Ảnh Ford Focus 2019: Lột xác toàn diện
Ford Focus 2019 - thế hệ thứ 4 đã mang tới những thay đổi ấn tượng ở thiết kế, động cơ, hộp số, trang bị tiện nghi cũng như các tính năng an toàn hàng đầu.
e224x1690fx12a81x136b7x11232x12a01x190b7x1119bxf2cdxe95fx1837ax19baex12ffax1531cx16c78x17778xX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13543x104ddx17676xXexX0x15f9fxXaxX17xX18xX19xXexX0x1aaa9x18e71xX19xe3b8xXexX0xXax17dfbxX9x180a9xXdxX18x1ac6dxX2fx1a2efx119fex13bb6xX5x18a80xXbxXdxX17xX32xXex11aa6x1a17cxXaxX9x17139xX24xfe0fxX19xX9xX3fxX24xX2cx16a02xX2fxX9x10a3ex131ffxX2ax14f13x14f6bxX9xfd4fx17692xXbxX9xedc2x161d6xX2cxX9xXbxX24x117bcxX3cxX9xX19xX35x178a8xX3cxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXcxX18xX35xX3cxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11693xX17xX18xX19xX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9x13b57xX9xXbxXax15946xX9xXaxX5fxX9xXbxXax1474dxX9x1057fxX9x1937ex19f29xX9xXcxX18xX3cx14af5xX9xXbx15599xX35xX9xX3cxXaxe385xX3cxXb2xX9xXbxXaxX18xX26xX9xXacx192f9xX35xX9x195ecxX3cxX9xXbx126d7x16873xX3cxXb2xX9xeefaxX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9x157eaxXa1x15df4xX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cx1930dxXdaxX9xXaxX51xX33xX9xX2fx1754bxXdaxX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23x1732cxX9xXbxX35xX5fxX3cxX9xX3cxXb2xXaxX35xX9xX2cx1493exX3cxXb2xX9xX3cxXaxXcbxX9xX2cxX55xX2cxX9xXbx10719xX3cxXaxX9xX3cx1598fxX3cxXb2xX9xX18xX3cxX9xXbxX24xX5axX3cxX9xXaxX5axX3cxXb2xX9xXacx12420xX47x10c94xX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24x18db2xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127x121a2xX3cxX1cxX3cxX17x15996xX2fxX1cxX2ax1afa1xX2ax1022cxX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2ax197d7xXbxX190x17cbaxX4ax1739fxXdxX4bxX127x1917bxX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xf1c0xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX2fx146d2xX9xX19x157f4xX3cxXb2xX9xXaxX5fxX9xXd8xXaxX47xX3cxXb2xX9xXb2xX125xXcxX9xX4xX4axX9xXaxX24xX5axX3cxX9xXbxX24xX5axX3cxX9xXcxXb5xX35xX127xX9x1705bxXb5xX35xX9xXaxX5fxX9xXd8xXaxX47xX3cxXb2xX9xXb2xX125xXcxX9xX3cxX5axX26xXdaxX9xX2cxXaxX35x10a84xX47xX9xX19xX5axX35xX9xX2cx161fcxX18xX9xX54xX17xX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxX113xX3cxXb2xX9xXbxXax16271xXcxX9xX184xX190xX9xXcxXcxX9xXb2xX35x180f9xX33xX9xXbxX113xX3cxXb2xX9xX19xX35xX5fxX3cxX9xXbxX10exX2cxXaxX9xX2fxX220xX9xX19xX223xX3cxXb2xX9xX23xX279xX3cxX9xXbxX41xX24xX3cxXb2xX9xX54xX17xXdaxX9xXbxX113xX3cxXb2xX9xX2cxXcbx14600xX3cxXb2xX9xXacxX51xX9xX2cxXa8xX3cxXb2xX9xXbxXb5xX35xX9xX4axX4bx19ee9xXdaxX9xXb2xX35xe852xXcxX9xXbxX41xfcd8xX3cxXb2xX9xXdxXcbxXccxX3cxXb2xX9xXbxXb5xX35xX9xX182xX182xX9xXd8xXb2xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX4axX4dxX190xX2axXdxX2axX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX246xX25fxX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xX3cxXb2xX24x14f91xX35xX9xXbxXaxXc7xXbxXdaxX9xX2fx18ff2xX9xXbxX35xX3cxXaxX9xX2cxXax18430xX3cxXaxX9xX19x16c47xX9xX3cxXax16dd6xX3cxX9xX41xX18xX9xX3cxXaxXc7xXbxX9xXdxX5axX9xXd0xX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xXacxX125xX47xX9xX54xX17xX127xX9xX87xX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xXacx115c4xX3cxX9xX33xXaxX18xX9xXbxX41xX279xX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xXcxX2caxX3cxXaxX9xX179xX5axX9xXc7xX3cxX9xXbxXcbxXccxX3cxXb2xX9xXaxXe2xX3cxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX2axX195xX190xX190xXdxX4axX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX87xX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xXdxXcbxXb5xX35xX9xXbxX2caxX3cxX9xX3cxXaxX35xX5fxXbxX9xX179xXb5xX35xX9xX2cxXaxXa8xX2cxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXacx194c9xX3cxXb2xX1cxXcxXd0xX9xXb2xX35xX284xX33xX9xX3cx12c44xX3cxXb2xX9xX2cxX18xX24xX9xXaxX35xX5fxX47xX9x13fdexX47xX2caxX9xXbxX35xX279xX47xX9xXbxXaxX223xX9xX3cxXaxX35xX279xX3cxX9xXdxX35xX5fxX47xX127xX9xX4xX2caxX3cxX9xXbxX41xXcbxXb5xX2cxX9xX2cxX101xX3cxXb2xX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xXaxX125xXcxX9xXaxXeaxX9xXacxX40fxXcxX9xX2cxXaxXc7xXbxX9xXbxXaxfdd8xX9xXbxXaxX18xX24xX9xXaxXe2xX3cxX9xX3cxXb2xXcbxX2b3xX35xX9xXbxX35xX25fxX3cxX9xX3cxXaxX35xX5fxXcxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX190xX4bxX184xX2axXdxX190xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX5xXaxXa1xX9xX3cxXaxXcbxX3cxXb2xX9xXcxX5axX3cxX9x15ba8xXdxX51xXbxX9xX54xX55xX2cx1587bxX9xXc7xX3cxX9xXbxXcbxXccxX3cxXb2xX9xX3cxXaxXc7xXbxX9xX2cxX267xX18xX9xX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXbxXaxX3fdxX2cxX9xX2fxX3fdxX9xXacxXa1xX3cxX9xXbx1224axX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23xXf4xX9xX3cxX51xX35xX9xXbxXaxXc7xXbxX9xX2cxX267xX18xX9xX54xX17xX127xX9x13550xX35xX604xXcxX9xX3cxXaxXc7xX3cxX9xXd0xX9xXd8xXaxX24xX18xX3cxXb2xX9xX2cxX18xX9dxX23xX35xX3cxX9xXdxX5axX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xXcxX5axX3cxX9xXax17875xX3cxXaxX9xXbxXax1475axX3cxXb2xX9xXbxX35xX3cxX9xXb2xX35xX2caxX35xX9xXbxX41xX10exX9xX182xX9xX35xX3cxX2cxXaxX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xXbxX55xX2cxXaxX9xX23xX35xX5fxXbxX127xX9x15c5dxX5axX3cxX9xXaxX7afxX3cxXaxX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xXbxX35xX3cxX9xXb2xX35xX2caxX35xX9xXbxX41xX10exX9xX3cxX5axX26xX9xX2cxX5a2xX9xXd8xXaxX2caxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXbxX10exX2cxXaxX9xXaxXccxX33xX9x18459xX3cxX19xX41xX24xX35xX19xX9xX81bxX47xXbxX24xX9xX179xX5axX9xX81bxX33xX33xXdxX17xX9xX4xX18xX41xX7xXdxX18xX26xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX4axX4axX190xX2axXdxXaaxX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX5xX41xX279xX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxXdaxX9xX3fxX24xX41xX19xX9xX2cxX101xX3cxXb2xX9xXacxXadxX9xX2fxX220xX9xX19xX223xX3cxXb2xX9xX3cxX25fxX3cxX9xXbxX2caxX3cxXb2xX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xXcxX35xX3cxXaxX9x169b4xX6x11738xX4xX190xX9xX179xXb5xX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX2cxXaxXa8xX2cxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXbxXcbxXe2xX3cxXb2xX9xXbxX55xX2cxX9xX2fxX5afxX47xX9xXaxXe2xX3cxX9xX179xXb5xX35xX9xX3cxXb2xXcbxX2b3xX35xX9xXdxX55xX35xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX195xX4dxXaaxX4dxXdxX184xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX5xXaxXa1xX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXa8xX9xXaaxX9xX2cxX267xX18xX9xX19x1857cxX3cxXb2xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23xXf4xX9xXacxX18xX9xX19xX3f3xX3cxXb2xX9xX2cxX55xX2cxX9xXdxX3fdxX18xX9xX2cxXaxX2cfxX3cxX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxXe2xX9xXb2x1af36xXcxX4exX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxXe2xX9xX8xX2cxX24x13d9exX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX127xX4bxX50xX9x19c76xX2cxXaxX24xX9xXacxX125xX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX7b5xX3cxXb2xX9xX2fxX47xXc7xXbxX9xX182xXaaxX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxXdaxX9xX4dxX4dxX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxX9xX179xX5axX9xX2axX4axX190xX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cx14a00xX9xX179xX5axX9xX8xX2cxX24xXb04xX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX127xX184xX50xX9xXb0fxX2cxXaxX24xX9xXacxX125xX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX7b5xX3cxXb2xX9xX2fxX47xXc7xXbxX9xX2axXaaxX182xX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxX9xX179xX5axX9xX2axX182xX4bxX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxXb47xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX193xX195xX193xXaaxXdxX193xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX246xXb5xX35xX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxXe2xX9xX8xX2cxX24xXb04xX24xX24xX2fxXbxX9xX2axX127xX184xX50xXdaxX9xX3fxX24xX41xX19xX9xXacxXadxX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23xXf4xX9xXbxXaxX279xXcxX9xXbxX10exX3cxXaxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXbxX3fdxX9xX3cxXb2x10ce8xXbxX9xX54xX26xX9dxXdxX18xX3cxXaxX9xX2cxXaxX24xX9xXaxX35xX5fxX47xX9xX5bcxX47xX2caxX9xXbxX35xX279xX47xX9xXbxXaxX223xX9xX3cxXaxX35xX279xX3cxX9xXdxX35xX5fxX47xX9xXbxXeaxXbxX9xXaxXe2xX3cxX127xX9xX4xX2caxX9xXaxX18xX35xX9xXbxX47x15c7cxX9xX2cxXaxX2cfxX3cxX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxXe2xX9xX8xX2cxX24xXb04xX24xX24xX2fxXbxX9xXacxX25fxX47xX9xXacxX35xX9xXd8xX43axXcxX9xXaxX51xX33xX9xX2fxXeaxX9xX2fxX5axX3cxX9xX193xX9xX2cxXc7xX33xX9xXaxX24x15d35xX2cxX9xXaxX51xX33xX9xX2fxXeaxX9xXbxX3fdxX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX182xX9xX2cxXc7xX33xX9xXcxXb5xX35xX127xX9xX5xX41xX24xX3cxXb2xX9xXd8xXaxX35xX9xXacxX5a2xX9xX2cxX55xX2cxX9xXbxX47xXd09xX9xX2cxXaxX2cfxX3cxX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxXe2xX9xX2xX35xX17xX2fxX17xXdxX9xXb2xXaf5xXcxX4exX9xX8xX2cxX24xXb04xXdxX47xX17xX9xX2axX127xX184xX50xX9xXb0fxX2cxXaxX24xX9xXacxX125xX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX7b5xX3cxXb2xX9xX2fxX47xXc7xXbxX9xX4dxXaaxX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxX9xX179xX5axX9xX2axX2axX182xX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxXb47xX9xX179xX5axX9xX8xX2cxX24xXb04xXdxX47xX17xX9xX4axX127xX4bxX50xX9xX2cxXaxX24xX9xXacxX125xX47xX9xX41xX18xX9xX2cxX7b5xX3cxXb2xX9xX2fxX47xXc7xXbxX9xX2axXaaxX182xX9xXcxXadxX9xXdxX3fdxX2cxX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX182xX184xXaaxX190xXdxX195xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX7e6xX51xXbxX9xX2fxX3fdxX9xXbxXaxX18xX26xX9xXacxXc4xX35xX9xXb2xX5afxX26xX9xXc7xX3cxX9xXbxXcbxXccxX3cxXb2xX9xXcxX3f3xX3cxXaxX9xX179xXb5xX35xX9xXd8xXaxX55xX2cxXaxX9xXaxX5axX3cxXb2xX9xX2cxXaxX10exX3cxXaxX9xXdxX5axX9xXbxXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xX2cxX125xX3cxX9xX2fxXeaxX9xX19xX3f3xX3cxXb2xX9xX3cxX284xXcxX9xX54xX24xX18xX26xX9xXbxX41xXabfxX3cxX127xX9xX5xXaxX35xXa1xXbxX9xXd8xXa1xX9xX3cxX5axX26xX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xXdxX5axX9xXd8xXaxX55xX9xXb2xX35xXeaxX3cxXb2xX9xX179xXb5xX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX19xXabfxX3cxXb2xX9xX54xX17xX9x13a02xX18xXb2xX47xX18xX41xX9xX50xX18xX3cxX19xX9x16de0xX24xX179xX17xX41xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX2axX195xX4bxXaaxXdxX182xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xXdxX47xX7b5xX3cxX9xXdxX5axX9xXcxX51xXbxX9xXbxX41xX24xX3cxXb2xX9xX3cxXaxXbaxX3cxXb2xX9xXaxXadxX3cxXb2xX9xX54xX17xX9xXacxX125xX47xX9xXbxXcbxX9xXcxX3f3xX3cxXaxX9xXcx14d6fxX9xX179xX5axX24xX9xX3cxXaxXbaxX3cxXb2xX9xXbxX10exX3cxXaxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xXcxX35xX3cxXaxX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23xXf4xX9xX2cxXaxX24xX9xX54xX17xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX2axX184xX4bxXaaxXdxX4dxX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX2xX18xX3cxXaxX9xX2fxX55xX2cxXaxX9xX2cxX55xX2cxX9xXbxX10exX3cxXaxX9xX3cxX113xX3cxXb2xX9xXacxX55xX3cxXb2xX9xX2cxXaxX284xX9x1549cxX9xXbxX41xX279xX3cxX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX3cxXaxXcbxX9xXd8xX35xX604xXcxX9xX2fxX24xX55xXbxX9xXaxX5axX3cxXaxX9xXbxX41xX7afxX3cxXaxX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xXcxX35xX3cxXaxX9xXbxX10exX2cxXaxX9xXaxXccxX33xX9xX974xXbxX24xX33xX9xfbcbxX9x12c89xX24xXdaxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xX2cxXaxX35xXa1xX47xX9xX2fxX55xX3cxXb2xX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xXcxX35xX3cxXaxX9xX19xX3fdxX18xX9xXbxX41xX279xX3cxX9xXaxX24xX3f3xXbxX9xXacxX51xX3cxXb2xX9xX2cxX267xX18xX9xX3cxXb2xXcbxX2b3xX35xX9xXdxX55xX35xXdaxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xXax11f65xX9xXbxX41xXccxX9xXacxX12baxX9xX54xX17xXdaxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xX33xXaxX55xXbxX9xXaxX35xX5fxX3cxX9xX3cxXb2xXcbxX2b3xX35xX9xXacxX35xX9xX23xX51xXdaxX9xX2cxX2caxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xXacxX35xX604xXcxX9xXcx105afxXdaxX9xX2cxX2caxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xXb2xX35xX18xX24xX9xXbxXaxX7b5xX3cxXb2xX9xX54xX47xX3cxXb2xX9xX5bcxX47xX18xX3cxXaxXdaxX9xXaxX12baxX9xXbxX41xXccxX9xX33xXaxX18xX3cxXaxX9xXd8xXax17b59xX3cxX9xX2cxXc7xX33xXdaxX9xX2cxX2caxX3cxXaxX9xX23xX55xX24xX9xXdxX5fxX2cxXaxX9xXdxX5axX3cxXdaxX9xXaxX12baxX9xXbxX41xXccxX9xXacxX55xX3cxXaxX9xXdxX55xX35xX9xX2cxXaxX267xX9xXacxX51xX3cxXb2x1523dxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX190xX4bxX2axX184xXdxX2axX4bxX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX7e6xX51xXbxX9xX2fxXeaxX9xXbxX41xX18xX3cxXb2xX9xX23xXf4xX9xXacxX55xX3cxXb2xX9xX2cxXaxX284xX9xX1225xX9xX23xX279xX3cxX9xXbxX41xX24xX3cxXb2xX9xX54xX17xX9xX3cxXaxXcbxX4exX9xX179xX7b5xX9xXdxX113xX3cxXb2xX9xX190xX9xX2cxXaxXc7xX47xX9xXbxX10exX2cxXaxX9xXaxXccxX33xX9xX2cxX55xX2cxX9xX33xXaxX10exXcxX9xX2cxXaxXa8xX2cxX9xX3cxX113xX3cxXb2xXdaxX9xXcxX5axX3cxX9xXaxX7afxX3cxXaxX9xXaxX35xX604xX3cxX9xXbxXaxXf4xX9xXd8xX10exX3cxXaxX9xXdxX55xX35xXdaxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xX2fxX3f3xX2cxX9xXd8xXaxX7b5xX3cxXb2xX9xX19xX5afxX26xXdaxX9xXaxX5fxX9xXbxXaxXeaxX3cxXb2xX9xX5afxXcxX9xXbxXaxX18xX3cxXaxX9xX2cxX18xX24xX9xX2cxXc7xX33xX9xXb04xX1269xX3xX9xX7xXdxX18xX26xX135bxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX182xXaaxX195xX4dxXdxX2axX2axX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX5xX3f3xX35xX9xXbxXaxXf4xX9xXbxX41xXcbxX2b3xX3cxXb2xX9xX2cxXaxX5afxX47xX9x14de4xX47xXdaxX9xX3fxX24xX41xX19xX9xXcxX18xX3cxXb2xX9xXbxXb5xX35xX9xX184xX9xX33xXaxX35xX279xX3cxX9xX23xX2caxX3cxX9xXb2xXaf5xXcxX4exX9xXaxX18xXbxX2cxXaxX23xX18xX2cxXd8xXdaxX9xX2fxX17xX19xX18xX3cxXdaxX9xX17exX18xXb2xX24xX3cxXdaxX9xX81bxX2cxXbxX35xX179xX17xX9xXb0fxX3cxX5afxX3cxXb2xX9xXd8xXaxX24xX2caxX3cxXb2xX9xX2fxX55xX3cxXb2xX9xXb2xX125xXcxX9xX54xX17xXb47xX9xX179xX5axX9xX246xX35xXb2xX3cxX18xXdxX17xX127xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX41xXb2xX35xX3cxX4exX9xX4axX33xX54xX9xX18xX47xXbxX24xX14axX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxX190xX184xX184xX182xXdxX2axX4axX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xXbxX41xXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX3cxX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX54xXbxX9dxX18xXdxX35xXb2xX3cxX4exX9xX199xX47xX2fxXbxX35xX1a7xX26xX14axX32xXexX3fxX24xX41xX19xX9xX3fxX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xX2fxX10cdxX9xX2cxXaxX10exX3cxXaxX9xXbxXaxXa8xX2cxX9xX2cxX5a2xX9xXcxXd3fxXbxX9xXbxX3f3xX35xX9xX2cxX55xX2cxX9xX2fxXaxX24xX17exX41xX24xX24xXcxX9xX2cxX267xX18xX9xXaxXadxX3cxXb2xX9xXbxX3f3xX35xX9xXbxXaxXf4xX9xXbxX41xXcbxX2b3xX3cxXb2xX9xX2cxXaxX5afxX47xX9xX1624xX47xX9xXbxX768xX9xXbxXaxX55xX3cxXb2xX9xX193xX9xXbxXb5xX35xX9xXacxX5afxX26xX127xX9xX126bxX35xX55xX9xX23xX55xX3cxX9xX2cxXaxX10exX3cxXaxX9xXbxXaxXa8xX2cxX9xX2cxX267xX18xX9xX54xX17xX9xX179x16f43xX3cxX9xX2cxXaxXcbxX18xX9xXacxXcbxXccxX2cxX9xX2cxX7b5xX3cxXb2xX9xX23xXeaxX127xX0xX35xXcxXb2xX9xX2fxX41xX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX4exX1cxX1cxX35xX127xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX3cxXaxX127xX179xX3cxX1cxX3cxX17xX17exX2fxX1cxX2axX182xX2axX184xX1cxX2axX4bxX4axX19xXaaxX2axX184xX2axX4dxX2axX190xXbxXaaxX2axX195xX4bxXdxX2axX190xX127xX199xX33xXb2xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX17exX35xX19xXbxXaxX4exX182xX184xX4bxX33xX54xX14axXaxX17xX35xXb2xXaxXbxX4exX184xX193xX195xX33xX54xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX18xX3cxXaxX9xX1a7xX24xX41xX19xX9xX1a7xX24xX2cxX47xX2fxX9xX4axX4bxX2axX4dxX9xXdxX24xXbxX9xX54xX18xX2cxX9xXbxX24xX18xX3cxX9xX19xX35xX17xX3cxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX19xXbxXaxX47xXcxX23xX9xX19xXaxX35xX19xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX41xXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxX9xX35xX19xX31xX32xXcxX18xX35xX3cxX4xX24xX3cxXbxX17xX3cxXbxfc28xX2cxXbxXdxX4bxX4bxX1905xX19xX35xX179xX4xX24xXcxXcxX17xX3cxXbxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xXbxXaxX17xX9dxX18xX41xXbxX35xX2cxXdxX17xX9dxX2cxX24xXcxXcxX17xX3cxXbxX32xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX974xX24xX47xX41xX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9x1368dxX35xX3cxXb2xX127xX179xX3cxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxXexX0xX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2fxX35xX19xX17xX23xX18xX41xX32xXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxXexX0xX1cxX2fxX17xX2cxXbxX35xX24xX3cxXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe