Leicester - Liverpool: Kịch bản không tưởng
Hai đội đã tạo nên một trận cầu hết sức kịch tính. Kết quả Liverpool đã phục hận thành công trận thua tại Cúp Liên đoàn cách đây ít ngày.
4e2ex9637xb36ex7e2ax66cdx6cd2x756fxb7f4x8f83xX7xc0eax92f1x9f24x9e9ax785cxde0bxX5xbd6exXaxX3xX7xXexcaa0xX5xX10xX9xXaxXexX10x4e93xXexd27fxX6xX5xXdx6679xc544x7365xX3x7418xb105xX7xXexXdx7f12xX15xd473xXax848cxbe2dxX10xXdxX4xX10xX7xXexX10x7f59xX3xX1exX3xX30xXdx5c2bxX10xX38xXbxb72axX42xX5xX24xX3x6d2fx96dbxX4xX1xX3x62f0x78dexX23xX3x7c38xX1x8bbdxX23xX22xX3xXex9141x5233xX23xX22xX0xcf9axX1xX2xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6323xX10xX6x9b7fxXaxX2fxX6bxX6xXdxX3xbf1dx6872xXdxX3xX75x5c28xX3xXex6822xX42xX3xX23x6b32xX23xX3x99d2xX76xXexX3xXexX38x5039xX23xX3xX4x7875xX27xX3xX1xd738xXexX3xX7xdaeexX4xX3xX50xX48xX4xX1xX3xXexc76cxX23xX1xb803xX3xX47xX92xXexX3x5499xX27xX4dxX3xX30xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX75xX7axX3xXbxX1xb2ebxX4xX3xX1xX8axX23xX3xXexX1x7e18xX23xX1xX3xX4xX52xX23xX22xX3xXexX38xX8axX23xX3xXexX1xX27xX6xX3xXexX7dxXdxX3xce5axba49xXbxX3xX30xXdxX81xX23xX3xX75xX42xXc4xX23xX3xX4x58a6xX4xX1xX3xX75x60fcxX15xX3xX9fxXexX3xX23xX22xXc4xX15xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xX6xX38xXexXdxX4xX5xX10xX3xXdxX6exX9xXaxX4xX42xX23xXexX10xX23xXexb679xX6exX10xXexX6xXdxX5xXaxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10x6389xX7xX5cxX2x8a20x693bx6d89xX5cxX2xb182xa170xX6exX177xX177xX178x819exX2xX177xX17dxXex5812xX174xX2xX182xX5xX177xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX173xcfa3xX182xXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX3xc36bxX6xX5xX6xX1xX3xX84xX58xX3xXex5972xX3xX7xb6fbxX3xX4cxb6b2xX23xX22xX3xX4xXdcxX3xX75xXeaxX23xX1xX3xX75xX8exX27xX3xX1xXdx52b9xX84xX3xX1x5b05xX4xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX172xX2xX174xX5xX2xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX174xX182xXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX47xX1xX58xXdxX3xX75xX8exX27xX3xX50xX1xXeaxX3xXexX1xX27xX8axX23xX3xX5xe0fdxXdxX3xX4x5446xX6xX3xX75xX76xXdxX3xX50xX1xXeaxX4xX1xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX174xX2x5310xX1ccxX5xX34cxXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX2xX177xXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxXdbxX42xX27xXexXdxX23xX1xX42xX3xXexX1x9a96xX4xX3xX1xXdx7017xX23xX3xX4xXdcxX3xX75xXeaxX3xXbxX1xX7dxXexXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX172xX173xX34cxX1ccxX5xX173xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX17dxX1ccxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fx4fb9xX76xXexX3xX7xXdxX81xX27xX3xXbxX1xacc5xX84xX3xX75xX57xX2cexX4xX3xXexX7dxX42xX3xX23xX81xX23xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX173xX177xX178xX34cxX5xX17dxXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX178xX34cxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxXdbxX42xX27xXexXdxX23xX1xX42xX3xX75xX7axX3xXexX38xX58xX3xX5xX7dxXdxX3xX5xXc4xX3xX4xX1xX9fxX23xX1xX3xX84x9e89xX23xX1xdeddxX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX2xX178xX172xX2xX5xX178xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX173xX17dxX17dxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fx85e7xX50xX6xb751xX6xX50xXdxX3xX38xXdcxXexX3xX23xX22x5081xX23xX3xXexX1dfxX3xX7xX1e2xX3xX1cxX27xX1e2xX23xX22xX3xX4x75aaxX23xX3xX2xX1exX34cxX3xX58xX3xXbxX1xXdcxXexX3xX4cxdc23xX3xX22xXdx8b2axX3xX1xXdxX3acxXbxX3xX84xX76xXexXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX2xX182xX172xX17dxX5xX182xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX2xX177xXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX6bxX10xX23xX6exX10xX38xX7xX42xX23xX3xX23xXefxX23xX22xX3xXexX1dfxX3xX7xX1e2xX3xX5xX81xX23xX3xX173xX1exX2xX3xXexX38xX42xX23xX22xX3xX1xXdxX3acxXbxX3xX1xX6xXdxXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX172xX174xX178xX1ccxX5xX172xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX172xX173xX174xXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX477xX76xXexX3xXbxX1xX6xX3xXbxX1xX4dxX23xX3xX4xX52xX23xX22xX3xX4xX1xX65fxXbxX3xX23xX1xX42xXeaxX23xX22xX3xX4xX2d2xX6xX3xXcxX1xX10xX3xX47xX42xXbxXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX1ccxX178xX34cxX178xX5xX174xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX17dxX177xX17dxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxXcxX27xX15xX3xX23xX1xXdxX81xX23xX3x6212xX6xX38xX6exX15xX3xX38xXdcxXexX3xX23xX22xX63cxX23xX3xX4xXeaxX4xX1xX3xX4cxXdxX3acxXexX3xX23xX22xX6xX15xX3xX7xX6xX27xX3xX75xX1fbxXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX173xX178xX172xX177xX5xX1ccxXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX178xX173xX34cxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX3xX901xX6xX38xX6exX15xX3xX4cxb2b2xX3xX5xaa34xX3xX4x8424xX3xX1xX76xXdxX3xX4xXefxX23xX3xX4cxX1e5xX23xX22xX3xXexX1dfxX3xX7xX1e2xX3xXexX38xX81xX23xX3xX4xX1x8eadxX84xX3xXbxX1xX7dxXexX3xX75xa147xX23xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXexX6xX4cxX5xX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6exXexX4cxX5xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX16exXdxX6exXexX1xX24xX3xX173xX177xX177xXbxX1cxX2dxX3xX84xX6xX38xX22xXdxX23xX1exX5xX10xX2bxXexX24xX3xX6xX27xXexX42xX2dxX3xX84xX6xX38xX22xXdxX23xX1exX38xXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX27xXexX42xX2dxXaxX2fxX0xXexX4cxX42xX6exX15xX2fxX0xXexX38xX2fxX0xXexX6exX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX42xX27xX38xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX0xXdxX84xX22xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX5cxX5cxXdxXa2xX4cxX6xX42xX1xX6xXexXdxX23xX1xXa2xX3exX23xX5cxX23xX10xX16exX7xX5cxX2xX172xX173xX174xX5cxX2xX177xX178xX6exX177xX177xX178xX17dxX2xX177xX17dxXexX182xX173xX174xX1ccxX5xX2xX177xXa2xX26xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX5xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xX5xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xX3xX50xXdxX4xX1xX3xX4cxX6xX23xX3xX50xX1xX42xX23xX22xX3xXexX27xX42xX23xX22xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX182xX182xX17dxXbxX1cxXaxX3xX5cxX2fxX0xX5cxXbxX2fxX0xX5cxXexX6exX2fxX0xX5cxXexX38xX2fxX0xX5cxXexX4cxX42xX6exX15xX2fxX0xX5cxXexX6xX4cxX5xX10xX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdbxX6xXbxXexXdxX42xX23xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxX30xX10xXdxX4xX10xX7xXexX10xX38xX3xXexX1xX27xX6xX3xX7xXeaxXexX3xX23xXdcxXexX3xXexX38xX57xX65fxX4xX3xX30xXdxX3exX10xX38xXbxX42xX42xX5xXa2xX0xX5cxXbxX2fxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX42xX27xX38xX4xX10xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX26xX27xX7xXexXdxX2bxX15xX2dxXaxX2fxXcxX1xX10xX42xX3xXcxXcxX901x8675xX0xX5cxXbxX2fxX0xX5cxX6xX38xXexXdxX4xX5xX10xX2f