'Đừng bao giờ xa em', ái tình át vía đạn bom
Tiểu thuyết Đừng bao giờ xa em (NXB Thời đại, 8/2015) của Margaret Pemberton không lụy tình hoặc tràn ngập những cảnh nóng.
711bx83cfx10734xd68cxcabcxa12exf8f6x7e66x7dd2xX7xe1f3xd7f0xa9b5x83e7x8bb3xc802xX5x9caaxXax108e8x10d77x9cb7xf9c9xfa0dxc6f7xX3xedccxX6xa6b8xX3xX17xXdx7cc6xX3xbf7cxX6xX3xX10x9220xX13xc13cxX3xfdfdxXdxX3xXex8113xX16xX1xX3xX29xXexX3xa369x84c1xX6xX3x9cefxf66fxX16xX3xX19xX1bxX25xX0xc3baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX7xXex8c3cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexc13dxX6xX5xXdxX17xX16x7ec6xX3xf24ax9d7cxX7xXexXdxf1a2xX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe501xX10xX6xb088xXaxX12xXcxXdx870axX5bxX3xXexX1xX5bxX49xfb32xXexX3xX0xX10xX25xX12xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX6xX1bxX3xX17xXdxX1fxX3xX21xX6xX3xX10xX25xX0xX40xX10xX25xX12xX3xef42xd384x7dbbxd81fxX3xXcxX1xX1fxXdxX3xX38xX39xXdxX27xX3xf95cxX40xb60exf33dxX2x7869xd25fxX3xX4xef4dxX6xX3xb9e0xX6x9544xX17xX6xXb6xX10xXexX3xfe39xX10xX25xX19xX10xXb6xXexX1bxX16xX3xdea3xX1xa829xX16xX17xX3xX5xa009xX49xX3xXexX2dxX16xX1xX3xX1xX1bxc642xX4xX3xXexXb6xe62axX16xX3xX16xX17xa223xXbxX3xX16xX1xa24axX16xX17xX3xX4xb028xX16xX1xX3xX16x735exX16xX17xb6bexX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX52xX6xX5xXdxX17xX16xX58xX3xX5axX5bxX7xXexXdxX5fxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX1bxX6exX49xXaxX12x101cfxX3xX38xXf1xX3xX5xXddxX3xX25x907fxXexX3xX4x832fxX5bxX3xX4xX1xX5bxX49xbe44xX16xX3xXexX2dxX16xX1xX3xXexX1xc41cxX3xX34xa0e1xX3xX38x98f5xfed5xX4xX3xX21xX133xX49xX3xX6ex9e55xX16xX17xX3xXexXb6xX1bxX16xX17xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXc7x919cxX3xX4xX1xXdxX7axX16xX3xXexXb6xX6xX16xX1xX3xXexX1xX7axX3xX17xXdx8840xXdxX3xXexX1x88caxX3xX1xX6xXdxXf4xX3xXcxX29xX4xX3xX17xXdxXecxX3xXc7xX1xXc9xX16xX17xX3xX38xXdxX3xX7xX133xX5bxX3xX34xXddxX1bxX3xX7xX153xX3xXexf641xX16xX3xXexX1xX14ax75c1xX16xX17xX3xX4xXb1xX6xX3xX4xX1xXdxX7axX16xX3xXexXb6xX6xX16xX1xX27xX3xX1xX6xX49xX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xX25xcddcxXdxX3xX1xXe2xX16xX3xXexX1xe8b8xX3xX17xXdxXe7xX6xX3xX4xX29xX4xX3xX7xd4bexX4xX3xXexX12fxX4xX3xXexX1xX6xX25xX3xX4xX1xXdxX7axX16xXf4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX52xX6xX5xXdxX17xX16xX58xX3xX4xX10xX16xXexX10xXb6xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX1bxX6exX49xXaxX12xX0xXdxX25xX17xX3xX7xXb6xX4xX9xXaxX40xX40xXdxXf4xX19xX6xX1bxX1xX6xXexXdxX16xX1xXf4xX34xX16xX40xX16xX10xae08xX7xX40xX2xXadx9d29xX23fxX40xX2xXabxdb10xX6exX2xd0a1xX23fxXadxXabxXabxXexXa8xX244xXa8x9e08xXaaxX5xXabxXf4xX5axXbxX17xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1bxbda3xX25xX6xX17xX10xXaxX3xX40xX12xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx850bxX6xXbxXexXdxX1bxX16xXaxX12xX9cxX2dxX6xX3xX4xX5bxX1c6xX16xX3xXaxX14xX15xX16xX17xX3xX19xX6xX1bxX3xX17xXdxX1fxX3xX21xX6xX3xX10xX25xXaxX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX52xX6xX5xXdxX17xX16xX58xX3xX5axX5bxX7xXexXdxX5fxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX1bxX6exX49xXaxX12x7a9dxecd7xXexX3xX49xab59xX16xX3xX19xX2dxX16xX1xX3xX34xXddxX3xX16xX1xe919xX3xX16xX1xf8e8xX25xX3xX38xX14axX6xX3xX38xX12fxX4xX3xX17xXdxXecxX3xcab6xX5bxX6xX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xXexXb6xX6xX16xX17xX3xX34xd09fxX16xX3xX25xX1a6xX3xX25xXddxX16xX17xX3xX34xb162xX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xX4xX1xXe2xX5bxX3xX1xX1bxX6xX3xXexX1xXb1xX49xX3xXexXdxX2d6xX16xX3xX34xXddxX3xX1xX1bxX6xX3xX16xX17xX1xX13axX3xX4xX133xX49xX3xX38xX6xX16xX17xX3xX16xed36xX3xXb6xX12fxX27xX3xX4xXb1xX6xX3xX16xX313xX16xX3xX38xX29xX3xX9axX6xX3x10933xX49xX3xX1xX6xX49xX3xX7xX153xX3xXb6xX153xX4xX3xXb6xc988xX3xXexX15xX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xX16xX17xXc9xXdxX3xX16xX1xXddxX3xX25xX177xXdxX3xX5xX14bxXbxX3xX25xX29xXdxXf4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxXexX10xX21xXexX52xX6xX5xXdxX17xX16xX58xX3xX5axX5bxX7xXexXdxX5fxX49xXaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX1bxX6exX49xXaxX12xX14xXf1xX3xX5xXddxX3xX25xX12fxXexX3xX4xX1xX5bxX49xX13axX16xX3xXexX2dxX16xX1xX3xX34xX177xXdxX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xX16xX1xX133xX16xX3xX34xXe2xXexX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xX21xX5bxX133xX16xX27xX3xX1xc4aexX3xX34xX14axX14bxXexX3xX2f6xX5bxX6xX3xXexX2d2xXexX3xX4xXecxX3xX16xX1xX3eexX4xX3xX16xX1xcc4fxX16xX3xX38xX73xX3xX16xX5bxXc9xXdxX3xX6exX14axX367xX16xX17xX3xXexX2dxX16xX1xX3xX49xX2d6xX5bxX27xX3xX38xX73xX3xX4xX1xX1c6xX16xX17xX3xX4xX1xX3eexXdxX3xX34xX177xXdxX3xX16xX17xX1xX147xX4xX1xX3xX4xXecxX16xX1xX3xX4xX1xXdxX7axX16xX3xXexXb6xX6xX16xX1xX3xX38x956bxX49xX3xXb6xf7a2xX49xX3xX16xX1xXe7xX16xX17xX3xXexX1xX1cfxX3xX1xXe2xX16xX3xX34xXddxX3xXexX5bxX49xX13axXexX3xX34xX3eexX16xX17xXf4xX0xX40xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa3c6xX1bxX5bxXb6xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX1bxX3xXcxXcx72dbxf56exX6bxX0xX40xXbxX12
congthanh