“Mùa vàng” Y Tý nhìn từ camera bay
Cách thành phố Lào Cai khoảng 80 km, xã Y Tý nằm ở phía tây của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai là điểm đến tuyệt đẹp vào mùa lúa chín.
62f0x75a4xf909xc861xbc91x9303xeacbx703bx6fa7xX7xd3c8xc9c5x9b8ax75bcx7d88xb9d7xX5x8e7fxXaxfabdxaca6xabb5xda8dxX6xX3x953exd7ffxebe2xb8ccxc08dxX3x8391xX3xXcxed4fxX3xX1axX1x72e8xX1axX3xXexeb9exX3xX4xX6x83f5xX10x8719xX6xX3xdfa1xX6x7e11xX0xb58fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd6d6xX10xX6xa25dxXaxX12x76e0xefd2xX4xX1xX3xXexX1xX19xX1axX1xX3xXbxX1xbfb1xX3x10055xX19x988dxX3xX4bxX6xXdxX3xd078xX1xX5cxa1fdxX1axX1bxX3xeb31xe512xX3xX62xX2dxb311xX3xb151xb675xX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axbe24xX2dxX3xdf0bxX3xXbxX1x7696xX6xX3xXex7504xX34xX3xX4xe122xX6xX3xX1x8f51xX34xb019xX1axX3xc9f4xX4cxXexX3x6f90xX4cxXexX6exX3xXexf6f9xX1axX1xX3xX5axX19xX5cxX3xX4bxX6xXdxX3xX5xX19xX3x8ec4xXdx78dfxX2dxX3xXaaxed07xX1axX3xXexX8cxX34xX8exXexX3xXaaxdaeexXbxX3xX18xX19xX5cxX3xX2dxX15xX6xX3xX5xb5f1xX6xX3xX4xX1xX80xX1axa893xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX48xXexX1xX8cxX2dxX32xX3xX48xX1xXdxX48xX10xXaxX3xX7xXexX34xX5xX10xX9xXax9fddxXdxX48xXexX1x709bxX3xX2xX6axX69xX6axXbxX70x738axX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX10axX3x8fddxX2x7881xXbxX70xX112xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xb312xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xa7e3xX6ax8efexcce5xX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6ax6a3exX177xX177xX177xc276xXexX177xX16exX11cxX16cxX16fxX5xX6axXcdxe41fxXbxX1bx725fxX2fxX9xX16cxX16cxX69xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX11cxX2xX11exXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX2xX177xX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX2xX11exX16cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX6axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX17bxX16fxX16cxX69xX5xX2xXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX2xX177xX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX2xX11exX16cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX6axXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xef58xX3xXcxX21xX3xbc8bxX8cxX6xX1axX1xX3xX1axc274xX2dxX3xX7x8acax6796xX1axX1bxX3xXexX2fxc693xX1axX1bxX3xXbxX1xX88xX3xX2dx6e9bxX6exX3xX32xX7cxXdxX3xX18x92b6xX3xXexX2fxX80xX3xX1axX79xX2dxX3xXexX2fx9d2exX1axX3xXaax8254xX3xX4xX6xX5cxX3xX1bx8740xX1axX3xX16cxXcdxX6axX6axX6axX2dxX3xX7xX5cxX3xX18x7a15xXdxX3xX2dxb817xXexX3xX1axX3cexX40bxX4xX3xX32xXdxXacxX1axXcdxX3xc559xX1xX3cexX1axX1bxX3xX18xX19xX5cxX3xXaaxX3f6xX3xXexX1xX4cxX1axX1bxX3xX11exX3xX1xX19xX1axX1bxX3xX1axX3caxX2dxX6exX3xX18xX15xX1axX1bxX3xXaaxdeacxXexX3xX1axX19xX34xX3xX32xf935xX1axX1bxX3xX1axX1xX3cexX3xX32xX29xX1axX1bxX3xXexX9bxX1axX1xX3xX32xX7cxXdxX3xX7xX3d5xX4xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX4xX88xX6xX3xX1axX1x941fxX1axX1bxX3xXexX1x8408xX6xX3xX2fxX8cxX3f6xX1axX1bxX3xX32x93f8xX4xX3xXexX1xX6xX1axX1bxX3xXaaxX6xX1axX1bxX3xX2dxX15xX6xX3xX5xXc6xX6xX3xX4xX1xX80xX1axXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX16cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX2xX6axX16exX16fxX5xX16cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX177xX17bxX177xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX16fxX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX16exX16fxX11cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX16cxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX41dxX1xX46fxX1axX1bxX3xXexX1xX475xX6xX3xX2fxX8cxX3f6xX1axX1bxX3xX32xX47fxX4xX3xXexX1xX6xX1axX1bxX3xX1axX19xX34xX3xX5xX19xX3xX62xXb0xXexX3xX3c3xX8cxX65xX3xX4xX88xX6xX3xX1axX1bxX3cexX3dexXdxX3xX48xX84xX1axX3xX4xX6xX1axX1xX3xXexX4cxX4xX3xX1ax99fexX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xXdxX8exXbxX3xX32xa337xX1axX3xX18xX46fxX1axX1bxX3xXexX29xX3xX70xX6xX3xX70xX3cexX6xX6exX3xX18xX19xX3xXaaxX71xX3xXexe844xX5cxX3xX2fxX6xX3xX2dxX3f6xXexX3xX7xX65xX1axX3xXbxX1xc419xX2dxX3xX48xX8cxX3xX5xX3e6xX4xX1xX3xXaaxX3f6xX4xX3xXaaxX4cxX5cxX3xX4xX1xX5cxX3xX18xX15xX1axX1bxX3xXcxX84xX34xX3xX91xX3d5xX4xXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12x6c72xX8cxX3f6xX1axX1bxX3xX32xX47fxX4xX3xXexX1xX6xX1axX1bxX3xX7cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX18xX19xX3xX2dxX3f6xXexX3xX7xX58xX3xX70xX71xX3xX5xX84xX1axX3xX4xX47fxX1axX3xX1axX1xX3cexX3x10033xX3xX14xXc6xX3x959bxX8cxX1axX1bxX6exX3xX6cexX3xX5axX15xX6exX3xX41dxX1bxX65xXdxX3xXcxX1xX3fdxX8cxc6acxX3xX2fxX442xXexX3xXaaxXbaxXbxXcdxX3x8e8cxXacxX3xXexX1xX80xX4xX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX3xX18xX40bxXdxX3xXaaxX3e6xX6xX3xX1xX25xX1axX1xX3xXaax943bxXdxX3xX1axXc6xXdxX3xX1xXdxXacxX2dxX3xXexX2fxX7cxX6exX3xX62xX1xX80xX3xX1xX47fxX8cxX3xX62xX1xX3d5xX4xX3xX1axX1bxX1xXdxX8exXexX6exX3xX4x6533xX3xX1axX1xXdxX63bxX8cxX3xX62xX1xX10xX3xX7xX8cxX58xXdxX6exX3xX1axX1bxX3cexX3dexXdxX3xX48xX84xX1axX3xXaaxX3e6xX6xX3xXbxX1xX3cexX3cfxX1axX1bxX3xXaaxX71xX3xX62xXdxXb0xX1axX3xXexX655xX5cxX3xX1axX3f2xX1axX3xX1axX1xX46fxX1axX1bxX3xXexX1xX475xX6xX3xX2fxX8cxX3f6xX1axX1bxX3xX1axX1xX3cexX3xX1axX1xX46fxX1axX1bxX3xX1axX442xX4xX3xXexX1xX6xX1axX1bxX3xX5xX3f2xX1axX3xXexX2fxX3dexXdxXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX16exX11exX2xX16cxX5xX16exXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX17bxX2xX16fxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX16cxX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX16cxX6axX16exXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX2xXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xXcxX1xX3dexXdxX3xXaaxXdxXacxX2dxX3xXaaxXacxX3xX1axX1bxX3d5xX2dxX3xX13xX2dxX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX5xX19xX3xX18xX19xX5cxX3xXaaxX3fdxX8cxX3xXexX1xX4cxX1axX1bxX3xX11exX6exX3xX62xX1xXdxX3xX4xX4cxX4xX3xXexX1xX475xX6xX3xX2fxX8cxX3f6xX1axX1bxX3xX32xX3d5xXexX3xXaaxX3fdxX8cxX3xX4xX1xX80xX1axX6exX3xX7xX6xX8cxX3xXaaxX736xX3xX5xX19xX3xXexX40bxXdxX3xX2dxX15xX6xX3xX13xX7xX3caxX1axX3xX2dxX84xX34xX1cxXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xX16cxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX16fxX16exX17bxX5xX17bxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX6axX11cxX2xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16cxX16exX11exX2xXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX16exX69xXaxX3xX36xX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xX16exXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX16cxX11cxX6axX6axX5xX177xXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX69xX11cxX11cxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX11cxX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX16fxX16cxX16cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX16exXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX41dxX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX6exX3xX4xX1xXc6xX1axX1bxX3xXexX6xX3xX4xX736xX3xX2dxX3f6xXexX3xX1bxX736xX4xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXaaxX3f6xX4xX3xXaaxX4cxX5cxX3xX1xX3cfxX1axX3xX18xX63bxX3xX13xX2dxX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX7cxX3xX1exX3xXcxX21xXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xX17bxXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX177xX16exX177xX16fxX5xX16fxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX11exX16cxX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX11exX16fxX2xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX69xX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16exX69xX6axX16exXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX17bxX17bxXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX6d3xX3d5xX4xX3xX2dxX19xX8cxX3xXaaxX6xX1axX3xX70xX10xX1axX3xX1bxXdxX46fxX6xX3xX1axX1xX46fxX1axX1bxX3xXexX1xX475xX6xX3xX5xXc6xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxXcdxX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX91xX5cxX48xX34xXaxX12xX0xXdxX2dxX1bxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xX3xX14cxX3xX2xX177xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX36xX36xXdxXcdxX32xX6xX5cxX1xX6xXexXdxX1axX1xXcdxX18xX1axX36xX1axX10xX105xX7xX36xX16cxX6axX16exX16fxX36xX2xX6axX16fxX48xX16fxX6axX177xX177xX16fxX16exX6axXexX11exX11exX11cxX16fxX5xX11cxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX6xX3xX18xX19xX1axX1bxX1cxX3xX1exX3xXcxX21xX3xX1axX1xX25xX1axX3xXexX29xX3xX4xX6xX2dxX10xX2fxX6xX3xX32xX6xX34xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX105xXdxX48xXexX1xX9xXaxX2xX2xX177xX2xXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX2xX6axX69xX6axXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxX5cxX2fxXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX10axX36xX36xXdxX4xX48xX1axXcdxX48xX6xX1axXexX2fxXdxXcdxX4xX5cxX2dxXcdxX18xX1axX36xX16cxX6axX16cxX6axX36xX6axX11exX36xX2xX6axX36xX2dxX8cxX6xX14cxX5xX8cxX6xX14cxX4xX1xXdxX1axX14cxX2xX16fxX14cxX2xX177xX11exX11exX11cxX6axX17bxX177xX11cxX16cxX16fxX16cxX17bxXcdxX185xXbxX1bxXaxX3xX48xX6xXexX6xX14cxXbxX1xX5cxXexX5cxX14cxXdxX48xX9xXaxX2xX6axX16fxX11cxX16fxX16exX11exXaxX3xX36xX12xX0xX36xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6d3xX5cxX8cxX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xXcxX5cxX19xX1axX3xe743xcc83xX3xX14cxX3xX41dxX1bxX8cxX34x709exX1axX3xd45cxX8cxX34xX36xX48xX6xX1axXexX2fxXdxX0xX36xXbxX12