55xXexX2axX12xX0xX55xXexX6exX77xX17xX44xX12xX0xX55xXexX6xX6exX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xX2afxX6bxX4xX3xXbxX1xXefxX2c2xX19xX14xX3xXexXdxX48xX19xX3xXexX2axXdxX19xX1xX3xX7xX6bxXexX3xX4xX43xX6xX3xX0xX6exX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX83xX2axX10xX5xX6xXexX10xXaxX3xX1xX2axX10xcc25xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ddxX55xX55xXb5xX77xXb5xXfdxXb5xX19xX55xXexX1xX10xX83xX14xXdxX77xXdxX55xX1b0xX82xX6xX19xX83xX7xX6xXexX55xX19xX82xX77xX4xX83xX19xX14xX6xX83xX4xX82xX6xX83xXbxX82xXexXdxX19xX83xXb5xX6xX83xX19xX1xX82xX19xX14xX83xX19xX82xX77xX4xX83xX4xX77xX83xX1xXdxX10xX36xX83xX1xX77xX4xX83xXexX6xXdxX83xX7xX44xX2axXdxX6xX83xX26exXdaxX8fxX2xX26exX84xXfdxXb5xX77xXb5xXaxX3xX2axX10xX5xX9xXaxXaxX12xX13xX14xX6xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX6exX12xX3xX3fxb195xX3xX7exX6bxX4xX3xX19xX1xa2eexX19xX3xX4xX6bxX4xX3xX36xXbexX4xX3xXexXdxX1dxX82xX3xX3fxb89dxX82xX3xX6exfeb4xX3xXexXdxX1dxX82xX3xX17xXdxX48xXexXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12x12154xX158xX44xX3xX5xX25xX3xX5xX7bxX19xX3xXexX1xX50xX3xfa20xX3xX13xX14xX6xX3xXexX2axXdxX40xX19xX3xXdcxX1xX6xXdxX3xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xX3xXexX2axX77xX19xX14xX3xXexX1xX168xX4xX3xX4xX1xXdxX197xX19xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xX2afxX82xX14exX4xX3xXdcxX1xX8axX19xX14xX3xXdcxXe5xX4xX1xX3xX3fxX3c3xX3xX3fxXefxXf0xX4xX3xX4xX6bxX4xX3xXbxX1xXdxX3xX4xX2c2xX3xXexXdxX1dxX36xX3xXdcxXe5xX4xX1xX3xX53xX82xX83xXdaxX33xX3xX44xX40xX36xX3xXexX2axXf0xXd0xX3xXexX1xX10xX77xX3xX10dxX14exX3xfdd7xX82xX178xX4xX3xXbxX1xX142xX19xX14xX3xX13xX14xX6xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xX3xX5xX25xX3xX5xX77xXebxXdxX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX1xX25xX19xX1xX3xXexX2axX2bxX19xX1xX3xX4xX1xXdxX197xX19xX3xX5xXefxXf0xX4xX3xX17xX18xX19xX14xX3xX3fxX40xX3xXbxX1xX93xX19xX14xX3xXexb742xX3xXexX2axX1dxX19xX3xXdcxX1xX8axX19xX14xXd0xX3xX7xX21xX3xX17xXbexX19xX14xX3xX4xX8axX19xX14xX3xX19xX14xX1xX48xX3xX1xXdxX48xX19xX3xX3fxXebxXdxX3xX3fxX40xX3xX14xXdxdbb6xX36xX3xX36xX50xX4xX3xX3fxX14exX3xX6exX3e0xX3xX2axX6xX17xX6xX2axX3xX3fxX178xXdxX3xXbxX1xXefxX2c2xX19xX14xX3xXbxX1xX6bxXexX3xX1xXdxX48xX19xXfdxX3xa23fxX77xXebxXdxX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX19xX25xX44xX3xX4xX93xX3xXexX1xX40xX3xXexX2axX6xX19xX14xX3xX6exX3e0xX3xX3fxX7bxX82xX3xX3fxXebxX19xX3xX1xXebxXexX3xX19xX1xX158xX19xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xX3xX7xX21xX3xX17xXbexX19xX14xX3xb3e3xX549xX2b8xX13xX19bxX53xX53xX3xX83xX3xX1xX48xX3xXexX1xX178xX19xX14xX3xX3fxX3e0xX19xX1xX3xX1xXefxX37xX19xX14xX3xXb5xX48xX3xXexXdxX19xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX3fxX40xX3xX4xX1xX15dxX19xX1xX3xX3fxXefxcb1bxX19xX14xX3xX6exX6xX44xXfdxX3xXcxX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX19xX25xX44xX3xX3fxXefxXf0xX4xX3xX14xXdxX37xXdxX3xXexX1xXdxX48xX82xX3xX4xX93xX3xX3fxX14exX3xX4xX1xXe5xX19xX1xX3xX7exX6bxX4xX3xXexX37xXdxX3xX85xX83xX410xX36xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xX6axX6bxX44xX3xX6exX6xX44xX3xXcxX82xXbxX77xX5xX10xXb5xX3xXcxX82xX83xX2xX410xX33xX3xX4xX93xX3xXexX1xX40xX3xX3fxXefxXf0xX4xX3xXexX2axX6xX19xX14xX3xX6exX3e0xX3xXexX37xXdxX3xX2xX1dfxX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xXd0xX3xX4xX142xX19xX3xX36xX6bxX44xX3xX6exX6xX44xX3xXcxX82xXbxX77xX5xX10xXb5xX3xXcxX82xX83xX84xX85xX3xX17dxX10dxX10xX6xX2axX19fxX3xX4xX93xX3xX19xX4cxX19xX14xX3xX5xX168xX4xX3xX36xX6xX19xX14xX3xXexX178xXdxX3xX3fxX6xX3xX272xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX5xX77xXebxXdxX3xX19xX25xX44xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xXcxX2axXefxX37xX4xX3xX3fxX93xXd0xX3xXb5xX25xX77xX3xXexX1xX6bxX19xX14xX3xX1dfxX55xX1dfxX33xX2xX8fxXd0xX3xXdcxX1xX8axX19xX14xX3xX1b0xX82xX158xX19xX3xX13xX14xX6xX3xX3fxX3c3xX3xXbxX1xX93xX19xX14xX3xXexX1dxX19xX3xX5xX21xX6xX3xX2fxX1xX83xX2xX33xX2xX3xXb5xX25xX77xX3xX4xX6bxX4xX3xX0xX6exX12xX0xX6xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX83xX2axX10xX5xX6xXexX10xXaxX3xX1xX2axX10xX349xX9xXaxX1xXexXexXbxX1ddxX55xX55xXb5xX77xXb5xXfdxXb5xX19xX55xXexX1xX10xX83xX14xXdxX77xXdxX55xX1xX77xX83xX7xX77xX55xXdcxX1xX82xX19xX14xX83xX6exX77xX83xX1xX77xXdxX83xX14xXdxX6xX77xX83xXdxX7xX83xX6exXdxX83xX17xX6xX19xX1xX83xX5xXdxX10xXexX83xX19xX82xX6xX83xX4xX77xX83xXexX1xX10xX83xXdcxX1xXdxX83xX17xX10xX83xX36xX6xXexX83xX36xX77xX7xX82xX5xX83xX410xX26exX2xX85xX85xX272xXfdxXb5xX77xXb5xXaxX3xX2axX10xX5xX9xXaxXaxX12xX36xXbexX4xX3xXexXdxX1dxX82xX3xX52xX53xX0xX55xX6xX12xX0xX55xX6exX12xXd0xX3xXexXdxX1dxX82xX3xX17xXdxX48xXexX3xX36xX14exXexX3xX7xX178xX3xX17xX77xX6xX19xX1xX3xXexX2axXebxXdxXd0xX3xXexX2axX82xX19xX14xX3xXexX158xX36xX3xX1xX82xX3cxX19xX3xX5xX82xX44xX48xX19xX3xXb5xX25xX3xX7xXc9xX3xX4xX1xX15dxX3xX1xX82xX44xX3xX4xX43xX6xX3xX36xX14exXexX3xXexX2axX77xX19xX14xX3xX4xX6bxX4xX3xX3fxX2c2xX19xX3xXb5xX3e0xX3xX5xX37xX19xX3xXexX1xX82xX14exX4xX3xXex9a67xX3xX4xX1xX50xX4xX3xXdcxX1xX43xX19xX14xX3xX6exX178xX3xX19xX25xX44xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX77xX17xX44xXaxX12xXcxX1xX25xX19xX1xX3xXbxX1xX178xX3xX1afxX1b0xX6xX44xX2axXdxX6exX6xXexX3xX19x11dccxX36xX3xXc9xX3xX2axX6xX19xX1xX3xX14xXdxX37xXdxX3xX4xX6bxX4xX3xXexX15dxX19xX1xX3xX64xX6xX36xX6xX3xXb5xX25xX3xX64xX77xX36xX7xXfdxX55xXfdxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX53xX77xX82xX2axX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX77xX3xXcxX2axX82xX19xX14xX3xX64xXdxX197xX82xX55xe9e7xX2b8xX8acxXfdxX8acxX13xX0xX55xXbxX12