Hà Tĩnh: Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8 tăng 3,92%
(Baohatinh.vn) - Theo số liệu của Cục Thông kê Hà Tĩnh, tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 8 ước đạt 3.131 tỷ đồng, tăng 3,92% so với tháng trước và tăng 19,69% so với cùng kỳ năm trước.
a9e5xae69xdb26xbe6ex14945x1486ax1333exea08x11804xX7xbb2fxf751xb40cx114d1x12c04x13e53xX5x14788xXaxc1b9xed09xd2bexX3xXcxd93cxcf4exX1xb520xX3xXcx10a54xX18xd00axX3xb3eaxfe63xX4xX3xb434xd05exX18xX3xX5xcf33xX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xb07fxX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3x128f2xX3xXexb380xX18xX1fxX3x126baxbcccxf192xb97cxcbc0xX0xd8f0xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xd358xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xX7x141f3xX3xX5xXdxc2e9xb152xX3xX4x1433bxX6xX3x14905xde04xX4xX3xXcxX1xe5edxX18xX1fxX3xc963x146a1xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX32xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX3bxX3x12099xeb59xX4xX3xe597xe06axXexX3xX42x13b48xX2xX42xX2xX3xXex117fdxX3xXa9xd33axX18xX1fxX43xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX43xX44xX45xX46xX3xX7xX32xX3xed4fxXa6xXdxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xXexb71bxXa5xXa6xX4xX3xXcaxX14xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX44xX43xb06exX44xX46xX3xX7xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xX4x1289fxX18xX1fxX3xX78x14498xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xXaexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb91xX32xX5axd3acxX3xXbxX6exX10xX18xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXaxXexX10x1283axXexadcbxX6xX5xXdxX1fxX18xX1axX3xX4xX10xX18xXexX10xXd5x110d1xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6exX10xX18xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX114xX5xX10xX9xXax132fdxXdxX5axXexX1xX1axX3xXe5xX2xd4b6xXbxX128xX138xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX1axX3xaaefxX2x13a76xXbxX128xX138xXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1axX48xX48xXdxXaexX25xX6xX32xX1xX6xXexXdxX18xX1xXaexXcaxX18xX48xX18xX10xX157xX7xX48xX2xX3bxX42xX160xX48x11df6xX45xX5axX16fxX16fxX44xX16dxX19axX16dxXe5xXexX160xX2xX42xX2xX5xX3bxX12axX6xX12axX19axX42xX42xX16dxXaex110aexXbxX1fx12c5cxXd5xX9xX2xX44xX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX32xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX3bxX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6xXbxXexXdxX32xX18xXaxX12xX6exX1xX68x1140axX18xX3xX25x112baxX3xX25xXa5xXa6xX4xX3xXcaxX14xX32xX3xX18xX3exX21xX3xX1xeec2xX4xX3xX21xXa6xXdxX3xX18xX79xX18xX3xX18xX1xX68xX3xX4xb6efxX68xX3xXcaxce59xX3xXbxX1xXa5x12eafxX18xX1fxX3xXexXdxX67xX18xX3xXa9xXdxX3xX5xXaaxXdxX3xc94dxX128xX10xX3xXa9xXaaxXbxX3xXa9xXdxX67xX18xX43xX3xX128xX10xX3xX21xX26xX114xX3xXa9xXdxX67xX18xe98exX3xXexX3exX18xX1fxX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX32xX5axX114xXaxX12xc987xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xX78xXf6xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xX43xX3xX1xX32xXaaxXexX3xXa9xf8b6xX18xX1fxX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1x118e3xX6xX3xXexX3exX18xX1fxX3xe5cbxX3xX4xaa31xX3xX45xX3xX78xX1xX68xX3xXcaxb200xX4xX1axX3xX78xXdxX18xX1xX3xXex127e4xX3xXexd96dxXbxX3xXexX1x1355fxX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX2xX160xX43xXe5xX16dxX46xX3xXcaxX14xX3xX78xXdxX18xX1xX3xXexX2d6xX3xXexXa5xX3xX18xX1xcec3xX18xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX44xX43xXe5xX44xX46xXaexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX32xX5axX114xXaxX12xc212xX2a7xXexX3xX7xX63xX3xX18xX1xX2b8xX21xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xX4xX2b8xX3xX5axX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX4xX6xX32xX3xX7xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xX78xXf6xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xX3xX18xX1xXa5xX1axX3xX18xX1xX2b8xX21xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xX74xX3xXexX74xX3xX4xX26xX4xX3xX5xX32xXaaxXdxX3xXa5xXa6xX4xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX45xX43xXe5xX19axX3xX5xX23axX18xX138xX3xXbxX1xXa5xX243xX18xX1fxX3xXexXdxX67xX18xX3xXa9xXdxX3xX5xXaaxXdxX3xXexX3exX18xX1fxX3xXe5xX19axX43xX19axX19axX46xX138xX3xX5xXa5xX243xX18xX1fxX3xXexX1xX2ccxX4xX43xX3xXexX1xX2ccxX4xX3xXbxX1xX216xX21xX3xXa5xXa6xX4xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX3bxX43xX3bxXe5xX46xX138xX3xX1fxfeaexX3xXcaxX14xX3xXcaxX2d9xXexX3xX5xXdxX67xX68xX3xX128xX2fdxX114xX3xX5axX2ccxX18xX1fxX3xXa5xXa6xX4xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX42xX43xX3bxX42xX46xXaexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX32xX5axX114xXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXbxX1xX2fdxX18xX3xXexe17bxX4xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX6exX6fxX4xX3xXcxX1xX63xX18xX1fxX3xX78xX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xX5axX32xX3xX1fxXdxX26xX3xX5xXa5xX243xX18xX1fxX3xXexX1xX2ccxX4xX43xX3xXexX1xX2ccxX4xX3xXbxX1xX216xX21xX3xXexX3exX18xX1fxX43xX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xXcaxXa6xXdxX3xX1fxXdxX26xX3xX128xX3exX18xX1fxX3xX5axX23axX68xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX5axff21xX18xX3xXa9xX2d6xX18xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX422xX3xXcaxX2d9xX18xX3xX4xX1xX68xX114xX2dexX18xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX5xX14xX21xX3xX4xX1xX32xX3xX5axX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xX4xX26xX4xX3xX21xed13xXexX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX18xX14xX114xX3xXexX3exX18xX1fxXaexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX32xX5axX114xXaxX12xX111xX79xX18xX3xX4xXaaxX18xX1xX3xXa9xX2b8xX43xX3xX4xX1xX68xX216xX18xX3xX25xX21axX3xX25xXa5xXa6xX4xX3xXcaxX14xX32xX3xX18xX3exX21xX3xX1xX22axX4xX3xX21xXa6xXdxX3xX18xX79xX18xX3xX18xX1xX68xX3xX4xX23axX68xX3xXcaxX23exX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX21xX6xX114xX3xX21xX4b5xX4xX43xX3xXbxX1xXa5xX243xX18xX1fxX3xXexXdxX67xX18xX3xXa9xXdxX3xX5xXaaxXdxX3xX253xX128xX10xX3xXa9xXaaxXbxX3xXa9xXdxX67xX18xX43xX3xX128xX10xX3xX21xX26xX114xX3xXa9xXdxX67xX18xX26cxX43xX3xXcaxX3exX18xX3xXbxX1xdf6dxX18xX1fxX3xXbxX1xX216xX21xX43xX3xX7xX26xX4xX1xX43xX3xX25x10804xXexX43xX3xXcaxX2c0xXaexXaexXaexX3xXa9xX23exX68xX3xXexX3exX18xX1fxXaexX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX32xX5axX114xXaxX12xX6exXf1xX18xX1fxX3xXcaxXa6xXdxX3xXa9xX2b8xX43xX3xXexX1x135f4xXdxX3xXexXdxX2d6xXexX3xXexX1xX68xX2d9xX18xX3xX5x11d93xXdxX3xX4xX1xX32xX3xXcaxXdxX67xX4xX3xX1xX32xX14xX18xX3xXexX1xXdxX67xX18xX3xX4xX74xX18xX1fxX3xXexXd5x11417xX18xX1xX3xX18xX79xX18xX3xX18xX1xX68xX3xX4xX23axX68xX3xXcaxX23exX3xXcaxX2d9xXexX3xX5xXdxX67xX68xX3xX128xX2fdxX114xX3xX5axX2ccxX18xX1fxX3xX253xX4xX1xX6bxX3xX114xX2d6xX68xX3xX5xX14xX3xX128xXdxX3xX21xX3exX18xX1fxX43xX3xX4xX26xXexX3xX7xada7xXdxX43xX3xX1fxXaaxX4xX1xX3xX18xX1fxX2b8xXdxX26cxX3xXexX3exX18xX1fxXaexXaexXaexX0xX48xXbxX12xX0xX5axXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5axXd5xX10xX5xX6xXexX10xX5axXaxX12xX0xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX79xX18xX3x1407dxX68xX6xX18xX1axX0xX48xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xX68xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX12axXexX1xX68xX21xX25xX12axX6xX18xX5axX12axX7xX6xXbxX32xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX21axX3xXexXd5xXa5xX5a0xX18xX1fxX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xf64fxX25xX22xXexX3xXexX63xX4x11b55xX43xX3xX18xX1xXdxX23exX68xX3xXexX422xX18xX3xX1xXdxX67xX68xX3xX78xX1xX2c3xX3xX64dxX68xX6xX18xXaxX3xX1xXd5xX10xff1exX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xXexX1xXdxX12axXexXd5xX68xX32xX18xX1fxX12axX25xX6xX18xX12axX5xX10xX12axX25xX68xXexX12axXexX32xX4xX12axX18xX1xXdxX10xX68xX12axXexXdxX18xX12axX1xXdxX10xX68xX12axX78xX1xX6xX12axX64dxX68xX6xX18xX48xX2xX160xX44xX44xX16dxX44xXaexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX48xX21xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX45xX16fxX48xX18xX10xX157xX7xX48xX2xX3bxX42xX16dxX48xX2xX16dxX45xX5axX16dxX16fxX3bxX160xX16dxX16dxX160xXexX19axX42xXe5xX3bxX5xX2xX12axXdxX21xX1fxX12axX44xXe5xX160xXe5xXaexX1b3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX32xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX3bxX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXcaxX12xX0xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX21axX3xXexXd5xXa5xX5a0xX18xX1fxX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX69cxX25xX22xXexX3xXexX63xX4xX6a4xX43xX3xX18xX1xXdxX23exX68xX3xXexX422xX18xX3xX1xXdxX67xX68xX3xX78xX1xX2c3xX3xX64dxX68xX6xX18xXaxX3xX1xXd5xX10xX6c3xX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xXexX1xXdxX12axXexXd5xX68xX32xX18xX1fxX12axX25xX6xX18xX12axX5xX10xX12axX25xX68xXexX12axXexX32xX4xX12axX18xX1xXdxX10xX68xX12axXexXdxX18xX12axX1xXdxX10xX68xX12axX78xX1xX6xX12axX64dxX68xX6xX18xX48xX2xX160xX44xX44xX16dxX44xXaexX1xXexX21xXaxX12xXcxX1xX21axX3xXexXd5xXa5xX5a0xX18xX1fxX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX69cxX25xX22xXexX3xXexX63xX4xX6a4xX43xX3xX18xX1xXdxX23exX68xX3xXexX422xX18xX3xX1xXdxX67xX68xX3xX78xX1xX2c3xX3xX64dxX68xX6xX18xX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX1xX21axX3xXexXd5xXa5xX5a0xX18xX1fxX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xXexXaaxXdxX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xXexXd5xX32xX18xX1fxX3xX18xX1x1338fxX18xX1fxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX64dxX68xX6xX3xX2c0xX3xX21xX22xX4xX3xXexX3exX18xX1fxX3xXexXd5xXa5xX2c0xX18xX1fxX3xX4xX6xX32xXaexX3xXa9xX2d6xX18xX3xX1xX2d6xXexX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX43xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX2b8xX6xX3xXexXd5xX79xX18xX3xXa9xX21axX6xX3xX25xX14xX18xX3xXex11022xX18xX1xX3xXa9xXaaxXexX3xX45xX16fxXaexX16fxX3bxX3bxX43xX2xX2xX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxX43xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX2xX43xXe5xX19axX46xX3xX7xX32xX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xX78xXf6xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xXaexX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXcaxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX2b8xX6xX3xX19axX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX243xX18xX3xX45xX16fxX3xX18xX1fxX14xX18xX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxXaxX3xX1xXd5xX10xX6c3xX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xX1xX6xX12axXexXdxX18xX1xX12axXexX32xX18xX1fxX12axX21xX68xX4xX12axX25xX6xX18xX12axX5xX10xX12axX1xX6xX18xX1fxX12axX1xX32xX6xX12axX19axX12axXexX1xX6xX18xX1fxX12axX5axX6xXexX12axX1xX32xX18xX12axX45xX16fxX12axX18xX1fxX6xX18xX12axXexX114xX12axX5axX32xX18xX1fxX48xX2xX160xX44xX45xX19axX3bxXaexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX48xX21xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX45xX16fxX48xX18xX10xX157xX7xX48xX2xX3bxX42xX45xX48xX2xX42xX16fxX5axX16dxX16fxX44xX2xX3bxX160xX44xXexX16dxX3bxX16dxX16dxX5xX160xX12axX4xX1xXdxX18xX1xXaexX1b3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX32xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX3bxX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXcaxX12xX0xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX2b8xX6xX3xX19axX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX243xX18xX3xX45xX16fxX3xX18xX1fxX14xX18xX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxXaxX3xX1xXd5xX10xX6c3xX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xX1xX6xX12axXexXdxX18xX1xX12axXexX32xX18xX1fxX12axX21xX68xX4xX12axX25xX6xX18xX12axX5xX10xX12axX1xX6xX18xX1fxX12axX1xX32xX6xX12axX19axX12axXexX1xX6xX18xX1fxX12axX5axX6xXexX12axX1xX32xX18xX12axX45xX16fxX12axX18xX1fxX6xX18xX12axXexX114xX12axX5axX32xX18xX1fxX48xX2xX160xX44xX45xX19axX3bxXaexX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX2b8xX6xX3xX19axX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xXa9xXaaxXexX3xX1xX243xX18xX3xX45xX16fxX3xX18xX1fxX14xX18xX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xX6exX6fxX4xX3xXcxX1xX63xX18xX1fxX3xX78xX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX25xXdxX2d6xXexX43xX3xX5axX2ccxX3xXa5xXa6xX4xX3xXexX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX2b8xX6xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX48xX45xX16fxX2xX3bxX3xXexXd5xX79xX18xX3xXa9xX21axX6xX3xX25xX14xX18xX3xXexX912xX18xX1xX3xXa9xXaaxXexX3xX42xXaexX16fxX45xX42xX43xX44xXe5xX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxX43xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX45xX43xX19axX19axX46xX3xX7xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xX3xXcaxX14xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xXe5xX43xX16fxX45xX46xX3xX7xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xX78xXf6xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xXaexX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXcaxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xe4faxX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xX5axX21axX4xX1xX3xXcaxX6fxX3xX5xXa5xX68xX3xXexXd5xX569xX3xXcaxX14xX3xX3exX18xX3xX68xX63xX18xX1fxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX3xXa9xXaaxXexX3xX1fxX23axX18xX3xX160xX45xX16dxX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxXaxX3xX1xXd5xX10xX6c3xX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xX1xX6xX12axXexXdxX18xX1xX12axX5axX32xX6xX18xX1xX12axXexX1xX68xX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX12axX5xX68xX68xX12axXexXd5xX68xX12axXcaxX6xX12axX6xX18xX12axX68xX32xX18xX1fxX12axXexX1xX6xX18xX1fxX12axX19axX12axX5axX6xXexX12axX1fxX6xX18xX12axX160xX45xX16dxX12axXexX114xX12axX5axX32xX18xX1fxX48xX2xX160xX44xX2xX160xX19axXaexX1xXexX21xXaxX12xX0xXdxX21xX1fxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX48xX21xX10xX5axXdxX6xX48xX2xX45xX16fxX48xX18xX10xX157xX7xX48xX2xX3bxX42xX45xX48xX2xX16fxXe5xX5axX42xX16fxX44xX2xX3bxX45xX3bxXexX2xXe5xX3bxX2xX5xX2xX16fxX12axX2xX16fxX160xX5axX160xX16fxXe5xX16fxX16dxX160xX42xXexX42xX42xX42xX16dxX5xX45xX12axX2xXaexX1b3xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXcxX1dxX18xX1fxX3xX21xX22xX4xX3xX25xX26xX18xX3xX5xX2axX3xX1xX14xX18xX1fxX3xX1xX32xX26xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX3bxX3xXexX3exX18xX1fxX3xX42xX43xX44xX45xX46xXaxX3xX48xX12xX0xX48xX6xX12xX0xX5axXdxXcaxX12xX0xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXc92xX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xX5axX21axX4xX1xX3xXcaxX6fxX3xX5xXa5xX68xX3xXexXd5xX569xX3xXcaxX14xX3xX3exX18xX3xX68xX63xX18xX1fxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX3xXa9xXaaxXexX3xX1fxX23axX18xX3xX160xX45xX16dxX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxXaxX3xX1xXd5xX10xX6c3xX9xXaxX48xXexX1xX68xX32xX18xX1fxX12axX21xX6xXdxX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX48xX1xX6xX12axXexXdxX18xX1xX12axX5axX32xX6xX18xX1xX12axXexX1xX68xX12axX5axXdxX4xX1xX12axXcaxX68xX12axX5xX68xX68xX12axXexXd5xX68xX12axXcaxX6xX12axX6xX18xX12axX68xX32xX18xX1fxX12axXexX1xX6xX18xX1fxX12axX19axX12axX5axX6xXexX12axX1fxX6xX18xX12axX160xX45xX16dxX12axXexX114xX12axX5axX32xX18xX1fxX48xX2xX160xX44xX2xX160xX19axXaexX1xXexX21xXaxX12xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX1axX3xXc92xX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xX5axX21axX4xX1xX3xXcaxX6fxX3xX5xXa5xX68xX3xXexXd5xX569xX3xXcaxX14xX3xX3exX18xX3xX68xX63xX18xX1fxX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX3xXa9xXaaxXexX3xX1fxX23axX18xX3xX160xX45xX16dxX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxX0xX48xX6xX12xX0xX48xX7xXexXd5xX32xX18xX1fxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX5axXaxX12xXcxX1xX10xX32xX3xXexX1xX74xX18xX1fxX3xXexXdxX18xX3xXexcca1xX3xX6exX6fxX4xX3xXcxX1xX63xX18xX1fxX3xX78xX79xX3xX13xX14xX3xXcxX17xX18xX1xX43xX3xX5axX32xX6xX18xX1xX3xXexX1xX68xX3xX5axX21axX4xX1xX3xXcaxX6fxX3xX5xXa5xX68xX3xXexXd5xX569xX43xX3xX3exX18xX3xX68xX63xX18xX1fxX3xXcaxX14xX3xX5axX68xX3xX5xX21axX4xX1xX3xX5xX8b5xX3xX1xX14xX18xX1xX3xXexX1xX26xX18xX1fxX3xX19axX48xX45xX16fxX2xX3bxX3xXa9xXaaxXexX3xX160xX45xX42xX43xXe5xX19axX3xXexXb4xX3xXa9xXb7xX18xX1fxX43xX3xXexX3exX18xX1fxX3xX2xX16fxX43xX16fxX42xX46xX3xX7xX32xX3xXcaxXa6xXdxX3xX4xXf1xX18xX1fxX3xX78xXf6xX3xX18xX3exX21xX3xXexXd5xXa5xXa6xX4xX3xXcaxX14xX3xXexX3exX18xX1fxX3xXa9xX23exX68xX3xX2c0xX3xX4xX2c3xX3xX42xX3xX18xX1xX2b8xX21xX3xX18xX1fxX14xX18xX1xX3xX5axX21axX4xX1xX3xXcaxX6fxXaexX0xX48xXbxX12xX0xX48xX5axXdxXcaxX12xX0xX48xX5xXdxX12xX0xX48xX68xX5xX12xX0xX5axXdxXcaxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXd5xXaxX12xX0xX48xX5axXdxXcaxX12xX0xX48xX5axXdxXcaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd286xX68xXexX1xX32xXd5xXaxX12xX111xX26xX3xXcxX2fdxX18xX0xX48xXbxX12
Bá Tân