Lắng đọng Liên hoan tiếng hát Công đoàn thị xã Kỳ Anh
(Baohatinh.vn) - Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 180 năm thành lập huyện Kỳ Anh, ngày 16/11, LĐLĐ thị xã Kỳ Anh đã tổ chức thành công Liên hoan tiếng hát công nhân, viên chức người lao động thị xã Kỳ Anh lần thứ I.
afc6xd8dcx1179dxdec0xe11dxdd9cxe411x11758xf6afxX7x1097dxed92xc0d5xdeecx11af2x10be6xX5x10ed0xXaxe695xd210xb32ax12fc4x13029xX3xb054xe7bexX15xX16xX3xX13xXdx12ea8xX15xX3xX1xf094xX6xX15xX3xXexXdx102a7xX15xX16xX3xX1x1145exXexX3xe904x107a8xX15xX16xX3xX18xX23xb8a6xX15xX3xXexX1xe702xX3xbbc0xfc94xX3x12f00xfa0fxX3x104aaxX15xX1xX0x1150cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf7a7xX10xX6xc3edxXaxX12xf8d1xd483xc7d7xX3xXexca3cxX23xX15xX16xX3xX4xX2exX4xX3xX1xX23x10856xXexX3xX18xcdacxX15xX16xX3xX4xX1xX38xX23xX3xX60x10d2exX15xX16xX3xfdf8xbcfcxX3xX15xXdxd327xX60xX3xX2xf363xda9dxX3xX15xd814xX60xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX5xd899xXbxX3xX1xb31excae7xX85xX15xX3xX42xX43xX3xX45xX15xX1xcaeexX3xX15xX16xX38xX9cxX3xX2xedb6xX49xX2xX2xXa6xX3xX13xc7fcxX13xXb5xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX15xX1xX3xX18xX40xX3xXexbd8cxX3xX4xX1x103e4xX4xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX13xXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX29xX15xX16xX3xX1xX2exXexX3xX4xX32xX15xX16xX3xX15xX1x122d8xX15xXa6xX3xe80cxXdxX1fxX15xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX15xX16xbfc0xd88axXdxX3xX5xX6xX23xX3xX18xX72xX15xX16xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX3xX42xX43xX3xX45xX15xX1xX3xX5xf36cxX15xX3xXexX1xXcfxX3x126d5xb53fxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb152xX23xX5bxX9cxXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxd88exXdxX5bxXexX1xfcdcxfaf9xX190xX8axXbxX3fx1186axX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxbebbxXaexe5a7xXbxX3fxX195xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX9cxX18fxe655xX5xX23xX4xX80xX195xX60xX6xX63xX16xXdxX15xbeffxX5xX10xdfb9xXexX18fxX6xX9bxXexX23xX195xX60xX6xX63xX16xXdxX15xX1b7xX63xXdxX16xX1xXexX18fxX6xX9bxXexX23xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexfd64xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxc8b4xf5d6xX1fcxX19dxXexX2xX1fdxX2xX1f2xX5xX19dxX12cxffb7xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX12xX13xXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexX1xX9bxX3xX1xdef7xXexX3xX7x118b0xX3xXexX1xX6xX60xX3xX16xXdxX6xX3xX4x11b51xX6xX3xX2xX190xX3xX18xX72xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX29xX15xX3xXexX7cxX3xX4xX2exX4xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xX4x12f87xX3xX7x1305bxX3xXexX63xX1fxX15xX3xXexX23xX38xX15xX3xXexX1xX3dxX3xX3fxX40xX12cxX3xX31xX2exX4xX3xX18xX72xXdxX3xX18xX40xX3xX60xX6xX15xX16xX3xX18xX29xX15xX3xX4xX2exX4xX3xXexXdxX29xXexX3xX60xe62axX4xX3xX18x113d9xX4xX3xX7xX14xX4xX3xX4xX6xX3xX15xX16xc4a2xXdxX3xXb5xfb82xX15xX16xX3xf838xX9bxX6xX15xX16xX3xXfcxXdxX15xX1xXa6xX3xX13cxX2exX4xX3xX58xeac4xX3xX80xc5a9xX15xX1xX3xX9cxX1fxX9bxXa6xX3xXfcx10e7cxX3xX18x10335xXbxX3xX4xX243xX6xX3xX4xX23xX15xX3xX15xX16xX108xX109xXdxXa6xX3xX2b4xX9bxX1fxX3xX1xX108xX267xX15xX16xX3xX58xX38xX3xXcxeb92xX15xX1xX3xXfcxX38xX3xX42xX43xX3xX45xX15xX1xXa6xX3xX4xX6xX3xX15xX16xX2acxXdxX3xXexX63xX9bxX9cxfef9xX15xX3xXexX1xd610xX15xX16xX3xX4xX243xX6xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xb8fexXdxX85xXexX3xX5exX6xX60xX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxX195xX5bxXdxX7xXbxX5xX6xX9cxX18fxX1abxX5xX23xX4xX80xX195xX60xX6xX63xX16xXdxX15xX1b7xX5xX10xX1baxXexX18fxX6xX9bxXexX23xX195xX60xX6xX63xX16xXdxX15xX1b7xX63xXdxX16xX1xXexX18fxX6xX9bxXexX23xXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX8axX8axX1fdxXexX19dxX8axX1fcxX190xX5xX8axX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX12xX32fxff9fxXdxX3xX1xX267xX15xX3xX190xX8axX3xXexXdxX29xXexX3xX60xX29cxX4xX3xX18xX108xX2acxX4xX3xX18xX124xX9bxX3xXexX108xXa6xX3xX5bxX38xX15xX3xX5bxX237xX15xX16xX3xX4xX32xX15xX16xX3xXbxX1xX9bxX3xX18xX40xX3xX18xX10xX60xX3xX18xX29xX15xX3xX4xX1xX23xX3xX15xX16xX108xX109xXdxX3xX3fxX10xX60xX3xX15xX1x12060xX15xX16xX3xX4xX2b0xX60xX3xX3fxX233xX4xX3xX15xX16xX19xXexX3xX15xX16xX38xX23xXa6xX3xX5xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xXa6xX3xX16x11b3cxXbxX3xXbxX1xX124xX15xX3xX5xX38xX60xX3xX15xX1fxX15xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xX4xX32xX15xX16xX3xX63xX237xX4xX3xX63x115a1xX3xX4xX243xX6xX3xX5xXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX6xX15xX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX12xX42xX29xXexX3xXexX1xX233xX4xX3xX5xXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX38xX15xX3xX13cxXcxX31xX3xX18xX40xX3xXexX63xX6xX23xX3xX16xXdxX2b0xXdxX3xX5exX1xe1a5xXexX3xX4xX1xX23xX3xX31xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xX4xX2exX4xX3xXexX63xX108xX109xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xXbxX1xX108xX109xX15xX16xX3xbde2xX32xX15xX16xX3xXcxX63xX2c8xX195xX3xX16xXdxX2b0xXdxX3xX5exX1xf1bbxX3xX4xX1xX23xX3xX1fcxX3xX31xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xXbxX1xX108xX109xX15xX16xX3xXfcxX38xX3xX4xX2exX4xX3xXexX63xX108xX109xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX42xX43xX3xX13xXdxX1fxX15xX3xXfcxX38xX3xX42xX43xX3xXcxX63xXdxX15xX1xX195xX3xX16xXdxX2b0xXdxX3xX13cxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX31xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xXcxX1xX3dxX3xX243xX9cxX3xX1b7xX3xX42xX1xX315xXdxX3xX5bxXf8xX15xXa6xX3x10577xX13cxX5exe4c3xX3xXbxX1xX108xX109xX15xX16xX3xX532xX32xX15xX16xX3xXcxX63xX2c8xX3xXfcxX38xX3xX31xX32xX15xX16xX3xX18xX23xX38xX15xX3xX4xX2exX4xX3xXexX63xX108xX109xX15xX16xX3xX1xX19xX4xX3xX42xX43xX3xX5exXdxX15xX1xX12cxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX12xX0xX7xXexX63xX23xX15xX16xX12xdcf0xX72xXexX3xX7xX315xX3xX1xX543xX15xX1xX3xX2b0xX15xX1xX3xXexX6exXdxX3xX5xXdxX1fxX15xX3xX1xX23xX6xX15xX18fxX0xX49xX7xXexX63xX23xX15xX16xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX8axX1fcxX1fcxXexX2xXaexX190xX8axX5xXaexX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX8axX19dxX2xXexX1fcxX1f2xX19fxX1fdxX5xX190xX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX8axX1f2xX19fxXexX190xX1f2xX1fcxX2xX5xXaexX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX8axX190xX1fdxXexXaexX89xX19fxX1fdxX5xX19fxX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX2xX2xX89xXexX19fxX2xX19dxX1f2xX5xX2xX8axX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX13cxX6xX15xX3xXcxXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXexX63xX6xX23xX3xX16xXdxX2b0xXdxX3xX5exX1xX50bxXexX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX2xX19dxX1f2xXexX1fdxX190xX19fxX8axX5xX1f2xX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX16xXdxX2b0xXdxX3xX5exX1xX543xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX23xX5bxX9cxXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xX0xXdxX60xX16xX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX6xX15xX16xX3xX5bxX23xX15xX16xX3xX5xXdxX10xX15xX3xX1xX23xX6xX15xX3xXexXdxX10xX15xX16xX3xX1xX6xXexX3xX4xX23xX15xX16xX3xX5bxX23xX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX6xX3xX80xX9cxX3xX6xX15xX1xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxX18axXdxX5bxXexX1xX18fxX190xX190xX8axXbxX3fxX195xX1xX10xXdxX16xX1xXexX18fxX19dxXaexX19fxXbxX3fxXaxX3xX7xX63xX4xX9xXaxX49xX49xXdxX12cxX1abxX6xX23xX1xX6xXexXdxX15xX1xX12cxXfcxX15xX49xX15xX10xX18axX7xX49xX2xXaexX1f2xXaexX49xX2xX8axX190xX5bxX19dxX2xX19fxX1f2xX2xX1f2xX1fdxXexX1fdxX1fdxX89xX19dxX5xX89xX12cxX208xXbxX16xXaxX3xX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX31xX6xXbxXexXdxX23xX15xXaxX3xX7xXexX9cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX3fxXexX1b7xX6xX5xXdxX16xX15xX18fxX3xX4xX10xX15xXexX10xX63xX195xXaxX12xXfcxX38xX3xX16xXdxX2b0xXdxX3xX13cxX6xX3xX4xX1xX23xX3xX4xX2exX4xX3xX18xX72xXdxX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX9bxXexX1xX23xX63xXaxX12xd5eexX12cx120c5xX0xX49xXbxX12
P.Q