Ông Phùng Xuân Nhạ làm Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Bộ Chính trị vừa quyết định điều động, bổ nhiệm ông Phùng Xuân Nhạ - nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
2bb6x8f55xa294x9f5axe58fx109f6x9b91x5742x1221exX7x9057xf6a2x524cx4a28x8c7fxfaf8xX5xe3d2xXax824ax73d1x4a42xe8d9xX3x724cxX1x1098bxX14xX15xX3x8365xaeadx9e09xX14xX3xcca4xX1xadbaxX3xX5x76e0x11f15xX3xX17xX1x10884xX3xXcxfefaxb9f2xb802xX14xX15xX3x5b47xX6xX14xX3xXcxX1ex8588xfb6exX14xX3xX15xXdx8ef9x625bxX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xa1cbxX14xX15xX0x7730xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3406xX10xX6xf8e6xXaxX12xab77x1195dxX3x5724xX1xa016xX14xX1xX3xXexX2fxde14xX3x3838xc41axX6xX3x322dxX1exX3bx7aa5xXexX3xa23cxX6fxX14xX1xX3xX7bxXdx6c99xX1exX3xX7bxX65xX14xX15x843axX3xX35x70b1xX3xX14xX1xXdx79acxX28xX3xdf5cxX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xa158xX3xX14xX15xX1exX3bxX3cxX14xX3xX64xX65xX3xXexX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX65xX3x116e7xXdxX41xX42xX3xX61x8fe0xX4xX3xX71xX27xX3x760fxX27xX42xX3xXexX24xX42xX3xXa7xX3xX15xXdx449fxX3xX4xX1x8fe4xX4xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX35xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15x5a12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xX67xX1xXdxX82xX1exX3xX14xX15xX27xX3bxX3x9d59xda9bxX4fxf7b5xX89xX3xXexX24xXdxX3xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX61xXdx89baxX14xX3xX2fxX6xX3xX5exX65xXdxX3xX14xX15xX1xX6fxX3xXexX2fxXdx4574xX14xX3x493exX1xX6xXdxX3x8d68xX1exX3bxX78xXexX3xX7bxX6fxX14xX1xX3xX4xed3fxX6xX3xX64xX65xX3xX67xX1xX69xX14xX1xX3xXexX2fxX6fxX3xX71xX82xX3xX4xX94xX14xX15xX3xXexX41xX4xX3xX4xX41xX14xX3xX35xX65xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX7bxX2cxX89xX3xX64xX65xX3xX67xX1xX69xX14xX1xX3xXexX2fxX6fxX3xX7bx1238fxX3xX75xX1exX3bxX78xXexX3xX7bxX6fxX14xX1xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX7bxX65xX14xX15xX89xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX94xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xXa7xX3xX14xX15xX1exX3bxX3cxX14xX3xX64xX65xX3xXexX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX71xX27xX3xXc9xX27xX42xX3xXexX24xX42xX3xXa7xX3xX15xXdxXd5xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX35xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xX0xXdxX28xX15xX3xX7xXexX3bxX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX3bx894dxX3xX35xX5xX42xX4xX15cx11ce1xX3xX28xX6xX2fxX15xXdxX14xXa7xX5xX10xbfafxXexX272xX3xX6xX1exXexX42xX279xX3xX28xX6xX2fxX15xXdxX14xXa7xX2fxXdxX15xX1xXexX272xX3xX6xX1exXexX42xX279xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xXa7xX3xX2xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX100xX35xX6xX42xX1xX6xXexXdxX14xX1xX100xX71xX14xX4fxX14xX10xe2e3xX7xX4fxX121xX2xX2xX122xX4fxX2xX121x3afdxX61xX121xX2xX124x102bfxf8bbxX121xX2xXexX121x110d0xX318xX124xX5xX2xX100x675bxXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX35xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xXaxX3xX61xX6xXexX6xXa7xX303xXdxX61xXexX1xX9xXaxX121x6928xX312xX121xXaxX3xX61xX6xXexX6xXa7xX1xX10xXdxX15xX1xXexX9xXaxX2xX318xX30dxX30dxXaxX3xX61xX6xXexX6xXa7xX42xX2fxXdxX15xXdxX14xX6xX5xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX272xX4fxX4fxXdxX4xX61xX14xX100xX61xX6xX14xXexX2fxXdxX100xX4xX42xX28xX100xX71xX14xX4fxX121xde98xX121xX2xX4fxX3b5xX124xX4fxX121xX122xX4fxX61xX7xX4xXa7xX121xX313xX313xX121xXa7xX2xX318xX2xX313xX372xX3b5xX122xX313xX30dxX3b5xX2xX3b5xX313xX100xX31exXbxX15xXaxX3xX61xX6xXexX6xXa7xXbxX1xX42xXexX42xXa7xXdxX61xX9xXaxX2xX312xX124xX30dxX312xX121xX372xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX67xX6xXbxXexXdxX42xX14xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX7bxX30x88d7xX4xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX7bxX65xX14xX15xX89xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX5xX27xX28xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xce80xaebcxX14xX1xX272xX3xXcxXdxX78xX14xX3xXcxX1exccddxX14x4bffxX100xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX14xX15xX27xX3bxX3xX312xX4fxX318xX4fxX2xX313xX318xX312xX89xX3xXexX24xXdxX3xXex1174bxX14xX1xX3xX5exX30xX14xX15xX3x8265xX3cxX14xX279xX3xX4xX2cxX3xX1xc0f9xX4xX3xX1xX27xX28xX89xX3xX1xX4c6xX4xX3xX71xX6fxX272xX3xX17xX1xX2cxX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX7xX30xX89xX3xXcxXdxX78xX14xX3xX7x5b0dxX3xX15cxXdxX14xX1xX3xXexX78xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xXcxX1fxX14xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX5xX27xX3xd92axX3bxX3xX71xXdxX3cxX14xX3xX61x1106cxX3xX15cxX1xX1exX3bxX78xXexX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xXc9xa0afxX14xX15xX3xX15cxX1xX2cxX6xX3xX1dxc194xX279xX3xX534xX3bxX3xX71xXdxX3cxX14xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xXc9xX552xX14xX15xX3xX15cxX1xX2cxX6xX3xX1dxX55cxX55cxX89xX3xXc9xX24xXdxX3xX35xXdxX159xX1exX3xX161xX1exb9f6xX4xX3xX1xX65xXdxX3xX15cxX1xX2cxX6xX3xX1dxX55cxc7a7xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX42xX61xX3bxXaxX12xX13xX14xX15xX3xX22xX1xX24xX3xX7bxX30xX422xX4xX3xX161xX1exX58cxX4xX3xX1xX65xXdxX3xX15cxX1xX2cxX6xX3xX1dxX55cxX55cxX55cxX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX1xX1exc7dcxX14xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX15xXdxXd5xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX64xX65xX3xXexX2fxX30xX31xX14xX15xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX71xX27xX3xXc9xX27xX42xX3xXexX24xX42xX3xXexX72xX3xXexX1xX41xX14xX15xX3xX124xX4fxX121xX3b5xX121xX2xX318xX100xX3xXcxX24xXdxX3xX15cx53b2xX3xX1xX4c6xXbxX3xXexX1xXd9xX3xX2xX2xX89xX3xX161xX1exX58cxX4xX3xX1xX65xXdxX3xX15cxX1xX2cxX6xX3xX1dxX55cxX59axX3xX71xX72xX6xX3xX75xX1exX6xX89xX3xX161xX1exX58cxX4xX3xX1xX65xXdxX3xXbxX1xX3cxX3xX4xX1xX1exX5d8xX14xX3xX28xXdxX147xX14xX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX4xX1xXd9xX4xX3xX71xXc3xX3xX64xX65xX3xXexX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX71xX27xX3xXc9xX27xX42xX3xXexX24xX42xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xX61xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX61xX2fxX10xX5xX6xXexX10xX61xXaxX12xX0xX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xXcxXdxX14xX3xX5xXdxX3cxX14xX3xX75xX1exX6xX14xX272xX0xX4fxX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xX0xX1exX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa7xXexX1xX1exX28xX35xXa7xX6xX14xX61xXa7xX7xX6xXbxX42xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX5xX3cxX14xX3xXbxX1xX30xX4bxX14xX15xX3xX41xX14xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX4xX1xX4b4xX14xX1xX3xX15cxX78xX3xX1xX42xX24xX4xX1xX3xXexX1xd820xXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1xX4c6xX4xX89xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1xX2fxX10xX284xX9xXaxX4fxX15xXdxX6xX42xXa7xX61xX1exX4xX4fxX35xX42xXa7xX15xXdxX6xX42xXa7xX61xX1exX4xXa7xX5xX10xX14xXa7xXbxX1xX1exX42xX14xX15xXa7xX6xX14xXa7xX61xXdxX10xX1exXa7xX4xX1xXdxX14xX1xXa7xX15cxX10xXa7xX1xX42xX6xX4xX1xXa7xXexX1xX42xXdxXa7xX15xXdxX6xX14xXa7xX1xX42xX4xXa7xXexX1xXdxX4fxX121xX3b5xX122xX121xX122xX312xX100xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX15xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX28xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX121xX3b5xX4fxX14xX10xX303xX7xX4fxX121xX2xX3b5xX122xX4fxX2xX3b5xX30dxX61xX3b5xX2xX318xX2xX122xX372xX30dxXexX122xX318xX2xX2xX5xX2xXa7xXexX1xXbxXexXa7xXbxX1xX1exX4xXa7xX5xX42xXdxXa7xX30dxX100xX31exXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX35xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX71xX12xX0xX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX5xX3cxX14xX3xXbxX1xX30xX4bxX14xX15xX3xX41xX14xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX4xX1xX4b4xX14xX1xX3xX15cxX78xX3xX1xX42xX24xX4xX1xX3xXexX1xX72axXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1xX4c6xX4xX89xX3xXexX1xXdxXaxX3xX1xX2fxX10xX284xX9xXaxX4fxX15xXdxX6xX42xXa7xX61xX1exX4xX4fxX35xX42xXa7xX15xXdxX6xX42xXa7xX61xX1exX4xXa7xX5xX10xX14xXa7xXbxX1xX1exX42xX14xX15xXa7xX6xX14xXa7xX61xXdxX10xX1exXa7xX4xX1xXdxX14xX1xXa7xX15cxX10xXa7xX1xX42xX6xX4xX1xXa7xXexX1xX42xXdxXa7xX15xXdxX6xX14xXa7xX1xX42xX4xXa7xXexX1xXdxX4fxX121xX3b5xX122xX121xX122xX312xX100xX1xXexX28xXaxX12xX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX5xX3cxX14xX3xXbxX1xX30xX4bxX14xX15xX3xX41xX14xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX4xX1xX4b4xX14xX1xX3xX15cxX78xX3xX1xX42xX24xX4xX1xX3xXexX1xX72axXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX1xX4c6xX4xX89xX3xXexX1xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX65xX3xXexX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX64xX65xX3xXbdxXdxX41xX42xX3xX61xXc3xX4xX3xX71xX27xX3xXc9xX27xX42xX3xXexX24xX42xX3xX3bxX3cxX1exX3xX4xc9dcxX1exX3xb9bbxX1fxX3bxX3xX61xX53dxX14xX15xX3xX4xX41xX4xX3xX15cxX6fxX4xX1xX3xX35xX552xX14xX3xXexba2fxX14xX1xX3xX1xX1exX58cxX14xX15xX3xX7bxXdxX82xX1exX3xX4xX1xX4b4xX14xX1xX3xX15cxX78xX3xX1xX42xX24xX4xX1xX3xXexX1xX72axXdxX3xX15xXdxX6xX14xX3xX14x4cd9xX28xX3xX1xX4c6xX4xX279xX3xX15cxX6fxX4xX1xX3xX35xX552xX14xX3xXexX1xXdxX3xXexX58cxXexX3xX14xX15xX1xXdxX91xXbxX3xXexX2fxX1exX14xX15xX3xX1xX4c6xX4xX3xXbxX1xX8cxX3xXexX1xX94xX14xX15xX89xX3xXexX1exX3bxX159xX14xX3xX7xXdxX14xX1xX3xX7bxX24xXdxX3xX1xX4c6xX4xX89xX3xX4xX6xX42xX3xX7bxeb09xX14xX15xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX71xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX14xX1xXdxX82xX1exX3xX14xX1xX1fxX14xX3xX7xX53dxX3xX28x569dxXdxXaxX3xX1xX2fxX10xX284xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX14xX1xXa7xXexX2fxXdxX4fxX35xX6xX14xXa7xXexX1exX3bxX10xX14xXa7xX15xXdxX6xX42xXa7xXexX2fxX1exX14xX15xXa7xX1exX42xX14xX15xXa7xX35xX42xXa7xX14xX1xXdxX10xX28xXa7xX14xX1xXdxX10xX1exXa7xX14xX1xX6xX14xXa7xX7xX1exXa7xX28xX42xXdxX4fxX121xX3b5xX372xX122xX2xX318xX100xX1xXexX28xXaxX12xX0xXdxX28xX15xX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX4fxX28xX10xX61xXdxX6xX4fxX2xX121xX3b5xX4fxX14xX10xX303xX7xX4fxX121xX2xX3b5xX312xX4fxX2xX121xX30dxX61xX3b5xX2xX124xX124xX124xX372xX2xXexX372xX313xX312xX2xX5xX2xX100xX31exXbxX15xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX14xX15xX3xX1dxX1exX1fxX14xX3xX22xX1xX24xX3xX5xX27xX28xX3xX17xX1xX2cxX3xXcxX2fxX30xX31xX14xX15xX3xX35xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxX6xX12xX0xX61xXdxX71xX12xX0xX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX14xX1xXdxX82xX1exX3xX14xX1xX1fxX14xX3xX7xX53dxX3xX28xXa43xXdxXaxX3xX1xX2fxX10xX284xX9xXaxX4fxX4xX1xXdxX14xX1xXa7xXexX2fxXdxX4fxX35xX6xX14xXa7xXexX1exX3bxX10xX14xXa7xX15xXdxX6xX42xXa7xXexX2fxX1exX14xX15xXa7xX1exX42xX14xX15xXa7xX35xX42xXa7xX14xX1xXdxX10xX28xXa7xX14xX1xXdxX10xX1exXa7xX14xX1xX6xX14xXa7xX7xX1exXa7xX28xX42xXdxX4fxX121xX3b5xX372xX122xX2xX318xX100xX1xXexX28xXaxX12xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX35xX8cxX3xX14xX1xXdxX91xX28xX3xX14xX1xXdxX82xX1exX3xX14xX1xX1fxX14xX3xX7xX53dxX3xX28xXa43xXdxX0xX4fxX6xX12xX0xX4fxX7xXexX2fxX42xX14xX15xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX61xXaxX12xX64xX6xX14xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xX30xX4bxX14xX15xX3xX4xX2cxX3xXexX1xX3cxX28xX3xX5xX1bcxX14xX1xX3xX7bxX24xX42xX3xX28xXa43xXdxX3xXexX24xXdxX3xX4xX41xX4xX3xX71xXc3xX272xX3x11ff4xX1xX42xX6xX3xX1xX4c6xX4xX3xX71xX27xX3xX67xX94xX14xX15xX3xX14xX15xX1xX91xX89xX3xX64xX41xX42xX3xX4xX1xX69xX3xXa7xX3xX1dxX1exX46fxXexX3xX35xX552xX14xX89xX3xXcxX24xXbxX3xX4xX1xX69xX3xXcxX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX3xX71xX27xX3xXcxX2fxX1exX14xX15xX3xXexX1fxX28xX3xXcxX1xX94xX14xX15xX3xXexXdxX14xX3xX4xX94xX14xX15xX3xXexX41xX4xX3xXexX1exX3bxX3cxX14xX3xX15xXdxX41xX42xX100xX0xX4fxXbxX12xX0xX4fxX61xXdxX71xX12xX0xX4fxX5xXdxX12xX0xX4fxX1exX5xX12xX0xX61xXdxX71xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX2fxXaxX12xX0xX4fxX61xXdxX71xX12xX0xX4fxX61xXdxX71xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5330xX42xX1exX2fxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX42xX3xX161xX1exX6xX14xX15xX3xX17xX1xX42xX14xX15xX4fxa977xX6xX14xXexX2fxXdxX0xX4fxXbxX12