Tập đoàn FLC mua 24 máy bay của Airbus
Tập đoàn FLC và Airbus chính thức ký kết hợp đồng thoả thuận mua 24 máy bay A321NEO tại Pháp cho Bamboo Airways
ef3ax122cex1144bx15282x1533fx1681dx17695x1033dx167d1x1304ex17130x14d95x14acax15082x12637x10afaxX0xXaxXbxXcxXdxXexX0xXax13e6dx1004dx113c6xXexX0x12febxXaxX17xX18xX19xXexX0x179fax16986xX19x150e4xXexX0xXax15b06xX9xff94xXdxX18x14ea4xX2fx16f4fx12cf6x1624axX5x14249xXbxXdxX17xX32xXexX5xfc71xX33xX9x16c9dxX24x18001x1159exX9xfddex124dexX4xX9xXcx10657xX18xX9x129f5x15737xX9xXcx12b45xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cx10338xX18xX9x12886xX35x117e4xX23xX49xX2fxX0xX1cxXaxX2axXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xf499xX17xX18xX19xX32xXexX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9x10a71xX41xX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX2cxXax150f9xX42xXaxX9xXbxXaxf352xX2cxX9x1244ax10c65xX9xX99x13c33xXbxX9xXax15433xX33xX9xX3fx175b4xX42x1260axX9xXbxXaxX24x12282xX9xXbxXaxX49xX3cxX42xX9xXcxX49xX18xX9xX4cxX4dxX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX5bx12a5exX4cxX2ax14d7cxX8xX3xX9xXbx158bbxX35xX9xX7xXaxX50xX33xX9xX2cxXaxX24xX9xfd3fxX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dx12addxX18xX26xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXex17e6cxX41xX24xX9xXdx13caexX2cxX9xX2axf5c4xXaxX4dxX104x122e6xX9xX42xXa7xX41xX26xX9xX4cx150f2xX1cxXc4xX9x11b61xXbxXaxX17xX24xX9xXa7xX35x13a93xX9xX3fx17579xX18xX9xX33xXax135e3x17309xX42xXa7xX9xXbxXccxX35xX9xX7xXaxX50xX33x11274x15382xX9xX71xXa1xX33xX9xX3fxXa5xX42xXa7xX9xXbxXaxX24xXacxX9xXbxXaxX49xX3cxX42xX9xX2cxXaxX90xX42xXaxX9xXbxXaxX96xX2cxX9xX84x17b9cxX9xX84xX35x17fdcxX2cxX9xXcxX49xX18xX9xX4cxX4dxX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xXa7xX35x16257xX18xX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9xX84xX41xX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX114xX2cxXax12ba0xX49xX9x104b2xX49xX131xX9xX3fx16d7fxX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xX2cxXaxX90xX42xXaxX9xXbxXaxX96xX2cxX9xX99xX9axX9xX99xX9dxXbxX132xX9xX19xX124x11730xX35xX9xX2fx15e48xX9xX2cxXaxX96xX42xXa7xX9xX99xX35xX9dxX42xX9xX2cxX58xX18xX9xX5x17eb9xX42xXa7xX9xXd8xX90xX9xXbxXaxX124xX9xXc7xXa7xX49xX26x165c1xX42xX9xX7xXaxX100xX9xX5xX5dx17aafxX42xXa7xX9xX84xX41xX9xX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9x13964xX49x13fb5xX2cxX9xXax14bc5xX35xX9xX7xXaxX50xX33xX9xX44xX5dxX18xX42x14f70xX24xX35xX2fxX9xX19xX17xX9x10744xX49xXa7xX26x14babxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXex10c79xXccxX35xX9xX19xX35xX158xX42xX9xX99xX9axX9xX99xX9dxXbxX9xX2cxX58xX18xX9xXaxX18xX35xX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX42xXa7xXaxX35xX158xX33xX9xXdxX41xX9xX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9xX5xX5dxX11fxX42xXaxX9xXfbx15ae1xX42xX9xX1fcxX49xX26xX9dxXbxX9xX84xX41xX9xX7xXax12d32xX9xX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX33xXax12d27xX9xXbxX5dxX50xX2cxXaxX9xXbxXaxX124xX125xX42xXa7xX9xXcxXccxX35xX9xX8xX5dxX35xX2cxX9x176caxX2cxXaxX49xXdx13dc1xX21axX0xX1cxX33xXexX0xXbxX18xX23xXdxX17xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXcxX18xX5dxXa7xX35xX42x15895xX9xX4cxX33x13d84xX9xX18xX49xXbxX24x12039xX32xXexX0xXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xXbxX5dxXexX0xXbxX19xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2d2xXbx14677xX18xXdxX35xXa7xX42xX2cexX9xX2cxX17xX42xXbxX17xX5dxX2d8xX32xXexX0xX35xXcxXa7xX9xX2fxX5dxX2cxX31xX32xXaxXbxXbxX33xX2cexX1cxX1cxX35xX21axX23xX18xX24xXaxX18xXbxX35xX42xXaxX21axX84xX42xX1cxX42xX17xXe2xX2fxX1cxX2ax118faxX2axXc4xX1cxX2ax11dbfxX4cxX19xX4cxX2axX4dxX4dxX4dxX331xX4dxXbx14697xXc4xX4cxX33cxXdxX331xX21ax15aeaxX33xXa7xX32xX9xX18xXdxXbxX31xX32xXbxX18xX33xX9xX19xX24xX18xX42xX9x15bfbxXdxX2cxX9xXcxX49xX18xX9xX4cxX4dxX9xXcxX18xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX2cxX49xX18xX9xX18xX35xX5dxX23xX49xX2fxX32xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX2cxXcxX2fxX2f5xX33xXaxX24xXbxX24xX32xX9xX1cxXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5dxXexX0xXbxX5dxXexX0xXbxX19xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX4xX18xX33xXbxX35xX24xX42xX32xX9xX2fxXbxX26xXdxX17xX31xX32xXbxX17xX2d2xXbxX2f5xX18xXdxX35xXa7xX42xX2cexX9xX343xX49xX2fxXbxX35xX356xX26xX2d8xX32xXexX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9xX5xX5dxX11fxX42xXaxX9xXfbxX275xX42xX9xX1fcxX49xX26xX9dxXbxX9xX114xXbxX5dxX50xX35xX131xX9xX84xX41xX9xX7xXaxX283xX9xX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX33xXaxX297xX9xXbxX5dxX50xX2cxXaxX9xXbxXaxX124xX125xX42xXa7xX9xXcxXccxX35xX9xX8xX5dxX35xX2cxX9xX2afxX2cxXaxX49xXdxX2b4xX9xX114xX33xXaxXacxX35xX131xX9xX99xX9axX9xX99xX9dxXbxX9xXaxXa1xX33xX9xX3fxXa5xX42xXa7xX9xXbxXaxX24xXacxX9xXbxXaxX49xX3cxX42xX9xXcxX49xX18xX9xX4cxX4dxX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xX2cxXaxX24xX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxXbxX19xXexX0xX1cxXbxX5dxXexX0xX1cxXbxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXbxX18xX23xXdxX17xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX230xX19axX26xX9xXdxX41xX9xXcxX202xXbxX9xX33xXax10fe0xX42xX9xXaxX24xXccxXbxX9xX3fxX202xX42xXa7xX9xXaxXa1xX33xX9xXbxX50xX2cxX9xXbxXaxX49xX202xX2cxX9xX99xXaxX49x16034xX42xX9xX99xXaxX1d4xX9xX2cxXaxX49xX26xX9dxX42xX9xXbxXaxX275xXcxX9xX2cxXaxX90xX42xXaxX9xXbxXaxX96xX2cxX9xX4xX202xX42xXa7xX9xXax17dfbxX18xX9xX7xXaxX50xX33xX9xX2cxX58xX18xX9xX5xX1d4xX42xXa7xX9xXd8xX90xX9xXbxXaxX124xX9xXc7xXa7xX49xX26xX1e3xX42xX9xX7xXaxX100xX9xX5xX5dxX1ecxX42xXa7xX9xX84xX41xX9xX230xX24xX41xX42xX9xX3fxXccxX35xX9xX23xX35xf657xX49xX9xX2cx16056xX33xX9xX2cxX18xX24xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX9xXbxXaxX17xX24xX9xXdxX11cxX35xX9xXcxX11cxX35xX9xX2cxX58xX18xX9xX5xX1d4xX42xXa7xX9xXbxXaxX1fexX42xXa7xX9xX7xXaxX50xX33xX9xX8xXcxXcxX18xX42xX49xX17xXdxX9x14b0exX18xX2cxX5dxX24xX42xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX49xX26xX9dxX42xX9xXbxXaxX275xXcxX9xX19xX35xX1e3xX42xX9xX5dxX18xX9xX3fxX100xX42xXa7xX9xX84xX41xX24xX9xX19xX11fxX33xX9xX99xf273xX9xX42xX35xX158xXcxX9xX4dxX104xX9xX42xX275xXcxX9xX42xXa7xX41xX26xX9xXaxX18xX35xX9xX42xX124xX1bexX2cxX9xXbxXaxX35xX9dxXbxX9xXdxX3cxX33xX9x15d9fxX49xX18xX42xX9xXaxX158xX9xX42xXa7xX24xXccxX35xX9xXa7xX35xX18xX24xX9xX84xX41xX9xX104xX9xX42xX275xXcxX9xX5d3xX49xX18xX42xX9xXaxX158xX9xX3fxX1fexX35xX9xXbxX50xX2cxX9xX2cxXaxX35xX9dxX42xX9xXdxX124xXa1xX2cxX9xXa7xX35xX174xX18xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX9xX84xX41xX9xX7xXaxX50xX33xX132xX9xX2cx13ae0xX42xXa7xX9xX42xXaxX124xX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xX23xX1fexX35xX9xX2cxXacxX42xXaxX9xX5d3xX49xX18xX42xX9xXaxX158xX9xXbxXaxX124xX125xX42xXa7xX9xXcxXccxX35xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX9x17806xX9xX45xX35x11167xX42xX9xXcxX35xX42xXaxX9xX2cxXaxX19axX49xX9xX19dxX49xX9xX23xX124xX1bexX2cxX9xX84xX41xX24xX9xXbxXaxX11cxX35xX9xX99x11a27xX9xXbxXaxX17xX42xX9xX2cxXaxX1fexXbxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXex16f9bxX2afxX18xX49xX9xX99xXaxX35xX9xX2d2xX17xXcxX9xX2d2x12484xXbxX9xX99x12d17xX9xXdxX124x10b96xX42xXa7xX9xX2cxX50xX2cxX9xXdxX1c2xX18xX9xX2cxXaxX1ecxX42xX132xX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9xX84xX41xX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX9xX3fxX1a2xX9xX5d3xX49xX26xX9dxXbxX9xX3fxX11fxX42xXaxX9xX2cxXaxX1ecxX42xX9xX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xX3fxX531xX9xX33xXaxX297xX2cxX9xX84xX297xX9xXaxX24xXccxXbxX9xX3fxX202xX42xXa7xX9xX2cxX58xX18xX9xXaxX1a2xX42xXa7xX9xXaxX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX21axX9xX2xX4faxX42xXa7xX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX42xX41xX26xX9xX2fx12a7axX9xX2cxXaxX24xX9xX33xXaxX6a7xX33xX9xX2cxXaxX100xX42xXa7xX9xXbxX4d6xX35xX9xX2cxX49xX42xXa7xX9xX2cxX535xX33xX9xX2cxX50xX2cxX9xX19xX11fxX2cxXaxX9xX84xX297xX9xXcxX202xXbxX9xX2cxX50xX2cxXaxX9xXaxX35xX158xX49xX9xX5d3xX49xXacxX132xX9xX33xXaxf16fxX9xXaxXa1xX33xX9xX84xX41xX9xXbxX35xX158xX42xX9xX42xXa7xXaxX35xX9xX42xXaxX535xXbxX132xX9xXa7xX283xX33xX9xX33xXaxX4b8xX42xX9xXbxXaxX100xX2cxX9xX3fx10026xX26xX9xX2fxX1c2xX9xX33xXaxX50xXbxX9xXbxX5dxX35xX531xX42xX9xX2cxX58xX18xX9xXbxXaxX11fxX9xXbxX5dxX124xX11cxX42xXa7xX9xX42xXa7xXax141dbxX9xX19xX124xX6afxX42xXa7xX9xXbxXccxX35xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcx17d19xX132xX9xX4d6xX42xXa7xX9xX5xX5dxX11fxX42xXaxX9xXfbxX275xX42xX9xX1fcxX49xX26xX9dxXbxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX9dxXbxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexXfbxX154xX9xX33xXaxX4b8xX42xX9xXcx10906xX42xXaxX132xX9xX7xXaxX283xX9xX4xXaxX58xX9xXbxX11fxX2cxXaxX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX33xXaxX297xX9xXbxX5dxX50xX2cxXaxX9xXbxXaxX124xX125xX42xXa7xX9xXcxXccxX35xX9xX23xX41xX26xX9xXbx1088exX9xX2fxX1c2xX9xXbxX1c2xX9xXaxX41xX24xX9xX99xXaxX35xX9xXcx135c1xX49xX9xX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xX44xX45xX4xX9xXbxX35xX42xX9xXbxX124x108cfxX42xXa7xX9xXdxX1c2xX18xX9xX2cxXaxX1ecxX42xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX699xX1fcxX49xX26xX9dxXbxX9xX3fxX11fxX42xXaxX9xX2cxX58xX18xX9xX44xX45xX4xX9xXcxX202xXbxX9xXdxX4b8xX42xX9xX42xX174xX18xX9xX2cxXaxX24xX9xXbxXaxX535xX26xX9xX84xX11fxX9xXbxXaxX9dxX9xX2cxX58xX18xX9xX19xX4faxX42xXa7xX9xX5bxXc4xX4cxX2axX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xX33xXaxX19axX42xX9xX99xXaxX100xX2cxX9xXbxXaxX11fxX9xXbxX5dxX124xX11cxX42xXa7xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX4b8xXcxX9xXbxX5dxX49xX42xXa7xX9xX42xXaxX11cxX9xXaxX35xX158xX49xX9xX42xX275xX42xXa7xX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xXbxX1fexX35xX9xX124xX49xX9xXaxX283xX18xX9xX84xX41xX9xX99xXaxXacxX9xX42xX275xX42xXa7xX9xXbxX35xX9dxXbxX9xX99xX35xX158xXcxX9xX42xXaxX35xX659xX42xX9xXdxX35xX158xX49xX9xXdxX9axX9xXbxX124xX871xX42xXa7xX21axX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX9xXdxX41xX9xXcxX202xXbxX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xX42xXaxX174xX42xXa7xX9xX42xX154xX42xX9xX99xX35xX42xXaxX9xXbxX9dxX9xX33xXaxX50xXbxX9xXbxX5dxX35xX531xX42xX9xX42xXaxX535xXbxX9xX230xX4d6xX42xXa7xX9xXc7xX18xXcxX9x1045axX132xX9xX84xX41xX9xX2cxXaxX100xX42xXa7xX9xXbxX4d6xX35xX9xX84xX35xX42xXaxX9xX19xX1c2xX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xX3fxX283xX42xXa7xX9xXa7xX283xX33xX9xXcxX202xXbxX9xX33xXaxX4b8xX42xX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xX2cxX4d6xX42xXa7xX9xX2cxX49xX202xX2cxX9xX33xXaxX50xXbxX9xXbxX5dxX35xX531xX42xX9xXaxX158xX9xXbxXaxX1fexX42xXa7xX9xX84xX3cxX42xX9xXbxXacxX35xX9xX3fxX124xX11cxX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xXbxXccxX35xX9xX5d3xX49xX1fexX2cxX9xXa7xX35xX18xX9xX42xX41xX26xX7d5xX132xX9xX4d6xX42xXa7xX9xX8xX5dxX35xX2cxX9xX2afxX2cxXaxX49xXdxX2b4xX9xX42xXaxX535xX42xX9xXcxXccxX42xXaxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xXdxX41xX9xX33xXaxX35xX659xX42xX9xX23xXacxX42xX9xXcxX1bexX35xX9xXbxXaxX49xX202xX2cxX9xX19xX4faxX42xXa7xX9xX5bxXc4xX4cxX2axX9xX2f5xX9xXdxX24xXccxX35xX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXdxX1bexX42xX9xX42xXaxX535xXbxX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xXa7xX35xX18xX9xX3fxX813xX42xXaxX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX5bxXc4xX4cxX331xX9xX2cxX58xX18xX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX132xX9xX2cxX283xX9xX99xXaxXacxX9xX42xX275xX42xXa7xX9xX2cxXaxX871xX9xX3fxX9dxX42xX9xX4cxX4dxX331xX9xXaxX41xX42xXaxX9xX99xXaxX50xX2cxXaxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX9xX2fx1687fxX9xX19xX297xX42xXa7xX9xX3fxX202xX42xXa7xX9xX2cxX125xX9xX84xX41xX9xX2cxX4d6xX42xXa7xX9xX42xXa7xXaxX158xX9xXbxX1fexX35xX9xXbxX19axX42xX9xX84xX41xX9xXaxX96xX18xX9xXax16cc7xX42xX9xX2fxX737xX9xXa7xX35xX100xX33xX9xXa7xX35xXacxXcxX9xXbxX35xX659xX49xX9xXbxXaxX297xX9xX42xXaxX35xX659xX42xX9xXdxX35xX158xX49xX9xXdxX659xX42xX9xX3fxX9dxX42xX9xX4cxX331x1741cxX9xXbxX90xX42xXaxX9xX3fxX9dxX42xX9xX42xX275xXcxX9xX4cxX331xX4cxX331xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX230xX19axX26xX9xX2cxX622xX42xXa7xX9xXdxX41xX9xXcxX857xX49xX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXcxX202xXbxX9xXdxX1fexX35xX9xX3fxX35xX9xX2cxX283xX9xXbxX4b8xXcxX9xX23xX18xX26xX9xX2d2xX18xX9xX42xXaxX535xXbxX9xXbxX5dxX659xX42xX9xXbxXaxX11fxX9xXbxX5dxX124xX11cxX42xXa7xX9xXaxX35xX158xX42xX9xX42xX18xX26xX132xX9xX3fxXccxXbxX9xX4dxX21axX331xX331xX331xX9xX19x1054exXcxX9xX114xX110xX21axX4dxXc4x17bcexX9xX99xXcxX131xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xX42xXa7xXaxX7c1xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xX23xX35xX9dxXbxX132xX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX9xX3fxX1a2xX9xXaxX24xX41xX42xX9xXbxXaxX35xX158xX42xX9xX84xX35xX158xX2cxX9xX3fxXbb5xXbxX9xX2cxX1ecxX2cxX9xX84xX41xX9xXbxXaxX18xX42xXaxX9xXbxX24xX50xX42xX9xX23xX124xX1bexX2cxX9xX3fxX4b8xX49xX9xX3fxX1fexX35xX9xX84xX1bexX35xX9xXaxXa1xX33xX9xX3fxXa5xX42xXa7xX9xXcxX49xX18xX9xX4cxX4dxX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX5bxXc4xX4cxX2axXc7xX8xX3xX132xX9xX3fxXbb5xXbxX9xXbxX35xX154xX42xX9xX3fxX154xX9xX2cxXaxX24xX9xX84xX35xX158xX2cxX9xX23xX41xX42xX9xXa7xX35xX18xX24xX9xX84xX41xX9xXbxX35xX9dxX33xX9xX42xXaxX3cxX42xX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xX33xXaxX297xX2cxX9xX84xX297xX9xXaxX24xXccxXbxX9xX3fxX202xX42xXa7xX9xX2cxX58xX18xX9xXaxX1a2xX42xXa7xX9xXaxX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX9xX2cxXaxX24xX9xX3fxX9dxX42xX9xX42xX275xXcxX9xX4cxX331xX4cxX104xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX5xXccxX35xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX132xX9xXaxX35xX158xX42xX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX9xX84xX857xX42xX9xX3fxX18xX42xXa7xX9xX2cxXaxX11cxX9xXaxXa5xX9xX2fxX125xX9xX2d2xX35xX42xX9xX2cxX535xX33xX9xXa7xX35xX535xX26xX9xX33xXaxX6a7xX33xX9xX99xX35xX42xXaxX9xX19xX24xX18xX42xXaxX9xX84xX3cxX42xX9xX2cxXaxX49xX26xX531xX42xX9xXaxX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xX4xXaxX90xX42xXaxX9xX33xXaxX58xX9xXbxXaxX4d6xX42xXa7xX9xX5d3xX49xX18xX21axX9xX2afxX18xX49xX9xX3fxX283xX132xX9xX2cxX4d6xX42xXa7xX9xXbxX26xX9xX19xX1c2xX9xX99xX35xX9dxX42xX9xX2fxX737xX9xXbxX35xX9dxX33xX9xXbxX297xX2cxX9xX3fxXbb5xXbxX9xXcxX49xX18xX9xXbxXaxX659xXcxX9xX4cxX110xX9xXcxX50xX26xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXaxX19axX42xX9xX5dxX202xX42xXa7xX9xX5bxX35xX5dxX23xX49xX2fxX9xX5bxXc4xX4cxX2axX9xX45xX216xX9xX3fxX531xX9xXcxX871xX9xX5dxX202xX42xXa7xX9xX3fxX202xX35xX9xX23xX18xX26xX132xX9xX42xX19axX42xXa7xX9xXbxX1d4xX42xXa7xX9xX2fxX1fexX9xX33xXaxX35xX9xX2cxX125xX9xXdxX659xX42xX9xX104xX331xX9xX2cxXaxX35xX9dxX2cxX21axX1cxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX4xX4d6xX42xXa7xX9xXbxX26xX9xX5xXc7xX71xX71xX9xX71xX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xX5xX5dxX17xX9xXfbxX35xX158xXbxX9xX114xXfbxX35xX17xXbxX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXdxX35xX42xX17xX2fxX131xX132xX9xX2cxX283xX9xX84xX1fexX42xX9xX3fxX35xX154xX49xX9xXdxX158xX9xXbbdxX331xX331xX9xXbxX5adxX9xX3fxXa5xX42xXa7xX132xX9xXdxX41xX9xX2cxX4d6xX42xXa7xX9xXbxX26xX9xX2fxX871xX9xXaxX174xX49xX9xX3fxX1fexX35xX9xX84xX1bexX35xX9xXaxX1a2xX42xXa7xX9xXaxX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX9xX3fxX124xXa1xX2cxX9xXbxXaxX41xX42xXaxX9xXdxX3cxX33xX9xX42xX275xXcxX9xX4cxX331xX2axXbbdxX132xX9xXdxX41xX9xX2cxX4d6xX42xXa7xX9xXbxX26xX9xXbxXaxX41xX42xXaxX9xX84xX35xX659xX42xX9xX2cxX58xX18xX9xX5xX3cxX33xX9xX3fxX24xX41xX42xX9xX44xX45xX4xX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexXd8xX18xXcxX23xX24xX24xX9xX5bxX35xX5dxXe2xX18xX26xX2fxX9xXaxX124xX1bexX42xXa7xX9xXbxX1bexX35xX9xX99xXaxX18xX35xX9xXbxXaxX50xX2cxX9xX2cxX50xX2cxX9xXbxX49xX26xX9dxX42xX9xX23xX18xX26xX9xXbxXax17b91xX42xXa7xX9xXbx175f8xX9xX5d3xX49xX1fexX2cxX9xXbxX9dxX9xXbxX1bexX35xX9xX2cxX50xX2cxX9xX3fxX35xX531xXcxX9xX19xX49xX9xXdxX11fxX2cxXaxX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX132xX9xX23xX18xX24xX9xXa7xXa5xXcxX9xX2cxX50xX2cxX9xX3fxX11fxX18xX9xX33xXaxX124xX125xX42xXa7xX9xX2cxX283xX9xX19xX1c2xX9xX50xX42xX9xX2cxX58xX18xX9xX44xX45xX4xX132xX9xX42xXaxX124xX2cexX9xX1fcxX49xX26xX9xXc7xXaxX125xX42xX132xX9xX1fcxX49xXacxX42xXa7xX9xXc7xX35xX42xXaxX132xX9xX71xXacxX35xX9xX7xXaxX4faxX42xXa7xX132xX9xX5xXaxX18xX42xXaxX9xX71xX283xX18xX132xX9xX7xXaxX100xX9xX1fcxX49xX1fexX2cxX132xX9xXc7xXaxX18xX9xX5xX5dxX18xX42xXa7x17cbdxX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexXd8xX659xX42xX9xX2cxXccxX42xXaxX9xX3fxX283xX9xXdxX41xX9xX2cxX50xX2cxX9xX3fxX124xX11cxX42xXa7xX9xX23xX18xX26xX9xXbxX5dxX24xX42xXa7xX9xX42xX124xX1bexX2cxX132xX9xX99xX9dxXbxX9xX42xX1fexX35xX9xX2cxX50xX2cxX9xX3fxX35xX531xXcxX9xX19xX49xX9xXdxX11fxX2cxXaxX9xX42xXaxX124xX9xX3fxX124xX11cxX42xXa7xX9xX23xX18xX26xX9xX5xXaxX18xX42xXaxX9xX71xX283xX18xX9xX2f5xX9xX1fcxX49xX26xX9xXc7xXaxX125xX42xX132xX9xX5xXaxX18xX42xXaxX9xX71xX283xX18xX9xX2f5xX9xX7xXaxX100xX9xX1fcxX49xX1fexX2cxX132xX9xX5xXaxX18xX42xXaxX9xX71xX283xX18xX9xX2f5xX9xXc7xXaxX18xX9xXbxX5dxX18xX42xXa7xX132xX9xX71xXacxX35xX9xX7xXaxX4faxX42xXa7xX9xX2f5xX9xX1fcxX49xX26xX9xXc7xXaxX125xX42xX21axX21axX21axX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xXd8xX24xX19xX26xX32xXexX4xXaxX35xX9dxX42xX9xXdxX124xXa1xX2cxX9xX42xX41xX26xX9xX84xXf28xX18xX9xX42xXax17f12xXcxX9xXdxX41xXcxX9xXa7xX35xXacxXcxX9xX50xX33xX9xXdxX1c2xX2cxX9xX2cxXaxX24xX9xX2cxX125xX9xX2fxX871xX9xXaxXccxX9xXbxX4b8xX42xXa7xX9xXaxX41xX42xXa7xX9xX99xXaxX4d6xX42xXa7xX9xXbxXccxX35xX9xX2cxX50xX2cxX9xXbxXaxX41xX42xXaxX9xX33xXaxX1fexX9xXdxX1bexX42xX132xX9xX3fxXa5xX42xXa7xX9xXbxXaxX11cxX35xX9xXbxX275xX42xXa7xX9xX2cxX124xX11cxX42xXa7xX9xXdxX35xX659xX42xX9xX99xX9dxXbxX9xX84xX776xX42xXa7xX132xX9xX42xX19axX42xXa7xX9xXbxX4b8xXcxX9xX19xX49xX9xXdxX11fxX2cxXaxX9xXfbxX35xX158xXbxX9xXc7xX18xXcxX9xXbxX5dxX659xX42xX9xX23xXacxX42xX9xX3fxXa5xX9xX5d3xX49xX1fexX2cxX9xXbxX9dxX21axX0xX1cxX33xXexX0xX33xX9xX2cxXdxX18xX2fxX2fxX31xX32xX33xX2afxX24xX49xX5dxX2cxX17xX32xXexX5xXaxX17xX24xX9xXfbxX3xXfbxX0xX1cxX33xXexX0xX1cxX23xX24xX19xX26xXexX0xX1cxXaxXbxXcxXdxXe