2019 Honda PCX 150 ra mắt, giá từ 84 triệu đồng
2019 Honda PCX 150 có những cải tiến theo hướng hiện đại, gọn nhẹ hơn so với thế hệ trước.
6c04x10a03x102aexae75xce59xac76x7fa3xd6d3xc462xd2dbx11179x123e8xbf9fx72a9xda52xc03bxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXaxb53fxc450x8c1fxXexX0x1030cxXaxX17xX18xX19xXexX0x7551xc1c6xX19xf31exXexX0xXax9b0fxX9x999exXdxX18xa610xX2fx1046cxf64ax9c60xX5xcb05xXbxXdxX17xX32xXex119a4x114e3xX2axe7c9xX9xeb74xX24x11029xX19xX18xX9xX7xX4x1146bxX9xX2axe01exX3cxX9xe6b8xX18xX9xXcx1255fxXbxc2bdxX9xb729xX35x11dfdxX9xXbxd97fxX9x6d19x11aaaxX9xXbxX4exX35x101b5x1038bxX9xebeax7692xX42xX56xX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX40xX17xX18xX19xX32xXexX3bxX3cxX2axX3exX9xX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xX2cxff57xX9xX42xXaxa990xX42xX56xX9xX2cxb34fxX35xX9xXbxX35x967fxX42xX9xXbxXaxX17xX24xX9xXaxf02ex92d2xX42xX56xX9xXaxX35xX63xX42xX9xX66xd6f8xX35xX54xX9xX56x7e7axX42xX9xX42xXax7a82xX9xXax7eadxX42xX9xX2fxX24xX9x9541xXacxX35xX9xXbxXaxXa2xX9xXaxX63xX9xXbxX4exXabxXacxX2cxa969xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33x11917xX24xX19xX26xX32xXexX0xX35xXcxX56xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33x7736xX1cxX1cxX35xXd9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXd9xXc9xX42xX1cxX42xX17x107baxX2fxX1cxX2axX5dxX2axf1ffxX1cx7f64xX119xX19xX5exX2axX4bxc8b3xX11fxX3cxX3cxXbxX117xX3exX3bxX11fxXdxX3cxXd9x8486xX33xX56xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xXfdxX23xXdxX24xX2cx8ce5x72baxXcxX18xX4exX56xX35xX42x112b1xXdxX17xb625xXbxXfdxX18xX64xXbxX24xX144xXcxX18xX4exX56xX35xX42xX14bxX4exX35xX56xXaxXbxXfdxX18xX64xXbxX24xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX2axX3exX9xXaxX24xX42xX19xX18xX9xX33xX2cx111c3xX9xX2axX4bxX3cxX9xX4exX18xX9xXcxX18xXbxX9xX56xX35xX18xX9xXbxX64xX9xX5dxX5exX9xXbxX4exX35xX17xX64xX9xX19xX24xX42xX56xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX42xX17xX111xX2fxX14bxX35xXcxX18xX56xX17xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX3bxX3cxX2axX3exX9xX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe9xX24xX19xX26xX32xXexX48xX17xX9xXbxX18xX26xX9xX56xX18xX9xX3bxX3cxX2axX3exX9xX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xXc9xXacxX35xX9xX42xXaxX98xX42xX56xX9xX2cxX9dxX35xX9xXbxX35xXa2xX42xX9xX66xX58xX42xX56xX9xX2cxXax7a9cxX9x9e32xX9xX66x1139bxX9xX66xXabxfdddxX2cxX9xX56xX35xXacxX35xX9xXbxXaxX35xX63xX64xX9xXbxXb6xX35xX9xXbxXaxe033xX9xXbxX4exXabx9a4dxX42xX56xX9xe14bxd016xXd9xX9xb9f1x743fxX9xX19xX35xX63xX42xX9xXcxXb6xX24xX9xX23xcc2cxX42xX9xX42xX56xX24x7e2bxX35xX54xX9xX33xXaxX35xX261xX42xX9xX23xX9dxX42xX9xXcxXacxX35xX9xX42xXax107e5xXbxX9xX2cxX94xX9xX42xXaxX98xX42xX56xX9xXbxXaxX18xX26xX9xX66x8950xX35xX9xX23xX52xXbxX9xXcxX52xXbxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe9xX24xX19xX26xX32xXex9a19xX35x7669xXcxX9xX42xX28dxX35xX9xX23x11da0xXbxX9xX2cxXax898exX42xXaxX9xXdxX267xX9xX2cxba44xXcxX9xX66x8052xX42xX9xX33xXaxX18xX9xXaxX24xX267xX42xX9xXbxX24xX267xX42xX9xX23x95c4xX42xX56xX9xdce7xX8xX2xX9xXbxXaxX2afxX9xXbxXaxX18xX24xX9xX2cxd744xX42xX56xX9xX2cxX2c4xXcxX9xX66xX67xX42xX56xX9xXaxX67xX9xX2dexX4xX2xX9xX143xX251xX9xXbxXaxX64xX2b7xXbxX9xX2fx12442xX9xXbxX24xX267xX42xX9xX23x954cxX54xX9xX143xXaxX52xX2cxX9xXaxea09xX42xX9xXc9xXacxX35xX9xX33xXaxX35xX261xX42xX9xX23xX9dxX42xX9xXbxX4exXabxXacxX2cxX9xX66x11ab2xX26xX9xXdxX267xX9xXdxX24xXb6xX35xX9xX2cxX2c4xXcxX9xX66xX67xX42xX56xX9xXaxX67xX9xX143xX251xX9xXbxXaxX64xX2b7xXbxX9xX2fxX30axX9xX14bxX18xX42xX18xXdxX24xX56xX64xX17xXd9xX9xX3bxX3cxX2axX3exX9xX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xX56xX35xX24cxX9xX66xX333xX26xX9xX2cx11368xX42xX56xX9xX42xXaxXc0xX9xXaxXc3xX42xX9xX33xXaxX35xX261xX42xX9xX23xX9dxX42xX9xXbxX35xX255xX42xX9xX42xXaxX35xX63xXcxX9xX3bxX54xX5dxX9xX143xX56xX54xX9xX42xXaxX24cxX9xX23xX312xX9xX143xXaxX64xX42xX56xX9xX42x8493xX35xX9xX143x768fxX33xX9xX143xXaxX58xX2cxX9xXc9xXacxX35xX9xXbxXaxX35xXa2xXbxX9xXdxX2b7xX33xX9xX143xXaxX64xX42xX56xX9xX30axX42xX56xX9xX2cxX37dxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe9xX24xX19xX26xX32xXexX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xXcxXacxX35xX9xXbxX4exX18xX42xX56xX9xX23xX247xX9xX66xX312xX42xX56xX9xX2cxXc3xX9xX2axX5exX3exX2cxX2cxX54xX9xX56xX35xX9dxXcxX9xX5exX9xX2cxX2cxX9xX2fxX24xX9xXc9xXacxX35xX9xXbxXaxXa2xX9xXaxX63xX9xXbxX4exXabxXacxX2cxXd9xX9xX40xX312xX33xX9xXbxXaxX3b4xX42xX56xX9xX143xXaxX2bcxX9xX2cxX37dxX42xX56xX9xXdxXacxX42xX9xXaxXc3xX42xX9xX56xX35xX22axX33xX9xXbx9e33xX42xX56xX9xX2fxf07fxX2cxX9xXcxXb6xX42xXaxX9xXaxXc3xX42xX9xX2fxX24xX9xXc9xXacxX35xX9xX66xX312xX42xX56xX9xX2cxXc3xX9xX33xXaxX35xX261xX42xX9xX23xX9dxX42xX9xXbxX4exXabxXacxX2cxXd9xX9xX254xXacxX35xX9xXaxX63xX9xXbxXaxX30axX42xX56xX9xX66xX312xX42xX56xX9xX2cxXc3xX9xX42xX267xX26xX54xX9xX3bxX3cxX2axX3exX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xX2cxX94xX9xX143xXaxX9dxX9xX42xX45axX42xX56xX9xX2fxX9dxX42xX9xX2fxX35xX42xXaxX9xX2cxX3b4xX42xX56xX9xX2fxX64xX27bxXbxX9xXbxX30axX35xX9xX66xX18xX9xXbxXacxX35xX9xX2axX11fxX54xX11fxX9xXcxX22fxX9xXdxa814xX2cxX9xXc9xX267xX9xXcxX3b4xX14bxXcxX17xX42xX9xX17bxX24xX52xX42xX9xX2cxX4e5xX2cxX9xX66xXb6xX35xX9xX66xXb6xXbxX9xX2axX5exX9x10a98xXcxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe9xX24xX19xX26xX32xXexX48xX17xX9xXbxX35xXa2xX33xX9xXbxX2c4xX2cxX9xXbxX4exX18xX42xX56xX9xX23xX247xX9xX33xXaxX64xX312xX2cxX9xXdxX67xX42xX56xX9xXbxX4exXabxXacxX2cxX9xXc9xXacxX35xX9xX56xX35xX9dxXcxX9xX17bxX94xX2cxX9xX66xX3b4xX35xX9xX33xXaxX2bcxX18xX9xX2fxX18xX64xXd9xX9xXe9xX312xX9xXc9xX267xX42xXaxX9xX23xX58xX42xXaxX9xX2cxe988xX9xX2axX5exX14bxX35xX42xX2cxXaxX9xX66xXabxX233xX2cxX9xX56xX52xX42xX9xXdxX30axX33xX9xX19xX267xX26xX9xXaxXc3xX42xX9xXdxX24xXb6xX35xX9xX2axX3cxX3cxX1cxX5dxX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX58xX42xXaxX9xXbxX4exXabxXacxX2cxX9xXc9xX267xX9xX2axX3bxX3cxX1cxX119xX3cxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX58xX42xXaxX9xX2fxX18xX64xXd9xX9xX4xX9dxX9xXaxX18xX35xX9xX23xX58xX42xXaxX9xX17bxX17xX9xX66xX255xX64xX9xX2cxX94xX9xX33xXaxX18xX42xXaxX9xX66x9debxX18xXd9xX9xX5xX4exX24xX42xX56xX9xX143xXaxX35xX9xXaxX63xX9xXbxXaxX30axX42xX56xX9xX2cxXaxX30axX42xX56xX9xX23xX94xX9xX2cxX45fxX42xX56xX9xX33xXaxX18xX42xXaxX9x10b23xda4cxXe9x81d6xbbf9xX9xXdxX267xX9xXcxX312xXbxX9xXbxX2ecxX26xX9xX2cxXaxXbbxX42xXd9xX9xX0xX35xXcxX56xX9xX2fxX4exX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xXfdxX1cxX1cxX35xXd9xX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxXd9xXc9xX42xX1cxX42xX17xX111xX2fxX1cxX2axX5dxX2axX117xX1cxX119xX119xX19xX5exX2axX4bxX11fxX11fxX3cxX3cxXbxX4bxX3cxX119xX3exXdxX2axXd9xX12bxX33xX56xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xX19xX35xX2fxX33xXdxX18xX26xXfdxX23xXdxX24xX2cxX143xX144xXcxX18xX4exX56xX35xX42xX14bxXdxX17xX14exXbxXfdxX18xX64xXbxX24xX144xXcxX18xX4exX56xX35xX42xX14bxX4exX35xX56xXaxXbxXfdxX18xX64xXbxX24xX144xX111xX35xX19xXbxXaxXfdxX117xX4bxX3exX33xX17bxX144xXaxX17xX35xX56xXaxXbxXfdxX5exX11fxX3exX33xX17bxX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xX3bxX3cxX2axX3exX9xXaxX24xX42xX19xX18xX9xX33xX2cxX17bxX9xX2axX4bxX3cxX9xX4exX18xX9xXcxX18xXbxX9xX56xX35xX18xX9xXbxX64xX9xX5dxX5exX9xXbxX4exX35xX17xX64xX9xX19xX24xX42xX56xX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX42xX17xX111xX2fxX14bxX35xXcxX18xX56xX17xX9xX19xXbxXaxX64xXcxX23xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xXexX48xX17xX9xX2cxX94xX9xX42xXaxX98xX42xX56xX9xX2cxX9dxX35xX9xXbxX35xXa2xX42xX9xX66xXc0xX33xX54xX9xX42xXaxXc0xX9xXaxXc3xX42xXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXe9xX24xX19xX26xX32xXexX3bxX3cxX2axX3exX9xX40xX24xX42xX19xX18xX9xX7xX4xX48xX9xX2axX4bxX3cxX9xX2cxX94xX9xX19xX64xX42xX56xX9xXbxX2bcxX2cxXaxX9xX2cxXaxX45fxX18xX9xX66xX67xX9xX19xXabxXacxX35xX9xX26xX261xX42xX9xX17bxX17xX9xX4exX312xX42xX56xX9xX3bxX5dxX9xXdxX2bcxXbxX9xXc9xX267xX9xX23xf79exX42xXaxX9xX17bxX45axX42xX56xX9xXdxXacxX42xX9xX5dxX9xXdxX2bcxXbxXd9xX9xX250x123ffxX64xX9xX17bxX17xX9xX56xX18xX9xX42xX267xX26xX9xXaxXabxXacxX42xX56xX9xXbxXacxX35xX9xX33xXaxX333xX42xX9xX143xXaxX22axX2cxX9xX143xXaxX58xX2cxXaxX9xXaxX267xX42xX56xX9xX2cxc441xX42xX9xX17bxX17xX9xX66xX35xX9xXdxXb6xX35xX9xXaxX2daxX42xX56xX9xX42xX56xX267xX26xX9x11647xX9xXcxX3b4xX35xX9xXbxX4exXabxX24cxX42xX56xX9xX66xX3b4xX9xXbxXaxX247xXd9xX9xb80fxX35xX58xX9xX17bxX17xX9xX7eexX9xX250xX251xX9xX19xX18xX24xX9xX66xX312xX42xX56xX9xXbxX5bxX9xX11fxXd9xX117xX3exX3exX9xc838xX9xX11fxXd9xX3exX3exX3exX9xe743xX60axX2xX9xX607xX5dxX5exX54xX3bxX9xX821xX9xX3exX2axX54xX3cxX11fxX9xXbxX4exX35xX63xX64xX9xX254xX506xX2adxX60bxXd9xX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX60axX24xX64xX4exX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xX19xX18xX42xXc9xX35xX17xXbxXd9xXc9xX42xX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe