Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương Nguyễn Xuân Thắng dâng hương tri ân tại Đồng Lộc
(Baohatinh.vn) - Bí thư BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, Giám đốc Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh)
4425x8260xbdf7x5a5cxefcfx4486x67f7x9476xed08xX7x8e85x7a2exc6f8x5272xeaf9xf06cxX5xc377xXaxe1f5xd7f1xX1x6de0xX3xXex9233xX4xX1xX3xc63ex6ba7xXdxX3x58c0x7943x5352xbf2cxX3xX5x8ab8xX3xX5xe2c4xeb1dxX22xX3xXexe417xX29xX22xX23xX3x56cfx8959xX22xX23xX3x6a21xX23xX29xd500xb4d2xX22xX3x109cfxX29xf9ebxX22xX3xXcxX1xc5a3xX22xX23xX3x9ec6xX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexfc3exXdxX3xf2cdxX21xX22xX23xX3xb894xX1dxX4xX0x8281xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX6xX4axXaxX12x4d2dx827exX3xXexX1xX33xX3xX7exX13xX1cxX3xXcxX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX60x1007cxX22xX23xc9ddxX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX98xX3x74b3xXdxd389xa1b0xX3xX20xf7f4xX4xX3xX1cx8926xX4xX3x747axXdx8aebxX22xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xXexX2exX18xX3xe223xX29xXc6xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1cxX21xX3xX13xX1xX7fxX3x6b64xXdxX22xX1xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX20xd591xX3xXexad74xXdxX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX98xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1x4936xX6xX3xXexX5dxXdxX3xcf0cxX1xX29xX3xX4axXdxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7x4a67xX3xX38xX23xX104xX3x6c7bxX6xX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xX3xb997xX13xX6xX22xX3xX65xX1dxX4xX3x869fxX3xX1cx8fefxX3xXcx1085bxX22xX1xa962xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXax5f48xXdxX4axXexX1x7578xX3xb6baxd0f6xb27exXbx9f68xb543xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xb127x6b20x8af3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxe6a0xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xf268xX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2x9394xX194xX1cbxX1a1xX192xXexX1a2xX2xX192xX1cbxX192xX5xX194xX1b6x82c8xXbxX23xde17xX2exX9xX1a2xX2xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX196xXexX150xX6xX5xXdxX23xX22xX190xX3xX1e2xX29xX7xXexXdxac6cxX3bxX197xXaxX12xX13xX1xXdx1093fxX29xX3xX22xX6xX3bxX3xX147xa073xX69xX1d4xX159xX98xX3xX22xX1xX41xX22xX3xX4xX1xX29xX3bxef33xX22xX3xX5xX153xXc3xX3xXcdxXdxXcfxX4xX3xXexX5dxXdxX3xX1cxX153xX3xXcxX156xX22xX1xX3xX4axX18xXbxX3x7cf7xc5ccxX3xX22xXdxXcfxXc3xX3xX1a3xX1a1xX3xX22x6907xXc3xX3xX13xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xXexX1xXc2xX22xX23xX3xX192xX3xXexX1xX153xX22xX1xX3xX4xe9b1xX22xX23xX98xX3xXdcxX29xXc6xX4xX3xX2cfxX1xXc2xX22xX1xX3xX193xX69xX1d4xX98xX3xX1xX33xX107xX22xX23xX3xXexX107xXdxX3xX2cfxX2d0xX3xX22xXdxXcfxXc3xX3xX1d4xX194xX3xX22xX2dbxXc3xX3xX22xX23xX153xX3bxX3xX3fxX2f7xX3xabc9xXdxX2b3xXexX3xX38xX23xX1xXcfxX3xXcxX156xX22xX1xX98xX3xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX98xX3xXc0xXdxXc2xXc3xX3xX20xXc6xX4xX3xX1cxXcaxX4xX3xXcdxXdxXcfxX22xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xXexX2exX18xX3xXdcxX29xXc6xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1cxX21xX3xX13xX1xX7fxX3xXecxXdxX22xX1xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4x6958xX22xX23xX3xX20xX11cxX153xX22xX3xX4xX2f7xX22xX23xX3xXexXc2xX4xX3xX20xX104xX3xX20xX2b3xX22xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX98xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX11cxX6xX3xXexX5dxXdxX3xX123xX1xX29xX3xX4axXdxX3xXexX7fxX4xX1xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7xX135xX3xX4x45bcxXbxX3xXdcxX29xXc6xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX20x73baxX4xX3xX13bxXdxXcfxXexX3xX38xX23xX104xX3xX13bxX6xX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exX3xX4axXexX1xX29xXc3xX13bxXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX2a4xX1cbxX1d4xXexX192xX1a1xX1a2xX1a3xX1a1xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX1a1xX193xX193xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX196xXexX150xX6xX5xXdxX23xX22xX190xX3xX1e2xX29xX7xXexXdxX294xX3bxX197xXaxX12xX60xXdxX3xX4xX3a7xX22xX23xX3xX20xX11cxX153xX22xX3xX4x65f8xX3xX7exX7fxX3xXexX1xX33xX3xXcxa2cdxX22xX1xX3xX15xX3bxX3xX65x5645xX3xX60xbc3dxX22xX1xX3xf993xX34xX22xX98xX3xXcxX2exX33x8400xX22xX23xX3xX13bxX6xX22xX3xXcxX29xX3bxX579xX22xX3xX23xXdxXc2xX11cxX3xXcxX571xX22xX1xX3xX15xX3bxX3xX32dxd809xX3xX1cxX21xX22xX23xX3xX1cxX95xXdxX3xXcdxX153xX3xXc0xXdxXc2xXc3xX3xX20xXc6xX4xX3xX13xX2f7xX22xX23xX3xX6xX22xX3xXexX571xX22xX1xX3xX65xX579xX3xX123xX1xX46xX4xX3xXcxX1xX29xX3bxX2b3xXexX1b6xX3xX147xX0xX10xXc3xX12xd15cxX22xX1xX190xX3xX60xX11cxX153xX22xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX98xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX11cxX6xX3xXexX5dxXdxX3xX38xX1xX153xX3xX13bxXdxX6xX3xXexX33xX588xX22xX23xX3xX22xXdxXcfxXc3xX3xXcxX38xX3fxc2a4xX3xXexX11cxX153xX22xX3x107c6xX29xXc6xX4xX3xX22xX34xXdxX3xX23xX1xXdxX3xX4axX6xX22xX1xX3xX1xX34xX22xX3xX1a2xX1b6xX194xX194xX194xX3xX5xXdxXcfxXexX3xX7xfb91xX3xXcxX38xX3fxX616xX3xXexX2exX11cxX22xX23xX3xX4xX95xX3xX22xX33xX107xX4xX159xX0xX69xX10xXc3xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX2a4xX1a1xX192xXexX1cbxX1d4xX1a3xX194xX2xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX1a1xX193xX1cbxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX196xXexX150xX6xX5xXdxX23xX22xX190xX3xX1e2xX29xX7xXexXdxX294xX3bxX197xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX98xX3xXc0xXdxXc2xXc3xX3xX20xXc6xX4xX3xX1cxXcaxX4xX3xXcdxXdxXcfxX22xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xXexX2exX18xX3xXdcxX29xXc6xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1cxX21xX3xX13xX1xX7fxX3xXecxXdxX22xX1xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xXcdxfffdxX22xX23xX3xX1xX11cxX6xX3xXexX5dxXdxX3xX2cfxX1xX29xX3xXc3xX1dxX3xX2xX194xX3xX22x4e43xX3xX6xX22xX1xX3xX1xX3a7xX22xX23xX3xX5xXdxXcfxXexX3xX7xX63fxX3xXcxX38xX3fxX616xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX1a3xX194xX1a3xXexX193xX193xX1a1xX1a3xX194xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX2xX192xX194xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxXexX10xX196xXexX150xX6xX5xXdxX23xX22xX190xX3xX1e2xX29xX7xXexXdxX294xX3bxX197xXaxX12xXcxX2exX33xX107xX4xX3xX6xX22xX1xX3xX5xXdxX22xX1xX3xX4xXc2xX4xX3xX6xX22xX1xX3xX1xX3a7xX22xX23xX3xX5xXdxXcfxXexX3xX7xX63fxX98xX3xX20xX11cxX153xX22xX3xX13bxX153xX3bxX3xXex5d4exX3xX5xX807xX22xX23xX3xX13bxXdxX2b3xXexX3xX34xX22xX3xXcdxX2f7xX3xX1xX5dxX22xX98xX3xXexX33xX588xX22xX23xX3xX22xX1xX107xX3xX4xX2f7xX22xX23xX3xX5xX6xX11cxX3xXexX11cxX3xX5xX107xX22xX3xX4xX15xX6xX3xX4xXc2xX4xX3xXexX1xX2b3xX3xX1xXcfxX3xXexXdxX29cxX22xX3xX13bxXc6xXdxX3xX20xX104xX3xX1xX3bxX3xX7xXdxX22xX1xX3xXcdxX57cxX3xX7x7757xX3xX22xX23xX1xXdxXcfxXbxX3xX4xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xX4xX15xX6xX3xX60xX95xX22xX23xX98xX3xXcdxX57cxX3xX7xX9fcxX3xX22xX23xX1xXdxXcfxXbxX3xX23xXdxX95xXdxX3xXbxX1xX567xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX3xXexX1dxX4xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX2a4xX1a2xX1d4xXexX1d4xX193xX1a1xX193xX1d4xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX1cbxX1a3xX1d4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX12xX60xX11cxX153xX22xX3xXexX1xX6xXc3xX3xX61dxX29xX6xX22xX3xX1xXc6xX3xX13bxX11cxXc3xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7xX135xX1b6xX1b6xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX1a3xX1cbxX1a2xXexX1a2xX1a1xX1a1xX192xX2a4xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX192xX2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX12xX1b6xX1b6xX1b6xX3xXcdxX153xX3xXexX107xXdxX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX29cxX22xX3xXexX1xd315xX3xX38xX23xX104xX3xX13bxX6xX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX1a3xX1a2xX193xXexX192xX1cbxX1d4xX1a1xX1a3xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX1a2xX1a3xX1a1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX98xX3xXc0xXdxXc2xXc3xX3xX20xXc6xX4xX3xX1cxXcaxX4xX3xXcdxXdxXcfxX22xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xXexX2exX18xX3xXdcxX29xXc6xX4xX3xX23xXdxX6xX3xX1cxX21xX3xX13xX1xX7fxX3xXecxXdxX22xX1xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX1b6xX1b6xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX7exX11cxX4axX3bxXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX22xXexX10xX2exXaxX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX18bxXdxX4axXexX1xX190xX3xX192xX193xX194xXbxX196xX197xX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX190xX3xX1a1xX1a2xX1a3xXbxX196xX197xXaxX3xX7xX2exX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX190xX69xX69xXdxX1b6xX13bxX6xX11cxX1xX6xXexXdxX22xX1xX1b6xXcdxX22xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX1a2xX1a2xX4axX194xX2xX1d4xX194xX1a3xX1a1xX193xXexX1a2xX1a3xX192xX192xX1d4xX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xX1e5xX2exX9xX1a2xX1a2xX1a2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX18bxXdxX4axXexX1xX9xXaxX192xX193xX194xXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a2xX1a3xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX11cxX22xXaxX12xX1b6xX1b6xX1b6xXcdxX153xX3xX7exX7fxX3xXexX1xX33xX3xXcxX571xX22xX1xX3xX15xX3bxX3xX65xX579xX3xX60xX57cxX22xX1xX3xX580xX34xX22xX3xX4xX3a7xX22xX23xX3xX4xXc2xX4xX3xX20xX21xX22xX23xX3xX4xX1xX7fxX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX5dxXdxX3xX20xX29cxX22xX3xXexX1xXcbdxX3xX38xX23xX104xX3xX13bxX6xX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xX4axXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4axX2exX10xX5xX6xXexX10xX4axXaxX12xX0xX29xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX150xXexX1xX29xXc3xX13bxX150xX6xX22xX4axX150xX7xX6xXbxX11cxXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxcc35xX3fxX2f7xX3xXcdxXdxX2b3xXexX3xX38xX23xX1xXcfxX3xX150xX3xXcxX156xX22xX1xX190xX3xX7xca66xX4xX3xXc3xX5dxX22xX1xX3xX61dxX29x92a1xX22xX3xX4xX1xaa86xX22xX23xX3xX5xX153xXc3xX3xX22xX579xX22xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7xX135x10662xXaxX3xX1xX2exX10xX294xX9xXaxX69xX196xX6xX3bxX150xX4axX29xX22xX23xX150xX4axX6xX22xX23xX69xX196xX11cxX150xXcdxXdxX10xXexX150xX22xX23xX1xX10xX150xXexXdxX22xX1xX150xX7xX29xX4xX150xXc3xX6xX22xX1xX150xX61dxX29xX6xX22xX150xX4xX1xX29xX22xX23xX150xX5xX6xXc3xX150xX22xX10xX22xX150xX5xXdxX4xX1xX150xX7xX29xX69xX2xX1d4xX192xX2xX192xX1a2xX1b6xX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX69xXc3xX10xX4axXdxX6xX69xX2xX193xX194xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1a1xX69xX2xX193xX1d4xX4axX194xX2xX1a3xX194xX2a4xX193xX2a4xXexX1a1xX192xX192xX192xX1cbxX5xX194xX1b6xX1e2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX4axXdxXcdxX12xX0xX7xXexX2exX11cxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1020xX3fxX2f7xX3xXcdxXdxX2b3xXexX3xX38xX23xX1xXcfxX3xX150xX3xXcxX156xX22xX1xX190xX3xX7xX1037xX4xX3xXc3xX5dxX22xX1xX3xX61dxX29xX1041xX22xX3xX4xX1xX1046xX22xX23xX3xX5xX153xXc3xX3xX22xX579xX22xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7xX135xX1059xXaxX3xX1xX2exX10xX294xX9xXaxX69xX196xX6xX3bxX150xX4axX29xX22xX23xX150xX4axX6xX22xX23xX69xX196xX11cxX150xXcdxXdxX10xXexX150xX22xX23xX1xX10xX150xXexXdxX22xX1xX150xX7xX29xX4xX150xXc3xX6xX22xX1xX150xX61dxX29xX6xX22xX150xX4xX1xX29xX22xX23xX150xX5xX6xXc3xX150xX22xX10xX22xX150xX5xXdxX4xX1xX150xX7xX29xX69xX2xX1d4xX192xX2xX192xX1a2xX1b6xX1xXexXc3xXaxX12xX1020xX3fxX2f7xX3xXcdxXdxX2b3xXexX3xX38xX23xX1xXcfxX3xX150xX3xXcxX156xX22xX1xX190xX3xX7xX1037xX4xX3xXc3xX5dxX22xX1xX3xX61dxX29xX1041xX22xX3xX4xX1xX1046xX22xX23xX3xX5xX153xXc3xX3xX22xX579xX22xX3xX5xX18xX4xX1xX3xX7xX135xX1059xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexX2exX11cxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX616xX1xX11cxX22xX23xX3xXexX2exX153xX11cxX3xX4xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xX2xX1d4xX1cbxX194xX3xX150xX3xX2xX1d4xX1cbxX2xX3xXcdxX153xX3xX3fxX2f7xX3xXcdxXdxX2b3xXexX3xX38xX23xX1xXcfxX3xX150xX3xXcxX156xX22xX1xX3xX5xX153xX3xXc3xXdxX22xX1xX3xX4xX1xX1037xX22xX23xX3xX1xX3a7xX22xX23xX3xX1xX21xX22xX3xXcdxX29cxX3xX7xX9fcxX3xXexX1xX46xX22xX23xX3xX5x80dexXdxX3xXexX3eexXexX3xX3bxX2b3xX29xX3xX4xX15xX6xX3xX4xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xX32dxXdxXcfxXexX3xX38xX6xXc3xX3xXcdxX153xX3xX4xX29xX1dxX4xX3xX20xX3eexX29xX3xXexX2exX6xX22xX1xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xX22xX23xX1xX156xX6xX3xX4xX15xX6xX3xX38xX1xX41xX22xX3xX4axX41xX22xX3xX32dxXdxXcfxXexX3xX38xX6xXc3xX3xX23xXdxX153xX22xX1xX3xX20xX1dxX4xX3xX5xX2axXbxX3xX4axX41xX22xX3xXexX1dxX4xX98xX3xXexXdxX2b3xX22xX3xX5xX579xX22xX3xX13xX38xX3fxX1cxX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xX69xX4axXdxXcdxX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32dxX6xX22xX23xX3xXcdxXcaxX22xX23xX3xX1xX153xX11cxX3xX2cfxX1xX7fxX3xX13xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xXexX1xXc2xX22xX23xX3xXcxXc2xXc3xXaxX3xX1xX2exX10xX294xX9xXaxX69xX4xX1xXdxX22xX1xX150xXexX2exXdxX69xXcdxX6xX22xX23xX150xXcdxX11cxX22xX23xX150xX1xX6xX11cxX150xX2cfxX1xXdxX150xX4xX6xX4xX1xX150xXc3xX6xX22xX23xX150xXexX1xX6xX22xX23xX150xXexX6xXc3xX69xX2xX1d4xX1a3xX193xX1a3xX1a2xX1b6xX1xXexXc3xXaxX12xX0xXdxXc3xX23xX3xX7xX2exX4xX9xXaxX69xXc3xX10xX4axXdxX6xX69xX2xX193xX194xX69xX22xX10xX18bxX7xX69xX193xX194xX1cbxX1cbxX69xX2a4xX1d4xX4axX193xX2xX192xX194xX192xX194xX1a2xXexX1a3xX1d4xX1a3xX192xX5xX1d4xX150xXc3xX1xX150xX1cbxX1b6xX1e2xXbxX23xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXexX18xX4xX1xX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX22xX23xX3xX5xX26xX3xX5xX29xX2axX22xX3xXexX2exX29xX22xX23xX3xX33xX34xX22xX23xX3xX38xX23xX29xX3bxX3cxX22xX3xX3fxX29xX41xX22xX3xXcxX1xX46xX22xX23xX3xX4axX41xX22xX23xX3xX1xX33xX34xX22xX23xX3xXexX2exXdxX3xX41xX22xX3xXexX5dxXdxX3xX60xX21xX22xX23xX3xX65xX1dxX4xXaxX3xX69xX12xX0xX69xX6xX12xX0xX4axXdxXcdxX12xX0xX7xXexX2exX11cxX22xX23xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX32dxX6xX22xX23xX3xXcdxXcaxX22xX23xX3xX1xX153xX11cxX3xX2cfxX1xX7fxX3xX13xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xXexX1xXc2xX22xX23xX3xXcxXc2xXc3xXaxX3xX1xX2exX10xX294xX9xXaxX69xX4xX1xXdxX22xX1xX150xXexX2exXdxX69xXcdxX6xX22xX23xX150xXcdxX11cxX22xX23xX150xX1xX6xX11cxX150xX2cfxX1xXdxX150xX4xX6xX4xX1xX150xXc3xX6xX22xX23xX150xXexX1xX6xX22xX23xX150xXexX6xXc3xX69xX2xX1d4xX1a3xX193xX1a3xX1a2xX1b6xX1xXexXc3xXaxX12xX32dxX6xX22xX23xX3xXcdxXcaxX22xX23xX3xX1xX153xX11cxX3xX2cfxX1xX7fxX3xX13xXc2xX4xX1xX3xXc3xX5dxX22xX23xX3xXexX1xXc2xX22xX23xX3xXcxXc2xXc3xX0xX69xX6xX12xX0xX69xX7xXexX2exX11cxX22xX23xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX4axXaxX12xX1a3xX1a1xX3xX22xX2dbxXc3xX3xXexX2exX2f7xXdxX3xX61dxX29xX6xX3xX22xX1xX33xX22xX23xX3xXexX2exX11cxX22xX23xX3xXexX41xXc3xX3xX2cfxX1xX95xXc3xX3xX4xX15xX6xX3xX22xX1xXdxX29cxX29xX3xXexX1xX2b3xX3xX1xXcfxX3xX22xX23xX33xXcbdxXdxX3xX4axX41xX22xX3xX32dxXdxXcfxXexX3xX38xX6xXc3xX98xX3xX22xX23xX153xX3bxX3xXcx103b6xX22xX23xX3xX2cfxX1xX588xXdxX3xX22xX23xX1xX156xX6xX3xX23xXdxX153xX22xX1xX3xX4xX1xX7fxX22xX1xX3xX61dxX29xX3bxX29cxX22xX3xX2xX1d4xX69xX192xX69xX2xX1d4xX1a2xX1a1xX3xXcdxda6exX22xX3xX4xX807xX22xX3xX41xXc3xX3xXcdxX6xX22xX23xX3xX1xX153xX11cxX3xX2cfxX1xX7fxX3xXcdxX153xX3xX22xXdxX29cxXc3xX3xXexX9fcxX3xX1xX153xX11cxX3xX4axX41xX22xX3xXexX1dxX4xX3xX5xX107xX22xX3xX5xX6xX11cxX1b6xX0xX69xXbxX12xX0xX69xX4axXdxXcdxX12xX0xX69xX5xXdxX12xX0xX69xX29xX5xX12xX0xX4axXdxXcdxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2exXaxX12xX0xX69xX4axXdxXcdxX12xX0xX69xX4axXdxXcdxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx79adxX29xXexX1xX11cxX2exXaxX12xX38xX1b6xX60xX0xX69xXbxX12
N.Đ