Trường THPT Cù Huy Cận tiếp tục tuyển sinh năm học 2020 - 2021
(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa quyết định Trường THPT Cù Huy Cận (huyện Vũ Quang) tiếp tục tuyển sinh năm học 2020-2021.
47a7x7ce7xdb6bxa542xc55bxb503x727cxc994x526bxX7xdb7cx4c02x8ec6x8f21x61bbxcdadxX5x58faxXax9e39xXcxcf97xa4abx8ac6xcd0dx7badxX3xXcx5ad2x5628xXcxX3x6737xd4b7xX3xX1bx4bacxa5afxX3xX1fx63a3xX17xX3xXexXdxde1cxXbxX3xXexc3a6xX4xX3xXexX23xX24xa2f7xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xa3fexb0d0xX3xX1x9699xX4xX3xa991xa3d3xX46xX47xX3xa74bxX3xX46xX47xX46xX2xX0xa8dfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x8dd0xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xc0c9xX4xX3xXcx621fxX17xX1xX3x616dxX24xX3xX1bx6219xX3xXcx9458xX17xX1xX3x9c4fxd664xX6xX3x4a7exX23xX24xX2cxXexX3xb502xdb78xX17xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xbe5exX1xX23xX24x5976xX17xX3x672cxa726xX3x6faaxX23xX6xX17xX18x7deexX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX4bxX46xX47xX46xX2x83ddxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdx5f3cxX17xXaxX12xX0xXdxX40xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1fxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXax9393xXdxX64xXexX1x6cdexX3xacc9xX2x5608xXbxb6f8x6294xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX119xX3x933exX2xX47xXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX52xX52xXdxXdfxb7a7xX6xXf4xX1xX6xXexXdxX17xX1xXdfxX83xX17xX52xX17xX10xX114xX7xX52xX46xX47xX46xX11bxX52xX2xX47x8736xX64xX47xX2xX12axX2xX46xX2xX47xXex6280xX12axX163xX11bxX46xX5xX47xXdfxb8b5xXbxX18x4ccaxX14xX9xX159xX159xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX114xXdxX64xXexX1xX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX12axX2xX47xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf4xX17xXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXa9xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xXb8xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX4bxX46xX47xX46xX2xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxccfaxXf4xX64xX24xXaxX12xXcxX1xX10xXf4xX3x5e6fxX2cxXexX3xX5xX23xX27xX17xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xX70xX4xX3xXcxX74xX17xX1xX3xX78xX24xX3xXex6365xXdxX3xX140xX23xd9e1xXdxX3xX5xX7cxX40xX3xX83xXdxXadxX4xX3xX7x8d29xX17xX18xX3xX17xX6xX24xX3xXa9xX11dxX52xX163xXb8x554bxX3xX4xX3fxX17xX3xX4xa334xX3xX83xX7cxXf4xX3xX8dxXdx8548xX23xX3xX24fxXdxXadxX17xX3xXexX1xX70xX4xX3xXexXdx6131xX17xX290xX3xXexX14xX15x8cb0xX4xX3xX40xaf0fxXexX290xX3xX87xX23xX24xX2cxXexX3xX8dxX8exX17xX1xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX4bxX46xX47xX46xX2xXdfxX3x68a6x5e27xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX290xX3xX1xX23xX24xXadxX17xX3xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xX14xX7cxX3xX7xXf4xX283xXexX290xX3xX8dxX283xX17xX1xX3xX18xXdxX283xX3xX8dxX36xX3xXexXdxX2cxX17xX3xXexX2b5xXdxX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxXadxX17xX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15x4c6axX17xX18xX3xX1xX23xX24xXadxX17xX3xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xX3xX4xX1xX74xX3xX4xafbcxX3xX2xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX8dxd851xX40xX3xX140xX381xXf4xX3xXexX1xX10xXf4xX3xX87xX23xX24xX3xX40xc768xX3xX64x8d72xX17xX3xX7x7ac8xX290xX3xX1xX43xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX290xX3xX7xX399xX3xX5xX2b5xXbxX290x4aeaxX3xXexX1xX10xXf4xX3xX87xX23xX24xX3xX8dxX8exX17xX1xX3xX1xXdxXadxX17xX3xX1xX7cxX17xX1xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xX70xX4xX3xXcxX74xX17xX1xX3xX78xX24xX3xX24fxX1xd3a8xX17xX18xX3xX8dxX8exX17xX1xX119xX3xXb3xX23xX6xX3xXexX1xX70xX4xX3xXexXdxX2aexX17xX3xX4xX1xXf4xX3xXexX1xa4c6xX24xX290xX3xX83xXdxXadxX4xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxX3xXexX14x565bxX17xX3xX8dxX8exX6xX3xX140xX7cxX17xX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xX5xX7cxX3xX8dxdf97xX17xX18xX3xX83xX2b5xXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xX290xX3xXbxX1xX20xX3xX1x6298xXbxX3xX83xX2b5xXdxX3xXexX1xX70xX4xX3xXexXdxX2aexX17xX3xX83xX7cxX3xX11fxX23xX3xXexX1xX2cxX3xXexX410xXexX3xX24xX2cxX23xX290xX3xX8dx7a65xX4xX3xX140xXdxXadxXexX3xX5xX7cxX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xbb48xX17xX3xcf8bxX18xX1xX8exX3xX87xX23xX24xX2cxXexX3xX7xX399xX3x9ff6xX11bxX52xX46xX47xX2xX159xX52xX499xXb3xX4bxX1bxX306xX499xd939xX3xX17xX18xX7cxX24xX3xX2xX159xX52xX163xX52xX46xX47xX2xX159xX3xX4xX78xX6xX3xX1bxX306xX499xX4b5xX3xXexX74xX17xX1xX3xX83xX29fxX3xXbxX1xX283xXexX3xXexX14xXdxX36xX17xX3xX18xXdxX283xXf4xX3xX64xX30xX4xX3xX40xX496xX40xX3xX17xXf4xX17xX3xX83xX7cxX3xXbxX1xX276xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xXexX74xX17xX1xX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xX8dxX2cxX17xX3xX17xX3fxX40xX3xX46xX47xX46xX11dxX3xX83xX7cxX3xX17xX1x7968xX17xX18xX3xX17xX3fxX40xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX1xX10xXf4xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf4xX17xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX4bxX6xX5xXdxX18xX17xX119xX3xX16bxX23xX7xXexXdxdaf1xX24xX120xXaxX12xX0xXdxX40xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1fxX10xX17xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX64xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX119xX3xX12axX2xX47xXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX52xX52xXdxXdfxX140xX6xXf4xX1xX6xXexXdxX17xX1xXdfxX83xX17xX52xX17xX10xX114xX7xX52xX46xX47xX46xX11bxX52xX11bxX159xX64xX47xX2xb5e5xX12axX47xX5caxX163xXexX159xX2xX12axX163xX163xX5xX47xXdfxX16bxXbxX18xX16exX14xX9xX159xX11dxX5caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX114xXdxX64xXexX1xX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX12axX2xX47xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf4xX17xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX4bxX6xX5xXdxX18xX17xX119xX3xX16bxX23xX7xXexXdxX561xX24xX120xXaxX12xXb3xX23xX283xX3xXexX14x579axX17xX1xX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxXadxX17xX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxX3x4c91xX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xX8dx5850xX3xX8dxX271xXexX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX17xX1xX51fxX17xX18xX3xX24fxX2cxXexX3xX87xX23xX381xX3xX8dxX283xX17xX18xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX27xX17xXdfxX3xX0xX10xX40xX12xXcxX14xXf4xX17xX18xX3xX381xX17xX1xX119xX3xXb0xX2b5xXdxX3xXexX1xX70xX4xX3xXexX14xX271xX17xX18xX3xX87xX23xX24xX3xX40xX392xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxX3xX17xX1xd636xX290xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xX290xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1bxX307xX17xX18xX3x59b9xX6xX40xX3xX7x83a4xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xX83xX2b5xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1bxX307xX17xX18xX3xX739xX7fxX17xX1xX3xXa9xXcx86a2xX3xX1bxX307xX17xX18xX3xX739xX7fxX17xX1xXb8xXdfxX0xX52xX10xX40xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xXb0xXdxXadxX4xX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxXadxX17xX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxX3xX6abxX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xX8dxX6b6xX3xX140xX2b9xXexX3xX8dxX496xX23xX3xXexX84xX3xX14xX410xXexX3xX7xX2b5xX40xXdfxX3xXb3xX23xX283xX3xXexX14xX67exX17xX1xX3xXexX1xX70xX4xX3xX1xXdxXadxX17xX290xX3xX83xX2b5xXdxX3xX17xX1xX51fxX17xX18xX3xX24fxX2cxXexX3xX87xX23xX381xX3xX8dxX283xX17xX18xX3xX18xX1xXdxX3xX17xX1xX27xX17xX3xX4xX7cxX17xX18xX3xX24fxX1xX3f2xX17xX18xX3xX8dxX8exX17xX1xX3xX7xX70xX3xX8dxX446xX17xX18xX3xX8dxX2b9xX17xX3xX4xX78xX6xX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xX306xX370xX3xX5xX7cxX3xX5xd9c9xX3xXexX14xX67exX17xX1xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxX3xX8dxX271xXexX3xX4xX1xX74xX3xXexXdxX42fxX23xX3xX17xX18xX1xX8exX3xX87xX23xX24xX2cxXexX3xX8dxX29fxX3xX14xX6xX120xX3xX8dxX857xXdxX3xX17xX18xXb1xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX140xX276xX3xX7xX23xX17xX18xX290xX3xX24fxXdxXadxX17xX3xXexXf4xX7cxX17xX120xX3xX4xX1xX410xXexX3xX5xX15xX45fxX17xX18xX3xX18xXdxX283xXf4xX3xX64xX30xX4xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX17xX395xX17xX18xX3xX5xX42fxX17xX290xX3xX4xX358xX3xX7xX6abxX3xX83xX27xXexX3xX4xX1xX410xXexX290xX3xXexX14xX6xX17xX18xX3xXexX1xXdxX2cxXexX3xX140xX8exX3xX64xX271xX24xX3xX83xX7cxX3xX1xX43xX4xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX87xX23xX6xX17xX3xXexX395xX40xX3xX8dxX496xX23xX3xXexX15xX290xX3xX8dxX484xX4xX3xX140xXdxXadxXexX3xX8dxX2cxX17xX3xX17xX6xX24xX3xX4xX358xX3xX140xX381xX17xX3xX24fxX1xX392xX17xX18xX3xX17xX381xX24xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX83xX410xX17xX3xX8dxX29fxX3xX140xX410xXexX3xX4xX27xXbxX290xX3xXexX67exX17xX1xX3xX1xX67exX17xX1xX3xX4xX1xe1fexX17xX1xX3xXexX14xX8exX290xX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xXexX14xX27xXexX3xXexX70xX3xX276xX17xX3xX8dxX8exX17xX1xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf4xX17xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX4bxX6xX5xXdxX18xX17xX119xX3xX16bxX23xX7xXexXdxX561xX24xX120xXaxX12xX0xXdxX40xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1fxX10xX17xXexX10xX14xX3xX64xXexX1xX23xX40xX140xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxX114xXdxX64xXexX1xX119xX3xX11bxX2xX11dxXbxX11fxX120xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX119xX3xX12axX2xX47xXbxX11fxX120xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX119xX52xX52xXdxXdfxX140xX6xXf4xX1xX6xXexXdxX17xX1xXdfxX83xX17xX52xX17xX10xX114xX7xX52xX46xX47xX46xX11bxX52xX11bxX159xX64xX47xX2xX5caxX12axX159xX5caxX11bxXexX4a7xX12axX159xX159xX163xX5xX47xXdfxX16bxXbxX18xX16exX14xX9xX5caxX159xX5caxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX114xXdxX64xXexX1xX9xXaxX11bxX2xX11dxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX12axX2xX47xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1fxX6xXbxXexXdxXf4xX17xXaxX3xX7xXexX24xX5xX10xX9xXaxXexX10xX11fxXexX4bxX6xX5xXdxX18xX17xX119xX3xX16bxX23xX7xXexXdxX561xX24xX120xXaxX12x5a7exX6xX23xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX290xX3xX17xX1xXdxX29fxX23xX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX1xX43xX4xX3xX6abxX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX8dxX496xX23xX3xXexX15xX3xX4xX358xX3xX7xX6abxX3xX83xX27xXexX3xX4xX1xX410xXexX3xX24fxX1xX6xX17xX18xX3xXexX14xX6xX17xX18xX290xX3xX4xX1xX410xXexX3xX5xX15xX45fxX17xX18xX3xX18xXdxX283xXf4xX3xX64xX30xX4xX3xX4xX1xX23xX24xX36xX17xX3xX140xXdxX2cxX17xX3xXexX399xXexXdfxX0xX10xX40xX12xX3xXa9xXcxX14xXf4xX17xX18xX3xX381xX17xX1xX119xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1fxXac8xX3xXcxX395xX17xX3xXb0xX8exX17xX1xX3xXa9xX739xX857xX4xX3xX1bxX7cxXb8xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX84xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1fxXac8xX3xX1bxX857xX3xX306xX857xX3xX83xX7cxX3xb0f6xX6xXdxX3xX1cxX1xX30xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX8dxX496xX23xX3xXexX15xX3xX17xX395xX17xX18xX3xX4xX410xXbxX3xX8dxX271xXexX3xX4xX1xX23xbd80xX17xX3xX87xX23xX399xX4xX3xX18xXdxX6xXb8xXdfxX3xaa19xX17xX1xX3xXexX15xX3xX5xXdxXadxX23xXdfxX0xX52xX10xX40xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xXcxX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX14xX70xX4xX3xXcxX74xX17xX1xX3xX78xX24xX3xX4xX1xXf4xX3xX14xac97xX17xX18xX290xX3xX87xX23xX283xX3xXexX14xX67exX17xX1xX3xXexX14xXdxX36xX17xX3xX24fxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xX83xX2b5xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xX3xX6abxX3xX1xX23xX24xXadxX17xX3xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xX290xX3xX4xX392xX17xX18xX3xXexX283xX4xX3xXexX23xX24xX42fxX17xX3xXexX14xX23xX24xX29fxX17xX3xX4xX1xX15xX6xX3xXexX1xX410xX23xX3xX8dxX283xXf4xX3xX8dxX36xX3xX17xX1xX27xX17xX3xX8dxX15xX45fxX4xX3xX7xX70xX3xX8dxX307xX17xX18xX3xXexX1xX23xX27xX17xX3xXexX14xXf4xX17xX18xX3xX499xX1xX395xX17xX3xX64xX395xX17xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xXb0xX67exX3xX83xX27xX24xX290xX3xX24xX42fxX23xX3xX4xX496xX23xX3xX1xX23xX24xXadxX17xX3xXb0xXb1xX3xXb3xX23xX6xX17xX18xX290xX3xXac8xX6abxX3xca1cxXdxX283xXf4xX3xX64xX30xX4xX3xX83xX7cxX3xX306xX7cxXf4xX3xXexX271xXf4xX290xX3xX4xX283xX4xX3xX17xX18xX7cxX17xX1xX3xX5xXdxX42fxX17xX3xX87xX23xX6xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xX8dxXbb6xX24xX3xX40xX271xX17xX1xX3xX4xX392xX17xX18xX3xXexX283xX4xX3xXexX23xX24xX42fxX17xX3xXexX14xX23xX24xX29fxX17xX3xX83xX29fxX3xX4xX1xX78xX3xXexX14xX15xX358xX17xX18xX290xX3xXexX84xX3xX5xX6b6xX17xX1xX3xX8dxX271xXf4xX3xX8dxX2cxX17xX3xX17xX18xX15xX16xXdxX3xX64xX395xX17xX3xX8dxX36xX3xXexX271xXf4xX3xX7xX70xX3xX8dxX307xX17xX18xX3xXexX1xX23xX27xX17xX290xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX7xX23xX399xXexX3xX83xX29fxX3xX87xX23xX6xX17xX3xX8dxXdxX36xX40xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX5xX2b5xXbxXdfxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX244xXf4xX64xX24xXaxX12xX306xX307xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX24fxXdxX36xX40xX3xXexX14xX6xX290xX3xX5xX7cxX40xX3xX14xb96exX290xX3xX11fx89aaxX3xX5xa07exX3xXexX14xX283xX4xX1xX3xX17xX1xXdxXadxX40xX3xX4xX78xX6xX3xX4xX283xX4xX3xX4xX283xX3xX17xX1xX395xX17xX3xX83xX29fxX3xX17xX1xX51fxX17xX18xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xXexXdxX17xX3xXexX14xX283xXdxX3xX4xX1xXdxX29fxX23xX3xXexX14xXf4xX17xX18xX3xX4xX392xX17xX18xX3xXexX283xX4xX3xX7xX283xXbxX3xX17xX1xX27xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX18xX3xX18xX395xX24xX3xX64xX15xX3xX5xX23xX27xX17xX3xX24fxX1xX392xX17xX18xX3xXexX399xXexX3xXexX14xXf4xX17xX18xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX87xX23xX6xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xX64xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX64xX14xX10xX5xX6xXexX10xX64xXaxX12xX0xX23xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4bxXexX1xX23xX40xX140xX4bxX6xX17xX64xX4bxX7xX6xXbxXf4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX271xX17xX3xX4xX23xX399xXdxX3xX17xX857xXbxX3xX1xX307xX3xX7xX358xX3xXexX1xXdxX3xXexX399xXexX3xX17xX18xX1xXdxXadxXbxX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX83xX7cxX3xX11fxbd1axXexX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX8dxX271xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX5xX7cxX3xX5caxX47xX52xX11bxXaxX3xX1xX14xX10xX561xX9xXaxX52xX18xXdxX6xXf4xX4bxX64xX23xX4xX52xX1xX6xX17xX4bxX4xX23xXf4xXdxX4bxX17xXf4xXbxX4bxX1xXf4xX4bxX7xXf4xX4bxXexX1xXdxX4bxXexXf4xXexX4bxX17xX18xX1xXdxX10xXbxX4bxXexX1xXbxXexX4bxX83xX6xX4bxX11fxX10xXexX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX64xX6xXdxX4bxX1xXf4xX4xX4bxX5xX6xX4bxX5caxX47xX4bxX11bxX52xX2xX4a7xX12axX11dxX11dxX4a7xXdfxX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX52xX40xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX46xX47xX52xX17xX10xX114xX7xX52xX46xX47xX46xX11bxX52xX2xX46xX159xX64xX46xX2xX47xX5caxX46xX12axX159xXexX12axX12axX46xX12axX5xX2xXdfxX16bxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX83xX12xX0xX7xXexX14xXf4xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX271xX17xX3xX4xX23xX399xXdxX3xX17xX857xXbxX3xX1xX307xX3xX7xX358xX3xXexX1xXdxX3xXexX399xXexX3xX17xX18xX1xXdxXadxXbxX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX83xX7cxX3xX11fxXee3xXexX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX8dxX271xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX5xX7cxX3xX5caxX47xX52xX11bxXaxX3xX1xX14xX10xX561xX9xXaxX52xX18xXdxX6xXf4xX4bxX64xX23xX4xX52xX1xX6xX17xX4bxX4xX23xXf4xXdxX4bxX17xXf4xXbxX4bxX1xXf4xX4bxX7xXf4xX4bxXexX1xXdxX4bxXexXf4xXexX4bxX17xX18xX1xXdxX10xXbxX4bxXexX1xXbxXexX4bxX83xX6xX4bxX11fxX10xXexX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX64xX6xXdxX4bxX1xXf4xX4xX4bxX5xX6xX4bxX5caxX47xX4bxX11bxX52xX2xX4a7xX12axX11dxX11dxX4a7xXdfxX1xXexX40xXaxX12xX1bxX271xX17xX3xX4xX23xX399xXdxX3xX17xX857xXbxX3xX1xX307xX3xX7xX358xX3xXexX1xXdxX3xXexX399xXexX3xX17xX18xX1xXdxXadxXbxX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX83xX7cxX3xX11fxXee3xXexX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX8dxX271xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX5xX7cxX3xX5caxX47xX52xX11bxX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX14xXf4xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xX1bxX392xX40xX3xX17xX6xX24xX290xX3xX17xX18xX7cxX24xX3xX5caxX47xX52xX11bxX290xX3xX5xX7cxX3xX1xX271xX17xX3xX4xX23xX399xXdxX3xX4xX20xX17xX18xX3xX8dxX36xX3xXexX1xX959xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX8dxX3fxX17xX18xX3xX24fxXdeaxX3xXexX1xX6xX40xX3xX64xX70xX3x8099x7842xX3xXexX1xXdxX3xXcxX399xXexX3xX17xX18xX1xXdxXadxXbxX3xXcxX14xX23xX17xX18xX3xX1xX43xX4xX3xXbxX1xX276xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX17xX3fxX40xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX83xX7cxX3xX8dxX3fxX17xX18xX3xX24fxXdeaxX3xX11fxXee3xXexX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX8dxX271xXdxX3xX1xX43xX4xX3xX64xX70xX6xX3xXexX14xX42fxX17xX3xX8dxXdxX36xX40xX3xX24fxX113dxX3xXexX1xXdxX3xX17xX7cxX24xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX83xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXac8xX6abxX3xXcf9xX4b5x7fa8xX306xXcxX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX140xX283xXf4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX2b5xXbxX3xX2xX47xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX1xX14xX10xX561xX9xXaxX52xXexX23xX24xX10xX17xX4bxX64xX23xX17xX18xX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX7xXdxX17xX1xX52xX7xXf4xX4bxX18xX64xX4bxX6xX40xXbxX4bxX64xXexX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX17xX1xX4bxXexX1xXf4xX17xX18xX4bxX140xX6xXf4xX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX7xXdxX17xX1xX4bxX5xXf4xXbxX4bxX2xX47xX4bxXexX1xXbxXexX4bxX17xX6xX40xX4bxX1xXf4xX4xX4bxX46xX47xX46xX47xX4bxX46xX47xX46xX2xX52xX2xX4a7xX46xX12axX4a7xX11dxXdfxX1xXexX40xXaxX12xX0xXdxX40xX18xX3xX7xX14xX4xX9xXaxX52xX40xX10xX64xXdxX6xX52xX2xX46xX47xX52xX17xX10xX114xX7xX52xX46xX47xX46xX47xX52xX163xX11bxX64xX12axX47xX159xX2xX163xX11dxX46xXexX2xX11dxX46xX11dxX5xX46xX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX7xXdxX17xX1xXdfxXbxX17xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX18xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX1fxX20xX3xX1bxX23xX24xX3xX1fxX27xX17xX3xXexXdxX2cxXbxX3xXexX30xX4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX52xX12xX0xX52xX6xX12xX0xX64xXdxX83xX12xX0xX7xXexX14xXf4xX17xX18xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXac8xX6abxX3xXcf9xX4b5xX11c3xX306xXcxX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX140xX283xXf4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX2b5xXbxX3xX2xX47xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXaxX3xX1xX14xX10xX561xX9xXaxX52xXexX23xX24xX10xX17xX4bxX64xX23xX17xX18xX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX7xXdxX17xX1xX52xX7xXf4xX4bxX18xX64xX4bxX6xX40xXbxX4bxX64xXexX4bxX1xX6xX4bxXexXdxX17xX1xX4bxXexX1xXf4xX17xX18xX4bxX140xX6xXf4xX4bxXexX23xX24xX10xX17xX4bxX7xXdxX17xX1xX4bxX5xXf4xXbxX4bxX2xX47xX4bxXexX1xXbxXexX4bxX17xX6xX40xX4bxX1xXf4xX4xX4bxX46xX47xX46xX47xX4bxX46xX47xX46xX2xX52xX2xX4a7xX46xX12axX4a7xX11dxXdfxX1xXexX40xXaxX12xXac8xX6abxX3xXcf9xX4b5xX11c3xX306xXcxX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX140xX283xXf4xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX5xX2b5xXbxX3xX2xX47xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xX0xX52xX6xX12xX0xX52xX7xXexX14xXf4xX17xX18xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX64xXaxX12xXac8xX6abxX3xXcf9xXdxX283xXf4xX3xX64xX30xX4xX3xX83xX7cxX3xX306xX7cxXf4xX3xXexX271xXf4xX3xX1bxX7cxX3xXcxX7fxX17xX1xX3xXexX1xX392xX17xX18xX3xX140xX283xXf4xX3xXexX1xX16xXdxX3xX18xXdxX6xX17xX3xX83xX7cxX3xX8dxX8exX6xX3xX8dxXdxX36xX40xX3xX17xX857xXbxX3xX1xX307xX3xX7xX358xX3xX8dxX3fxX17xX18xX3xX24fxXdeaxX3xX17xX18xX23xX24xXadxX17xX3xX83xX43xX17xX18xX3xXexX23xX24xX36xX17xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX83xX7cxXf4xX3xX5xX2b5xXbxX3xX2xX47xX3xXcxX1bxX1cxXcxX3xX17xX3fxX40xX3xX1xX43xX4xX3xX46xX47xX46xX47xX3xX4bxX3xX46xX47xX46xX2xXdfxX0xX52xXbxX12xX0xX52xX64xXdxX83xX12xX0xX52xX5xXdxX12xX0xX52xX23xX5xX12xX0xX64xXdxX83xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX14xXaxX12xX0xX52xX64xXdxX83xX12xX0xX52xX64xXdxX83xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx67d5xX23xXexX1xXf4xX14xXaxX12xX1cxXdfxXb0xX0xX52xXbxX12
P.V