Campuchia tưng bừng kỷ niệm Ngày chiến thắng chế độ Khmer Đỏ
Lễ kỷ niệm 36 năm ngày chiến thắng lịch sử 7/1/1979 lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot đem lại sự hồi sinh và phát triển cho đến ngày nay của dân tộc Campuchia đã diễn ra sáng nay tại Phnom Penh với sự tham gia của hàng chục ngàn người dân đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong xã hội.
8eefxe7c5xfbffx11534x113d6x14015x11848xe795x9134xX7xf19axd96ax9d02xffbdxc0a8xa1f1xX5xd25exXax1253exc235xX6xa1c7xXbxf286xX4xX1xXdxX6xX3xXex1069ex138b5x12ea8xX3xbc8ax12a44xX1fxX20xX3xc304xe484xX3xX1fxXdx146c9xX15xX3x11469xX20x9f45xd911xX3xX4xX1xXdxcf29xX1fxX3xXexX1xd040xX1fxX20xX3xX4xX1xX37xX3x10b57xb688xX3x103b7xX1xX15xX10xec8bxX3xd26bxebeaxX0xbcffxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xb506xXex122f6xX6xX5xXdxX20xX1fx114b9xX3xaf20xX17xX7xXexXdx1482axX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9e1cxX10xX6xc32bxXaxX12x9f51xa94cxX3xX27xX28xX3xX1fxXdxX2cxX15xX3x9135x9964xX3xX1fx13b4cxX15xX3xX1fxX20xX31xX32xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xX5xbafaxX4xX1xX3xX7x9a64xX3x136f7xX50xX2xX50xX2x9acdxXacxXb1xX3xX5x1351axXexX3xX44xb199xX3xX4xX1xX37xX3xX44xX45xX3xX7exXdxX2cxXexX3xX4xX1x9147xX1fxX20xX3x10f5ex10c2cxX5xX3xXcexXcfxXexX3xX44xX10xX15xX3xX5xc76axXdxX3xX7x109c1xX3xX1x11e3cxXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3x1460bxX31xX3xXbxX1x9703xXexX3xXexX4bxXdx12532xX1fxX3xX4xX1xXcfxX3xX44xX37xX1fxX3xX1fxX20xX31xX32xX3xX1fxX6xX32xX3xX4xXcaxX6xX3xX7ex10142xX1fxX3xXexX45xX4xX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX44xa546xX3xX7exXdxX82xX1fxX3xX4bxX6xX3xX7xXefxX1fxX20xX3xX1fxX6xX32xX3xXexXdbxXdxX3xXcexX1xX1fxXcfxX15xX3xXcexX10xX1fxX1xX3xXeax9f5dxXdxX3xX7xXdfxX3xXexX1xX6xX15xX3xX20xXdxX6xX3xX4xXcaxX6xX3xX1xX31xX1fxX20xX3xX4xX1x12710xX4xX3xX1fxX20xX31xX1fxX3xX1fxX20xX1ex10e3fxXdxX3xX7exX10exX1fxX3xX44xXdbxXdxX3xX7exXdxX2cxX1fxX3xX4xX1xXcfxX3xX4xXefxX4xX3xXexc527xX1fxX20xX3xX5xX143xXbxX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xX7exX10exX1fxX3xXexX4bxXcfxX1fxX20xX3xX60xX120xX3xX1xX45xXdxc428xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3x12d99xXdxX7exXexX1xX9xXax13f52x13126xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xa529xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexXacxX2xX8cxX8cxXacxX8cx140f8xX2xX5xX1b2xX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfx9a8exX15xX6xX20xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX1fxXaxX12xX7bxX31xX1fxX20xX3xX4xX1xX15dxX4xX3xX1fxX20xX1xb18exX1fxX3xX1fxX20xX1exX168xXdxX3xX7exX10exX1fxX3xXexX1xX6xX15xX3xX7exXdfxX3xX5xX82xX3xX27xX28xX3xX1fxXdxX2cxX15xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xab3fxXdxb508xX1fxX20xX19exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX1aaxXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xX220xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexXacxX2xX8cxX8cxXacxX8cxX236xX1b1xX5xX2xX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX248xX15xX6xX20xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX1fxXaxX12xX4dxXdbxXdxX3xX7exXdxX2cxX1fxX3x12973xX17xX181xX1fxX3xX4xX1x92daxX1fxX20xX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xX7exX10exX1fxX3xXexX17xX32xX2baxX1fxX3xXexX1xX2cxX3xX22xabaaxXcfxX3xXeaxX2cxX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX3b9xX17xX3d8xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX19exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX62xX6xX5xXdxX20xX1fxX68xX3xX6axX17xX7xXexXdxX6fxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb090xXcfxX7exX32xXaxX12xXcxXdbxXdxX3xX22xX17xXbaxXdxX3xX5xX82x137d9xX3xX13xX1xXcaxX3xXexXa5xX4xX1xX3x11acaxX17x10c84xX4xX3xX1xX45xXdxX458xX3xX13xX1xXcaxX3xXexXa5xX4xX1xX3xX7exX6xX1fxX1xX3xX7exXdfxX3xX44xX3d8xX1fxX20xX3xX2fxX1xX10exX1fxX3xX7exX10exX1fxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX7bxX10xX1fxX20xX3xb669xXcfxX15xX4bxXdxX1fxX3xX1fxX1xafa5xX1fxX3xX15xXdbxX1fxX1xX458xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX3xX4xXcaxX6xX3xX3b9xX17xX10exX1fxX3xXeaxX31xX3xX7exX10exX1fxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xXeaxX143xXdxX3xX7xXdfxX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX44xd574xX3xXexXb6xX1fxX3xXexX284xX1fxX1xX458xX3xX27xXa5xXbxX3xXexX1xX168xXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX3b9xX17xX10exX1fxX3xXexX284xX1fxX1xX3xX1fxX20xX17xX32xX2cxX1fxX3x1193axXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX15xX3xX44xX120xX3xX4x96f3xX17xX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX1xX31xX1fxX20xX3xXexX4bxXdxX2cxX17xX3xX1fxX20xX1exX168xXdxX3xX7exX10exX1fxX3xX47xX1xX15xX10xX4bxX3xX44xX6xX1fxX20xX3xX4xXb6xX1fxX3xX27x13da2xX3xX4xXefxXdxX3xX4xX1xX37xXexX19exX3xX13xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX3xX44xX120xX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX27xX1x12740xXbxX3xX5xXdbxXdxX3xXexX4bxX6xX1fxX20xX3xX7xXaaxX3xXexX1xX168xXdxX3xX27xa73bxX3xX44xX10xX1fxX3xXexX465xXdxX3xX1fxX1xX4a4xXexX3xX4xXcaxX6xX3xX15xX284xX1fxX1xX3xXeaxX31xX3xX15xc7e4xX3xX4bxX6xX3xX27xX28xX3xX1fxX20xX17xX32xX2baxX1fxX3xX15xX143xXdxX3xd60axX3xX27xX28xX3xX1fxX20xX17xX32xX2baxX1fxX3xX44xX45xX4xX3xX5xXb6xXbxX458xX3xXexXdfxX3xX7exXcfxX458xX3xX7exX10exX1fxX3xX4xX1xXcaxX3xXeaxX31xX3xXexXdxX37xX1fxX3xX22xX45xX3xX60xX120xX3xX1xX45xXdxX19exX3xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX1aaxXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xX6xX3xX1xX4bxX10xX6fxX9xXaxXaxX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xX220xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexX8dxX236xX8dxX2xX2xX5xX1b1xX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX248xX15xX6xX20xX10xX3xX7exXexX1xX17xX15xX22xXaxX3xX50xX12xX0xX50xX6xX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX1fxXaxX12xX447xXdxXf5xX17xX3xX7exXdxX82xX1fxX3xXeaxX90xX1fxX3xX1fxX20xX1xX2cxX3xX4xX1xX31xXcfxX3xX15xX23xX1fxX20xX3xXexXdbxXdxX3xX22xX17xXbaxXdxX3xX5xX82xX19exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX62xX6xX5xXdxX20xX1fxX68xX3xX6axX17xX7xXexXdxX6fxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX447xXcfxX7exX32xXaxX12xX13xX1xXcaxX3xXexXa5xX4xX1xX3xX7bxX10xX1fxX20xX3xX49bxX6xX15xX4bxXdxX1fxX3xX4xf704xX1fxX20xX3xX4xXdfxX4xX3xX5xXdfxX4xX3xX5xX2baxX1fxX3xXefxX1fxX3xX4xXefxX4xX3xX5xX17xXb6xX1fxX3xX44xXdxX2cxX17xX3xXbxX1xX3d8xX1fxX3xX44xX45xX1fxX20xX3xX15xX17xX465xX1fxX3xX60xbd37xX6xX3xX1fxX1x12c65xX6xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xXaaxX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX458xX3xX60xX17xX32xX2baxX1fxX3xXexXdbxX4xX3xXeaxX17xX3xX27xX1xX465xX1fxX20xX3xX3b9xX17xX10exX1fxX3xX44xX45xXdxX3xX518xXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX15xX3xX60xX10exX15xX3xX5xX1ex1182fxX4xX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX19exX3xX49bxXdfxX3xXexX1xXb6xXexX3xX5xXa5xX4xX1xX3xX7xXaaxX3xX44xX120xX3xX4xX1xX525xX1fxX20xX3xX15xXdxX1fxX1xX3xX3b9xX17xX10exX1fxX3xXexX284xX1fxX1xX3xX1fxX20xX17xX32xX2cxX1fxX3xX518xXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX15xX3xX4xX7aexX3xX15xbc8bxXexX3xXexXdbxXdxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX31xX3xX44xXefxXbxX3xX5xXdbxXdxX3xX5xX168xXdxX3xX27xX2baxX17xX3xX20xc030xXdxX3xX4xXcaxX6xX3xf58cxX84exXexX3xXexX4bxXb6xX1fxX3xX44xXcfxX31xX1fxX3xX27xX37xXexX3xX4xX525xX17xX3xX1fxX1exX143xX4xX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX31xX3xXexXbaxX3xX4xX1xX525xX4xX3xX1xX804xXbxX3xXbxX1xXefxXbxX3xX7exX17xX32xX3xX1fxX1xX4a4xXexX458xX3xX44xXdbxXdxX3xX7exXdxX2cxX1fxX3xcc75xX3xX4xX1xad07xX3xX4xXcaxX6xX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xX7exX10exX1fxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX5xX3c0xX4xX3xX22xX4a4xX32xX3xX20xXdxX168xX19exX3xX49bxXdfxX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX44xX4eexX3xX4xXcaxX6xX3xX3b9xX17xX10exX1fxX3xXexX284xX1fxX1xX3xX1fxX20xX17xX32xX2cxX1fxX3xX518xXdxX2cxXexX3xX2fxX6xX15xX3xX44xX120xX3xX20xX7aexXbxX3xXbxX1xX181xX1fxX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX20xXdxX3d8xXdxX3xXbxX1xX7aexX1fxX20xX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xX7exX10exX1fxX3xX13xXcexX13xX3xXexX1xXcfxXefxXexX3xX27xX1xX4exXdxX3xX22xX873xX1fxX3xX7xXefxXexX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xXeaxX31xX3xX20xXdxX3c0xXbxX3xX22xX3d8xXcfxX3xXeaxX2cxX3xX4x12044xX1fxX20xX3xX4xX17xX45xX4xX3xX1xXe2xXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX4xXcaxX6xX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX458xX3xX4xX1xX465xX1fxX20xX3xX5xXdbxXdxX3xX10exX15xX3xX15xX1exX17xX3xX1xX7b3xX1fxX20xX3xX3b9xX17xX6xX32xX3xXexX4bxX5bexX3xX5xXdbxXdxX3xX4xXcaxX6xX3xX22xX873xX1fxX3xXcexXcfxX5xX3xXcexXcfxXexX19exX3xX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX1aaxXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xX220xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexXacxX2xX8cxX8cxXacxX8cxX236x10892xX5xX8cxX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX248xX15xX6xX20xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX1fxXaxX12xX13xX1xXcaxX3xXexXa5xX4xX1xX3xX463xX17xX465xX4xX3xX1xX45xXdxX3xX7bxX10xX1fxX20xX3xX49bxX6xX15xX4bxXdxX1fxX3xf2f9xXexX4bxXefxXdx1329axX458xX3xXcxX1xXcaxX3xXexX1exX143xX1fxX20xX3xX7bxX17xX1fxX3xX49bxX10xX1fxX3xXab5xX3xXbxX1xX3d8xXdxXabaxX3xX4xd3d0xX1fxX20xX3xXbxX1xX17xX3xX1fxX1xX10exX1fxX3xXexX1xX3d8xX3xX4xX1xXdxX15xX3xX1xX7b3xX6xX3xX22xX284xX1fxX1xX19exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX62xX6xX5xXdxX20xX1fxX68xX3xX6axX17xX7xXexXdxX6fxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX447xXcfxX7exX32xXaxX12xX13xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX1xX3cxX1fxX20xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX3xX1fxX90xX15xX3xX2xXb1xXacxXb1xX3xX44xX120xX3xX5xX31xX3xXexXdxX552xX1fxX3xX44xX552xX3xX4xX1xXcfxX3xX7xXdfxX3xXexX1xX6xX32xX3xX44xXbaxXdxX3xXeaxX31xX3xXbxX1xXefxXexX3xXexX4bxXdxXf5xX1fxX3xX1fxX20xX31xX32xX3xX1fxX6xX32xX3xX4xXcaxX6xX3xX518xX1ex139f6xX1fxX20xX3xX3b9xX17xX465xX4xX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX19exX3xXcxX23xX3xX15xX45xXexX3xX44xX4a4xXexX3xX1fxX1exX143xX4xX3xX4xX1xae94xX3xX4xX7b3xX1fxX3xX5xXdbxXdxX3xX44xX465xX1fxX20xX3xXexX4bxXcfxX458xX3xXexX31xX1fxX3xX7exX1exX3xX4xXcaxX6xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX4bxX6xX1fxX1xX3xXeaxX31xX3xX4xX1xX37xX3xX44xX45xX3xX7exXdxX2cxXexX3xX4xX1xXcaxX1fxX20xX3xX44xX120xX3xXexX4bxX5bexX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX15xX45xXexX3xX1fxX1exX143xX4xX3xX44xX6xX1fxX20xX3xXbxX1xXefxXexX3xXexX4bxXdxXf5xX1fxX3xXeaxX143xXdxX3xXexX465xX4xX3xX44xX45xX3xX1fxX1xX6xX1fxX1xX458xX3xXbaxX1fxX3xX44xXa5xX1fxX1xX19exX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xXexX23xX1fxX20xX3xX22xX6xXcfxX3xXbxX1xXcaxX3xX22xX5bexXdxX3xX7xXdfxX3xX22xX4a4xXexX3xXbaxX1fxX458xX3xX4xX1xXdxX37xX1fxX3xXexX4bxX6xX1fxX1xX3xX27xX58cxXcfxX3xX7exX31xXdxX458xX3xXexX45xXdxX3xXefxX4xX3xXeaxX31xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX4bx111c2xX3xX44xX120xX3xXexX4bxX5bexX3xXexX1xX31xX1fxX1xX3xX15xX45xXexX3xX1fxX1exX143xX4xX3xX1xX7b3xX6xX3xX22xX284xX1fxX1xX458xX3xXbaxX1fxX3xX44xXa5xX1fxX1xX3xXexX1xX465xX1fxX20xX3xX1fxX1xX4a4xXexX3xX7exX10exX1fxX3xXexX45xX4xX458xX3xX7exX10exX1fxX3xX4xX1xXcaxX3xXeaxX31xX3xX1fxX1xX31xX3xX1fxX1exX143xX4xX3xXbxX1xXefxXbxX3xX3b9xX17xX32xX552xX1fxX3xX44xX10xX15xX3xX5xXdbxXdxX3xX4xX17xX45xX4xX3xX7xX465xX1fxX20xX3xX22xX284xX1fxX1xX3xX6xX1fxX3xX44xX181xX15xX3xX4a4xX15xX3xX4xX1xXcfxX3xX1fxX20xX1exX168xXdxX3xX7exX10exX1fxX19exX0xX50xXbxX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX1aaxXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xX220xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexXacxX2xX8cxX8cxXacxX8cxX236xX220xX5xXa57xX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX248xX15xX6xX20xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxXcfxX1fxXaxX12xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX1fxXdxX2baxX1fxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX3d8xX3xX22xX7aexX1fxX20xX3xX22xX6xX32xX3xXexX4bxXcfxX1fxX20xX3xX5xX82xX3xX27xX28xX3xX1fxXdxX2cxX15xX3xXacxX3xXexX1xXefxX1fxX20xX3xX2b8xXdxX2baxX1fxX20xX19exX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXexX6xX22xX5xX10xX3xX1aaxXdxX7exXexX1xX9xXaxX1b1xX1b2xX1b2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xX7xXbxX6xX4xXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX4xX10xX5xX5xXbxX6xX7exX7exXdxX1fxX20xX9xXaxX2xXaxX3xX22xXcfxX4bxX7exX10xX4bxX9xXaxX1b2xXaxX3xX6xX5xXdxX20xX1fxX9xXaxX4xX10xX1fxXexX10xX4bxXaxX12xX0xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xXexX4bxX12xX0xXexX7exX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX62xX6xX5xXdxX20xX1fxX68xX3xX6axX17xX7xXexXdxX6fxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX447xXcfxX7exX32xXaxX12xX0xXdxX15xX20xX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX50xX50xXdxX19exX22xX6xXcfxX1xX6xXexXdxX1fxX1xX19exXeaxX1fxX50xX1fxX10xX1aaxX7xX50xX2xX220xX1b2xX2xX50xX2xX1b2xX8dxX7exX8cxX2xX8cxX8cxXacxX1b2xX1b2xXexXacxX2xX8cxX8cxXacxX8cxX236xX8dxX5xX220xX19exX6axXbxX20xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcfxX248xX15xX6xX20xX10xXaxX3xX50xX12xX0xX50xXbxX12xX0xX50xXexX7exX12xX0xX50xXexX4bxX12xX0xX50xXexX22xXcfxX7exX32xX12xX0xX50xXexX6xX22xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXaxXexX10xX60xXexX62xX6xX5xXdxX20xX1fxX68xX3xX6axX17xX7xXexXdxX6fxX32xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX447xXcfxX7exX32xXaxX12xX4dxXdbxXdxX3xX7xX525xX3xX1fxX1exX143xX4xX3xXexX6xX3xXexXdbxXdxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xXcxX1xXdbxX4xX1xX3xb086xX1exX3xXeaxX31xX3xX44xXdbxXdxX3xX7exXdxX2cxX1fxX3xX7xX525xX3xX3b9xX17xXefxX1fxX3xX15xX45xXexX3xX7xX465xX3xX1fxX1exX143xX4xX3xXexXdbxXdxX3xX13xX6xX15xXbxX17xX4xX1xXdxX6xX3xX4xXad8xX1fxX20xX3xXexX1xX6xX15xX3xX7exXdfxX3xX22xX17xXbaxXdxX3xX5xX82xX19exX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX49bxXcfxX17xX4bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXcfxX3xX22xX6xXcfxXexXdxX1fxXexX17xX4xX19exXeaxX1fxX0xX50xXbxX12
congthanh