Ai Cập: Phát hiện tu viện Cơ đốc giáo có niên đại lâu đời nhất thế giới
Một cuộc khai quật ở Ai Cập đã phát hiện tu viện Cơ đốc giáo có niên đại lâu đời nhất thế giới.
7754xa79fxe4f4x9a9cxa212xbba7xcccdx997ax9a11xX7xa179x94f9x9897xc7d5xd6baxd535xX5xe000xXaxd053x8f3exXdxX3xcb89xb248xXbx10260xX3x10ff5xX1x1120bxXexX3xX1xXdxd9faxf0c7xX3xXex95e6xX3xc626xXdxX22xX23xX3xX16x85a7xX3xe687xaa37xX4xX3x7f5fxXdxX1dxfd51xX3xX4xd8bexX3xX23xXdxa7f1xX23xX3xX30xff84xXdxX3xX5xc650xX26xX3xX30xaacdxXdxX3xX23xX1xc4b4xXexX3xXexX1xeaa2xX3xX34xXdx1045axXdxX0x7c32xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd52xX10xX6xf928xXaxX12x7adcx8acdxXexX3xX4xX26xX71xX4xX3xc7abxX1xX6xXdxX3x7993xX26xX17xXexX3x7cd2xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX30x9bddxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxc7edxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10306xX37xX6dxda04xXaxX12xX0xXdxee22xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5xX6x7e28xXe1xXbx10cd2xX10xX5xX37xX6xX6dxXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexa168xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xXcexX28xX23xX5bxX23xX10xe0ddxX7xX5bx7c41xX2xX2xX2xX5bxX2xX118xbd7cxX6dxX2xX2xcaecxdfe7x8b15x10519x777exXexX127xX2xX125xX125xX5xX2xXcexc921xXbxX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX115xXdxX6dxXexX1xX9xXaxX11fxX11fxX11fxXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxbb65xX127xX118xXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7xX10xX4xXexXdxX37xX23xb039xXexXdxXexX5xX10xXaxX12xX0xX6dxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe6xX34xX16xX37xX23xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX12xXcxX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xd2b8xX3xX30xX42xXdxX3xX30x10ca8x80a8xX4xX3x107baxX46xXe1xX3xX6dx8b2axX23xX34xX3xX106xdfa4xX23xX34xX3xX30xX1dxX3xX106xX6xXf2xX6xX23xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xXexc618xX3xX79xX1xX37xbef1xX23xX34xX3xX23xc8a3xXe6xX3xX124xX198xX125xX3xX7xX6xX26xX3xX4x8d25xX23xX34xX3xX23xX34xX26xXe1xX3exX23xXcexX3xe6edxX23xX1xX19xX3xXdexX71xX3xX16xX1fbxX3xX28xX17xXexX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX5bxX13x98f4xX1bxX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xe475xXbxX26xXexX23xXdxX79x10167xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX1xX2exX23xX3xX2xXcexX123xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xX23xfbbdxXe1xX3xX4xX3axX3xXexX1x78b9xX3xXexX1xX6xXe1xX3xX30xX1fbxXdxX3xX23xX1xX17xX23xX3xXexX1x950dxX4xX3xX28xX2b0xX3xX79xXdxX54xX23xX3xaa22xX2d5xXexX1xX2caxX4xX3xX4xff23xX6xX3xX23xX1xX46xX23xX3xX5xX37xX42xXdxX3xX28xceacxX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX70xX71xXexX3xX23xX1xX3axXe6xX3xX23xX34xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX2caxX26xX3xd5efxX6xX3x1005axXe1xX3xX5xX2b0xX3xXexX1dxX4xX3xX34xXdxX22fxX3xX4xX2ddxX6xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX79xXdxX23xX1xX3xX23xX34xX42xX4xX3xX23xX2b0xXe1xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX5xfecfxX4xX3xX79xX1xX6xXdxX3xX7exX26xX17xXexX3xX83xX3x7871xX4xX3xX30xX22fxX37xX3xXdexX6xX1xX6xXf5xXdxXe1xX6xX3xXexXf5xX3exX23xX3xX7xX6xX3xXe6xX42xX4xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xXcxX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexXf5xX3exX23xX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxX3xX34xb528xXe6xX3xX23xX1xb695xX23xX34xX3xX106xX2caxX4xX3xXexX202xX4axX23xX34xX3xX28xX2b0xX3xX7xX2b0xX23xX3xX23xX1xX2b0xX3xX28xX58xXdxX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX6dxec9dxX23xX34xX3xX4xX1xX3dexX3xX6axXe1xX3x8875xX42xXbxX3xX30xX202xX203xX4xX3xX106xX22fxX37xX3xX7exX26xX22fxX23xX3xXexX31xXexX3xX1b6xX3xX30xX202xX203xX4xX3xX4xX37xXdxX3xX5xX2b0xX3xXf5xX4fxXexX3xX1xXdxX54xXe6xX3xX28xbf83xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX402xX6xX3xX23xX1xX2b0xX3xX30xX8dxX3xX1xX2exX23xX3xX2xXcexX123xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX28bxabc1xX3xX6dx10ec4xX23xX34xX3xXbxX1xX202xX2exX23xX34xX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX206xX1dxX4xX3xX30xb930xX23xX1xX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX106xX210xX23xX34xX3xX30xX3d9xX23xX34xX3xX28xX48dxX3xX4xX6xXf5xX106xX37xX23xX292xX3xX23xX1xX3axXe6xX3xX23xX34xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX2caxX26xX3xX206xX1dxX4xX3xX23xX1xX17xX23xX3xXf5xX210xX23xX34xX292xX3xXf5xX4fxXexX3xX23xX1xXdxX2ebxX26xX3xX30xX3d9xX3xX28xX17xXexX3xX30xX202xX203xX4xX3xX79xX1xX6xXdxX3xX7exX26xX17xXexX3xX1b6xX3xX106xX6xX37xX3xX34xX3d9xXe6xX3xXexXdxX2ebxX23xX3xX206xX26xX292xX3xX30xX3d9xX3xX34xX31xXe6xX3xX28xX2b0xX3xX30xX3d9xX3xX28xX17xXexX3xX106xX210xX23xX34xX3xXexX1xX2ddxXe1xX3xXexXdxX23xX1xX3xX1b6xX3xX4xX3axX3xX23xX34xX26xX3d9xX23xX3xX34xX31xX4xX3xXexX22axX3xX79xX1xX37xX22fxX23xX34xX3xX23xX234xXe6xX3xX124xX198xX125xX3xX7xX6xX26xX3xX4xX240xX23xX34xX3xX23xX34xX26xXe1xX3exX23xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX0xXdxXe6xX34xX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xXe1xX19xX3xX106xX5xX37xX4xX79xbce4xX3xXe6xX6xXf5xX34xXdxX23xX1b6xX5xX10x105efxXexX19xX3xX6xX26xXexX37xX581xX3xXe6xX6xXf5xX34xXdxX23xX1b6xXf5xXdxX34xX1xXexX19xX3xX6xX26xXexX37xX581xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX106xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xXcexX28xX23xX5bxX23xX10xX115xX7xX5bxX118xX2xX2xX2xX5bxX2xX118xX11fxX6dxX2xX2xX123xX124xX125xX126xX127xXexX118xX126xX198xX123xX5xX118xXcexX130xXbxX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX12xd762xXdxX3xXex8d9bxX4xX1xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxX3xX83xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxXcexX3xX24cxX23xX1xX19xX3xXdexX71xX3xX16xX1fbxX3xX28xX17xXexX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX5bxX13xX263xX1bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX322xX1xX2b0xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX1xe1caxX4xX3x88bbxXdxX4xXexX37xXf5xX3x1019bxX1xXdxX4xX6xX3xX1b6xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX7xX202xX3xX28xX2ebxX3xX4xX1fbxX3xX28xX17xXexX3xX28xX2b0xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xXexX1xX4axXdxX3xX79x955exX3xX30xd57exX26xX3xX4xX2ddxX6xX3xXcxXf5xX202xX4axX23xX34xX3xXcxX1xX6ffxX23xX3xX1xX6c3xX4xX3xX322xX6xX3xX325xXe1xX3xX1b6xX3xX23xX3axXdxX3xX28xX58xXdxX3xX30xX2b0xXdxX3xXexXf5xX26xXe1xX2ebxX23xX3xX1xX43bxX23xX1xX3xX7exX26xX31xX4xX3xX34xXdxX6xX3xX322xX6xX3xX325xXe1xX3xX322x9f4cxc0e6xX19xX3xc428xX746xX4fxXexX3xXexX1xX356xX3xX28xX48dxXcexX3xaea5xX46xXe1xX3xX6dxX202xX4axX23xX34xX3xX23xX1xX202xX3xX5xX2b0xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX7xX58xXe6xX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexXf5xX3exX23xX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdx782fxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX1bxX1xX6ffxX23xX3xX4xX26xX31xXdxX3xX4x7fc8xX23xX34xX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX30xX202xX203xX4xX3xX79xX1xX6xXdxX3xX7exX26xX17xXexX3xX28xX2b0xX37xX3xXexX1xX1dxX23xX34xX3xX2xX118xX3xX23xX234xXe6xX3xX23xX34xX37xX1dxXdxXcexX3xXcxXf5xX37xX23xX34xX3xX7xX31xX3xX23xX2b0xXe1xX292xX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX1xX2b0xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX1xX6c3xX4xX3xX30xX8dxX3xXexX43bxXe6xX3xXexX1xX4fxXe1xX3xX23xX1xX2b0xX3xX106xX54xXbxX3xX28xX58xXdxX3xX30xX6ffxXe1xX3xX30xX2ddxX3xX30xX3d9xX3xX6dxX7b4xX23xX34xX3xX4xX7b4xX23xX34xX3xX5xX402xX3xX23xX202xX58xX23xX34xX3xX28xX2b0xX3xX106xX2b0xX23xXcexX3xX16xX1dxX4xX3xX23xX1xX2b0xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX1xX6c3xX4xX3xX4x7fc7xX23xX34xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX5xe92cxX3xX1xX1fbxX23xX34xX3xXexXf5xX3exX23xX3xXe6xeadbxXexX3xX30xX4fxXexX3xXe6xX2b0xX3xX1xX6c3xX3xXexXdxX23xX3xX5xX2b0xX3xX30xX202xX203xX4xX3xX6dxX7b4xX23xX34xX3xX30xX2b8xX3xX30xX20bxX23xX34xX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX4xX1xXdxX54xX4xX3xX106xX43bxX23xX1xX3xXf5xX202xX203xX26xX3xX106xX210xX23xX34xX3xX30xX4fxXexX3xX7xa3c4xXexXcexX3xc6c6xX3xX34xXdxX3dexX6xX3xX4xX3axX3xXe6xX71xXexX3xXbxX1xX402xX23xX34xX3xX28xX58xXdxX3xXexX2b0xX23xX3xXexX650xX4xX1xX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX2ddxX3xX7exX26xX6ffxX23xX3xX1dxX37xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xXaxX6cdxXdxX31xX23xX34xX3xX23xX1xX202xX3xX79xXdxX2b8xX26xX3xX30xX71xXexX3xX23xX1xX17xXbxX3xX28xX2b0xX37xX3xX23xX1xX2b0xX3xX6xXdxX3xX30xX3axXcexX3xX16xX1xX356xX23xX34xX3xXexX240xXdxX3xXexX43bxXe6xX3xXexX1xX4fxXe1xX3xX30xbc5cxX6xX292xX3xX30xX3d9xX3xX23xX4fxX26xX3xX23xX202xX58xX23xX34xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX5xX402xX292xX3xX106xX3dexX6xX3xX234xX23xX3xX4xX26xX31xXdxX3xX4xX7b4xX23xX34xX3xX4xX2ddxX6xX3xX1xX6c3xX292xX3xXexX2b0xX23xX3xXexX650xX4xX1xX3xX4xX2ddxX6xX3xX206xX202xX2exX23xX34xX3xX4xX1dxX3xX28xX2b0xX3xX5xX240xX23xX34xX3xX30xX71xX23xX34xX3xX28xX17xXexX292xX3xX5xX6c3xX3xX23xX34xX85fxX3xX4xX31xX4xXcexX3xXcxX4fxXexX3xX4xX22fxX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xXexX1xX2caxX3xX23xX2b0xXe1xX3xX1xX6c3xX3xX30xX2b8xX3xX5xX42xXdxX3xX79xX1xXdxX3xXf5xX4axXdxX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX292xX3xX4xX3axX3xXexX1xX2b8xX3xX5xX2b0xX3xX28xX2b0xX37xX3xXexX1xX54xX3xX79xdd1bxX3xXexX1xX2caxX3xX198xX3xX1xX37xX881xX4xX3xXexX1xX2caxX3xX123xX792xX3xX1b6xX3xX6cdxX1xXdxX4xX6xX3xX23xX3axXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX0xXdxXe6xX34xX3xX7xXexXe1xX5xX10xX9xXaxX6dxXdxX7xXbxX5xX6xXe1xX19xX3xX106xX5xX37xX4xX79xX581xX3xXe6xX6xXf5xX34xXdxX23xX1b6xX5xX10xX58cxXexX19xX3xX6xX26xXexX37xX581xX3xXe6xX6xXf5xX34xXdxX23xX1b6xXf5xXdxX34xX1xXexX19xX3xX6xX26xXexX37xX581xXaxX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxX5bxXdxXcexX106xX6xX37xX1xX6xXexXdxX23xX1xXcexX28xX23xX5bxX23xX10xX115xX7xX5bxX118xX2xX2xX2xX5bxX2xX118xX11fxX6dxX2xX2xX123xX124xX125xX126xX127xXexX127xbb85xX2xX123xX5xX124xXcexX130xXbxX10xX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX6xXbxXexXdxX37xX23xXaxX12xX64cxXdxX3xXexX650xX4xX1xX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxX3xX83xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxXcexX3xX24cxX23xX1xX19xX3xXdexX71xX3xX16xX1fbxX3xX28xX17xXexX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX5bxX13xX263xX1bxX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX757xX1dxX23xX34xX3xX23xX34xX42xX4xX3xX23xX1xXdxX3exX23xX3xX1xX2exX23xX3xX23xX3dexX6xX292xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX26xX3xX7xX94cxX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX79xX1xX240xX23xX34xX3xX7xX31xX23xX34xX3xX4xX26xX71xX4xX3xX7xX31xX23xX34xX3xX4xX2ddxX6xX3xX23xX34xX202xX4axXdxX3xX28bxXbxX6xXf5xXexX6xXcexX3xX16xX1dxX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX4xX1xX37xX3xXexX1xX4fxXe1xX3xX206xX26xX23xX34xX3xX7exX26xX6xX23xX1xX3xX1xX6c3xX3xX5xX2b0xX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX30xX3d9xX3xX28xX17xXexX3xXf5xX4fxXexX3xX30xX71xX4xX3xX30xX1dxX37xX292xX3xX4xX1x9866xX23xX34xX3xX1xX42xX23xX3xX23xX1xX202xX3xXexX1xX2ddxXe1xX3xXexXdxX23xX1xX3xXexX22axX3xXcxX26xX23xXdxX7xXdxX6xX3xX28xX2b0xX3xX13xX5xX34xX10xXf5xXdxX6xX3xX23xX34xX2b0xXe1xX3xX23xX6xXe1xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX74axX322xX1xX3dexX23xX34xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX23xX2b0xXe1xX3xXexX1xX6xXe1xX3xX30xX1fbxXdxX3xX1xXdxX2b8xX26xX3xX106xXdxX54xXexX3xX4xX2ddxX6xX3xX4xX1xX356xX23xX34xX3xXexX6xX3xX28xX2ebxX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xXexX1xX26xX83xX3xX106xX6xX23xX3xX30xX6ffxX26xXcexX3xX322xX34xX6xXe1xX3xXexX22axX3xX79xX1xX37xX22fxX23xX34xX3xX23xX234xXe6xX3xX124xX198xX125xX3xX7xX6xX26xX3xX4xX240xX23xX34xX3xX23xX34xX26xXe1xX3exX23xX292xX3xX30xX8dxX3xX4xX3axX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX4xX71xX23xX34xX3xX30xX3d9xX23xX34xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX30xX202xX203xX4xX3xXexX1xX2b0xX23xX1xX3xX5xX17xXbxX3xX83xX3xX106xX3exX23xX3xX4xX42xX23xX1xX3xX757xX54xX3xX4xX1xX54xX3xX40dxX6xX3xX70xX8dxX3xX1b6xX3xXexX1xX4axXdxX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX4xX20bxX4xX3xX79xX6fcxX3xX7xX58xXe6xX792xX3xX1b6xX3xX6cdxX1xXdxX4xX6xX3xX23xX1xX17xX23xX3xX30xX48dxX23xX1xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX322xX1xX2b0xX3xX7xX475xX3xX1xX6c3xX4xX3xXexX240xX23xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX6axeabbxX79xX37xX23xX3xX28bxXexX10xXdxX23xX6xXf5xX3xX263xXdxX6xX23xX10xX3xXcxX10xXdxX34xX10xX23xX3xX5xX17xXbxX3xX5xX26xX17xX23xX3xXf5xX210xX23xX34xX292xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX23xX2b0xXe1xX3xX7xf940xX3xX79xX1xX2exXdxX3xX6dxX17xXe1xX3xX7xX20bxX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX46xXe6xX3xX5xX58xX23xX3xX4xX2ddxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX1xX2b0xX3xX23xX34xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX2caxX26xX292xX3xX106xX83xXdxX3xX28xX43bxX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX79xX1xXdxX3xX23xX34xX202xX4axXdxX3xXexX6xX3xX106xXdxX54xXexX3xXf5xX4fxXexX3xX23xX1xXdxX2ebxX26xX3xX28xX2ebxX3xX4xX1dxX4xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXexX22axX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX34xX26xX3d9xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX5xXdxX22xX26xX3xX28xXdxX54xXexX292xX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX79xX1xX1dxXe6xX3xXbxX1xX1dxX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX23xX34xX37xX42xX23xX3xXe6xX478xX4xX3xX28xaf89xX23xX3xX4xX402xX23xX3xXf5xX4fxXexX3xX650xXexXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX74axX322xX34xX6xXe1xX3xX4xX22fxX3xX79xX1xXdxX3xX4xX1xX356xX23xX34xX3xXexX240xXdxX3xX79xX1xX240xX23xX34xX3xX28xXdxX54xXexX3xX5xX42xXdxX3xX1xX37xX2b0xX23xX3xXexX37xX2b0xX23xX3xX4xX46xX26xX3xX4xX1xX26xXe1xX22xX23xX292xX3xXexX1xX43bxX3xX650xXexX3xX23xX1xX4fxXexX3xX4xX1xX356xX23xX34xX3xXexX240xXdxX3xX4xX85fxX23xX34xX3xXbxX1xX22fxXdxX3xX5xX2b0xXe6xX3xX4xX1xX37xX3xX23xX3axX3xXbxX1xX37xX23xX34xX3xXbxX1xX356xX3xX1xX2exX23xX792xX3xX1b6xX3xXcxX10xXdxX34xX10xX23xX3xX4xX1xX37xX3xX1xX6xXe1xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX74axXdexX46xXe1xX3xX34xXdxX4axX3xX4xX1xX356xX23xX34xX3xXexX240xXdxX3xX30xX8dxX3xX79xX1xX6xXdxX3xX7exX26xX17xXexX3xX28xX2b0xX3xX206xX1dxX4xX3xX30xX48dxX23xX1xX3xX30xX202xX203xX4xX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXcexX3xX6c6xX2b0xX3xXexX4fxXexX3xX4xX22fxX3xX106xce23xXexX3xX30xX6ffxX26xX3xXexX22axX3xX30xX46xXe1xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX7xX6xX3xXe6xX42xX4xX3xX4xX2ddxX6xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX23xX234xXe6xX3xX124xX125xX125xX792xX3xX1b6xX3xX6c6xXdxX6dxX6xXf5xX3xX6axX6xX6xX23xX10xX7xX292xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX7xX202xX3xX5xX48dxX4xX1xX3xX7xX475xX3xX23xX1xX2b0xX3xXexX1xX4axX3xX4xX2ddxX6xX3xXcxXf5xX202xX4axX23xX34xX3xXcxX1xX6ffxX23xX3xX1xX6c3xX4xX3xX322xX6xX3xX325xXe1xX3xX4xX3axX3xXexXf5xX478xX3xX7xX83xX3xXexX42xXdxX3x10bcaxX7xX5xX37xX292xX3xX4xX1xX37xX3xX106xXdxX54xXexXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xX70xX881xX4xX3xX6dxX7b4xX3xX4xX3axX3xX34xXdxX1dxX3xXexXf5xX48dxX3xX28xX234xX23xX3xX1xX3axX6xX3xX28xX2b0xX3xX5xX48dxX4xX1xX3xX7xX475xX3xXexX37xX3xX5xX58xX23xX292xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX7xXdaexX3xX79xX1xX240xX23xX34xX3xX106xX6xX37xX3xX34xXdxX4axX3xXexXf5xX83xX3xXexX1xX2b0xX23xX1xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xXexX1xX26xX3xX1xX356xXexX3xX79xX1xX1dxX4xX1xX3xX6dxX26xX3xX5xX48dxX4xX1xX3xX1xX6xXe1xX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX1xX2b0xX3xX23xX34xX1xXdxX3exX23xX3xX4xX2caxX26xX3xX79xX1xX1dxX4xX292xX3xX5x10a8fxX3xX6dxX37xX3xX5xX2b0xX3xX34xX6ffxX23xX3xX23xX1xX202xX3xX79xX1xX240xX23xX34xX3xXexX1xX2b8xX3xX106xX22fxX37xX3xXexX3d9xX23xX3xX23xX3axX3xX23xX34xX37xX2b0xXdxX3xXexXf5xX4axXdxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXdexX37xX6dxXe1xXaxX12xXaxXcxX1xX17xXexX3xX79xX1xX240xX23xX34xX3xXe6xX6xXe1xX292xX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX6ffxX23xX3xX4xX2ddxX6xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xXf5xX4fxXexX3xX6dx9d17xX3xX106xX48dxX3xXexX1fbxX23xX3xXexX1xX202xX2exX23xX34xX292xX3xX30xX881xX4xX3xX106xXdxX22xXexX3xX5xX2b0xX3xX4xX1dxX4xX3xX106xX2caxX4xX3xXexX202xX4axX23xX34xX3xX30xX202xX203xX4xX3xX206xX46xXe1xX3xX106xX210xX23xX34xX3xX30xX4fxXexX3xX7xX8c7xXexXcexX3xX6axX6xXdxX3xXexXf5xX17xX23xX3xXe6xX202xX6xX3xXf5xX2b0xX37xX3xX28xX2b0xX3xX106xX31xX23xX3xX23xX234xXe6xX3xX23xX34xX37xX2b0xXdxX3xX34xXdxX3axX3xX7xXdaexX3xXbxX1xX1dxX3xX1xX2ddxXe1xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xXcexX3xX16xX1dxX4xX1xX3xXexX31xXexX3xX23xX1xX4fxXexX3xX30xX2b8xX3xX106xX22fxX37xX3xXexX3d9xX23xX3xX5xX2b0xX3xX30xXf85xXbxX3xX4xX1dxXexX3xXexXf5xX83xX3xX5xX42xXdxXcexX3xXcxX1xX17xXexX3xX30xX6xX26xX3xX5xX402xX23xX34xX292xX3xX23xX1xX202xX23xX34xX3xXexX240xXdxX3xX30xX8dxX3xXexX22axX23xX34xX3xXexX17xX23xX3xXe6xXf85xXexX3xX4xX1xX2caxX23xX34xX3xX79xXdxX54xX23xX3xX2d5xX2d5xX23xX1xX3dexX23xX34xX3xX30xX48dxX6xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX79xX1xX1dxX4xX3xX30xX8dxX3xX106xXdxX54xX23xX3xXe6xX4fxXexX3xX23xX1xX202xX3xXexX1xX54xX3xX23xX2b0xX37xX792xX3xX1b6xX3xX6cdxX1xXdxX4xX6xX3xX79xX54xXexX3xX5xX26xX17xX23xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX6dxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6dxXf5xX10xX5xX6xXexX10xX6dxXaxX12xX0xX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xXcxXdxX23xX3xX5xXdxX3exX23xX3xX7exX26xX6xX23xX19xX0xX5bxX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xX26xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX1b6xXexX1xX26xXe6xX106xX1b6xX6xX23xX6dxX1b6xX7xX6xXbxX37xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX124xXcexX125xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xX83xX3xX30xX48dxX6xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX28bxX6xX7exX7exX6xXf5xX6xXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX28xX6xX23xX1b6xX1xX37xX6xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX23xX1xX5bxX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX1b6xXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xX7exX26xX6xX23xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX124xX1b6xX125xX125xX125xX1b6xX23xX6xXe6xX1b6xXexX26xX37xXdxX1b6xX37xX1b6xX6dxXdxX6xX1b6xX6dxXdxX10xXe6xX1b6xX79xX1xX6xX37xX1b6xX4xX37xX1b6xX7xX6xX7exX7exX6xXf5xX6xX5bxX118xX125xX198xX124xX123xX123xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX34xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxXe6xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX118xX125xX5bxX23xX10xX115xX7xX5bxX118xX2xX125xX124xX5bxX2xX125xX11fxX6dxX2xX125xXa9dxX124xX123xX2xX2xXexX198xX123xX2xX2xX5xXa9dxX1b6xX7xX6xX7exX7exX6xXf5xX6xXcexX130xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX28xX12xX0xX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX124xXcexX125xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xX83xX3xX30xX48dxX6xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX28bxX6xX7exX7exX6xXf5xX6xXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX28xX6xX23xX1b6xX1xX37xX6xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX23xX1xX5bxX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX1b6xXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xX7exX26xX6xX23xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX124xX1b6xX125xX125xX125xX1b6xX23xX6xXe6xX1b6xXexX26xX37xXdxX1b6xX37xX1b6xX6dxXdxX6xX1b6xX6dxXdxX10xXe6xX1b6xX79xX1xX6xX37xX1b6xX4xX37xX1b6xX7xX6xX7exX7exX6xXf5xX6xX5bxX118xX125xX198xX124xX123xX123xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX124xXcexX125xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xX83xX3xX30xX48dxX6xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX28bxX6xX7exX7exX6xXf5xX6xX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX6cdxXdxX58xXdxX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX30xX1dxX23xX1xX3xX34xXdxX1dxX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX1xX2exX23xX3xX124xXcexX125xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xXe6xX58xXdxX3xX30xX202xX203xX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX42xXdxX3xX30xX48dxX6xX3xX30xXdxX2b8xXe6xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xX28bxX6xX7exX7exX6xXf5xX6xX3xX83xX3xXbxX1xX650xX6xX3xX322xX6xXe6xX3xXexX1xX2ddxX3xX30xX240xX3xX16xX6xXdxXf5xX37xX292xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX4xX3axX3xXexX1xX2b8xX3xX74axX28xXdxX54xXexX3xX5xX42xXdxX3xX5xX48dxX4xX1xX3xX7xX475xX792xX3xX4xX2ddxX6xX3xX79xX1xX26xX3xX28xX20bxX4xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2xX125xX125xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX118xXcexX198xX125xX125xX3xXexX26xX1fbxXdxX292xX3xX106xX3exX23xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX4xX402xX23xX3xX206xX1dxX4xX3xX202xX58xXbxXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX7exX26xX37xX4xX1b6xXexX10xX5bxX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX1b6xXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xX2xX125xX125xX1b6xX7exX26xX6xX23xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX118xX1b6xX198xX125xX125xX1b6xXexX26xX37xXdxX1b6xX106xX10xX23xX1b6xXexXf5xX37xX23xX34xX1b6xX4xX37xX23xX1b6xX206xX6xX4xX1b6xX26xX37xXbxX5bxX118xX125xX118xX125xX123xX126xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX34xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxXe6xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX118xX125xX5bxX23xX10xX115xX7xX5bxX118xX125xX126xX198xX5bxX2xX125xX198xX6dxX125xX125xX123xX198xX125xX124xX118xXexX11fxX198xXa9dxX127xX125xX5xX125xXcexX130xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX28xX12xX0xX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2xX125xX125xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX118xXcexX198xX125xX125xX3xXexX26xX1fbxXdxX292xX3xX106xX3exX23xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX4xX402xX23xX3xX206xX1dxX4xX3xX202xX58xXbxXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX7exX26xX37xX4xX1b6xXexX10xX5bxX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX1b6xXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xX2xX125xX125xX1b6xX7exX26xX6xX23xX1b6xXexX6xXdxX1b6xX118xX1b6xX198xX125xX125xX1b6xXexX26xX37xXdxX1b6xX106xX10xX23xX1b6xXexXf5xX37xX23xX34xX1b6xX4xX37xX23xX1b6xX206xX6xX4xX1b6xX26xX37xXbxX5bxX118xX125xX118xX125xX123xX126xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX2xX125xX125xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX118xXcexX198xX125xX125xX3xXexX26xX1fbxXdxX292xX3xX106xX3exX23xX3xXexXf5xX37xX23xX34xX3xX4xX402xX23xX3xX206xX1dxX4xX3xX202xX58xXbxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX3xX23xX34xX2b0xXe1xX3xX2xX126xX1b6xX2xX2xX3xX4xX240xX23xX34xX3xX106xX31xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xX1xX2exX23xX3xX2xX125xX125xX3xX7exX26xX6xX23xX3xXexX2b0xXdxX3xX4xX402xX23xX3xX23xX34xX26xXe1xX3exX23xX3xX28xe3baxX23xX292xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX1xX2exX23xX3xX118xXcexX198xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexXf5xX202xX58xX4xXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXe6xX71xX3xX30xX42xXdxX3xXexX1xX6ffxX23xX3xXexXf5xX240xX23xX34xX3xX4xX37xXdxX3xX79xX1xX37xX3xX106xX42xX4xX3xX4xX2ddxX6xX3xXbxX1xX6xXf5xX6xX37xX1xX3xX83xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX28xX6xX23xX1b6xX1xX37xX6xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX23xX1xX5bxXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xXe6xX37xX1b6xX6dxX6xXdxX1b6xXexX1xX6xX23xX1b6xXexXf5xX37xX23xX34xX1b6xX4xX37xXdxX1b6xX79xX1xX37xX1b6xX106xX6xX4xX1b6xX4xX26xX6xX1b6xXbxX1xX6xXf5xX6xX37xX1xX1b6xX37xX1b6xX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX5bxX118xX125xX125xX127xX123xX118xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX0xXdxXe6xX34xX3xX7xXf5xX4xX9xXaxX5bxXe6xX10xX6dxXdxX6xX5bxX2xX118xX125xX5bxX23xX10xX115xX7xX5bxX118xX125xX126xX124xX5bxX2xX125xX11fxX6dxX124xX2xX125xX2xXa9dxX125xXa9dxXexX118xXa9dxX126xX11fxX5xX198xX1b6xX28xX23xX10xX1b6xXexX37xXe6xX106xX1b6xX118xX125xX2xX198xX1b6xX2xX123xX125xX124xXa9dxX127xXcexX130xXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX3xX16xX17xXbxX19xX3xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXexX26xX3xX28xXdxX22xX23xX3xX16xX2exX3xX30xX31xX4xX3xX34xXdxX1dxX37xX3xX4xX3axX3xX23xXdxX3exX23xX3xX30xX42xXdxX3xX5xX46xX26xX3xX30xX4axXdxX3xX23xX1xX4fxXexX3xXexX1xX54xX3xX34xXdxX58xXdxXaxX3xX5bxX12xX0xX5bxX6xX12xX0xX6dxXdxX28xX12xX0xX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXe6xX71xX3xX30xX42xXdxX3xXexX1xX6ffxX23xX3xXexXf5xX240xX23xX34xX3xX4xX37xXdxX3xX79xX1xX37xX3xX106xX42xX4xX3xX4xX2ddxX6xX3xXbxX1xX6xXf5xX6xX37xX1xX3xX83xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxXaxX3xX1xXf5xX10xX58cxX9xXaxX5bxX28xX6xX23xX1b6xX1xX37xX6xX1b6xX1xX6xX1b6xXexXdxX23xX1xX5bxXbxX1xX6xXexX1b6xX1xXdxX10xX23xX1b6xXe6xX37xX1b6xX6dxX6xXdxX1b6xXexX1xX6xX23xX1b6xXexXf5xX37xX23xX34xX1b6xX4xX37xXdxX1b6xX79xX1xX37xX1b6xX106xX6xX4xX1b6xX4xX26xX6xX1b6xXbxX1xX6xXf5xX6xX37xX1xX1b6xX37xX1b6xX6xXdxX1b6xX4xX6xXbxX5bxX118xX125xX125xX127xX123xX118xXcexX1xXexXe6xXaxX12xX1bxX1xX1dxXexX3xX1xXdxX22xX23xX3xXe6xX71xX3xX30xX42xXdxX3xXexX1xX6ffxX23xX3xXexXf5xX240xX23xX34xX3xX4xX37xXdxX3xX79xX1xX37xX3xX106xX42xX4xX3xX4xX2ddxX6xX3xXbxX1xX6xXf5xX6xX37xX1xX3xX83xX3xX13xXdxX3xX16xX17xXbxX0xX5bxX6xX12xX0xX5bxX7xXexXf5xX37xX23xX34xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX6dxXaxX12xX16xX1dxX4xX3xX23xX1xX2b0xX3xX79xX1xX22fxX37xX3xX4xX1fbxX3xXexX43bxXe6xX3xXexX1xX4fxXe1xX3xX23xX34xX240xXdxX3xXe6xX71xX3xX118xXcexX198xX125xX125xX3xX23xX234xXe6xX3xXexX26xX1fbxXdxX3xXexX1xX26xX71xX4xX3xX28xX2ebxX3xXe6xX71xXexX3xX30xX42xXdxX3xXexX1xX6ffxX23xX292xX3xX4xX1xX2caxX6xX3xX23xX1xXdxX2ebxX26xX3xX30xX3d9xX3xXexX42xX37xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX3axX3xX34xXdxX1dxX3xXexXf5xX48dxXcexX0xX5bxXbxX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xX5bxX5xXdxX12xX0xX5bxX26xX5xX12xX0xX6dxXdxX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXf5xXaxX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xX5bxX6dxXdxX28xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX28bxX37xX26xXf5xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX40dxX6xX37xX6dxX37xX23xX34xX0xX5bxXbxX12